Dnes je utorok 1. decembra 2020. Meniny: Edmund
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - 7. - 9. apríl 2021 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeNaša škola získala prestížny titul ETWINNING ŠKOLA

Vážená pani riaditeľka,
s veľkou radosťou som prijal informáciu o tom, že Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila certifikát „Škola eTwinning 2020-2021" práve Vašej škole. Svojím aktívnym prístupom, snahou a tvrdou prácou ste sa zapísali ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia do zoznamu škôl, ktoré majú právo tento titul používať najbližšie 2 roky. Zároveň prispievate k šíreniu inovatívnych prístupov, inklúzii, bezpečnosti pri práci s digitálnymi technológiami a na neposlednom mieste k odovzdávaniu dobrej praxe a nadväzovaniu spolupráce.
Teší ma, že udelenie tohto ocenenia nie je pre Vás len odmenou, ale aj záväzkom k dalšej snahe o zlepšovanie. Nezostávajte iba pri tom, že sa učíte a rozvíjate sami pre seba, ale vychádzajte za hranice svojej školy a snažte sa byť modelom aj pre ďalšie školy nachádzajúce sa vo Vašej blízkosti. To je Vaše poslanie, ktoré ste prijatím certifikátu na seba prevzali.
Dovoľte mi, aby som sa ešte raz úprimne poďakoval za vaše doterajšie úsilie Vám a aj členom vášho tímu eTwinning, ktorí riadili a usmerňovali prácu na projekte.
Zo srdca Vám prajem, aby sa Vám a Vašej škole naďalej darilo na sebe pracovať a šíriť myšlienku inovácie a spolupráce navôkol. Aby sa vám naďalej darilo plniť to, k čomu ste sa zapojením do projektu eTwinning zaviazali, a to je najmä podpora mladých ľudí, ktorých máte vo svojej starostlivosti, aby sa stali lepšími ľuďmi, lepšími študentmi a lepšími a aktívnejšími občanmi.

Prečítajte si list z ministerstva.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 v dňoch

7. - 9. apríla 2021. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2018/2019


Prvé vysvedčenie
31. január 2019

Štvrtok 31.1.2019 bol pre prváčikov významný a slávnostný deň. Dostali svoje prvé vysvedčenie. Okrem veľkej radosti z pekného vysvedčenia, nezabudli aj na tých, bez ktorých by sa im tak nedarilo, a to na svojich rodičov. Prváci pre svojich rodičov prichystali špeciálne vysvedčenie, kde im ďakujú za starostlivosť, chutné desiate, pomoc s úlohami, či chystaním sa do školy. No a nakoniec to spolu pekne oslávili malým pohostením.


Šaliansky Maťko - okresné kolo
28. január 2019

S čarom zábavných či tajomných povestí sme sa stretli na okresnom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko, ktoré bolo plné výborných recitátorov. Ako to už však býva, víťaz môže byť len jeden. Porota to mala opäť ťažké. Spomedzi množstva výborných prednesov vybrať ten najlepší nie je jednoduché a častokrát o víťazstve rozhodujú maličkosti. Naši recitátori nás reprezentovali vynikajúco. Pre Alexa Lichnera z III.LN to bola recitátorská premiéra a pre ostrieľanú recitátorku Ninu Isteníkovú zo VII.SVB ďalšia skúsenosť. A úspešná! Ninka sa umiestnila v III. kategórii na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

Blahoželáme a držíme palce v ďalších recitátorských súťažiach!


Expert Geniality Show
23. január 2019

Náš žiak Mirko Böhme sa v celoslovenskej vedomostnej súťaži pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ a stredných škôl s názvom Expert Geniality Show umiestnil na úžasnom 13. mieste v SR. Svoje vedomosti si porovnal s viac než 10 000 žiakmi z celého Slovenska. Mirko súťažil v kategórii Expert 8 a mohol si vybrať dve zo šiestich tém. O tom, že si vybral správne (témy Svetobežník a Góly, body, sekundy) svedčí jeho vynikajúce umiestnenie a môže sa hrdiť titulom Expert. Preukázal svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Gratulujeme mu!


Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2018
22. január 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5 - 2018

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 71,7%
celoslovenský priemer: 59,3 % + 12,4 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 69,9%
celoslovenský priemer: 58,4% + 11,5%

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 34 žiaci, z toho 4 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, bola časť testovaných žiakov komunikačne znevýhodnená.

Ďakujeme žiakom i pani učiteľkám za úspešnú reprezentáciu školy!


KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka
18. január 2019

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 71,6%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 60,6% 

SJL    
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 73,4%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 61,8% 

DEJ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 57,4%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 53,3% 
 
FYZ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 62,6%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 56,9% 
 
V matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v dejepise a vo fyzike  sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  
 
KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka
MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,5%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 60,3% 
 
SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,0%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 54,8% 
Keďže testovacím jazykom je slovenský jazyk, časť žiakov (3 cudzinci) bola znevýhodnená.
 
V matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. (Horší výsledok v teste z MAT dosiahlo celkovo 78,5%  testovaných tried)


Vyhodnotenie súťaží
21. december 2018

Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 15.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 40 žiakov súťažilo v dvoch kategóriach. Jeden žiak z našej školy postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať vo februári 2019. Víťazi školského kola sú:

Kategória mladší:
1. miesto: Cunová Ema, VII.SVA
2. miesto: Praženicová Emma, VII.SVA
3. miesto: Burian Boris, VII.SVA

Kategória starší:
1. miesto: Donková Ema, VIII.EA
2. miesto: Kasanická Emma, IX.NA
3. miesto: Trabelssieová Tarra, VIII.EA

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Olympiáda v nemeckom jazyku
Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 16 žiakov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriach. Víťazi školského kola:

Kategória 1A:
1. miesto: Leonie Bahr VII.SVA
2. miesto: Maxim Baranec VII.SVB
3. miesto: Karolína Krajmer VI.SA

Kategória 1B:
1. miesto : Miroslav Böhme VIII.EB
2. miesto: Adam Sakáč VIII.EB
3. miesto: Martin Bodorík IX.NA

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Geografická olympiáda
V tomto školskom roku mala geografická olympiáda naozaj zelenú. Súťažilo sa až v troch kategóriách a prísť si na svoje mohli žiaci druhého stupňa v každom ročníku. A tu sú výsledky ich práce:

Kategória E /piaty ročník
1. miesto - Marek Vlček (V.FA)
2. miesto - Filip Matejička (V.FA)
3. miesto - Ester Mišurová (V.FB)

Kategória F /šiesty - siedmy ročník
1. miesto - Artur Antol (VII.SVA)
2. miesto - Tomáš Moťovský (VI.SA)
3. miesto - David Ďurman (VI.SA)

Kategória G /ôsmy - deviaty ročník
1. miesto - Miroslav Böhme (VIII.EB)
2. miesto - Rebeka Vantarová (IX.NA)
3. miesto - Nino Sládek (IX.NA)

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Dejepisná olympiáda 

9. ročník
1. Nino Sládek
2. Martin Bodorík
3. Xander deWilde

8. ročník
1. Lucia Ptačinová VIII.EA
2. Ema Štrbová VIII.EA
3. Jakub Šproch VIII.EA
 
7. ročník
1. Maxim Magát VII.SVB
2. Maxim Baranec  VII.SVB
3. Artur Antol VII.SVA
 
6. ročník
1. Natália Beláčiková VI.SB.
2. Tomáš Moťovský VI.SA
3. Dávid Ďurman VI.SA

 

Expert Geniality Show
Dňa 29. novembra 2018 sa 16 našich žiakov 5. – 9. ročníka zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show.  Piataci a šiestaci mali vopred určené súťažné témy – Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Žiaci vyšších ročníkov mali na výber 6 súťažných tém, z ktorých si sami zvolili, ktoré budú riešiť. Témy, ktoré im boli ponúknuté tento školský rok boli: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník;  Mozgolamy; Do you speak English?; Tajomstvá prírody; Góly, body sekundy. Výsledné poradie súťažiacich bude zverejnené najneskôr 15.januára 2019.

 

Pytagoriáda
Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnilo 52 žiakov z 2. stupňa. Súťaž bola rozdelená do 4 kategórií, t.j. P5 (žiaci 5. ročníka), P6 (žiaci 6. ročníka), P7 (žiaci 7. ročníka) a P8 (žiaci 8. ročníka) Najúspešnejší boli títo žiaci.
V kategórií P5: Yan Myroshnychenko (1. miesto), Andrej Pavelka (2. miesto), Jessica Kobolková (3. miesto)
V kategórií P6: Emily Vašková (1. miesto), Kvido Macháň (2. miesto), 3. miesto nebolo udelené
V kategórií P7: Artur Antol (1. miesto), Maximilián Sopira (2. miesto), Michal Schwarzkopf (3. miesto)
V kategórií P8: Miroslav Bӧhme (1. miesto), Igor Vaško (2. miesto), 3. miesto nebolo udelené.

Úspešným riešiteľom blahoželáme.

 

Olympiáda v španielskom jazyku
Dňa 26. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo španielskeho jazyka. Žiaci, ktorí sa zapojili, ukázali, že sa vo svete nestratia. Víťazom gratulujeme!

Výsledné poradie:
1. miesto: Alexandra Ďaďová, VI.SB
2. miesto: Nina Isteníková, VII.SVB
3. miesto: Tarra Trabelssiová, VIII.EA

 

Školské kolo Pytagoriády (1. stupeň)
Aj v tomto školskom roku, tak ako každý rok, sa žiaci našej školy zapojili do riešenia úloh matematickej Pytagoriády. V kategórii P3 sa zúčastnilo 27 tretiakov, z toho až 10 bolo úspešných. V kategórii P4 bolo 26 štvrtákov, z toho úspešných bolo 7 žiakov. Najlepším trom v každej kategórii boli udelené diplomy a odmeny.

P3:
1. Trippé Tamara, III. LN
2. Lichner Alex, III.LN
3. Šmehýl Jonáš, III. LN
P4:
1. Pleško Richard, IV.VČ
2. Beláčik Samuel, IV. CHR
3. Mráziková Vanessa, IV.VČ

Všetkým úspešným blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

 


Turnaj vo vybíjanej (3. - 5. ročník)
20. december 2018

V predvianočnej atmosfére si žiaci 3., 4. a 5. ročníka pomerali sily vo vybíjanej. Celé predpoludnie 20.12. „bojovali“ 10členné družstvá tried o najlepšie umiestnenie. Po sčítaní jednotlivých výsledkov bolo vyhlásené poradie. Všetci zúčastnení dostali diplom a malú odmenu. Najlepší tím z V. FB si odniesol aj víťazný pohár. A pravdaže, nezabúdame aj na známy výrok: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. V tomto duchu sa naši športovci už teraz tešia aj na ďalšie zaujímavé turnaje. Blahoželáme všetkým

Celkové poradie :
1. miesto: V.FB
2. miesto: IV.VČ
3. miesto: IV.CHR
4. miesto: III.JŽ
5. miesto: V.FA
6. miesto: III.LN


Najpodujatie školskej knižnice - vyhodnotenie
28. november 2018

V októbri sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže o ,,Naj podujatie školskej knižnice" na tému: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Zo všetkých 213 zúčastnených stredných a základných škôl sme sa umiestnili na 13. mieste ako prvá zo žilinských škôl.


Technická olympiáda (okresné kolo)
23. november 2018

Dňa 23.11.2018 sa v Dopravnej akadémii, Žilina konal už 9. ročník okresného kola Technickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 50 žiakov zo žilinských základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v kategórii A a kategórii B pre žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ. Súťaž pozostávala, tak ako každý rok, z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu. Náša žiačka Annamarie Neuschlová v kategórii B obsadila krásne 2. miesto za čo jej blahoželáme.


Turnaj vo vybíjanej
22. november 2018

Dňa 22. novembra 2018 sa v našej škole konal medziročníkový turnaj o pohár riaditeľky školy vo vybíjanej, kde si medzi sebou zmerali sily všetky ročníky II. stupňa. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili triedy nasledovne:

Výsledková listina
1. miesto: VIII.EA
2. miesto: IX.NA, VIII.EB
3. miesto: VII.SVA
4. miesto: VII.SVB
5. miesto: VI.SA
6. miesto: VI.SB


1   2   3   4   5   6  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník