Dnes je piatok 24. júna 2022. Meniny: Ján
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2021/2022


Scratch majster - hra v programovaní
27. máj 2022

Máme veľkú radosť, lebo na našej škole máme veľmi veľa nadaných žiakov v oblasti IKT – konkrétne v programovaní. Tento mesiac sme vyhlásili súťaž v programovaní v prostredí Scratch. Témou a zadaním zároveň bolo naprogramovať hru s hocijakým zameraním. Do užšieho výberu postúpilo 7 hier, ktoré žiaci druhého stupňa mali možnosť obodovať:

  • X F1 Racing – D. Müllner (VI.SB) - odkaz
  • Žabka a muchy – L. Müllnerová (VI.SB) - odkaz
  • Flappy Bird – M. Pintrava (V.FA) - odkaz
  • Ghostline Miami – M. Jaroš a kol. - odkaz
  • Space – M. Kuric (VI.SA)- odkaz
  • Nebezpečné jahody – T. Metelka (VIII.EA) - odkaz
  • Ace’s Nightmare – F. Krutil (VI.SA) - odkaz

Žiaci ako porotcovia hodnotili 3 oblasti: ovládanie, grafické spracovanie hry a celkový dojem. Tu sú výsledky:

Najlepšie ovládanie: hra Space (324 bodov)
Najlepšie grafické spracovanie: Žabka a muchy (321 bodov)
Najlepší celkový dojem: X F1 Racing (336 bodov)

Májovým Scratch majstrom sa s najväčším počtom bodov 956 stáva Milan Kuric (VI.SA) s hrou Space. Gratulujeme. 

Obrovské uznanie ale patrí všetkým zúčastneným, pretože preukázali, že sú talentovaní programátori a takáto výzva im nerobí problém. Ste úžasní! 


Slávik Slovenska
12. máj 2022

V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska sa žiačke Timei Prievozníkovej podarilo vyspievať si krásne 3. miesto v II. kategórii. Srdečne gratulujeme.


Štúrov Zvolen - školské kolo
12. máj 2022

Dňa 10. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Mladší žiaci museli zvládnuť čo najpresnejšie zreprodukovať vybraný text a vymyslieť záver príbehu. Starší žiaci najskôr odprezentovali svoje úvahy, v druhej časti súťaže si tému vyžrebovali a po 15 minútach prípravy opäť predstúpili pred porotu, aby zaujali svojím rečníckym výkonom.

Výsledky I. kategórie:
1. miesto Dorota Zorkovská (VI. SA)
2. miesto Peter Slašťan (VI. SB)
3. miesto Nicolas Kaniak (VI. SA)

Výsledky II. kategórie:
1. miesto Nela Gáborová (VIII.EB)
2. Bibiána Kubáňová (VIII.EA)


Biologická olympiáda,kategória F - okresné kolo
9. máj 2022

V okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F našu školu úspešne reprezentovalo odvážne družstvo - Oravskí trpaslíci v zložení žiakov: Sofia Koščová, Minjun Shin, Ján Praženka,Leonard Seth Uhlárik a Matúš Demčák z V.FA triedy. Žiakom sa podarilo obsadiť krásne 2. miesto. Prvé miesto minuli iba o pár bodov. Pre nás sú však víťazmi ...


Logická olympiáda - finálové kolo
3. máj 2022

Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove už po desiatykrát zorganizovala tradičné finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Finále sa zúčastnilo 170 intelektovo nadaných žiakov z celkového počtu 2271 zaregistrovaných.

Finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo 25. apríla a zúčastnilo sa ho 84 intelektovo nadaných žiakov v kategórii A a 86 v kategórii B. Z celkového počtu 170 súťažiacich bolo 124 chlapcov a 46 dievčat. Ide o intelektovo nadaných žiakov postupujúcich zo školských kôl súťaže. Súťažiaci preverili svoje schopnosti v riešení úloh zameraných na logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. V kategórii B sa Jessica Kobolková (VIII.EB) umiestnila na 27.mieste a Andy Pavelka (VIII.EB) na 32.mieste. Gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom.

Výsledky súťaže sú dostupné na: http://logickaolympiada.sk/pozname-vi-azov-jubilejneho-10.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-ziakov.html


Biologická olympiáda, kategória F - školské kolo
29. apríl 2022

Ani mladší žiaci 2. stupňa sa tento školský rok nenechali zahanbiť a zúčastnili sa biologickej olympiády, kategórie F. Piataci súťažili v dvoch družstvách: Oravskí trpaslíci z V.FA triedy, ktorého členmi boli: Sofia Koščová, Leonard Seth Uhlárik, Ján Praženka, Minjun Shin a Matúš Demčák a Sardinky z V.FB triedy, v zostave: Kristína Britvíková, Amélia Bosíková, Katarína Janíková, Natália Lea Jambor a Samuel Hrianka. Bol to ťažký boj a postúpiť do okresného kola sa podarilo súťažiacim, ktorí obsadili prvé miesto - Oravským trpaslíkom. Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole!


Projekt - naše DNA - vyhodnotenie
28. apríl 2022

V rámci súťaže vedecký kuriér - projektová časť sa podarilo žiačke Rebece Matušovej z triedy VIII.EA získať 1. miesto zo všetkých zapojených škôl zo Slovenska. Žiačkine dielo ohúrilo hodnotiacu komisiu natoľko, že sa rozhodli ju pozvať do svojho laboratória na Fakultu medicíny, Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa vyjadrení členov komisie je dielo "jedným z najlepších za posledné roky." Veľmi pekne ďakujeme za krásnu reprezentáciu!


Súťaž Spelling Bee
13. apríl 2022

Súťaže Spelling Bee sa zúčastnilo spolu  25  žiakov. Žiaci súťažili za jednotlivé ročníky a svoju rýchosť a kreativitu v oblasti slovnej zásoby si mohli vyskúšať v troch disciplínach.

Najúspešnejší žiaci:

V  kategórii 5. ročník:

1. miesto: Mark Pintrava
2. miesto: Minjun Shin
3. miesto: Valentína Kasanická

V kategórii 6. ročník:

1. miesto: Dávid Sidor
2. miesto: Ivana Tučeková
3. miesto: Filip Krutil

V kategórii 7. ročník:

1.miesto: Richard Pleško
2. miesto: Rebeka Švajdová
3. miesto: Lívia Vavreková

Všetkým srdečne gratulujeme!


IQ olympiáda
12. apríl 2022

Osem žiakov našej školy (zo 6. a 8.ročníka) sa v apríli 2022 zúčastnilo 11.ročníka súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje MENSA Slovensko. V kategórií B sa do súťaže zapojilo 9585 riešiteľov, z toho 1438 v Žilinskom kraji. Úspešnou riešiteľkou sa stala Sára Mišurová, ktorá postupuje do regionálneho kola. Aj ďalší žiaci dosiahli výborné výsledky, a to: J.Kobolková, T.Trippé, J.Ďuračíková, M.Zajac, A.Lichner a E.Mišurová. Gratulujeme im k prejaveným vedomostiam.


Biologická olympiáda, kategória E - okresné kolo
12. apríl 2022

Okresné kolo biologickej olympiády, v kategórii E bolo úspešné pre našu školu i v tomto školskom roku. V odbornosti botanika sa žiačka Simona Zajacová z VIII.EB triedy umiestnila na 3. mieste. V odbornosti zoológia sa žiačky Rebeka Švajdová a Nikol Křížová zo VII.SVA triedy stali úspešnými riešiteľkami. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme za krásnu reprezentáciu a srdečne gratulujeme!


1   2   3   4  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník