Dnes je piatok 24. júna 2022. Meniny: Ján
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Vyhodnotenie koncoročného zberu papiera a ostatných druhov odpadu
30. jún 2021

Milí rodičia a žiaci,

v koncoročnom zbere papiera sa nám podarilo  nazbierať spolu 2500 kg papiera, na výrobu ktorého sa približne použije 60 stromov. Umiestnili sme sa nasledovne: Jednotlivci: 1. miesto: Tamara Fialová (II.VČ), 220 kg, 2. miesto: David Ďurman (VIII.EA), 157 kg, 3. miesto: Emma Mrázová (VI.SB), 139 kg. 

Triedy: 1. miesto: II.VČ  - 518 kg, 2. miesto: IV.MR - 338 kg, 3. miesto: VIII.EA - 291 kg. 

Okrem papiera na škole celoročne usilovne zbierame a separujeme hliník, plasty, tonery, elektroodpad a batérie. Tí najusilovnejší sa umiestnili nasledovne:

Hliník -  I. miesto – VI.SA, 7,5 kg, 2. miesto – III.ŽB, 4,5 kg, 3. miesto – II.VČ, 3,9 kg; 

Batérie a elektroodpad - 1. miesto -  Patrik Skála (VIII.EA), 1073 ks, 2. miesto – Timea Palovová (II.VČ), 758 ks, 3. miesto – Sebastián Suchánek (III.DF), 594 ks;

Tonery – najväčší recyklátor: Elizabeth Madarová (VI.SA), 28 ks

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tým najväčším recyklátorom gratulujeme!


Matematická súťaž Maksík
30. jún 2021

V našej škole počas celého školského roka prebiehala korešpondenčná matematická súťaž Maksík. Všetci zapojení žiaci súťažili v piatich kolách a tu sú výsledky. Všetkým úspešným žiakom gratulujeme.

Titul Najmúdrejší Maksáčik v šk. roku 2020/2021 získali:

2.ročník

 1. Miroslav Hlavička
 2. Alex Černek
 3. Amália Podhradská
 4. Andrej Bosík
 5. Emma Matejová
 6. Tamara Fialová
 7. Viktória Vydrová
 8. ročník
 9. Eduard Helbich
 10. Filip Židek
 11. Klára Michaľovová
 12. Michal Ondruš
 13. Karolína Martauzová
 14. Natália Martauzová
 15. Tamara Palková

4.ročník

 1. Sofia Koščová
 2. Amélia Bosíková
 3. Katarína Janíková
 4. Natália Lea Jambor
 5. Zina Isteníková


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
11. jún 2021

V tomto roku sa recitátori nestretli osobne s porotou, odosielali sme videonahrávky s prednesmi žiakov, ktorí zvíťazili v školskom kole. Srdečne blahoželáme Alexovi Lichnerovi za zisk čestného uznania v 2. ktg. - poézia.


KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka
11. jún 2021

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 57,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 56,3 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,7 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 63,4 % 

DEJ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 50,7 % 

FYZ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 53,7%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 42,4 % 

V slovenskom jazyku a literatúre, v dejepise a vo fyzike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  

 

KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 75,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 58,1 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 72,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,6 % 

V matematike a v slovenskom jazyku sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.


Vyhodnotenie súťaží
10. jún 2021

Nikto našej škole nepochybuje, že do lavíc dennodenne sadajú jedinečné osobnosti. Každý je talentovaný a nadaný v istom smere. Niekto vie nádherne kresliť, iný spievať. Niektorí skvelo rozprávajú po anglicky, nemecky alebo španielsky. Máme aj takých, ktorí svojimi poznatkami z biológie, geografie alebo dejepisu dokážu ohúriť skúsených dospelákov. Naša škola má eminentný záujem, aby sa talenty rozvíjali a naplno prejavili. My si ich výkony veľmi vážime, ale rovnako tak treba poďakovať všetkým učiteľom, ktorí ich nadanie vycítili, a neváhali ani sekundu pracovať na jeho zdokonaľovaní. A tak sme v dnešný deň mohli s pokojom v duši oceniť všetkých tých, ktorí preukázali svoje nadanie v školských, okresných a krajských súťažiach. Všetkým gratulujeme k ich úspechom a prajeme, aby pokračovali v tom dobrom, ktoré v nich naši učitelia objavili.


Matematický klokan
10. jún 2021

Tento rok sa našlo až 70 odvážlivcov z ročníkov 1. - 4. , aby sa popasovali s matematickými úlohami a získali titul úspešného riešiteľa. Podarilo sa to týmto:

I.JŽ - Michal Sabo, Adam Maar
II. CHR - Sebastian Wang, Dominika Podhorcová
II. VČ - Jonáš Fabičovic, Sára Belancová, Dávid Podolinský, Amália Podhradská
III: DF - Mark Kurakin, Tamara Palková, Samuel Králik
III. ŽB - Filip Židek, Eduard Helbich
IV. MO - Ema Šuštiaková


Logická olympiáda - celoslovenské finálové kolo
9. jún 2021

Dňa 9. júna sa uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi viac ako 2000 súťažiacich z celého Slovenska sa do finálového kola prebojovalo 123 nadaných detí a medzi nimi aj dvaja naši žiaci - Martin Pintrava(IX.NA) a Andy Pavelka (VII.SVB). Vo finálovom kole sa žiaci popasovali s úlohami zameranými na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Martin obsadil krásne 24.miesto a Andy sa umiestnil na peknom 57.mieste.


Biologická olympiáda, kategória F - okresné kolo
8. jún 2021

Dňa 6.5.2021 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii F. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo - Bio päťka z V.FB triedy v zložení: Alex LichnerDávid MüllnerLívia MüllnerováTamara TrippéTimea Prievozníková. Historicky sa podarilo žiakom piateho ročníka získať prvenstvo na úrovni okresného kola v tejto kategórii. Srdečne gratulujeme a tlieskame!


Olympiáda v španielskom jazyku (školské kolo)
31. máj 2021

Žiaci druhého stupňa našej školy sa zúčastnili olympiády zo španielskeho jazyka v dvoch kategóriách - 6.-7. ročník a 8.-9. ročník. V prvej kategórii sa umiestnili na prvom mieste Andrej Pavelka, druhé miesto Viktória Gašpieriková a tretie Tomáš Krňa. V druhej kategórii sa umiestnila na prvom mieste Alžbeta Machadová na druhom Tomáš Moťovský a na tretom Nina Isteníková.


Expert geniality show
14. máj 2021

14.mája 2021 predviedli žiaci svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok v súťaži Expert geniality show. Úlohy boli naozaj pestré a netradičné. Žiaci 5. a 6.ročníka odpovedali na otázky v dvoch témach : Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry. Žiaci vyšších ročníkov si súťažné témy volili sami. Na výber mali témy: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy , Svetobežník, , Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy.

Titul EXPERT na tému, čo znamená, že sa žiak umiestnil v štvrtine najlepších, získali:

EXPERT 5
Jana Ďuračíková -  Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry
Alex Lichner - Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry
Tamara Trippé - Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry
Filip Krutil - Päť jazykov kultúry
Matej Chobot - Ako funguje svet

EXPERT 7
Andrej Pavelka -  Mozgolamy
Katarína Chlebecová - Do you speak English?

Janka Ďuračíková a Alex Lichner v celkovom poradí patrili medzi 100 najlepších z celého Slovenska a bol im udelený titul TOP EXPERT.

 

Srdečne gratulujeme.


1   2   3   4   5  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník