Dnes je pondelok 27. januára 2020. Meniny: Bohuš
Testovanie 5–2019 výsledky ... MATEMATIKA 74,5 %, o 11,1% viac než celoslov. priemer. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 74,3 %, o 9,5 % viac než celoslov. priemer.   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ29. január 2020 (streda) od 8.00 hod.   • • •   Polročné prázdniny3. február 2020 (pondelok)Začiatok vyučovania4. februára 2020.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 - 2. - 4. apríl 2020 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Výsledky Testovania 5-2019

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2019

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,5 %
národný priemer: 63,4 % + 11,1 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,3 %
národný priemer: 64,8 % + 9,5 %

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 33 žiaci, z toho 3 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, boli žiaci komunikačne znevýhodnení.KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,9 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 53,8 % 

SJL    
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,0 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,2 % 

GEG
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,1 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 62,2 % 
 
BIO
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 60,6%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 52,2 % 
 
V matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v geografii a v biológii sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  
 
KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka
MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 55,6 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 49,7 % 
 
SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 61,7 % 
 
V matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.


Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa

29. januára 2020 (streda) v čase od 8.00 hod.

Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Viac o našej škole sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyPolročné prázdniny

Milí žiaci, 
v školskom roku 2019/2020 sú polročné prázdniny naplánované v termíne 3. február 2020 (pondelok)Vyučovanie začína v riadnom čase 4. februára 2020.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v dňoch

2. - 4. apríla 2020. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2019/2020


Testovanie 5-2019 - výsledky
23. január 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2019

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,5 %
národný priemer: 63,4 % + 11,1 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 74,3 %
národný priemer: 64,8 % + 9,5 %

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 33 žiaci, z toho 3 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, boli žiaci komunikačne znevýhodnení.


KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8. a 9. ročníka
22. január 2020

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,9 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 53,8 % 

SJL    
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,0 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,2 % 

GEG
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 76,1 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 62,2 % 
 
BIO
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 60,6%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 52,2 % 
 
V matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v geografii a v biológii sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  
 
KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka
MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 55,6 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 49,7 % 
 
SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 61,7 % 
 
V matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.


Vyhodnotenie súťaží
20. december 2019

Už tradične sa na konci kalendárneho roka stretávame, aby sme vyhodnotili naše úspechy

Anglický jazyk

kat. mladší
1. miesto: L. Kasanická (V.FB), E. Mišurová (VI.SB) 

2. miesto: R. Pleško (V.FA)

kat. starší
1. miesto: A. Antol (VIII.EA)
2. miesto: E. Praženicová (VIII.EA)
3. miesto: R. Kušan (VII.SVB)

Dejepis

9. ročník
1. miesto: Miroslav Böhme
2. miesto: Igor Vaško
3. miesto: Jakub Šproch

8. ročník
1. miesto: Maxim Baranec
2. miesto: Maxim Magát
3. miesto: Annamarie Neschlová

7. ročník
1. miesto: Ondrej Maček
2. miesto: Šimon Baranec
3. miesto: Diana Porubcová

6. ročník
1. miesto: Marek Vlček
2. miesto: Filip Kozlík
3. miesto: Andrej Pavelka

Geografia

Kategória G: štvrtý, piaty ročník
1. miesto: Richard Pleško (V.FA)
2. miesto: Adam Vrábel (V.FB)
3. miesto: Tamara Tomicová (V.FB)

Kategória F: šiesty, siedmy ročník
1. miesto: Tomáš Moťovský (VII.SVA)
2. miesto: Marek Vlček (VI.SA)
3. miesto: Jakub Korbel (VII.SVA)

Kategória E: ôsmy, deviaty ročník
1. miesto: Miroslav Miroslav Böhme (IX.NA)
2. miesto: Danha Kim (VIII.EB)
3. miesto: Maxim Ivan Baranec (VIII.EB)

Španielsky jazyk

Kategória A: 6. a 7. ročník
1. miesto - Ďaďová Alexandra
2. miesto - Moťovský Tomáš
3. miesto -Pavelka Andrej

Kategória B: 8. a 9. ročník
1. miesto - Isteníková Nina
2. miesto - Štrbová Ema
3. miesto - Šproch Jakub

Nemecký jazyk
kategória 1A
1. Nina Veselá
2. Mária Šuštiaková
3. Sára Mišurová

kategória 1B
1. Leonie Bahr
2. Miroslav Böhme
3. Artur Antol
 


Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu
19. december 2019

V mesiaci decembri, ako to už tradične býva zvykom, celú školu rozžiarili vianočné svetielka. Členovia žiackej školskej rady si teda posvietili na všetky triedy prvého a druhého stupňa a vybrali spomedzi 17 tried tú najzaujímavejšie a najkrajšie vyzdobenú. A hoci favoritov bolo hneď niekoľko, prvenstvo a teda aj sladkú odmenu si odniesli žiaci V.FA spolu s ich triednou pani učiteľkou Jankou Hriankovou.


Matematická olympiáda
13. december 2019

Naši žiaci sa zúčastňujú počas celého školského roka rôznych súťaží. A stalo sa už tradíciou, že šikovní žiaci, ktorí majú radi matematiku, sa zapájajú do domáceho kola Matematickej olympiády. Tento rok to bol 69. ročník. V kategórii Z5, ktorá je určená pre žiakov 5. ročníka, sa úspešnými riešiteľmi domáceho kola stali Lívia Vavreková (1.miesto), Richard Pleško (2.miesto) a Vanessa Mráziková (3.miesto). V kategórii Z9, ktorá je určená pre žiakov 9. ročníka, sa úspešnými riešiteľmi stali Miroslav Böhme (1.miesto) a Igor Vaško (2.miesto). Žiakom srdečne blahoželáme a budeme im držať prsty v okresnom kole.


Pytagoriáda
12. december 2019

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnilo 60 žiakov z 2. stupňa. Súťaž bola rozdelená do 4 kategórií, t.j. P5 (žiaci 5. ročníka), P6 (žiaci 6. ročníka), P7 (žiaci 7. ročníka) a P8 (žiaci 8. ročníka) Najúspešnejší boli títo žiaci.

V kategórií P5: Richard Pleško (1. miesto), 2. a 3. miesto nebolo udelené v kategórii P6: Andrej Pavelka (1. miesto), Sára Mišurová (2. miesto), Klára Harceková (3. miesto) V kategórii P8: Artur Antol (1. miesto), Maximilián Sopira (2. miesto), Danha Kim (3. miesto) Úspešným riešiteľom blahoželáme.


Vyhodnotenie projektu Hovorme o jedle
2. december 2019

V VII. ročník projektu Hovorme o jedle, do ktorého sme sa s plným nasadením zapojili i tento školský rok, sa nám podarilo obsadiť bronzové pásmo. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a ich šikovným pani učiteľkám.


Olympiáda zo slovenského jazyka (okresné kolo)
27. november 2019

V priestoroch CVČ Spektrum sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala Nina Isteníková - VIII.EB. Slovenčinárske vedomosti si otestovalo 34 žiakov. Jediná ôsmačka sa medzi deviatakmi nestratila, obsadila 11. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!


Školský turnaj vo vybíjanej
21. november 2019

Dňa 21.11.2019 sa v našej škole konal turnaj vo vybíjanej žiakov 6. - 9. ročníka o putovný pohár riaditeľky školy. Všetky triedy podali skvelé výkony a nadšenie žiakov z hry nás uistilo v tom, že tento turnaj má na našej škole o budúcnosť postarané.

Celkové poradie turnaja:
1.miesto - IX.NA
2.miesto - VIII.EB
3.miesto - VII.SVA
4.miesto -VI.SB
5.miesto - VI.SA
6.miesto - VIII.EA
7.miesto - VII.SVB


Beh 17. novembra
18. november 2019

Naša škola sa zapojila do 53. ročníka športového podujatia Beh 17.novembra. Žiaci podali výborné bežecké výkony a v silnej konkurencii žiakov (cca 80 bežcov v kategórii) základných škôl sa umiestňovali v prvej dvadsiatke bežcov. Gratulujeme k výkonom a veríme, že radosť z behu im ostane ešte na dlho v srdciach. Výsledky sú k dispozícii na tomto odkaze.


1   2  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník