Dnes je piatok 5. marca 2021. Meniny: Fridrich
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - 7. - 9. apríl 2021 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Oznam pre rodičov o nástupe žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ od 8. marca 2021

Vážení rodičia žiakov 1. - 3. ročníka,

oznamujeme Vám, že na základe spracovania a vyhodnotenia prieskumu o podmienkach prezenčnej výučby na 1. stupni ZŠ bude od 8. marca 2021 výchovno- vzdelávací proces prebiehať na škole pre všetkých žiakov v 1. - 3. ročníku ZŠ.

Tak ako doteraz je potrebné predloženie vyplneného a podpísaného vyhlásenia o bezinfekčnosti (stiahnuť) na základe negatívneho výsledku antigénového alebo PCR testu jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu žiaka, respektíve potvrdenia, že prekonali ochorenie COVID-19. V prípade, že rodičia budú mať výsledok testu pozitívny, je nutné oznámiť túto skutočnosť triednej učiteľke.

V prípade pozitívneho výsledku testovania rodičov, je nutné odhlásiť dieťa zo stravovania najneskôr 7.3. 2021 do 18,00 hod. sms-kou na číslo 0902 815 910.

Mgr. Ľubica Brennerová, riaditeľka školyVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ (do 30.4.2021). Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaOnline vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeZápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 v dňoch

7. - 9. apríla 2021. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Dejepisná olympiáda (okresné kolo)
22. február 2021

Pred jarnými prázdninami sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 8 našich žiakov v ročníkoch 6.-9., pričom siedmi z nich sa stali aj úspešnými riešiteľmi.
Obzvlášť gratulujeme Andrejovi Pavelkovi z VII.SVB k vynikajúcemu 4. miestu a Márii Šuštiakovej ku krásnemu 5.miestu.

Geografická olympiáda (okresné kolo)
11. február 2021

V tomto šk. roku sme dosiahli veľmi pekný úspech na okresnom kole geografickej olympiády. Všetci šiesti žiaci, ktorí postúpili zo školského kola získali počtom bodov v teste umiestnenie úspešného riešiteľa.
Naši žiaci obsadili:
V kategórii G - 5. ročník
Alex Lichner (V.FB) - 6. miesto,
Peter Slašťan (V.FB) - 13. miesto
Tamara Trippé (V.FB) - 25. miesto

V kategórii F - 6. -7. ročník
Filip Matejička (VII.SVA) - 5. miesto
Adam Juraj Ďurajda (VI.SB) - 10. miesto
Marek Vlček (VII.SVA) - 18. miesto

Srdečne blahoželáme.


Olympiáda v anglickom jazyku (krajské kolo)
10. február 2021

Môj deň v tejto súťaži bol celkom príjemný. Prvá časť bola písomná. K testu, ktorý bol mimochodom celkom zaujímavý, sme sa dostali na pomocou kódu. Keď som sa v ten deň zobudil, myslel som si, že to bude všetko v poriadku, ale pri pohľade na testové otázky mi napadlo: “Asi som skončil.” Podarilo sa mi však prebojovať do druhej časti. Tu som musel zahrať roleplay o mužovi, ktorý si chcel preložiť prehliadku u zubára na iný deň. Ďalšou úlohou bolo vymyslieť príbeh o tom, že moja sestra je chorá a ja som sa mal o ňu postarať. Okrem toho som mal možnosť vypočuť si aj ostatných súťažiacich. A po pol hodine čakania nám oznámili výsledky - skončil som na 3. mieste. 

Alex

My Alexovi k jeho úspechu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších podobných súťažiach a takisto v štúdiu na strednej škole.


Technická olympiáda (okresné kolo)
9. február 2021

Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. TO má dve kategórie (kategória B pre 5. – 7. ročníky ako súťaž jednotlivcov(v ktorej bol úspešný aj ANDREJ PAVELKA). Súťaž je organizovaná v 4 kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne).

Veľká gratulácia Andrejovi za 2. miesto v okresnom kole - získal 35 bodov- 26-teoretická časť a 9 praktická časť.

Andrejovi gratulujeme k výsledku a prajeme množstvo úspechov v štúdiu.

 


Olympiáda v nemeckom jazyku (krajské kolo)
9. február 2021

Dňa 9.2.2021 sa uskutočnil 31. ročník krajského kola ONJ, na ktorom sa zúčastnili žiačky VII.SVB - Simona Zajacová a Sára Mišurová. Po absolvovaní písomnej časti tejto online súťaže sa Simona Zajacová dostala medzi prvých piatich súťažiacich s najvyšším počtom bodov a následne sa zúčastnila ústnej časti prostredníctvom videokonferencie. Aj napriek silnej konkurencii a náročným úlohám sa Simonka umiestnila na 3. mieste v kategórii 1A, z čoho máme veľkú radosť. Srdečne gratulujeme!

 


Olympiáda v nemeckom jazyku (okresné kolo)
2. február 2021

Srdečne gratulujeme našim žiakom, ktorí našu školu tento rok reprezentovali na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B sa stali žiak M. Magát (IX.NA) a žiačka M. Šuštiaková (VIII.EA) úspešnými riešiteľmi a žiačky S. Mišurová (VII.SVB) a S. Zajacová (VII.SVB) ako úspešné riešiteľky v kategórii 1A postupujú do krajského kola. 

Gratulujeme a dievčatám prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

 

 


Matematická olympiáda - obvodné kolo - kateg. Z5 a Z9
1. február 2021

Naši žiaci 5. a 9. ročníka sa aj tento školský rok zapojili do obvodného kola Matematickej olympiády.  70.ročník súťaže bol iný, ako tie predošlé, keďže sa uskutočnil dištančným spôsobom. Aj napriek týmto okolnostiam dosiahli naši žiaci výborné výsledky.

V kategórii Z5 sa úspešnými riešiteľmi stali dvaja žiaci V.FB triedy, a to Dávid Mϋllner (získal 1.-6.miesto) a Alex Lichner (získal 8.-16.miesto). Tamarka Trippé a Vanda Petra Večeřová boli riešiteľkami obvodného kola.

Úspešného riešiteľa máme aj v kategórii Z9. Stal sa ním Martin Pintrava, ktorý sa umiestnil na vynikajúcom 2.-3.mieste.

Našim šikovným žiakom gratulujeme k super výkonu a tešíme sa, že nás budú takto úspešne reprezentovať aj v iných súťažiach.


Pytagoriáda (školské kolo) - 1. stupeň
25. január 2021

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do riešenia úloh Pytagoriády. Tento školský rok si to vyskúšali všetci tretiaci aj štvrtáci a mnohí to úspešne zvládli.

V kategórii P3 riešilo úlohy 39 žiakov, z toho úspešných bolo týchto 14:
Kurakin Mark (III. DF)
Martauzová Natália (III. DF)
Židek Filip (III.ŽB)
Trippé Tereza (III.ŽB)
Helbich Eduard (III.ŽB)
Kubroš David (III.ŽB)
Pulcová Alžbeta (III.ŽB)
Martauzová Karolína (III. DF)
Králik Samuel (III. DF)
Kulíková Liliana (III.ŽB)
Kolarovszká Olívia (III.ŽB)
Yurlov Daniel (III.ŽB)
Janík Rastislav (III. DF)
Kyselová Alexandra (III.ŽB)

V kategórii P4 sa zúčastnilo 37 žiakov a úspešnými riešiteľmi boli:
Jambor Natália (IV. MR)
Koščová Sofia (IV.MO)
Uhlárik Leonard Seth (IV.MO)
Shin Minjun (IV.MO)
Potočová Viktória (IV. MR)


Vyhodnotenie súťaže z dejepisu
25. január 2021

Zapojilo sa celkovo 80 výtvorov, súrodeneckých i kamarátkach. Stihol sa pritom odporatať sneh spred brán domov a hlavne, deti si užili sneh a čerstvý vzduch.
Ďakujem všetkých architektom, staviteľom a inžinierom za krásne diela, prepracované nápady a tvorivosť. Spoločné hlasovanie, do ktorého sa zapojilo takmer 180 hlasujúcich, určilo víťazov.

Kategória Pyramídy:
1. miesto: Sofia Giabelová, VI.SA
2. miesto: Dávid Sidor, V.FB
3. miesto: Adam Vrábel, VI.SB

Kategória Koloseum:
1.miesto: Ivona Takáčová, VI.SB
2.miesto: Juha Kim, VI.SB
3.miesto: Jessica Kobolková, VII.SVB

Kategória Stavby:
1.miesto: Eiffelova Veža, súrodenci Simona, Ivana a Matej Zajacovci, triedy V.FB a VII.SVB
2. miesto je spoločné pre Sochy Moai, Peter Slašťan, V.FB a Burianovu vežu, Nina Isteníková, IX.NA

Kategória Osobnosti:
1.miesto: Albert Einstein, Marek Dudáš, V.FB
2.miesto: Franský kupec Samo, Linda Vyparinová, VII.SVB
3.miesto: Mária Terézie, Zoja Sviteková, VII.SVB


Matematická olympiáda - školské kolo
11. január 2021

Naši žiaci 2. stupňa sa zúčastnili domáceho kola 70. ročníka Matematickej olympiády. Súťažili v dvoch kategóriách, a to Z5 a Z9.
Žiaci sa umiestnili takto:

Z5
1. miesto - Dávid Mϋllner (V.FB),
2. miesto - Vanda Petra Večeřová (V.FB),
3. miesto - Tamara Trippé (V.FB).

Z9
1. miesto - Martin Pintrava (IX.NA),
2. a 3. miesto nebolo udelené.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme im prsty v okresnom kole.


Pytagoriáda (školské kolo)
11. január 2021

Počas dištančného vzdelávania v decembri sa aj tento rok zapojili naši žiaci 2. stupňa do školského kola Pytagoriády. Súťaže sa po prvýkrát zúčastnili online formou a súťažilo ich celkovo 40. Súťažili tradične v štyroch kategóriách P5, P6, P7 a P8. Dosiahli takéto výsledky.

Kategória P5
1.miesto - Petra Šošková (V.FA),
2.miesto - Tamara Trippé (V.FB),
3. miesto - Vanda Petra Večeřová (V.FB)

Kategória P6:
1.miesto - Richard Pleško (VI.SA),
2.miesto - Matea Kandera (VI.SA),
3. miesto - Ivona Takáčová (VI.SB)

Kategória P7:
1.miesto - Andrej Pavelka (VII.SVB),
2.miesto - Jessica Kobolková (VII.SVB),
3. miesto - Linda Horváthová (VII.SVB)

Kategória P8:
1.miesto - Tomáš Moťovský (VIII.EA),
2. a 3. miesto nebolo udelené.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.


1   2   3  
Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník