Dnes je piatok 3. júla 2020. Meniny: Miloslav
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2018/2019


Hovorme o jedle - vyhodnotenie
15. november 2018

Úspech nenechal na seba dlho čakať ani v tomto ročníku projektu Hovorme o jedle. Spomedzi viac ako 300 škôl zapojených do projektu, sa nám podarilo získať strieborné pásmo. Srdečne blahoželáme a ďakujeme! Prejst na stránku


Deti a architektúra (súťaž)
13. november 2018

Naši žiaci opäť dokázali, že sú všestranní. Ako sme Vás už informovali, zapojili sme sa do e-learningového celoslovenského projektu Deti a architektúra. Téma toho tohtoročného bola Zelené budovy- zelená škola. Po absolvovaní kurzu a následného testu sme navrhovali ekologickú školu. A práca našej Nely Pončákovej zo 7.SVB zaujala natoľko porotu, že ju nominovali medzi 23 najlepších prác Slovenska, z celkového počtu 500 prác. Nelke srdečne blahoželáme a prajeme jej, nech svoj talent rozvíja i naďalej, možno bude aj v budúcnosti úspešná architektka. Víťazné práce si môžete pozrieť na tomto odkaze: http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php


Kultúrne dedičstvo UNESCO - výtvarná súťaž
12. november 2018

V októbri sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže vyhlásenej Žilinskou univerzitou eTwinning na tému Kultúrne dedičstvo. S radosťou môžeme konštatovať, že spomedzi 262 súťažiacich prác bola víťazná práca našich žiakov z III.LN Rebeky Moťovskej a Alexa Lichnera, ktorý bol spoluautorom. Spoločne vytvorili prácu na tému: Čičmianske domčeky. Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/698-vyhodnotenie-sutaze-v-kresleni-a-malovani-na-temu-kulturne-dedicstvo


Zber papiera (vyhodnotenie)
26. november 2018

V dňoch 15.10-19.10 prebiehal na našej škole zber papiera. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3410 kg papiera, čím sme zachránili približne 58 dospelých stromov. Najusilovnejšími sa stali títo žiaci:

1. miesto: Leonie Bahr (VII.SVA), 1190 kg 
2. miesto: Tarra Trabelssieová (VIII.EA), 300 kg
3. miesto: David Ďurman (VI.SA), 210,5 kg

Najúspešnejšími triedami v zbere papiera sa stali tieto:

1. miesto: VII.SVA, 1237 kg 
2. miesto: VI.SA, 551,5 kg 
3. miesto: VIII.EA, 300 kg

Zo žiakov I. stupňa boli najviac usilovní títo:  Sofia Daniella Sedláková (78 kg), IV.VČ, Dávid Salaj (69 kg), III.LN, Vanda Petra Večeřová (66 kg), III.LN. Z tried na I. stupni najviac nazbierali: IV.CHR (268,5 kg), III.LN (212 kg), IV.VČ (164 kg).

Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili patrí srdečná vďaka a tešíme sa na ďalší zber v budúcom polroku školského roka 2017/2018. 


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
24. október 2018

Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť vedomostný test, transformáciu slohového útvaru a nakoniec aj náročné umenie rečníctva. Cieľom olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je prehĺbiť a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Výsledné poradie:
1. miesto: Lucia Ptačinová, VIII.EA
2. miesto: Rebeka Vantarová, IX.NA
3. miesto: Martina Brezániová, IX.NA

Žiačka, ktorá sa umiestnila na prvom mieste, nás bude 28. 11. 2018 reprezentovať v okresnom kole súťaže. Srdečne blahoželáme!


Beh pre najmenších
5. október 2018

Deň bol krásny, zaliaty slnkom, plný očakávania, napätia a tak trochu aj strachu. Zúčastnili sme sa preteku o pohár primátora mesta Žilina, v kateg.3 - 4 ročník. Žial, nepodarilo sa nám umiestniť na prvých miestach, ale skúsenosť, ktorú sme získali, bola pre nás tiež odmenou. Na budúci rok sa určite zúčastníme opäť a veríme, že sa vrátime aj s víťazným pohárom.


Dni nádeje 2018
3. október 2018

Dni nádeje, najväčšie protidrogové podujatie na Slovensku, sa v Žiline konalo už 24-krát. Na čele organizačného štábu stojí niekoľko rokov Anna Halečková, riaditeľka Nadácie Lúč. Program tohtoročných Dní nádeje mal opäť tri časti. Športovú, osvetovo-preventívnu a kultúrnu časť. Zo športových podujatí to bol Beh nádeje a Plávanie na 100m. Naši žiaci obsadili krásne 1. miesto v bežeckej štafete kategórie 7.-8. ročník (Karolína Krajmer, Emily Vašková, Lucia Ptačinová, Ema Donková). V plávaní obsadil Michal Timko 3. miesto. Z ďalších to boli besedy s odborníkmi, vernisáže literárnych a výtvarných prác, fotografií a keramiky, tvorivé dielne a rôzne kultúrne programy ako „OSKAR NÁDEJE 2018“. Stiahnuť diplom - plávanie | beh nádeje


Triedna súťaž v prednese štúrovských básní
1. október 2018

Dňa 1.10. 2018 na hodine slovenského jazyka v triede VII.SVB sme mali triednu súťaž v prednese štúrovských básní. Na 1. mieste sa umiestnila Nina Isteníková, na 2. mieste Maxim Baranec a na 3. mieste Magdaléna Salajová. Každý dostal sladkú odmenu a samozrejme diplom. Všetkým víťazom zo srdca gratulujem!

Anička Neuschlová,VII.SVB


Plavecká štafeta
20. september 2018

Dňa 20.9.2018 sa na mestskej plavárni konala "Plavecká štafeta". Naši žiaci sa ako každoročne zapojili a vytvorili nový rekord pre našu školu, keď odplávali spolu viac ako 33500m. Gratulujeme.


1   2   3   4   5   6  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník