Dnes je utorok 13. apríla 2021. Meniny: Aleš
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ (do 30.4.2021). Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Matematická olympiáda – obvodné kolo Z6 a Z7
7. apríl 2021

Dňa 31.3. sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Matematickej olympiády. Zastúpenie sme mali v kategóriách Z6 a Z7. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andrej Pavelka (2. – 4. miesto v kat. Z7) a Jessica Kobolková (5. – 6. miesto v kat. Z7).

Srdečne blahoželáme.


Hviezdoslavov Kubín (5.- 9. ročník) - školské kolo
25. marec 2021

Aj tento rok sa aktívni recitátori zapojili do tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Napriek tomu, že sme prednesy počúvali iba online, výkony prednášajúcich a literárne ukážky boli osviežujúcim a príjemným spestrením dištančného vzdelávania.

Výsledky
2. ktg. - 5. - 6. ročník - poézia
1. miesto - Alex Lichner, V.FB - postup do okresného kola
2. miesto - Dávid Sidor, V.FB
3. miesto - Petra Šošková, V.FA

próza
1. miesto - Ivona Takáčová, VI.SB - postup do okresného kola
2. miesto - Matej Zajac, V.FB
3. miesto - Timea Prievozníková, V.FB

3. ktg. - 7. - 9. ročník - poézia
1. miesto - Nina Isteníková - postup do okresného kola

Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole.


Biologická olympiáda - školské kolo
19. marec 2021

Dňa 10.3. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády, v kategórii E. O postup do okresného kola súťažili žiaci 7. a 8. ročníka. Umiestnili sa nasledovne:
1. miesto - Zuzana Túčeková, VII.SVA
2. miesto - Tereza Gojani, VIII.EA
3. miesto - Mária Šuštiaková, VIII.EA
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a postupujúcim žiakom držíme palce v ďalšom kole olympiády.


Matematická olympiáda - krajské kolo (kategória Z9)
16. marec 2021

Náš žiak 9.ročníka Martin Pintrava sa 16.03.2021 zúčastnil krajského kola Matematickej olympiády. 70.ročník súťaže prebiehal online formou. V kategórii Z9 sa Martin umiestnil na úžasnom 2.mieste. K vynikajúcemu výkonu mu srdečne gratulujeme a želáme mu veľa úspechov aj do budúcnosti.


Dejepisná olympiáda (okresné kolo)
22. február 2021

Pred jarnými prázdninami sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 8 našich žiakov v ročníkoch 6.-9., pričom siedmi z nich sa stali aj úspešnými riešiteľmi.
Obzvlášť gratulujeme Andrejovi Pavelkovi z VII.SVB k vynikajúcemu 4. miestu a Márii Šuštiakovej ku krásnemu 5.miestu.


Geografická olympiáda (okresné kolo)
11. február 2021

V tomto šk. roku sme dosiahli veľmi pekný úspech na okresnom kole geografickej olympiády. Všetci šiesti žiaci, ktorí postúpili zo školského kola získali počtom bodov v teste umiestnenie úspešného riešiteľa.
Naši žiaci obsadili:
V kategórii G - 5. ročník
Alex Lichner (V.FB) - 6. miesto,
Peter Slašťan (V.FB) - 13. miesto
Tamara Trippé (V.FB) - 25. miesto

V kategórii F - 6. -7. ročník
Filip Matejička (VII.SVA) - 5. miesto
Adam Juraj Ďurajda (VI.SB) - 10. miesto
Marek Vlček (VII.SVA) - 18. miesto

Srdečne blahoželáme.


Olympiáda v anglickom jazyku (krajské kolo)
10. február 2021

Môj deň v tejto súťaži bol celkom príjemný. Prvá časť bola písomná. K testu, ktorý bol mimochodom celkom zaujímavý, sme sa dostali na pomocou kódu. Keď som sa v ten deň zobudil, myslel som si, že to bude všetko v poriadku, ale pri pohľade na testové otázky mi napadlo: “Asi som skončil.” Podarilo sa mi však prebojovať do druhej časti. Tu som musel zahrať roleplay o mužovi, ktorý si chcel preložiť prehliadku u zubára na iný deň. Ďalšou úlohou bolo vymyslieť príbeh o tom, že moja sestra je chorá a ja som sa mal o ňu postarať. Okrem toho som mal možnosť vypočuť si aj ostatných súťažiacich. A po pol hodine čakania nám oznámili výsledky - skončil som na 3. mieste. 

Alex

My Alexovi k jeho úspechu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších podobných súťažiach a takisto v štúdiu na strednej škole.


Technická olympiáda (okresné kolo)
9. február 2021

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov(v ktorej bol úspešný aj ANDREJ PAVELKA). Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne).

Veľká gratulácia Andrejovi za 2. miesto v okresnom kole - získal 35 bodov- 26-teoretická časť a 9 praktická časť.

Andrejovi gratulujeme k výsledku a prajeme množstvo úspechov v štúdiu.

 


Olympiáda v nemeckom jazyku (krajské kolo)
9. február 2021

Dňa 9.2.2021 sa uskutočnil 31. ročník krajského kola ONJ, na ktorom sa zúčastnili žiačky VII.SVB - Simona Zajacová a Sára Mišurová. Po absolvovaní písomnej časti tejto online súťaže sa Simona Zajacová dostala medzi prvých piatich súťažiacich s najvyšším počtom bodov a následne sa zúčastnila ústnej časti prostredníctvom videokonferencie. Aj napriek silnej konkurencii a náročným úlohám sa Simonka umiestnila na 3. mieste v kategórii 1A, z čoho máme veľkú radosť. Srdečne gratulujeme!

 


Olympiáda v nemeckom jazyku (okresné kolo)
2. február 2021

Srdečne gratulujeme našim žiakom, ktorí našu školu tento rok reprezentovali na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B sa stali žiak M. Magát (IX.NA) a žiačka M. Šuštiaková (VIII.EA) úspešnými riešiteľmi a žiačky S. Mišurová (VII.SVB) a S. Zajacová (VII.SVB) ako úspešné riešiteľky v kategórii 1A postupujú do krajského kola. 

Gratulujeme a dievčatám prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

 

 


1   2   3  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník