Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2019/2020


EXPERT GENIALITY SHOW - vyhodnotenie
11. február 2020

Aj tento školský rok sa 25 našich žiakov zapojilo do súťaže Expert geniality show. Mohli si porovnať svoje vedomosti a logické myslenie s 13 828 žiakmi zo 662 škôl. Najúspešnejším bol náš žiak 9.ročníka, Miroslav Böhme, ktorý sa umiestnil celkovo na 6. mieste spomedzi 1 595 súťažiacich žiakov z celého Slovenska. Mirko sa umiestnil v prvej štvrtine najúspešnejších v témach Svetobežník a Od Dunaja k Tatrám a získal taktiež titul TOP Expert. Andy Pavelka zo 6.ročníka sa stal TOP Expertom v témach Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry a umiestnil na 87.mieste spomedzi 1710 súťažiacich. V téme Ako funguje svet sa 5 naši žiaci umiestnili v prvej štvrtine najúspešnejších, a to R.Pleško, A.Ďurajda, Jessica Kobolková, A.Pavelka a K.Chlebecová. V téme Päť jazykov kultúry sa taktiež 5 našich žiakov umiestnilo v prvej štvrtine najúspešnejších, a to R.Pleško, A.Vrábel, T.Krňa, A.Pavelka a E.Mišurová. V téme Svetobežník sa v prvej štvrtine umiestnili D.Kim, M.Magát a M.Böhme, v téme Mozgolamy A.Antol , v téme Do you speak English? B.Burian a M.Sopira, v téme Od Dunaja k Tatrám M. Böhme a v téme Tajomstvá prírody D.Kim a M.Baranec. Ostatní žiaci získali diplom účastníka. Srdečne im gratulujeme.


Olympiáda z geografie (okresné kolo)
6. február 2020

Vo štvrtok 6. februára 2020 sa na MÚ vo veľkej zasadačke uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci, ktorí v školskom kole dosiahli najvyšší počet bodov a obsadili prvé až tretie miesto. Aj naša škola vyslala svojich zástupcov vo všetkých kategóriách. S radosťou môžeme oznámiť, že sa nám podarilo skvele umiestniť a naši žiaci získali jedno prvé miesto a jedno miesto úspešného riešiteľa z celkového počtu viac než 200 zúčastnených žiakov žilinských škôl. Gratulujeme žiakovi Miroslavovi Bohmemu z IX.NA triedy, ktorý obsadil 1. miesto v kategórii 8. a 9. ročníkov, gratulujeme žiakovi Marekovi Vlčekovi z triedy VI.SA, ktorý získal umiestnenie ako úspešný riešiteľ.


Hviezdoslavov Kubín (1. stupeň) - školské kolo
5. február 2020

5. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy pre ročníky 2.-4.

Kategória poézia:
1.miesto-K.Britvíková /3.MR/
2.miesto-S.Hrianka /3.MR/
3.miesto-N.Jambor/3.MR/

Kategória próza:
1.miesto-A.Lichner/4.LN/
2.miesto-L.Ďubeková/3.MR/
3.miesto-T.Prievozníková/4.LN/

Víťazom blahoželáme!


Súťaž Všetkovedko
4. február 2020

28.11. sa aj našich 44 žiakov zapojilo do riešenia úloh v súťaži Všetkovedko. Tešíme sa, že až polovica riešiteľov sa zaradila medzi šikovných, úspešných a získala ceny aj titul Všetkovedko.

Titul Všetkovedko zo 17 druhákov získali: Tamara Palková,  Mark Kurakin, Bystrík Marko, Michal Ondruš, Tereza Trippé

Tretiakov bolo 15 a úspešnými sa stali: Sofia Koščová, Ema Šuštiaková, Amélia Bosíková, Zina Isteníková, Nela Horváthová, Natália L. Jambor, Kristína Britvíková

Medzi 12 štvrtákmi zaznamenali úspech : Lívia Mȕllnerová, Dávid Mȕllner, Jeonghyun Ryu, Simona Novotná, Alex Lichner, Dávid Sidor, Vanda Večeřová, Jana Ďuračíková, Rebeka Moťovská a Tamara Trippé, ktorá sa stala aj najúspešnejšou a získala titul Všetkovedko školy.

Všetkým blahoželáme!!


Matematická olympiáda - okresné kolo
29. január 2020

Dňa 29.01.2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. V kategórii Z5 (5.ročník) sa úspešným riešiteľom stal Richard Pleško, ktorý sa umiestnil na 7.- 9. mieste. Riškovi srdečne gratulujeme.


Šaliansky Maťko (okresné kolo)
28. január 2020

28.1.2020 sa konalo v CVČ na Kuzmányho ulici okresného kola 27. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu ako jediný reprezentoval Alex Lichner - žiak zo IV.LN. A veru úspešne ! V najviac obsadenej 2. kategórii si spomedzi 19tich súťažiacich vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme aj k narodeninám, ktoré mal práve v tento deň!


Testovanie 5-2019 - výsledky
23. január 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2019

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,5 %
národný priemer: 63,4 % + 11,1 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,3 %
národný priemer: 64,8 % + 9,5 %

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 33 žiaci, z toho 3 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, boli žiaci komunikačne znevýhodnení.


KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8. a 9. ročníka
22. január 2020

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,9 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 53,8 % 

SJL    
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,0 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,2 % 

GEG
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,1 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 62,2 % 
 
BIO
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 60,6%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 52,2 % 
 
V matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v geografii a v biológii sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  
 
KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka
MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 55,6 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 49,7 % 
 
SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 61,7 % 
 
V matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.


Vyhodnotenie súťaží
20. december 2019

Už tradične sa na konci kalendárneho roka stretávame, aby sme vyhodnotili naše úspechy

Anglický jazyk

kat. mladší
1. miesto: L. Kasanická (V.FB), E. Mišurová (VI.SB) 

2. miesto: R. Pleško (V.FA)

kat. starší
1. miesto: A. Antol (VIII.EA)
2. miesto: E. Praženicová (VIII.EA)
3. miesto: R. Kušan (VII.SVB)

Dejepis

9. ročník
1. miesto: Miroslav Böhme
2. miesto: Igor Vaško
3. miesto: Jakub Šproch

8. ročník
1. miesto: Maxim Baranec
2. miesto: Maxim Magát
3. miesto: Annamarie Neschlová

7. ročník
1. miesto: Ondrej Maček
2. miesto: Šimon Baranec
3. miesto: Diana Porubcová

6. ročník
1. miesto: Marek Vlček
2. miesto: Filip Kozlík
3. miesto: Andrej Pavelka

Geografia

Kategória G: štvrtý, piaty ročník
1. miesto: Richard Pleško (V.FA)
2. miesto: Adam Vrábel (V.FB)
3. miesto: Tamara Tomicová (V.FB)

Kategória F: šiesty, siedmy ročník
1. miesto: Tomáš Moťovský (VII.SVA)
2. miesto: Marek Vlček (VI.SA)
3. miesto: Jakub Korbel (VII.SVA)

Kategória E: ôsmy, deviaty ročník
1. miesto: Miroslav Miroslav Böhme (IX.NA)
2. miesto: Danha Kim (VIII.EB)
3. miesto: Maxim Ivan Baranec (VIII.EB)

Španielsky jazyk

Kategória A: 6. a 7. ročník
1. miesto - Ďaďová Alexandra
2. miesto - Moťovský Tomáš
3. miesto -Pavelka Andrej

Kategória B: 8. a 9. ročník
1. miesto - Isteníková Nina
2. miesto - Štrbová Ema
3. miesto - Šproch Jakub

Nemecký jazyk
kategória 1A
1. Nina Veselá
2. Mária Šuštiaková
3. Sára Mišurová

kategória 1B
1. Leonie Bahr
2. Miroslav Böhme
3. Artur Antol
 


Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu
19. december 2019

V mesiaci decembri, ako to už tradične býva zvykom, celú školu rozžiarili vianočné svetielka. Členovia žiackej školskej rady si teda posvietili na všetky triedy prvého a druhého stupňa a vybrali spomedzi 17 tried tú najzaujímavejšie a najkrajšie vyzdobenú. A hoci favoritov bolo hneď niekoľko, prvenstvo a teda aj sladkú odmenu si odniesli žiaci V.FA spolu s ich triednou pani učiteľkou Jankou Hriankovou.


1   2   3   4  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník