Dnes je nedeľa 22. mája 2022. Meniny: Júlia, Juliana
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Olympiáda v anglickom jazyku (školské kolo)
3. november 2020

Olympiáda v anglickom jazyku sa tento školský rok zrealizovala online. Po čítaní a počúvaní s porozumením sme v spolupráci s naším anglickým lektorom p. Petrom Sweeneym vyskúšali rozprávacie zručnosti našich žiakov. Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme za účasť a víťazovi gratulujeme:

Kategória mladší:
1. Filip Krutil (V.FA)
2. Andrej Pavelia (VII.SVB)
3. Zoja Sviteková (VII.SVB)

Kategória starší:
1. Alexander Gáloš (IX.NA)
2. Martin Pintrava (IX.NA)
3. Mária Šuštiaková (VIII.EA)

 


Slavistické pierko 2020
16. december 2020

Áno, aj do tejto literárnej súťaže sme sa zapojili. Z ôsmakov nás reprezentoval Ondrej Maček z VIII.EB, a hoci sme sa neumiestnili v II. kategórii literárne práce na prvých troch miestach, posielame Ondrejovi v mene Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV oficiálne poďakovanie a vám ostatným tip na dobré čítanie - jeho reportáž, ktorá bude publikovaná aj na webovej stránke Slavistického ústavu: http://www.slavu.sav.sk/slavisticke_pierko.php. Poďakovanie je k dispozícii na stiahnutie.


Dejepisná olympiáda - školské kolo
15. december 2020

V priebehu minulého týždňa sa súťažilo o postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Počas dištančného vzdelávania sa zapojili žiaci všetkých hodnotených ročníkov, v štyroch samostatných kategóriách (ročníkoch). Prvé tri miesta obsadili:

6.ročník
Adam Vrábel
Dominika Brtková
Adam Ďurajda

7. ročník
Andrej Pavelka
Filip Kozlík
Ester Mišurová

8. ročník
Mária Šuštiaková
Ondrej Maček
Natália Beláčiková

9. ročník
Maxim Magát
Martin Pintrava

Do okresného kola postupujú prví dvaja. Gratulujeme. Všetkým ostatným zúčastneným ďakujeme, že mali odvahu a chuť pracovať.


Environmentálny projekt - Hovorme o jedle, vyhodnotenie
14. december 2020

VIII. ročník súťaže Hovorme o jedle nám priniesol v tomto školskom roku príjemné prekvapenie. Zo všetkých zaregistrovaných škôl v počte 290 sa nám podarilo umiestniť do zlatého pásma, čo je historicky prvý krát. Sme veľmi potešení a vďační, že aj napriek sťaženým podmienkam vyučovania v tomto školskom roku ste do svojej práce dali všetko svoje úsilie a námahu. Poďakovanie patrí nielen vám žiakom, ale aj učiteľom, ktorí vás nasmerovali a ukázali cestu, ktorou sa vaša fantázia mohla uberať. Želáme veľa ďalších spoločných kreatívnych chvíľ.


Hodžov novinový článok 2020
9. december 2020

Aj v tomto náročnom období dištančného vzdelávania žnú naši žiaci úspechy svojej práce, ktorá je nad rámec ich školských povinností - konkrétne naša deviatačka, Ria Magdaléna Salajová, ktorá sa v celoslovenskej literárnej súťaži "Hodžov novinový článok" umiestnila v peknom bronzovom pásme (3. miesto) spolu s niekoľkými ďalšími, možno budúcimi nádejnými novinármi.
Čo dodať? Už len to najdôležitejšie: Magdalénka, gratulujeme, sme hrdí, že si našou žiačkou a želáme Ti, aby si vždy "myslela pozitívne", ako sama píšeš, a aby ti to písalo rovnako dobre, ako ti to myslí - si dobrým príkladom pre svojich rovesníkov, ako "začať od seba"... Súťažný príspevok si môžete prečítať na tomto odkaze.


Zelený svet 2020
9. december 2020

Tento školský rok sme opakovane úspešní v písaní aj my na druhom stupni. Po "Hodžovom novinovom článku" sa nám podarilo spojiť literárne s environmentálnym a vyšlo to! Konkrétne Eliške Kozáčikovej zo VII.SVA v "Zelenom svete". Tohtoročnú tému "Je to v mojich rukách" uchopila naozaj tvorivo do tých svojich a v kategórii "Literárna tvorba" sa zaradila medzi prvých troch najlepších autorov. Eliške gratulujeme, tešíme sa s ňou a dúfame, že bude v písaní naďalej pokračovať, veď si len prečítajte, ako výborne jej to ide... Práca Elišky je k dispozícii na stiahnutie.


Hovorme o jedle - environmentálny projekt
29. október 2020

Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré bez pochýb ovplyvňujú zdravie každého z nás, a preto sme sa i tento školský rok zapojili do VIII.ročníka environmentálneho projektu "Hovorme o jedle." Cieľom projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže i dospelých pri budovaní spôsobilosti k správnemu výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Do projektu sa s veľkým nadšením zapojil prvý, druhý stupeň, ale aj školský klub. Žiaci si na prvom stupni vyskúšali pripraviť zdravú svačinu v podobe jablkových lízatiek, panáčikov, či ovocných špízov, sôch z ovocia a zeleniny, dokonca pripravili z cesta aj rôzne druhy pečiva. Okrem iného tiež výtvarne stvárnili, čo najviac radi konzumujú v rámci zdravia prospešných potravín, či vyskladali z ovocia "zdravé srdce", tvorili rôzne plagáty, dokonca si zahrali jabĺčkovú pieseň na heligónke. Druhostupniari sa zdravej výžive venovali na hodinách španielskeho, nemeckého, anglického jazyka, ale aj dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, nevynímajúc prírodovedné predmety ako biológia a chémia. Týždeň zdravej výživy bol u nás naozaj veľmi pestrý. Žiaci skladali "zeleninovo-ovocné" básničky, ochutnali pravý poctivo upečený kváskový chlieb, pripravovali rôzne plagáty na tému ovocia, zeleniny, orechov v cudzom jazyku, osvojovali si slovnú zásobu rôznych druhov potravín v španielčine, skladali potravové pyramídy, pripravovali a ochutnávali rôzne zeleninové a ovocné pokrmy, ako aj lahodnú studenú tvarohovú tortu, naučili sa ako správne skladovať potraviny v chladničke a predchádzať tak vzniku potravinového odpadu. V literárnej časti projektu s ústrednou témou - Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza, sa podarilo siedmakom zložiť básne. Žiaci vytvorili tak nádherné diela a pracovali s takým nasadením, že si právom zaslúžia veľkú pochvalu. Tá ale v prvom rade patrí vyučujúcim, ktorí žiakov neustále motivujú a rozvíjajú ich kreativitu. Ďakujeme vám všetkým a tešíme sa na vyhodnotenie projektu.


Olympiáda v nemeckom jazyku (školské kolo)
29. október 2020

V novembri sa uskutočnila na našej škole olympiáda v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili a porovnávali si vedomosti z nemeckého jazyka v dvoch kategóriách. Všetkým odvážlivcom ďakujeme za úsilie a trpezlivosť, do okresného kola postupujú prví dvaja, gratulujeme!

Kategória 1A:
1. Sára Mišurová
2. Simona Zajacová
3. Linda Vyparinová

Kategória 1B:
1. Maxim Magát
2. Mária Šuštiaková
3. Patrik Skála


Naša škola získala titul ETWINNING ŠKOLA
26. október 2020

Vážená pani riaditeľka,
s veľkou radosťou som prijal informáciu o tom, že Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila certifikát „Škola eTwinning 2020-2021" práve Vašej škole. Svojím aktívnym prístupom, snahou a tvrdou prácou ste sa zapísali ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia do zoznamu škôl, ktoré majú právo tento titul používať najbližšie 2 roky. Zároveň prispievate k šíreniu inovatívnych prístupov, inklúzii, bezpečnosti pri práci s digitálnymi technológiami a na neposlednom mieste k odovzdávaniu dobrej praxe a nadväzovaniu spolupráce.
Teší ma, že udelenie tohto ocenenia nie je pre Vás len odmenou, ale aj záväzkom k dalšej snahe o zlepšovanie. Nezostávajte iba pri tom, že sa učíte a rozvíjate sami pre seba, ale vychádzajte za hranice svojej školy a snažte sa byť modelom aj pre ďalšie školy nachádzajúce sa vo Vašej blízkosti. To je Vaše poslanie, ktoré ste prijatím certifikátu na seba prevzali.
Dovoľte mi, aby som sa ešte raz úprimne poďakoval za vaše doterajšie úsilie Vám a aj členom vášho tímu eTwinning, ktorí riadili a usmerňovali prácu na projekte.
Zo srdca Vám prajem, aby sa Vám a Vašej škole naďalej darilo na sebe pracovať a šíriť myšlienku inovácie a spolupráce navôkol. Aby sa vám naďalej darilo plniť to, k čomu ste sa zapojením do projektu eTwinning zaviazali, a to je najmä podpora mladých ľudí, ktorých máte vo svojej starostlivosti, aby sa stali lepšími ľuďmi, lepšími študentmi a lepšími a aktívnejšími občanmi.

Prečítajte si list z ministerstva.

 


Technická olympiáda (školské kolo)
20. október 2020

V októbri sa uskutočnila na našej škole technická olympiáda v ročníkoch V- VII.
Zúčastnili sa jej všetci žiaci, pod vedením pedagógov Mgr.Marcineka a Štolfu.
Žiakom patrí poďakovanie za jej zvládnutie, upevnenie a získanie si nových vedomostí v technickom odvetví.

Celkové poradie žiakov:
1.miesto - Andrej Pavelka VII.SVB
2.miesto - Sára Mišurová VII.SVB
3.miesto - Katarína Chlebcová VII.SVB

Výhercom gratulujeme k výborným výsledkom, ktoré oceníme po nástupe do školy.


1   2   3   4   5  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník