Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2019/2020


Matematická olympiáda
13. december 2019

Naši žiaci sa zúčastňujú počas celého školského roka rôznych súťaží. A stalo sa už tradíciou, že šikovní žiaci, ktorí majú radi matematiku, sa zapájajú do domáceho kola Matematickej olympiády. Tento rok to bol 69. ročník. V kategórii Z5, ktorá je určená pre žiakov 5. ročníka, sa úspešnými riešiteľmi domáceho kola stali Lívia Vavreková (1.miesto), Richard Pleško (2.miesto) a Vanessa Mráziková (3.miesto). V kategórii Z9, ktorá je určená pre žiakov 9. ročníka, sa úspešnými riešiteľmi stali Miroslav Böhme (1.miesto) a Igor Vaško (2.miesto). Žiakom srdečne blahoželáme a budeme im držať prsty v okresnom kole.


Pytagoriáda
12. december 2019

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnilo 60 žiakov z 2. stupňa. Súťaž bola rozdelená do 4 kategórií, t.j. P5 (žiaci 5. ročníka), P6 (žiaci 6. ročníka), P7 (žiaci 7. ročníka) a P8 (žiaci 8. ročníka) Najúspešnejší boli títo žiaci.

V kategórií P5: Richard Pleško (1. miesto), 2. a 3. miesto nebolo udelené v kategórii P6: Andrej Pavelka (1. miesto), Sára Mišurová (2. miesto), Klára Harceková (3. miesto) V kategórii P8: Artur Antol (1. miesto), Maximilián Sopira (2. miesto), Danha Kim (3. miesto) Úspešným riešiteľom blahoželáme.


Vyhodnotenie projektu Hovorme o jedle
2. december 2019

V VII. ročník projektu Hovorme o jedle, do ktorého sme sa s plným nasadením zapojili i tento školský rok, sa nám podarilo obsadiť bronzové pásmo. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ich šikovným pani učiteľkám.


Olympiáda zo slovenského jazyka (okresné kolo)
27. november 2019

V priestoroch CVČ Spektrum sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala Nina Isteníková - VIII.EB. Slovenčinárske vedomosti si otestovalo 34 žiakov. Jediná ôsmačka sa medzi deviatakmi nestratila, obsadila 11. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!


Školský turnaj vo vybíjanej
21. november 2019

Dňa 21.11.2019 sa v našej škole konal turnaj vo vybíjanej žiakov 6. - 9. ročníka o putovný pohár riaditeľky školy. Všetky triedy podali skvelé výkony a nadšenie žiakov z hry nás uistilo v tom, že tento turnaj má na našej škole o budúcnosť postarané.

Celkové poradie turnaja:
1.miesto - IX.NA
2.miesto - VIII.EB
3.miesto - VII.SVA
4.miesto -VI.SB
5.miesto - VI.SA
6.miesto - VIII.EA
7.miesto - VII.SVB


Beh 17. novembra
18. november 2019

Naša škola sa zapojila do 53. ročníka športového podujatia Beh 17.novembra. Žiaci podali výborné bežecké výkony a v silnej konkurencii žiakov (cca 80 bežcov v kategórii) základných škôl sa umiestňovali v prvej dvadsiatke bežcov. Gratulujeme k výkonom a veríme, že radosť z behu im ostane ešte na dlho v srdciach. Výsledky sú k dispozícii na tomto odkaze.


Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku
6. november 2019

V stredu 6. novembra 2019 si naši ôsmaci a deviataci zmerali sily v školskom kole OSJL. Napriek tomu, že ôsmaci ťahali za ten kratší vedomostný koniec, nedali sa zahanbiť, práve naopak - veď posúďte sami:

1. miesto: Nina Isteníková (VIII.EB)
2. miesto Maxim Baranec (VIII.EB)
3. miesto Ema Štrbová (IX.NA)
 
Všetkým ešte raz srdečne blahoželáme a držíme palce víťazke, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole.


Knižný vševedko (krajské kolo)
6. november 2019

Dňa 6.11.2019 sa naša žiačka Tamarka Trippé z triedy IV.LN zúčastnila krajského kola Knižný vševedko, ktoré sa konala v Čadci. Súťažila v kategórii spolu s piatakmi a obsadila výborné 5.miesto. Srdečne blahoželáme!!!


Vyhodnotenie zberu papiera
29. október 2019

Naši žiaci sa i tento školský rok veľmi aktívne zapojili do zberu papiera. Celkovo sa vyzbieralo 3 584,34 kg papiera. Všetkým patrí veľká vďaka za ich usilovnosť! Pochvalu si zaslúžia aj žiaci, ktorí veľmi ochotne pomáhali pri vážení papiera. Víťazom srdečne gratulujeme!

Vyhodnotenie jednotlivcov - 1. stupeň

1. Večeřová Vanda Petra (IV.LN), 503,30 kg
2. Kim Dain (IV.JŽ), 444,10 kg
3. Tan Tobias Anthony (II.ŽB), 109,30 kg

 

Vyhodnotenie jednotlivcov - 2. stupeň

1. Matej Hruška (VII.SVB), 440,80 kg
2. Mrázová Emma (V.FB), 181,90 kg
3. Bahr Leonie (VIII.EA), 149,90 kg

Vyhodnotenie tried - celá škola

1. IV.LN  - 672,90 kg
2. IV.JŽ - 512,40 kg
3. VII.SVB - 478 kg


Knižný vševedko
28. október 2019

Dňa 28.10.2019 sa dve žiačky z našej školy Natalka Jambor z III.MR a Tamarka Trippé z IV.LN zúčastnili okresného kola súťaže o knihách Knižný vševedko. Túto akciu poriadala Krajská štátna knižnica. Dievčatá si dobre počínali, po náročnom teste nakoniec Tamarka Trippé obsadila 1. miesto s postupom do krajského kola. Ani Natalka Jambor sa nedala zahanbiť a pri tvorbe komiksu aj odprezentovala kolobeh vody v prírode.

Srdečne blahoželáme!!!


1   2   3   4  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník