Dnes je štvrtok 2. decembra 2021. Meniny: Bibiána
Informácia o zmene činnosti SŠKD   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia o zmene činnosti SŠKD

Vážení rodičia,
informujeme Vás, že činnosť školského klubu detí na našej škole bude od 1. decembra 2021 (stredy) vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým opatreniam a nariadeniam MŠVVaŠ zmenená nasledovným spôsobom.

6,30 – 7,40 hod. – ranný školský klub – Vzhľadom ku zamedzeniu premiešavania skupín pôjde každý žiak do svojej kmeňovej triedy, kde sa bude môcť venovať individuálnej príprave pred vyučovaním. Dozor nad žiakmi budú vykonávať poverení vychovávatelia.

Činnosť poobedňajšieho školského klubu bude skrátená do 16,30 hod.

Za Vašu ústretovosť a porozumenie vopred ďakujeme.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2019/2020


EXPERT GENIALITY SHOW - vyhodnotenie
11. február 2020

Aj tento školský rok sa 25 našich žiakov zapojilo do súťaže Expert geniality show. Mohli si porovnať svoje vedomosti a logické myslenie s 13 828 žiakmi zo 662 škôl. Najúspešnejším bol náš žiak 9.ročníka, Miroslav Böhme, ktorý sa umiestnil celkovo na 6. mieste spomedzi 1 595 súťažiacich žiakov z celého Slovenska. Mirko sa umiestnil v prvej štvrtine najúspešnejších v témach Svetobežník a Od Dunaja k Tatrám a získal taktiež titul TOP Expert. Andy Pavelka zo 6.ročníka sa stal TOP Expertom v témach Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry a umiestnil na 87.mieste spomedzi 1710 súťažiacich. V téme Ako funguje svet sa 5 naši žiaci umiestnili v prvej štvrtine najúspešnejších, a to R.Pleško, A.Ďurajda, Jessica Kobolková, A.Pavelka a K.Chlebecová. V téme Päť jazykov kultúry sa taktiež 5 našich žiakov umiestnilo v prvej štvrtine najúspešnejších, a to R.Pleško, A.Vrábel, T.Krňa, A.Pavelka a E.Mišurová. V téme Svetobežník sa v prvej štvrtine umiestnili D.Kim, M.Magát a M.Böhme, v téme Mozgolamy A.Antol , v téme Do you speak English? B.Burian a M.Sopira, v téme Od Dunaja k Tatrám M. Böhme a v téme Tajomstvá prírody D.Kim a M.Baranec. Ostatní žiaci získali diplom účastníka. Srdečne im gratulujeme.


Olympiáda z geografie (okresné kolo)
6. február 2020

Vo štvrtok 6. februára 2020 sa na MÚ vo veľkej zasadačke uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci, ktorí v školskom kole dosiahli najvyšší počet bodov a obsadili prvé až tretie miesto. Aj naša škola vyslala svojich zástupcov vo všetkých kategóriách. S radosťou môžeme oznámiť, že sa nám podarilo skvele umiestniť a naši žiaci získali jedno prvé miesto a jedno miesto úspešného riešiteľa z celkového počtu viac než 200 zúčastnených žiakov žilinských škôl. Gratulujeme žiakovi Miroslavovi Bohmemu z IX.NA triedy, ktorý obsadil 1. miesto v kategórii 8. a 9. ročníkov, gratulujeme žiakovi Marekovi Vlčekovi z triedy VI.SA, ktorý získal umiestnenie ako úspešný riešiteľ.


Hviezdoslavov Kubín (1. stupeň) - školské kolo
5. február 2020

5. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy pre ročníky 2.-4.

Kategória poézia:
1.miesto-K.Britvíková /3.MR/
2.miesto-S.Hrianka /3.MR/
3.miesto-N.Jambor/3.MR/

Kategória próza:
1.miesto-A.Lichner/4.LN/
2.miesto-L.Ďubeková/3.MR/
3.miesto-T.Prievozníková/4.LN/

Víťazom blahoželáme!


Súťaž Všetkovedko
4. február 2020

28.11. sa aj našich 44 žiakov zapojilo do riešenia úloh v súťaži Všetkovedko. Tešíme sa, že až polovica riešiteľov sa zaradila medzi šikovných, úspešných a získala ceny aj titul Všetkovedko.

Titul Všetkovedko zo 17 druhákov získali: Tamara Palková,  Mark Kurakin, Bystrík Marko, Michal Ondruš, Tereza Trippé

Tretiakov bolo 15 a úspešnými sa stali: Sofia Koščová, Ema Šuštiaková, Amélia Bosíková, Zina Isteníková, Nela Horváthová, Natália L. Jambor, Kristína Britvíková

Medzi 12 štvrtákmi zaznamenali úspech : Lívia Mȕllnerová, Dávid Mȕllner, Jeonghyun Ryu, Simona Novotná, Alex Lichner, Dávid Sidor, Vanda Večeřová, Jana Ďuračíková, Rebeka Moťovská a Tamara Trippé, ktorá sa stala aj najúspešnejšou a získala titul Všetkovedko školy.

Všetkým blahoželáme!!


Matematická olympiáda - okresné kolo
29. január 2020

Dňa 29.01.2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. V kategórii Z5 (5.ročník) sa úspešným riešiteľom stal Richard Pleško, ktorý sa umiestnil na 7.- 9. mieste. Riškovi srdečne gratulujeme.


Šaliansky Maťko (okresné kolo)
28. január 2020

28.1.2020 sa konalo v CVČ na Kuzmányho ulici okresného kola 27. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu ako jediný reprezentoval Alex Lichner - žiak zo IV.LN. A veru úspešne ! V najviac obsadenej 2. kategórii si spomedzi 19tich súťažiacich vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme aj k narodeninám, ktoré mal práve v tento deň!


Testovanie 5-2019 - výsledky
23. január 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2019

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,5 %
národný priemer: 63,4 % + 11,1 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,3 %
národný priemer: 64,8 % + 9,5 %

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 33 žiaci, z toho 3 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, boli žiaci komunikačne znevýhodnení.


KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8. a 9. ročníka
22. január 2020

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,9 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 53,8 % 

SJL    
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,0 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,2 % 

GEG
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,1 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 62,2 % 
 
BIO
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 60,6%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 52,2 % 
 
V matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v geografii a v biológii sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  
 
KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka
MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 55,6 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 49,7 % 
 
SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 61,7 % 
 
V matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.


Vyhodnotenie súťaží
20. december 2019

Už tradične sa na konci kalendárneho roka stretávame, aby sme vyhodnotili naše úspechy

Anglický jazyk

kat. mladší
1. miesto: L. Kasanická (V.FB), E. Mišurová (VI.SB) 

2. miesto: R. Pleško (V.FA)

kat. starší
1. miesto: A. Antol (VIII.EA)
2. miesto: E. Praženicová (VIII.EA)
3. miesto: R. Kušan (VII.SVB)

Dejepis

9. ročník
1. miesto: Miroslav Böhme
2. miesto: Igor Vaško
3. miesto: Jakub Šproch

8. ročník
1. miesto: Maxim Baranec
2. miesto: Maxim Magát
3. miesto: Annamarie Neschlová

7. ročník
1. miesto: Ondrej Maček
2. miesto: Šimon Baranec
3. miesto: Diana Porubcová

6. ročník
1. miesto: Marek Vlček
2. miesto: Filip Kozlík
3. miesto: Andrej Pavelka

Geografia

Kategória G: štvrtý, piaty ročník
1. miesto: Richard Pleško (V.FA)
2. miesto: Adam Vrábel (V.FB)
3. miesto: Tamara Tomicová (V.FB)

Kategória F: šiesty, siedmy ročník
1. miesto: Tomáš Moťovský (VII.SVA)
2. miesto: Marek Vlček (VI.SA)
3. miesto: Jakub Korbel (VII.SVA)

Kategória E: ôsmy, deviaty ročník
1. miesto: Miroslav Miroslav Böhme (IX.NA)
2. miesto: Danha Kim (VIII.EB)
3. miesto: Maxim Ivan Baranec (VIII.EB)

Španielsky jazyk

Kategória A: 6. a 7. ročník
1. miesto - Ďaďová Alexandra
2. miesto - Moťovský Tomáš
3. miesto -Pavelka Andrej

Kategória B: 8. a 9. ročník
1. miesto - Isteníková Nina
2. miesto - Štrbová Ema
3. miesto - Šproch Jakub

Nemecký jazyk
kategória 1A
1. Nina Veselá
2. Mária Šuštiaková
3. Sára Mišurová

kategória 1B
1. Leonie Bahr
2. Miroslav Böhme
3. Artur Antol
 


Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu
19. december 2019

V mesiaci decembri, ako to už tradične býva zvykom, celú školu rozžiarili vianočné svetielka. Členovia žiackej školskej rady si teda posvietili na všetky triedy prvého a druhého stupňa a vybrali spomedzi 17 tried tú najzaujímavejšie a najkrajšie vyzdobenú. A hoci favoritov bolo hneď niekoľko, prvenstvo a teda aj sladkú odmenu si odniesli žiaci V.FA spolu s ich triednou pani učiteľkou Jankou Hriankovou.


1   2   3   4  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník