Dnes je nedeľa 27. novembra 2022. Meniny: Milan
Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vážení rodičia, milí žiaci!
Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského vianočného projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", ktorý bude prebiehať v termíne od 28.11. do 3.12.2022. Projekt funguje na dobrovoľníckej báze a cieľom je potešiť nám/ Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti. Krabice od topánok možno naplniť niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím na zábavu a hlavne vložiť do nich niečo od srdca. Dovoľujeme si Vás osloviť do predvianočnej výzvy tohto oceneného projektu a veríme, že sa nám podarí potešiť čo najviac seniorov a prepojiť generáciu detí s generáciou najstarších ľudí. Bližšie informácie získajú žiaci od triednych učiteľov.

Za každú pomoc ĎAKUJEME!Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieRegistrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2022/2023


GVOBOJ - matematická súťaž - jesenné kolo 2022
24. november 2022

Naši štyria šikovní siedmaci J.Ďuračíková, A.Lichner, T.Trippé a M.Zajac sa v novembri zúčastnili jesenného kola matematickej súťaže GVOBOJ organizovanej žiakmi matematickej triedy Gymnázia Veľká okružná v Žiline. Umiestnili sa na úžasnom 2. mieste, pričom svojimi vedomosťami predčili aj starších žiakov z iných tímov. Gratulujeme im k úspechu a tešíme sa na jarné kolo. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

iBobor (súťaž v informatike)
15. november 2022

Na našej škole sa po dlhšej dobe opäť zorganizovala informatická súťaž pre žiakov 1. - 9. ročníka. Celkovo si zmeralo svoje vedomosti a zručnosti v oblasti práce s informáciami 102 zaregistrovaných žiakov v 4 kategóriách.

V kategórii Drobec boli úspešnými riešiteľmi:
Catherine Lily Freer
Dorota Grešová
Dorotka Moťovská
Matej Minárik
Loran Patrik Grznár
Melánia Podhradská
Alica Veliká
Tamara Goliašová
Mia Martauzová
Dominik Fabičovic

V kategórii Bobrík boli úspešnými riešiteľmi:
Andrej Bosík
Michal Ondruš
Mykola Rozumeyenko
Jonáš Fabičovic
Alex Černek
Rastislav Janík
Natália Martauzová
Daniel Yurlov
Alexandra Kyselová
Linda Tarageľová
Sebastian Wang

V kategórii Benjamín boli úspešnými riešiteľmi:
Dorota Zorkovská
Matej Chobot
Dávid Müllner
Alex Lichner
Ivana Túčeková
Filip Krutil
Matej Zajac
Petra Šošková

V kategórii Kadet bol úspešným riešiteľom:
Richard Pleško

Srdečne gratulujeme!


Olympiáda zo slovenského jazyka (okresné kolo)
10. november 2022

Dňa 10. 11. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kateg. C, v ktorom nás zastupovala Katarína Chlebecová z IX. NA. Ďakujeme jej za úspešnú reprezentáciu školy.


Malý herec z III.LN
4. november 2022

Asi všetci poznáte Loranka Grznára z III.LN, ale asi len jeho spolužiaci vedia, že je to aj detský herec. Už má za sebou niekoľko natáčacích dní a čoskoro už uvidíme aj jeho vystúpenie pred kamerami. To dáme vedieť včas, zatiaľ je to prekvapenie.


Technická olympiáda (školské kolo)
21. október 2022

Technická olympiáda má na našej škole pevné postavenie a naši žiaci v nej dosahujú slušné výsledky tak v okresnom ako aj krajskom kole. Tento rok sa na školskom kole zúčastnilo 14 vybraných žiakov. Najúspešnejší z nich bol Christopher Uzay Terezka, ktorý získal 25,5 bodu a porazil druhého v poradí s rovnakým počtom bodov Dávida Müllnera v rýchlosti vyriešenia úloh o 1:23 min. Chlapcom gratulujeme a do okresného kola postupuje Christopher, ktorému držíme palce!


Zber papiera
20. október 2022

Vyhodnotenie zberu papiera, ktorý sa konal v poslednom septembrovom týždni:
TRIEDY:
1. miesto: IX.NA (391 kg)
2. miesto: I.DF (364,5 kg)
3. miesto: IV.CHR (241 kg)

JEDNOTLIVCI:
1. miesto: Tomáš Krňa (IX.NA) + Lukáš Krňa (I.DF) – obaja po 340 kg
2. miesto: Loran Patrik Grznár (III.LN), Oliver Klenovič (IV.CHR) – obaja po 142 kg
3. miesto: Filip Kolarovszki (II.MO) – 113 kg

Pochvalu si zaslúži aj Olívia Kolarovszká (V.FB), ktorá nazbierala 110 kg. Výhercom srdečne gratulujeme a všetkých povzbudzujeme k ochrane životného prostredia, separovaniu odpadkov a k úctyhodnému správaniu sa k našej Matke Zemi.


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
18. október 2022

V uplynulých októbrových dňoch sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zo všetkých súťažiacich získal 3. miesto Adam Juraj Ďurajda (VIII. EB), 2. miesto obsadila Simona Zajacová (IX. NA) a víťazkou a zároveň postupujúcou do okresného kola sa stala Katarína Chlebecová. Víťazke gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.


Výsledky Národnej súťaže eTwinning 2022
1. október 2022

Gratulujeme našim žiakom. Získali sme 3.miesto v celoslovenskej súťaži eTwinning projektov v kategórii 2. stupeň ZŠ. Sme hrdí na Vás. Opäť ste preukázali, že to, čo robíte, je skvelé a hodné pochvaly a ocenenia. Ste úžasní. https://www.etwinning.sk/aktuality/vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2022-75


Certifikát kvality pre eTwinning projekt
23. august 2022

Opäť sa zaskveli naši žiaci. Celý rok sme pracovali aktívne v medzinárodnom projekte BE SMART ONLINE: FAKE OR REAL zameranom na mediálne zručnosti so zameraním na kritické myslenie v online svete a za svoju poctivú prácu získali národný certifikát kvality. Gratulujeme im za parádny výsledok. Sme na vás hrdí.


1  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník