Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2019/2020


Dni nádeje - víťazi
16. október 2019

Už po 25-krát sa na pár dní pohľad verejnosti zameral na problematiku protidrogového programu, ktorý sa snaží formou besied, prednášok a iných aktivít priblížiť problematiku drogovej závislosti. Celý festival vrcholí Oscarom nádeje, na ktorom sa odovzdávajú ceny úspešným účastníkom rôznych súťaží, medzi ktoré patrí bežecká štafeta, plávanie, výtvarná a taktiež literárna súťaž. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 21 žiakov. Všetci sa snažili úspešne reprezentovať našu školu, ale vyhrať mohli iba najlepší.

David Beňuš z IX.NA získal 3. miesto v plávaní na 100 m a Dávid Linet z IX.NA získal 1. miesto vo výtvarnej súťaži.

Srdečne blahoželáme!


Štafetový beh v rámci dni nádeje
14. október 2019

V Bôrickom parku absolvovali naše dve družstvá našej školy Dni nádeje. Družstvo 4-och dievčat 7. a 8. ročníka a tak isto 4-členné družstvo chlapcov 7. - 8. ročnika. Ďakujem všetkým a prajem im naďalej radosť z behu.

Naši žiaci nás vzorne reprezentovali aj plávaní v rámci dni nádeje. Vynikajúce časy zaplávali v silnej konkurencii cca 200 plavcov:
Emma Tamášiová - 1:28:90
Ema Štrbová - 1:27:89
Jakub Šproch - 1:45:41
Igor Vaško -1:54:76.

Veľkú gratuláciu si zaslúži DÁVID BEŇUŠ, ktorý časom 1:13:05 obsadil konečné 3 miesto. Dávid, gratulujeme a prajeme ďaľšie úspechy.


Školské kolo technickej olympiády
10. október 2019

Výsledky školského kola technickej olympiády 2019 - celkové poradie

kategória B:
1. Dávid Ďurman, VII.SVA - 16 bodov / 25 bodov
2. Andrej Pavelka, VI.SB - 15 bodov / 25 bodov
3. Jessica Kobolková, VI.SB - 14 bodov / 25 bodov

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili. Postup do okresného kola si vybojoval Dávid Ďurman zo VII.SVA. Gratulujeme ti a držíme palce v ďaľšom kole.


Ukážka prezentácie
9. október 2019

Viete, ako má vyzerať správna prezentácia? Naši ôsmaci sa učia, ako prezentovať, aby ste publikum čo najviac zaujali. Krásne nám to predviedol Artur Antol (VIII.EA), ktorý svojou profesionálnou prezentáciou a vystupovaním doslova vyrazil dych všetkým. Ďakujeme za skvelý prístup k povinnostiam a ponúkame možnosť pozrieť si, ako má vyzerať ukážkové prezentovanie. 


Žilinská plavecká štafeta
19. september 2019

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej športovej akcie s pekným počtom (16800 metrov) odplávaných metrov. Ďakujeme žiakom, ktorí reprezentovali našu školu.


Národný certifikát kvality pre eTwinning projekt
28. august 2019

Školský rok sa poriadne ani nezačal a už si zbierame plody práce, na ktorej sme usilovne pracovali. Naši žiaci získali národný certifikát kvality za projekt Our small homelands (Naše malé krajinky). Cieľom projektu bolo mobilizovať žiakov vo využívaní IKT nástrojov, aby vzájomne lepšie spoznávali nielen vlastné krajiny, ale aj cudzie kraje a všetko, čo sa k nim viaže. Našim žiakom gratulujeme a veríme, že sa nám podarí získať aj Európsky certifikát kvality.


1   2   3   4  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník