Dnes je štvrtok 17. júna 2021. Meniny: Adolf
Výsledky KOMPARO 2021 - testovanie žiakov 8. - 9. ročníka - prejsť na stránku   • • •   rong style="font-size:15px;">Zber papiera - 14.06. - 18.06.2021Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 57,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 56,3 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,7 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 63,4 % 

DEJ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 50,7 % 

FYZ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 53,7%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 42,4 % 

V slovenskom jazyku a literatúre, v dejepise a vo fyzike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  

 

KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 75,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 58,1 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 72,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,6 % 

V matematike a v slovenskom jazyku sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.Zber papiera

Vážení rodičia a milí žiaci,
v dňoch 14.06. - 18.06.2021 sa uskutoční na našej škole zber papiera. Zber bude prebiehať v týchto časoch: 7:30-7:55 a 14:00 - 14:30. V pondelok 14.06. bude k dispozícii kontajner až v poobedňajších hodinách a v piatok iba ráno, z dôvodu logistiky. Papier je potrebné priniesť zviazaný v neuzavretých krabiciach.

Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujeme.

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
11. jún 2021

V tomto roku sa recitátori nestretli osobne s porotou, odosielali sme videonahrávky s prednesmi žiakov, ktorí zvíťazili v školskom kole. Srdečne blahoželáme Alexovi Lichnerovi za zisk čestného uznania v 2. ktg. - poézia.


KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka
11. jún 2021

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 57,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 56,3 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,7 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 63,4 % 

DEJ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 50,7 % 

FYZ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 53,7%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 42,4 % 

V slovenskom jazyku a literatúre, v dejepise a vo fyzike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  

 

KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 75,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 58,1 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 72,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,6 % 

V matematike a v slovenskom jazyku sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.


Vyhodnotenie súťaží
10. jún 2021

Nikto našej škole nepochybuje, že do lavíc dennodenne sadajú jedinečné osobnosti. Každý je talentovaný a nadaný v istom smere. Niekto vie nádherne kresliť, iný spievať. Niektorí skvelo rozprávajú po anglicky, nemecky alebo španielsky. Máme aj takých, ktorí svojimi poznatkami z biológie, geografie alebo dejepisu dokážu ohúriť skúsených dospelákov. Naša škola má eminentný záujem, aby sa talenty rozvíjali a naplno prejavili. My si ich výkony veľmi vážime, ale rovnako tak treba poďakovať všetkým učiteľom, ktorí ich nadanie vycítili, a neváhali ani sekundu pracovať na jeho zdokonaľovaní. A tak sme v dnešný deň mohli s pokojom v duši oceniť všetkých tých, ktorí preukázali svoje nadanie v školských, okresných a krajských súťažiach. Všetkým gratulujeme k ich úspechom a prajeme, aby pokračovali v tom dobrom, ktoré v nich naši učitelia objavili.


Biologická olympiáda, kategória F - okresné kolo
8. jún 2021

Dňa 6.5.2021 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii F. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo - Bio päťka z V.FB triedy v zložení: Alex LichnerDávid MüllnerLívia MüllnerováTamara TrippéTimea Prievozníková. Historicky sa podarilo žiakom piateho ročníka získať prvenstvo na úrovni okresného kola v tejto kategórii. Srdečne gratulujeme a tlieskame!


Biologická olympiáda, kategória F - školské kolo
10. máj 2021

V tomto školskom roku sa zúčastnili biologickej olympiády na druhom stupni aj mladší žiaci - piateho ročníka. Súťažili v dvoch silných družstvách - Bio Sharks v zostave: J. Ďuračíková, R. Moťovská, S. Novotná, A. Obrková, V. Večeřová a Bio Päťka v zložení: A. Lichner, D. Müllner, L. Müllnerová, T. Prievozníková, T. Trippé. Bol to veľmi tesný boj a do okresného kola postupujú súťažiaci družstva Bio Päťky. Gratulujeme a držíme palce!


Pytagoriáda - okresné kolo (5. - 8. ročník)
23. apríl 2021

13. a 14.apríla sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

kategória P5
Vanda Petra Večeřová (6. – 7. miesto)
Alex Lichner
Tamara Trippé
Sofia Palovová

kategória P6
Richard Pleško (13.miesto)
Nikol Křížová

kategória P7
Andrej Pavelka (8. – 9.miesto)

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť.


Pytagoriáda - okresné kolo (1. - 4. ročník)
23. apríl 2021

Je potešujúce, že v okresnom kole Pytagoriády, ktorá tento rok bola realizovaná online, sme mali až 14 tretiakov a 5 štvrtákov. Úspešne to zvládli:

Kategória P3
Mark Kurakin, III.DF
Tereza Trippé, III.ŽB
Filip Židek, III.ŽB
Alžbeta Pulcová, III.ŽB
Daniel Yurlov, III.ŽB
Alexandra Kyselová, III.ŽB

Kategória P4
Leonard Seth Uhlárik, IV.MO
Sofia Koščová, IV.MO
Natália Lea Jambor, IV.MR


Biologická olympiáda - okresné kolo
15. apríl 2021

V tomto školskom roku prebiehala biologická olympiáda online formou. V okresnom kole, v kategórii E, odbornosť zoológia reprezentovala našu školu ako úspešná riešiteľka Zuzka Túčeková z triedy VII.SVA. Srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a želáme veľa úspechov i v nasledujúcom školskom roku!


Súťaž Všetkovedko
12. apríl 2021

Je to jedinečná súťaž , v ktorej si súťažiaci preverujú svoje vedomosti z rôznych oblastí: vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovu...preto sa tešíme, že sa do tejto súťaže tento rok zapojilo 45 detí z ročníkov 2. – 4.
Všetci úspešní získali titul „ Všetkovedko“ .

II. CHR
Sebastiang Wang
Samuel Klenovič

II. VČ
Liliana Blahušiaková
Alex Černek
Tamara Fialová
Emma Matejová
Amálka Podhradská
Linda Tarageľová
Sára Sidor

III. DF
Tamara Palková
Rastislav Janík

III. ŽB
Daniel Martins
Tereza Trippé
Klára Michaľovová

IV. MO
Sofia Koščová

IV. MR
Amélia Bosíková
Zina Isteníková
Viktória Potočová

Najúspešnejšia bola Klára Michaľovová z III.ŽB, ktorá sa stala „ Všetkovedkom školy“, gratulujeme.


Matematická olympiáda – obvodné kolo Z6 a Z7
7. apríl 2021

Dňa 31.3. sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Matematickej olympiády. Zastúpenie sme mali v kategóriách Z6 a Z7. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andrej Pavelka (2. – 4. miesto v kat. Z7) a Jessica Kobolková (5. – 6. miesto v kat. Z7).

Srdečne blahoželáme.


1   2   3   4  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník