Dnes je utorok 13. apríla 2021. Meniny: Aleš
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ (do 30.4.2021). Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Zelený svet 2020
9. december 2020

Tento školský rok sme opakovane úspešní v písaní aj my na druhom stupni. Po "Hodžovom novinovom článku" sa nám podarilo spojiť literárne s environmentálnym a vyšlo to! Konkrétne Eliške Kozáčikovej zo VII.SVA v "Zelenom svete". Tohtoročnú tému "Je to v mojich rukách" uchopila naozaj tvorivo do tých svojich a v kategórii "Literárna tvorba" sa zaradila medzi prvých troch najlepších autorov. Eliške gratulujeme, tešíme sa s ňou a dúfame, že bude v písaní naďalej pokračovať, veď si len prečítajte, ako výborne jej to ide... Práca Elišky je k dispozícii na stiahnutie.


Hovorme o jedle - environmentálny projekt
29. október 2020

Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré bez pochýb ovplyvňujú zdravie každého z nás, a preto sme sa i tento školský rok zapojili do VIII.ročníka environmentálneho projektu "Hovorme o jedle." Cieľom projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže i dospelých pri budovaní spôsobilosti k správnemu výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Do projektu sa s veľkým nadšením zapojil prvý, druhý stupeň, ale aj školský klub. Žiaci si na prvom stupni vyskúšali pripraviť zdravú svačinu v podobe jablkových lízatiek, panáčikov, či ovocných špízov, sôch z ovocia a zeleniny, dokonca pripravili z cesta aj rôzne druhy pečiva. Okrem iného tiež výtvarne stvárnili, čo najviac radi konzumujú v rámci zdravia prospešných potravín, či vyskladali z ovocia "zdravé srdce", tvorili rôzne plagáty, dokonca si zahrali jabĺčkovú pieseň na heligónke. Druhostupniari sa zdravej výžive venovali na hodinách španielskeho, nemeckého, anglického jazyka, ale aj dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, nevynímajúc prírodovedné predmety ako biológia a chémia. Týždeň zdravej výživy bol u nás naozaj veľmi pestrý. Žiaci skladali "zeleninovo-ovocné" básničky, ochutnali pravý poctivo upečený kváskový chlieb, pripravovali rôzne plagáty na tému ovocia, zeleniny, orechov v cudzom jazyku, osvojovali si slovnú zásobu rôznych druhov potravín v španielčine, skladali potravové pyramídy, pripravovali a ochutnávali rôzne zeleninové a ovocné pokrmy, ako aj lahodnú studenú tvarohovú tortu, naučili sa ako správne skladovať potraviny v chladničke a predchádzať tak vzniku potravinového odpadu. V literárnej časti projektu s ústrednou témou - Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza, sa podarilo siedmakom zložiť básne. Žiaci vytvorili tak nádherné diela a pracovali s takým nasadením, že si právom zaslúžia veľkú pochvalu. Tá ale v prvom rade patrí vyučujúcim, ktorí žiakov neustále motivujú a rozvíjajú ich kreativitu. Ďakujeme vám všetkým a tešíme sa na vyhodnotenie projektu.


Olympiáda v nemeckom jazyku (školské kolo)
29. október 2020

V novembri sa uskutočnila na našej škole olympiáda v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili a porovnávali si vedomosti z nemeckého jazyka v dvoch kategóriách. Všetkým odvážlivcom ďakujeme za úsilie a trpezlivosť, do okresného kola postupujú prví dvaja, gratulujeme!

Kategória 1A:
1. Sára Mišurová
2. Simona Zajacová
3. Linda Vyparinová

Kategória 1B:
1. Maxim Magát
2. Mária Šuštiaková
3. Patrik Skála


Naša škola získala titul ETWINNING ŠKOLA
26. október 2020

Vážená pani riaditeľka,
s veľkou radosťou som prijal informáciu o tom, že Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila certifikát „Škola eTwinning 2020-2021" práve Vašej škole. Svojím aktívnym prístupom, snahou a tvrdou prácou ste sa zapísali ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia do zoznamu škôl, ktoré majú právo tento titul používať najbližšie 2 roky. Zároveň prispievate k šíreniu inovatívnych prístupov, inklúzii, bezpečnosti pri práci s digitálnymi technológiami a na neposlednom mieste k odovzdávaniu dobrej praxe a nadväzovaniu spolupráce.
Teší ma, že udelenie tohto ocenenia nie je pre Vás len odmenou, ale aj záväzkom k dalšej snahe o zlepšovanie. Nezostávajte iba pri tom, že sa učíte a rozvíjate sami pre seba, ale vychádzajte za hranice svojej školy a snažte sa byť modelom aj pre ďalšie školy nachádzajúce sa vo Vašej blízkosti. To je Vaše poslanie, ktoré ste prijatím certifikátu na seba prevzali.
Dovoľte mi, aby som sa ešte raz úprimne poďakoval za vaše doterajšie úsilie Vám a aj členom vášho tímu eTwinning, ktorí riadili a usmerňovali prácu na projekte.
Zo srdca Vám prajem, aby sa Vám a Vašej škole naďalej darilo na sebe pracovať a šíriť myšlienku inovácie a spolupráce navôkol. Aby sa vám naďalej darilo plniť to, k čomu ste sa zapojením do projektu eTwinning zaviazali, a to je najmä podpora mladých ľudí, ktorých máte vo svojej starostlivosti, aby sa stali lepšími ľuďmi, lepšími študentmi a lepšími a aktívnejšími občanmi.

Prečítajte si list z ministerstva.

 


Technická olympiáda (školské kolo)
20. október 2020

V októbri sa uskutočnila na našej škole technická olympiáda v ročníkoch V- VII.
Zúčastnili sa jej všetci žiaci, pod vedením pedagógov Mgr.Marcineka a Štolfu.
Žiakom patrí poďakovanie za jej zvládnutie, upevnenie a získanie si nových vedomostí v technickom odvetví.

Celkové poradie žiakov:
1.miesto - Andrej Pavelka VII.SVB
2.miesto - Sára Mišurová VII.SVB
3.miesto - Katarína Chlebcová VII.SVB

Výhercom gratulujeme k výborným výsledkom, ktoré oceníme po nástupe do školy.


Hovorme o jedle
16. október 2020

Mlieko a mliečne výrobky
Žiaci zo VI. SB sa tiež zapojili do aktivít v rámci projektu "Hovorme o jedle". Zamerali sme sa na tému: Mlieko a mliečne výrobky. Oboznámili sme sa s významom, zložením, spôsobmi spracovania mlieka. Pripravili sme si aj výbornú smotanovú tortu.

Orechy v našom jedálničku
V rámci projektu "Hovorme o jedle" sa žiaci z VIII. EA venovali téme - Orechy v našom jedálničku. Na hodinách angličtiny sme si rozširovali slovnú zásobu, poznávali všetky druhy orechov, ich výživovú hodnotu a význam ich konzumácie pre ľudský organizmus.


Naša malá spisovateľka
16. október 2020

V našej triede žabiek III.ŽB sa veru nájdu veľmi šikovné deti. Je ňou aj naša Julia Samec, ktorá už v prvej triede skúsila, aké je to napísať knihu. Samozrejme jej trochu pomohli aj dospelí. Vymyslela príbeh o zvedavej opičke. Príbeh si môžete prečítať v slovenskom a dokonca aj v anglickom jazyku. Našej spisovateľke držíme palce, aby sa jej aj naďalej darilo. Knihu si môžete objednať cez web v kníhkupectve Martinus alebo priamo kúpiť v kamennom obchode. Tak hor sa čítať!


Matematický klokan - školské kolo (2.stupeň)
16. október 2020

Naši žiaci 2.stupňa sa aj minulý školský rok 2019/2020 už tradične zapojili do najväčšej medzinárodnej súťaže na svete, ktorou je Matematický klokan. Tentokrát sa klokanilo online na štyroch kontinentoch na zemeguli a aj na našej škole. 50 našich žiakov si mohlo zmerať sily so žiakmi z ďalších slovenských škôl a porovnať si svoje vedomosti a logické myslenie.

 


Matematické úspechy našich detí
14. október 2020

Matematický klokan
Až tento šk. rok sme mohli vyhodnotiť výsledky súťaže Matematický klokan, ktorá prebehla minulý šk. rok neštandartne až v júni a väčšina prihlásených ju absolvovala neštandartne online. Z výsledkov sa tešíme a  všetkým gratulujeme.
 
Úspešní riešitelia:
Klokanko 1
 E. Moravčíková, M. Škrobianová, E. Piecková, M. Berhan, M. Hlavička, O. Žuffová, E. Matejová, T. Luláková,  T. Fialová, A. Bosík, S. Sidor
 
Klokanko 2 
R. Janík, N. Martauzová, K. Martauzová, S. Králik, M. Kurakin, K. Michaľovová, Š. Remšík, M.Ondruš, D. Yurlov, T. Tan, E. Helbich
 
Klokanko 3
S. Koščová, F. Frajt, ,Z.Isteníková, K. Janíková, E. Šuštiaková, L.Ďubeková, 
L.Majtánová
 
Klokanko 4
A. Lichner, D. Sidor, N. Suchánková


Zber papiera - vyhodnotenie
9. október 2020

Milí rodičia a žiaci, tradične ako každý školský rok, i tento sme začali zberom papiera. Spoločnými silami sme dokázali vyzbierať viac ako 4 tony papiera, presne 4160 kg, čo predstavuje približne 69 ušetrených stromov. Tí najusilovnejší z nás boli aj odmenení a umiestnili sa nasledovne:

Jednotlivci:
1. miesto - Matej Hruška, VIII.EB (360 kg)
2. miesto - Dávid Belanec, IV.MR (307 kg)
3. miesto - Ema Laššová, VI.SB (259 kg)

Triedy:
1. miesto - VIII.EA (823,5 kg)
2. miesto - IV.MR (759 kg)
3. miesto - II.VČ (604 kg)

čítať ďalej...


1   2   3  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník