Dnes je nedeľa 22. mája 2022. Meniny: Júlia, Juliana
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2021/2022


Štúrov Zvolen - školské kolo
12. máj 2022

Dňa 10. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Mladší žiaci museli zvládnuť čo najpresnejšie zreprodukovať vybraný text a vymyslieť záver príbehu. Starší žiaci najskôr odprezentovali svoje úvahy, v druhej časti súťaže si tému vyžrebovali a po 15 minútach prípravy opäť predstúpili pred porotu, aby zaujali svojím rečníckym výkonom.

Výsledky I. kategórie:
1. miesto Dorota Zorkovská (VI. SA)
2. miesto Peter Slašťan (VI. SB)
3. miesto Nicolas Kaniak (VI. SA)

Výsledky II. kategórie:
1. miesto Nela Gáborová (VIII.EB)
2. Bibiána Kubáňová (VIII.EA)

Biologická olympiáda,kategória F - okresné kolo
9. máj 2022

V okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F našu školu úspešne reprezentovalo odvážne družstvo - Oravskí trpaslíci v zložení žiakov: Sofia Koščová, Minjun Shin, Ján Praženka,Leonard Seth Uhlárik a Matúš Demčák z V.FA triedy. Žiakom sa podarilo obsadiť krásne 2. miesto. Prvé miesto minuli iba o pár bodov. Pre nás sú však víťazmi ...


Logická olympiáda - finálové kolo
3. máj 2022

Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove už po desiatykrát zorganizovala tradičné finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Finále sa zúčastnilo 170 intelektovo nadaných žiakov z celkového počtu 2271 zaregistrovaných.

Finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo 25. apríla a zúčastnilo sa ho 84 intelektovo nadaných žiakov v kategórii A a 86 v kategórii B. Z celkového počtu 170 súťažiacich bolo 124 chlapcov a 46 dievčat. Ide o intelektovo nadaných žiakov postupujúcich zo školských kôl súťaže. Súťažiaci preverili svoje schopnosti v riešení úloh zameraných na logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. V kategórii B sa Jessica Kobolková (VIII.EB) umiestnila na 27.mieste a Andy Pavelka (VIII.EB) na 32.mieste. Gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom.

Výsledky súťaže sú dostupné na: http://logickaolympiada.sk/pozname-vi-azov-jubilejneho-10.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-ziakov.html


Biologická olympiáda, kategória F - školské kolo
29. apríl 2022

Ani mladší žiaci 2. stupňa sa tento školský rok nenechali zahanbiť a zúčastnili sa biologickej olympiády, kategórie F. Piataci súťažili v dvoch družstvách: Oravskí trpaslíci z V.FA triedy, ktorého členmi boli: Sofia Koščová, Leonard Seth Uhlárik, Ján Praženka, Minjun Shin a Matúš Demčák a Sardinky z V.FB triedy, v zostave: Kristína Britvíková, Amélia Bosíková, Katarína Janíková, Natália Lea Jambor a Samuel Hrianka. Bol to ťažký boj a postúpiť do okresného kola sa podarilo súťažiacim, ktorí obsadili prvé miesto - Oravským trpaslíkom. Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole!


Projekt - naše DNA - vyhodnotenie
28. apríl 2022

V rámci súťaže vedecký kuriér - projektová časť sa podarilo žiačke Rebece Matušovej z triedy VIII.EA získať 1. miesto zo všetkých zapojených škôl zo Slovenska. Žiačkine dielo ohúrilo hodnotiacu komisiu natoľko, že sa rozhodli ju pozvať do svojho laboratória na Fakultu medicíny, Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa vyjadrení členov komisie je dielo "jedným z najlepších za posledné roky." Veľmi pekne ďakujeme za krásnu reprezentáciu!


Súťaž Spelling Bee
13. apríl 2022

Súťaže Spelling Bee sa zúčastnilo spolu  25  žiakov. Žiaci súťažili za jednotlivé ročníky a svoju rýchosť a kreativitu v oblasti slovnej zásoby si mohli vyskúšať v troch disciplínach.

Najúspešnejší žiaci:

V  kategórii 5. ročník:

1. miesto: Mark Pintrava
2. miesto: Minjun Shin
3. miesto: Valentína Kasanická

V kategórii 6. ročník:

1. miesto: Dávid Sidor
2. miesto: Ivana Tučeková
3. miesto: Filip Krutil

V kategórii 7. ročník:

1.miesto: Richard Pleško
2. miesto: Rebeka Švajdová
3. miesto: Lívia Vavreková

Všetkým srdečne gratulujeme!


IQ olympiáda
12. apríl 2022

Osem žiakov našej školy (zo 6. a 8.ročníka) sa v apríli 2022 zúčastnilo 11.ročníka súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje MENSA Slovensko. V kategórií B sa do súťaže zapojilo 9585 riešiteľov, z toho 1438 v Žilinskom kraji. Úspešnou riešiteľkou sa stala Sára Mišurová, ktorá postupuje do regionálneho kola. Aj ďalší žiaci dosiahli výborné výsledky, a to: J.Kobolková, T.Trippé, J.Ďuračíková, M.Zajac, A.Lichner a E.Mišurová. Gratulujeme im k prejaveným vedomostiam.


Biologická olympiáda, kategória E - okresné kolo
12. apríl 2022

Okresné kolo biologickej olympiády, v kategórii E bolo úspešné pre našu školu i v tomto školskom roku. V odbornosti botanika sa žiačka Simona Zajacová z VIII.EB triedy umiestnila na 3. mieste. V odbornosti zoológia sa žiačky Rebeka Švajdová a Nikol Křížová zo VII.SVA triedy stali úspešnými riešiteľkami. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme za krásnu reprezentáciu a srdečne gratulujeme!


Slávik Slovenska
7. apríl 2022

Po dvoch rokoch sa v našej škole konečne uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci si vybrali ľudovú pieseň a zaspievali ju sólovo alebo s hudobným doprovodom. Bola trošku aj tréma, ale zvládli to výborne a víťazi postúpia do okresného kola.

Výsledky 1. kategórie:

1. miesto: Timea Palovová III.VČ
2. miesto: Ninka Ondrová II.LN, Sára Sidor  III.VČ, Nikolka Novotná II.LN, Dominika Podhorcová  III. CHR, Bianka Ďurajková  II.LN
3.miesto: Grétka Steinhübl MO, Zoe Figová   II.JŽ, Viktorka Mansour II.LN, Katka Bárdyová  II.LN

V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Timea Prievozníková zo VI.SB.

Ďakujeme aj našej žiackej porote, ktorá prispela k objektívnemu hodnoteniu a všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!


Logická olympiáda - školské kolo
31. marec 2022

V marci 2022 sa žiaci našej školy zapojili do školského kola súťaže Logická olympiáda. Logická olympiáda je určená najmä intelektovo nadaným žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov z celého Slovenska. Úlohy, s ktorými si žiaci museli poradiť, preverili ich matematický, priestorový a logický úsudok, ako aj verbálne myslenie. Viacerí  žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Do celoslovenského finále postupujú žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2.mieste.

1.miesto - Andy Pavelka, VIII.EB
2. miesto -Jessica Kobolková, VIII.EB
3. miesto - Matej Chobot, VI.SA, Richard Pleško, VII.SVA

Všetkým gratulujeme  a Andymu a Jessice držíme prsty v celoslovenskom finále.


Súťaž Všetkovedko
24. marec 2022

Súťaž Všetkovedko sa uskutočnila v utorok 30. novembra 2021. Táto súťaž je naozaj jedinečná. Súťažiaci z 2., 3. a 4. ročníka si preverujú svoje vedomosti z rôznych oblastí: vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Tretiaci a štvrtáci majú 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút odpovedajú na 24 otázok. Preto sa tešíme, že sa do tejto súťaže tento rok zapojilo 35 detí. Všetci úspešní získali titul „Všetkovedko“. Medzi deti, ktoré v súťaži odpovedali na všetky otázky správne, sa v tomto ročníku zaradil aj náš druháčik Šimon Palko z triedy 2.LN, ktorý sa dostal až do Galérie slávy. Všetkým srdečne gratulujeme!

A tu Vám predstavujeme najúspešnejších žiakov:
- v kategórii VŠETKOVEDKO 2:
II.LN
Šimon Palko
II.JŽ
Elizabeth Brozmanová

- v kategórii VŠETKOVEDKO 3:
III.CHR
Edita Piecková
Oliver Klenovič
III.VČ
Amália Podhradská
Sára Sidor
Alex Černek
Jonáš Fabičovic

- v kategórii VŠETKOVEDKO 4:
IV.DF
Tamara Palková
Rastislav Janík
IV.ŽB
Olívia Kolarovszká
Tereza Trippé
Michal Ondruš


1   2   3  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník