Dnes je štvrtok 20. januára 2022. Meniny: Dalibor
Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2021/2022


Olympiáda z dejepisu (školské kolo)
10. december 2021

10.12.2021 sa uskutočnilo prezenčné školské kolo dejepisnej olympiády pre školský rok 2021/2022. Zúčastnili sa ho žiaci 6.-9. ročníka. Všetkým ďakujeme za účasť, gratulujeme postupujúcim do okresného kola i úspešným riešiteľom toho školského.

Kategória C – 9. ročník
Ondrej Maček, trieda IX.NA – úspešný riešiteľ, postup na OK

Kategória D – 8. ročník
Zuzana Túčeková, trieda VIII.EA – 1. miesto v ŠK, úspešný riešiteľ, postup na OK
Marek Vlček, trieda VIII.EA – 2. miesto v ŠK, úspešný riešiteľ, postup na OK
Andrej Pavelka, trieda VIII.EB – 3. miesto

Kategória E – 7. ročník
Adam Vrábel, trieda VII.SVB – 1. miesto v ŠK, úspešný riešiteľ, postup na OK
Ella Tamášiová, trieda VII.SVB – 2.miesto v ŠK, postup na OK
Dominika Brtková, trieda VII.SVB – 3.miesto v ŠK

Kategória F – 6. ročník
Tamara Trippé, trieda VI.SB – 1. miesto v ŠK, úspešný riešiteľ, postup na OK
Alex Lichner, trieda VI.SB - 1. miesto v ŠK, úspešný riešiteľ, postup na OK
Matej Zajac, trieda VI.SB - 3. miesto v ŠK, úspešný riešiteľ
Matej Chobot, trieda VI.SA - úspešný riešiteľ

Školské kolo Pytagoriády P5 – P8
9. december 2021

V dňoch 8. a 9.decembra sa žiaci našej školy zapojili do 43.ročníka jednej z najobľúbenejších matematických súťaží – Pytagoriády. Súťaž prebehla online formou. O výslednom hodnotení okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhodoval aj čas, za ktorý žiaci vypočítali dané príklady. Celkovo sa do súťaže zapojilo 58 žiakov 5. až 8.ročníka.

Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali:
kategória P5
Amélia Bosíková V.FB
Ema Šuštiaková V.FA
Laura Ďubeková V.FB
kategória P6
Tamara Trippé VI.SB
Dorota Zorkovská VI.SA
Matej Chobot VI.SA
Jana Ďuračíková VI.SB
Alex Lichner VI.SB
Matej Zajac VI.SB
Ivana Túčeková VI.SA
kategória P7
Richard Pleško VII.SVA
Srdečne blahoželáme.


Školské kolo Pytagoriády P3, P4
8. december 2021

Do tradičnej dlhoročnej súťaže Pytagoriáda sa tento rok 8. decembra 2021 aktívne zapojili tretiaci (kategória P3, počet žiakov 31) aj štvrtáci (kategória P4, počet žiakov 33) a mnohí ju úspešne zvládli a postupujú do okresného kola. Všetkým gratulujeme!!

Kategória P3:
Andrej Bosík
Alex Černej
Sebastian Wang
Amália Podhradská
Viktória Vydrová
Oliver Klenovič
Stela Tužinčinová
Matej Berhan
Jonáš Fabičovic
Dominika Podhorcová
Ema Moravčíková
Linda tarageľová
Liliana Blahušiaková
Emma Matejová
Edita Piecková
Samuel Klenovič
Dávid podolinský
Tamara Fialová
Olívia Žuffová
Marko Kropáč
Miroslav Hlavička
Félix Hrbáň

Kategória P4:
Mark Kurakin
Amely Vašková
Tamara Palková
Filip Židek
Eduard Helbich
Tereza Trippé
Alžbeta pulcová
Michal Ondruš
Šimon Remšík
Samuel Králik
Margaréta Grešová
Natália Martauzová


Olympiáda v anglickom jazyku (školské kolo)
26. november 2021

Aj tento rok na našej škole prebiehala Olympiáda z ANJ. V 2 kategóriách súťažili žiaci 5.-9.ročníka. Prihlásilo sa 34 žiakov a najlepší z nich sa umiestnili nasledovne:

Kategória mladší
1. miesto - Nikolaj Pončák (VII.SVA)
2. miesto - Filip Krutil (VI.SA), Jana Emma Ťavodová (VI.SA), Jana Ďuračíková (VI.SB)
3. miesto - Richard Pleško (VII.SVA), Takáčová Ivona (VII.SVB), Vavreková Lívia (VII.SVB)

Kategória starší
1. miesto - Hampton Shepperson (IX.NA)
2. miesto - Ondrej Maček (IX.NA)
3. miesto - Andrej Pavelka (VIII.EB)

Víťazom a úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.


Technická olympiáda (okresné kolo)
25. november 2021

Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády, do ktorej postúpil náš žiak Adam Vrábel zo VII.SVB, pod vedením pána učiteľa Mgr. Martina Marcineka.
Súťažné kolo prebehlo dištančnou formou, ktorú náš žiak ADAM VRÁBEL zvládol najlepšie z pomedzi všetkých súťažiacich v okrese!!!
Okresnú olympiádu vyhral s rovnakým počtom bodov ako druhý v poradí, avšak o 13 minút rýchlejšie, čím sa stal VÍŤAZOM a postupujúcim do krajského kola.
Adamovi gratulujem a držím palce v krajskom kole!!!


Olympiáda v geografii (školské kolo)
24. november 2021

Výsledky geografickej olympiády: školské kolo 2020/2021
Kategória G - piaty ročník: 1. miesto Amélia Bosíková, V.FB, 2. miesto Anna Vržďáková, V.FB, 3. miesto Filip Frajt, V. FB
Kategória E - ôsmy a deviaty ročník: 1. miesto Natália Beláčiková, IX.NA, 2. miesto Filip Matejička, VIII.EA, 3. miesto Marek vlček, VIII.EA
Kategória F - šiesty a siedmy ročník: 1. miesto Peter Slašťan, VI.SB, 2. miesto Ivona Takáčová, VII.SVB, 3. miesto Richard Pleško, VII.SVA

Blahoželáme a prajeme úspech vo vyšších postupových kolách.


Dary Zeme 2021
24. november 2021

Rebeka Moťovská zo VI.SB sa umiestnila na 3. mieste vo výtvarnej súťaži: DARY ZEME. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu tvorbu a úspechy.


Technická olympiáda (školské kolo)
19. november 2021

Aj tento rok naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže ,,technická olympiáda,, do ktorej sa zapojili žiaci druhého stupňa (5,6,7 ročník). Do školského kola (8.10.2021) sa zapojilo 18 žiakov, z ktorých do ďalšieho kola postúpil len najlepší = ADAM VRÁBEL. Gratulujem Adamovi k postupu ako aj všetkým úspešným riešiteľom!


Olympiáda z nemeckého jazyka (školské kolo)
18. november 2021

Naši najaktívnejší a najodvážnejší nemčinári si zmerali sily v písomnom i v ústnom prejave v nemeckom jazyku. Olympiáda v nemeckom jazyku prebehla v novembri 2021. Písomná časť sa skladala z počúvania a čítania s porozumením a jej súčasťou bola aj časť venovaná gramatike. Na ústnej časti súťažiaci opisovali obrázok a konverzovali s vyučujúcou na rôzne témy. Zúčastneným žiakom ďakujem za snahu a námahu pri príprave a všetkým postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole.

Výsledky:

Kategória 1A
1. miesto: Tamara Trippé VI.SB
2. miesto: Vanda Petra Večeřová VI.SB
3. miesto: Ivana Zajacová VI.SB

Kategória 1B
1. miesto: Patrik Skála IX.NA
2. miesto: Eliška Kozáčiková VIII.EA
3. miesto: Emily Vašková IX.NA


Literárny Kežmarok (vyhodnotenie)
2. november 2021

Aj minulý šk. rok sme sa s deviatakmi zapojili do Literárneho Kežmarku, konkrétne teraz už naša bývalá žiačka Magdaléna Salajová, a pretože vyhodnotenie súťaže je až začiatkom ďalšieho šk. roka, dostali sme ho až teraz v podobe ďakovného listu - nezískali sme síce jedno z prvých miest, ale zúčastnili sme sa. Ako bonus k poďakovaniu z Kežmarku pripájame aj súťažný text, prečítajte si ho ako malú spomienku na našu mladú nádejnú spisovateľku, nech je dobrou motiváciou k písaniu aj pre ďalších našich žiakov...

Ďakovný list si môžete prečítať na tomto odkaze. Súťažný príspevok si prečítajte v tomto súbore.


Olympiáda zo slovenského jazyka (školské kolo)
15. október 2021

Dňa 15.10. sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C, v ktorej súťažili žiaci 8. a 9. ročníka. Umiestnili sa nasledovne:

1. miesto - Eliška Kozáčiková (VIII.EA)
2. miesto - Filip Matejička (VIII.EA), Nina Habrunová (IX.NA), Emily Vašková (IX.NA) 
3. miesto - Marek Vlček (VIII.EA), Bibiana Kubáňová (VIII.EA), Zuzana Tučeková (VIII.EA), Andrej Pavelka (VIII.EB), Jessica Kobolková (VIII.EB)


1   2  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník