Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2021/2022


Zber papiera, tonerov, hliníka, elektroodpadu a batérií (vyhodnotenie)
30. jún 2022

V koncoročnom zbere papiera sa nám  spolu podarilo vyzbierať 4 400 kg papiera, čím sme zachránili pred výrubom približne 75 dospelých stromov. Najusilovnejšími sa stali títo žiaci:

1. miestoEmma Prievozníková(II.JŽ), 344 kg 
2. miesto: Dominika Podhorcová (III.CHR), 234 kg
3. miesto: Ornella Slotová (IV.DF), 232 kg

Najúspešnejšími triedami v zbere papiera sa stali tieto:

1. miestoVI.SA835 kg 
2. miesto: II.JŽ, 552 kg
3. miesto: IV.DF, 534 kg

Tonery
1. miesto: Loran Patrik Grznárz triedy II.LN s počtom 36 ks tonerov.

Elektroodpad a batérie
1. miesto: Timea Palovová z triedy III.VČ s počtom 1360 ks batérií.

Hliník
1. miesto: Elizabeth Madarová z triedy VII.SVA s hmotnosťou 5 kg hliníka.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme na vašu účasť aj v ďalšom školskom roku!!!


Matematický klokan
30. jún 2022

Tento rok sa do súťaže Matematický klokan prihlásilo až 68 odvážlivcov z ročníkov 1. – 4., aby sa popasovali s matematickými úlohami a získali titul úspešného riešiteľa. Podarilo sa to nasledovným žiakom, ktorým zároveň gratulujeme.

TITUL „ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ“ ZÍSKALI:

Klokan 1
I.MO: Matej Vlček, Adela Židek
I.MR: Nico Schmidt, Dominik Jelšovka

Klokan 2
II.JŽ: Catherine Lily Freer , Michal Sabo

Klokan 3
III. CHR: Dominika Podhorcová
III. VČ: Andrej Bosík , Alex Černek , Amália Podhradská

Klokan 4
IV.DF: Amely Vašková, Alžbeta Gaštanová


Matematická súťaž Maksík
30. jún 2022

V našej škole počas celého školského roka prebiehala korešpondenčná matematická súťaž Maksík, ktorá sa u nás už stala tradíciou. Zapojení žiaci súťažili v piatich kolách a v tomto školskom roku sa zúčastnilo v súťaži 43 žiakov z 2. – 4.ročníka. Všetkých zúčastnených chválime za vytrvalosť a úspešným riešiteľom gratulujeme. Tu sú výsledky.

TITUL „NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK“ A VECNÉ CENY ZÍSKALI:

2.ročník - MAKSÍK 2
1. Loran Patrik Grznár II.LN
2. Martin Forbak II.LN, Šimon Palko II.LN Michal Sabo II.JŽ, Tamara Helbichová II.JŽ, Ella Kozlíková II.JŽ
3. Radoslav Matejko II.JŽ

3. ročník - MAKSÍK 3
1. Amélia Podhradská III.VČ, Emma Matejková III.VČ
2.Miroslav Hlavička III.CHR, Andrej Bosík III.VČ, Linda Tarageľová III.VČ
3.Edita Piecková III.CHR, Viktória Vydrová III.VČ
4.Tamara Fialová III.VČ

4.ročník - MAKSÍK 4
1.Tamara Palková IV.DF
2.Filip Židek IV.ŽB, Olívia Kolarovszká IV.ŽB
3.David Kubroš IV.ŽB


Matematický KLOKAN
27. jún 2022

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 30 žiakov 2.stupňa. Riešili 24 zaujímavých úloh počas 60 minút v rôznych kategóriách. Najúspešnejšími žiakmi boli:

kategória Školák 5:

úspešné riešiteľky
E. Šuštiaková - 27. miesto
A. Bosíková – 28. miesto

kategória Školák 6:

úspešní riešitelia
M. Zajac – 1. miesto
J. Ďuračíková – 3. miesto

kategória Benjamín 7:

úspešný riešiteľ
R. Pleško – 10. miesto

kategória Benjamín 8:

úspešný riešiteľ
A.Pavelka – 4. miesto

kategória Kadet 9:

úspešný riešiteľ
T. Moťovský – 40. miesto


Súťaž MAKS
27. jún 2022

Aj tento školský rok naši žiaci 2.stupňa riešili celoročnú viackolovú súťaž MAKS. Je to veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli. Žiaci sa museli popasovať so zaujímavými úlohami, v ktorých bolo nutné využiť viac zdravý rozum ako poučky a vzorce. Najúspešnejšími boli Klárka Rofárová (v kateg. MAKS 5) a Dorotka Zorkovská (v kateg. MAKS 6), ktoré získali titul Maksihviezda. V kategórií MAKS 8 získal Andy Pavelka titul Maksifrajer. Gratulujeme všetkým zúčastneným žiakom za ich snahu a prejavené vedomosti.


Scratch majster - hra v programovaní
27. máj 2022

Máme veľkú radosť, lebo na našej škole máme veľmi veľa nadaných žiakov v oblasti IKT – konkrétne v programovaní. Tento mesiac sme vyhlásili súťaž v programovaní v prostredí Scratch. Témou a zadaním zároveň bolo naprogramovať hru s hocijakým zameraním. Do užšieho výberu postúpilo 7 hier, ktoré žiaci druhého stupňa mali možnosť obodovať:

  • X F1 Racing – D. Müllner (VI.SB) - odkaz
  • Žabka a muchy – L. Müllnerová (VI.SB) - odkaz
  • Flappy Bird – M. Pintrava (V.FA) - odkaz
  • Ghostline Miami – M. Jaroš a kol. - odkaz
  • Space – M. Kuric (VI.SA)- odkaz
  • Nebezpečné jahody – T. Metelka (VIII.EA) - odkaz
  • Ace’s Nightmare – F. Krutil (VI.SA) - odkaz

Žiaci ako porotcovia hodnotili 3 oblasti: ovládanie, grafické spracovanie hry a celkový dojem. Tu sú výsledky:

Najlepšie ovládanie: hra Space (324 bodov)
Najlepšie grafické spracovanie: Žabka a muchy (321 bodov)
Najlepší celkový dojem: X F1 Racing (336 bodov)

Májovým Scratch majstrom sa s najväčším počtom bodov 956 stáva Milan Kuric (VI.SA) s hrou Space. Gratulujeme. 

Obrovské uznanie ale patrí všetkým zúčastneným, pretože preukázali, že sú talentovaní programátori a takáto výzva im nerobí problém. Ste úžasní! 


Slávik Slovenska
12. máj 2022

V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska sa žiačke Timei Prievozníkovej podarilo vyspievať si krásne 3. miesto v II. kategórii. Srdečne gratulujeme.


Štúrov Zvolen - školské kolo
12. máj 2022

Dňa 10. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Mladší žiaci museli zvládnuť čo najpresnejšie zreprodukovať vybraný text a vymyslieť záver príbehu. Starší žiaci najskôr odprezentovali svoje úvahy, v druhej časti súťaže si tému vyžrebovali a po 15 minútach prípravy opäť predstúpili pred porotu, aby zaujali svojím rečníckym výkonom.

Výsledky I. kategórie:
1. miesto Dorota Zorkovská (VI. SA)
2. miesto Peter Slašťan (VI. SB)
3. miesto Nicolas Kaniak (VI. SA)

Výsledky II. kategórie:
1. miesto Nela Gáborová (VIII.EB)
2. Bibiána Kubáňová (VIII.EA)


Biologická olympiáda,kategória F - okresné kolo
9. máj 2022

V okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F našu školu úspešne reprezentovalo odvážne družstvo - Oravskí trpaslíci v zložení žiakov: Sofia Koščová, Minjun Shin, Ján Praženka,Leonard Seth Uhlárik a Matúš Demčák z V.FA triedy. Žiakom sa podarilo obsadiť krásne 2. miesto. Prvé miesto minuli iba o pár bodov. Pre nás sú však víťazmi ...


Logická olympiáda - finálové kolo
3. máj 2022

Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove už po desiatykrát zorganizovala tradičné finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Finále sa zúčastnilo 170 intelektovo nadaných žiakov z celkového počtu 2271 zaregistrovaných.

Finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo 25. apríla a zúčastnilo sa ho 84 intelektovo nadaných žiakov v kategórii A a 86 v kategórii B. Z celkového počtu 170 súťažiacich bolo 124 chlapcov a 46 dievčat. Ide o intelektovo nadaných žiakov postupujúcich zo školských kôl súťaže. Súťažiaci preverili svoje schopnosti v riešení úloh zameraných na logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. V kategórii B sa Jessica Kobolková (VIII.EB) umiestnila na 27.mieste a Andy Pavelka (VIII.EB) na 32.mieste. Gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom.

Výsledky súťaže sú dostupné na: http://logickaolympiada.sk/pozname-vi-azov-jubilejneho-10.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-ziakov.html


1   2   3   4  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník