Dnes je utorok 13. apríla 2021. Meniny: Aleš
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ (do 30.4.2021). Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Matematická olympiáda - obvodné kolo - kateg. Z5 a Z9
1. február 2021

Naši žiaci 5. a 9. ročníka sa aj tento školský rok zapojili do obvodného kola Matematickej olympiády.  70.ročník súťaže bol iný, ako tie predošlé, keďže sa uskutočnil dištančným spôsobom. Aj napriek týmto okolnostiam dosiahli naši žiaci výborné výsledky.

V kategórii Z5 sa úspešnými riešiteľmi stali dvaja žiaci V.FB triedy, a to Dávid Mϋllner (získal 1.-6.miesto) a Alex Lichner (získal 8.-16.miesto). Tamarka Trippé a Vanda Petra Večeřová boli riešiteľkami obvodného kola.

Úspešného riešiteľa máme aj v kategórii Z9. Stal sa ním Martin Pintrava, ktorý sa umiestnil na vynikajúcom 2.-3.mieste.

Našim šikovným žiakom gratulujeme k super výkonu a tešíme sa, že nás budú takto úspešne reprezentovať aj v iných súťažiach.


Pytagoriáda (školské kolo) - 1. stupeň
25. január 2021

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do riešenia úloh Pytagoriády. Tento školský rok si to vyskúšali všetci tretiaci aj štvrtáci a mnohí to úspešne zvládli.

V kategórii P3 riešilo úlohy 39 žiakov, z toho úspešných bolo týchto 14:
Kurakin Mark (III. DF)
Martauzová Natália (III. DF)
Židek Filip (III.ŽB)
Trippé Tereza (III.ŽB)
Helbich Eduard (III.ŽB)
Kubroš David (III.ŽB)
Pulcová Alžbeta (III.ŽB)
Martauzová Karolína (III. DF)
Králik Samuel (III. DF)
Kulíková Liliana (III.ŽB)
Kolarovszká Olívia (III.ŽB)
Yurlov Daniel (III.ŽB)
Janík Rastislav (III. DF)
Kyselová Alexandra (III.ŽB)

V kategórii P4 sa zúčastnilo 37 žiakov a úspešnými riešiteľmi boli:
Jambor Natália (IV. MR)
Koščová Sofia (IV.MO)
Uhlárik Leonard Seth (IV.MO)
Shin Minjun (IV.MO)
Potočová Viktória (IV. MR)


Vyhodnotenie súťaže z dejepisu
25. január 2021

Zapojilo sa celkovo 80 výtvorov, súrodeneckých i kamarátkach. Stihol sa pritom odporatať sneh spred brán domov a hlavne, deti si užili sneh a čerstvý vzduch.
Ďakujem všetkých architektom, staviteľom a inžinierom za krásne diela, prepracované nápady a tvorivosť. Spoločné hlasovanie, do ktorého sa zapojilo takmer 180 hlasujúcich, určilo víťazov.

Kategória Pyramídy:
1. miesto: Sofia Giabelová, VI.SA
2. miesto: Dávid Sidor, V.FB
3. miesto: Adam Vrábel, VI.SB

Kategória Koloseum:
1.miesto: Ivona Takáčová, VI.SB
2.miesto: Juha Kim, VI.SB
3.miesto: Jessica Kobolková, VII.SVB

Kategória Stavby:
1.miesto: Eiffelova Veža, súrodenci Simona, Ivana a Matej Zajacovci, triedy V.FB a VII.SVB
2. miesto je spoločné pre Sochy Moai, Peter Slašťan, V.FB a Burianovu vežu, Nina Isteníková, IX.NA

Kategória Osobnosti:
1.miesto: Albert Einstein, Marek Dudáš, V.FB
2.miesto: Franský kupec Samo, Linda Vyparinová, VII.SVB
3.miesto: Mária Terézie, Zoja Sviteková, VII.SVB


Matematická olympiáda - školské kolo
11. január 2021

Naši žiaci 2. stupňa sa zúčastnili domáceho kola 70. ročníka Matematickej olympiády. Súťažili v dvoch kategóriách, a to Z5 a Z9.
Žiaci sa umiestnili takto:

Z5
1. miesto - Dávid Mϋllner (V.FB),
2. miesto - Vanda Petra Večeřová (V.FB),
3. miesto - Tamara Trippé (V.FB).

Z9
1. miesto - Martin Pintrava (IX.NA),
2. a 3. miesto nebolo udelené.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme im prsty v okresnom kole.


Pytagoriáda (školské kolo)
11. január 2021

Počas dištančného vzdelávania v decembri sa aj tento rok zapojili naši žiaci 2. stupňa do školského kola Pytagoriády. Súťaže sa po prvýkrát zúčastnili online formou a súťažilo ich celkovo 40. Súťažili tradične v štyroch kategóriách P5, P6, P7 a P8. Dosiahli takéto výsledky.

Kategória P5
1.miesto - Petra Šošková (V.FA),
2.miesto - Tamara Trippé (V.FB),
3. miesto - Vanda Petra Večeřová (V.FB)

Kategória P6:
1.miesto - Richard Pleško (VI.SA),
2.miesto - Matea Kandera (VI.SA),
3. miesto - Ivona Takáčová (VI.SB)

Kategória P7:
1.miesto - Andrej Pavelka (VII.SVB),
2.miesto - Jessica Kobolková (VII.SVB),
3. miesto - Linda Horváthová (VII.SVB)

Kategória P8:
1.miesto - Tomáš Moťovský (VIII.EA),
2. a 3. miesto nebolo udelené.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.


Olympiáda v anglickom jazyku (školské kolo)
3. november 2020

Olympiáda v anglickom jazyku sa tento školský rok zrealizovala online. Po čítaní a počúvaní s porozumením sme v spolupráci s naším anglickým lektorom p. Petrom Sweeneym vyskúšali rozprávacie zručnosti našich žiakov. Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme za účasť a víťazovi gratulujeme:

Kategória starší:
1. Alexander Gáloš (IX.NA)
2. Martin Pintrava (IX.NA)
3. Mária Šuštiaková (VIII.EA)

 


Slavistické pierko 2020
16. december 2020

Áno, aj do tejto literárnej súťaže sme sa zapojili. Z ôsmakov nás reprezentoval Ondrej Maček z VIII.EB, a hoci sme sa neumiestnili v II. kategórii literárne práce na prvých troch miestach, posielame Ondrejovi v mene Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV oficiálne poďakovanie a vám ostatným tip na dobré čítanie - jeho reportáž, ktorá bude publikovaná aj na webovej stránke Slavistického ústavu: http://www.slavu.sav.sk/slavisticke_pierko.php. Poďakovanie je k dispozícii na stiahnutie.


Dejepisná olympiáda - školské kolo
15. december 2020

V priebehu minulého týždňa sa súťažilo o postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Počas dištančného vzdelávania sa zapojili žiaci všetkých hodnotených ročníkov, v štyroch samostatných kategóriách (ročníkoch). Prvé tri miesta obsadili:

6.ročník
Adam Vrábel
Dominika Brtková
Adam Ďurajda

7. ročník
Andrej Pavelka
Filip Kozlík
Ester Mišurová

8. ročník
Mária Šuštiaková
Ondrej Maček
Natália Beláčiková

9. ročník
Maxim Magát
Martin Pintrava

Do okresného kola postupujú prví dvaja. Gratulujeme. Všetkým ostatným zúčastneným ďakujeme, že mali odvahu a chuť pracovať.


Environmentálny projekt - Hovorme o jedle, vyhodnotenie
14. december 2020

VIII. ročník súťaže Hovorme o jedle nám priniesol v tomto školskom roku príjemné prekvapenie. Zo všetkých zaregistrovaných škôl v počte 290 sa nám podarilo umiestniť do zlatého pásma, čo je historicky prvý krát. Sme veľmi potešení a vďační, že aj napriek sťaženým podmienkam vyučovania v tomto školskom roku ste do svojej práce dali všetko svoje úsilie a námahu. Poďakovanie patrí nielen vám žiakom, ale aj učiteľom, ktorí vás nasmerovali a ukázali cestu, ktorou sa vaša fantázia mohla uberať. Želáme veľa ďalších spoločných kreatívnych chvíľ.


Hodžov novinový článok 2020
9. december 2020

Aj v tomto náročnom období dištančného vzdelávania žnú naši žiaci úspechy svojej práce, ktorá je nad rámec ich školských povinností - konkrétne naša deviatačka, Ria Magdaléna Salajová, ktorá sa v celoslovenskej literárnej súťaži "Hodžov novinový článok" umiestnila v peknom bronzovom pásme (3. miesto) spolu s niekoľkými ďalšími, možno budúcimi nádejnými novinármi.
Čo dodať? Už len to najdôležitejšie: Magdalénka, gratulujeme, sme hrdí, že si našou žiačkou a želáme Ti, aby si vždy "myslela pozitívne", ako sama píšeš, a aby ti to písalo rovnako dobre, ako ti to myslí - si dobrým príkladom pre svojich rovesníkov, ako "začať od seba"... Súťažný príspevok si môžete prečítať na tomto odkaze.


1   2   3  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník