Dnes je utorok 28. septembra 2021. Meniny: Václav
Zber papiera   »»»   27.09 - 01.10.2021 v areáli našej školy v čase od 7:30 - 8:00 a 14:00 -14:30.   • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci,
v dňoch 27.09 - 01.10.2021 bude v areáli našej školy prebiehať zber papiera. Papier je možné odovzdať v čase od 7:30 - 8:00 a 14:00 -14:30, prípadne môžete papier nechať položený pri kontajneri, riadne označený menom žiaka a triedy, ktorú navštevuje. Papier, prosím, prineste zviazaný, nie uzavretý v krabici. V piatok (01.10) je možné papier priniesť len do 8:00 z dôvodu odvozu kontajnera.Oznam centra voľného času

Dovoľujeme si Vás informovať, že činnosť záujmových útvarov v SCVČ Oravská cesta 11 sa začína v stredu, 22.09.2021. Žiakov si z tried/školského klubu vyzdvihnú vedúci ZÚ.

Ďalšie informácie ohľadom záujmových útvarov na školský rok 2021/2022:

  • Z dôvodu malého alebo žiadneho záujmu sa neotvárajú krúžky/ZÚ: Ruština, Školský časopis a Didaktické hry v matematike.
    Žiaci majú možnosť sa zaradiť do iných záujmových útvarov. Dodatočne sa môžu nahlásiť u vedúcej SCVČ.
  • Záujmové útvary Konštrukčné a zábavné hry 1 (1. 2. ročník) a Tvorivé dielne 1 (2. a 4.ročník) budú pre veľký záujem a snahu vyhovieť všetkým záujemcom rozdelené po ročníkoch, ktoré sa budú striedať po týždňoch (1. týždeň - jeden ročník, 2. týždeň -iný ročník).
  • V prípade záujmu o ďalší/iný krúžok/ZÚ alebo odhlásenie je potrebné vypísať novú prihlášku alebo žiadosť o odhlásenie (nájdete na webe školy v sekcii horná lišta, Domov-SCVČ alebo na: https://www.sukrzsza.sk/skola-119).
    Vypísanú a podpísanú žiadosť je potrebné odovzdať vedúcemu ZÚ, vedúcej SCVČ alebo triednej učiteľke.
  • Činnosť SCVČ sa riadi podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky.

vedúca SCVČZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Biologická olympiáda, kategória F - školské kolo
10. máj 2021

V tomto školskom roku sa zúčastnili biologickej olympiády na druhom stupni aj mladší žiaci - piateho ročníka. Súťažili v dvoch silných družstvách - Bio Sharks v zostave: J. Ďuračíková, R. Moťovská, S. Novotná, A. Obrková, V. Večeřová a Bio Päťka v zložení: A. Lichner, D. Müllner, L. Müllnerová, T. Prievozníková, T. Trippé. Bol to veľmi tesný boj a do okresného kola postupujú súťažiaci družstva Bio Päťky. Gratulujeme a držíme palce!


Pytagoriáda - okresné kolo (5. - 8. ročník)
23. apríl 2021

13. a 14.apríla sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

kategória P5
Vanda Petra Večeřová (6. – 7. miesto)
Alex Lichner
Tamara Trippé
Sofia Palovová

kategória P6
Richard Pleško (13.miesto)
Nikol Křížová

kategória P7
Andrej Pavelka (8. – 9.miesto)

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť.


Pytagoriáda - okresné kolo (1. - 4. ročník)
23. apríl 2021

Je potešujúce, že v okresnom kole Pytagoriády, ktorá tento rok bola realizovaná online, sme mali až 14 tretiakov a 5 štvrtákov. Úspešne to zvládli:

Kategória P3
Mark Kurakin, III.DF
Tereza Trippé, III.ŽB
Filip Židek, III.ŽB
Alžbeta Pulcová, III.ŽB
Daniel Yurlov, III.ŽB
Alexandra Kyselová, III.ŽB

Kategória P4
Leonard Seth Uhlárik, IV.MO
Sofia Koščová, IV.MO
Natália Lea Jambor, IV.MR


Biologická olympiáda - okresné kolo
15. apríl 2021

V tomto školskom roku prebiehala biologická olympiáda online formou. V okresnom kole, v kategórii E, odbornosť zoológia reprezentovala našu školu ako úspešná riešiteľka Zuzka Túčeková z triedy VII.SVA. Srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a želáme veľa úspechov i v nasledujúcom školskom roku!


Súťaž Všetkovedko
12. apríl 2021

Je to jedinečná súťaž , v ktorej si súťažiaci preverujú svoje vedomosti z rôznych oblastí: vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovu...preto sa tešíme, že sa do tejto súťaže tento rok zapojilo 45 detí z ročníkov 2. – 4.
Všetci úspešní získali titul „ Všetkovedko“ .

II. CHR
Sebastiang Wang
Samuel Klenovič

II. VČ
Liliana Blahušiaková
Alex Černek
Tamara Fialová
Emma Matejová
Amálka Podhradská
Linda Tarageľová
Sára Sidor

III. DF
Tamara Palková
Rastislav Janík

III. ŽB
Daniel Martins
Tereza Trippé
Klára Michaľovová

IV. MO
Sofia Koščová

IV. MR
Amélia Bosíková
Zina Isteníková
Viktória Potočová

Najúspešnejšia bola Klára Michaľovová z III.ŽB, ktorá sa stala „ Všetkovedkom školy“, gratulujeme.


Matematická olympiáda – obvodné kolo Z6 a Z7
7. apríl 2021

Dňa 31.3. sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Matematickej olympiády. Zastúpenie sme mali v kategóriách Z6 a Z7. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andrej Pavelka (2. – 4. miesto v kat. Z7) a Jessica Kobolková (5. – 6. miesto v kat. Z7).

Srdečne blahoželáme.


Hviezdoslavov Kubín (5.- 9. ročník) - školské kolo
25. marec 2021

Aj tento rok sa aktívni recitátori zapojili do tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Napriek tomu, že sme prednesy počúvali iba online, výkony prednášajúcich a literárne ukážky boli osviežujúcim a príjemným spestrením dištančného vzdelávania.

Výsledky
2. ktg. - 5. - 6. ročník - poézia
1. miesto - Alex Lichner, V.FB - postup do okresného kola
2. miesto - Dávid Sidor, V.FB
3. miesto - Petra Šošková, V.FA

próza
1. miesto - Ivona Takáčová, VI.SB - postup do okresného kola
2. miesto - Matej Zajac, V.FB
3. miesto - Timea Prievozníková, V.FB

3. ktg. - 7. - 9. ročník - poézia
1. miesto - Nina Isteníková - postup do okresného kola

Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole.


Biologická olympiáda - školské kolo
19. marec 2021

Dňa 10.3. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády, v kategórii E. O postup do okresného kola súťažili žiaci 7. a 8. ročníka. Umiestnili sa nasledovne:
1. miesto - Zuzana Túčeková, VII.SVA
2. miesto - Tereza Gojani, VIII.EA
3. miesto - Mária Šuštiaková, VIII.EA
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a postupujúcim žiakom držíme palce v ďalšom kole olympiády.


Matematická olympiáda - krajské kolo (kategória Z9)
16. marec 2021

Náš žiak 9.ročníka Martin Pintrava sa 16.03.2021 zúčastnil krajského kola Matematickej olympiády. 70.ročník súťaže prebiehal online formou. V kategórii Z9 sa Martin umiestnil na úžasnom 2.mieste. K vynikajúcemu výkonu mu srdečne gratulujeme a želáme mu veľa úspechov aj do budúcnosti.


Dejepisná olympiáda (okresné kolo)
22. február 2021

Pred jarnými prázdninami sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 8 našich žiakov v ročníkoch 6.-9., pričom siedmi z nich sa stali aj úspešnými riešiteľmi.
Obzvlášť gratulujeme Andrejovi Pavelkovi z VII.SVB k vynikajúcemu 4. miestu a Márii Šuštiakovej ku krásnemu 5.miestu.


1   2   3   4   5  
Online: 6 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník