Dnes je utorok 1. decembra 2020. Meniny: Edmund
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - 7. - 9. apríl 2021 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeNaša škola získala prestížny titul ETWINNING ŠKOLA

Vážená pani riaditeľka,
s veľkou radosťou som prijal informáciu o tom, že Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila certifikát „Škola eTwinning 2020-2021" práve Vašej škole. Svojím aktívnym prístupom, snahou a tvrdou prácou ste sa zapísali ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia do zoznamu škôl, ktoré majú právo tento titul používať najbližšie 2 roky. Zároveň prispievate k šíreniu inovatívnych prístupov, inklúzii, bezpečnosti pri práci s digitálnymi technológiami a na neposlednom mieste k odovzdávaniu dobrej praxe a nadväzovaniu spolupráce.
Teší ma, že udelenie tohto ocenenia nie je pre Vás len odmenou, ale aj záväzkom k dalšej snahe o zlepšovanie. Nezostávajte iba pri tom, že sa učíte a rozvíjate sami pre seba, ale vychádzajte za hranice svojej školy a snažte sa byť modelom aj pre ďalšie školy nachádzajúce sa vo Vašej blízkosti. To je Vaše poslanie, ktoré ste prijatím certifikátu na seba prevzali.
Dovoľte mi, aby som sa ešte raz úprimne poďakoval za vaše doterajšie úsilie Vám a aj členom vášho tímu eTwinning, ktorí riadili a usmerňovali prácu na projekte.
Zo srdca Vám prajem, aby sa Vám a Vašej škole naďalej darilo na sebe pracovať a šíriť myšlienku inovácie a spolupráce navôkol. Aby sa vám naďalej darilo plniť to, k čomu ste sa zapojením do projektu eTwinning zaviazali, a to je najmä podpora mladých ľudí, ktorých máte vo svojej starostlivosti, aby sa stali lepšími ľuďmi, lepšími študentmi a lepšími a aktívnejšími občanmi.

Prečítajte si list z ministerstva.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 v dňoch

7. - 9. apríla 2021. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2018/2019


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
28. február 2019

Dňa 28. februára 2019 sa v priestoroch žilinskej radnice konal 65. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Okresného kola sa zúčastnili víťazní recitátori zo školských kôl. Nie každý môže zvíťaziť, dôležitejšie je prednes vnútorne prežiť, vedieť ho interpretovať precítene a s láskou. Maxim Baranec a Nina Isteníková zo VII.SVB bojovali veľmi statočne. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu je niekedy naozaj náročná. Hlavne, ak máme nájsť niečo vhodné, niečo nové, niečo zaujímavé, čo tu ešte nebolo…keď sa všetko vydarí, potom je takýto úspech pre žiaka aj jeho učiteľa najvyšším ocenením.

NINKE ISTENÍKOVEJ k zisku 2. miesta v III.kategórii - poézia SRDEČNE BLAHOŽELÁME!


Expert Geniality Show
25. február 2019

Aj tento školský rok sa 16 našich žiakov zapojilo do súťaže Expert geniality show. Mohli si porovnať svoje vedomosti a logické myslenie s 12 454 žiakmi z 559 škôl. Najúspešnejším bol náš žiak 8.ročníka, Miroslav Böhme, ktorý sa umiestnil celkovo na 13. mieste spomedzi 1513 súťažiacich žiakov z celého Slovenska. Mirko sa umiestnil v prvej štvrtine najúspešnejších v témach Svetobežník a Góly, body, sekundy a získal taktiež titul Top expert. V téme Ako funguje svet sa 4 naši žiaci umiestnili v prvej štvrtine najúspešnejších, a to M. Vlček, L. Miškovičová, S. Mišurová a A. Pavelka. V téme Päť jazykov kultúry sa 5 našich žiakov umiestnilo v prvej štvrtine najúspešnejších, a to M. Vlček, L. Miškovičová, S. Mišurová, A. Pavelka a J. Kobolková. V téme Svetobežník sa v prvej štvrtine umiestnil D. Kim. Ostatní žiaci získali diplom účastníka. Srdečne im gratulujeme.


Šaliansky Maťko - krajské kolo
22. február 2019

Dom Matice slovenskej v Žiline sa v piatok niesol v duchu krásy umeleckých prednesov slovenských povestí. Víťazi okresných kôl sa snažili zaujať svojimi recitátorskými výkonmi divákov i porotu.Našu školu úspešne reprezentovala Ninka Isteníková, VII.SVB, ktorá s povesťou Smolenický zámok získala v tretej kategórii nádherné 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!


Lyžiarske preteky o pohár primátora mesta Žilina
21. február 2019

21. februára 2019 sa naši žiaci zúčastnili každoročnej súťaže v lyžovaní o pohár primátora mesta Žilina. Niet pochýb, že sa medzi nami nachádzajú skutočné hviezdy lyžovania. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme aj ostatným za účasť a reprezentáciu školy.

Kategória D-slalom 1.- 2.
Alexandra Zajacová - 1. miesto
Liana Tamáši - 3. miesto

Kategória CH-slalom 1.- 2.
Filip Židek - 2. miesto

Kategória D-slalom 5.-6.
Karolína Hlavová - 3. miesto
Emily Vašková - 4. miesto

Kategória D-slalom 7.-9.
Rebeka Vantarová - 1. miesto

Kategória CH-slalom 7.-9.
Michal Mikunda - 3. miesto

Kategória D-snowboard 5.-9.
Karolína Strählová - 2. miesto


Okresné kolo dejepisnej olympiády
14. február 2019

Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do Dejepisnej olympiády. Vo veľkej konkurencii a náročnom testovaní sa úspešnými riešiteľmi stali:
Maxim Baranec z triedy VII.SVA - 4. miesto
Martin Bodorík z triedy IX.NA - 7. miesto
Nino Sládek z triedy IX.NA - 15. miesto.

Statočne bojovali aj ostatní: Natália Belačiková z triedy VI.SA, Maxim Magát z triedy VII.SVB, Lucia Ptačinová a Ema Štrbová z triedy VIII.EA. Všetkým zúčastneným ďakujeme za usilovnosť a úspešným riešiteľom gratulujeme ku krásnym výsledkom.


Olympiáda v anglickom jazyku (krajské kolo)
13. február 2019

Dňa 13.2. 2019 sme sa zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Olympiáda sa konala na Gymnáziu Jozefa Milana Hurbana v Čadci. Naša žiačka Ema Donková z triedy VIII.EA nás úspešne reprezentovala v náročnej kategórii 1C. V ktorej sa nakoniec umiestnila na výbornom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!


Hviezdoslavov Kubín - 1. - 4. ročník (školské kolo)
11. február 2019

11.2.2019 sa uskutočnilo škol.kolo Hviezdoslavov Kubín-1.stupeň. Víťazom srdečne blahoželáme!
Próza:
1.miesto - Ivona Takáčová, lV.CHR
2.miesto - Rebeca Kurnocíková, lV.CHR
3.miesto - neudelené

Poézia:
1.miesto - Ela Vavreková, lll.JŽ
2.miesto - Natália Jambor, ll.MR
3.miesto - Matea Kandera, lV.VČ


Súťaž Všetkovedko (1.stupeň)
11. február 2019

Súťaž Všetkovedko, v ktorej deti vyberajú zo štyroch možností správne odpovede na otázky z rôznych oblastí – prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova... sa uskutočnila vo štvrtok 29. novembra 2018. Na 1. stupni sa zapojilo 41 žiakov: 21druhákov, 9 tretiakov a 11 štvrtákov.

Najlepšie sa umiestnila Ema Šuštiaková z II. MO, ktorá získala titul Všetkovedko školy. Aj ďalších 13 žiakov – S. Koščová, A. Surová, K. Britvíková, M. Buffová, Z. Isteníková, J. Ďuračíková, J. Šmehýl, T. Trippé, A. Lichner, R. Pleško, S. Beláčik, N. Jasenovská, T. Tomicová úspešne zvládlo úlohy a získalo titul Všetkovedko aj ceny. Ostatní dostali diplom Všetkovedkov učeň.

Všetkým gratulujeme.


Hviezdoslavov Kubín - 5. - 9. ročník (školské kolo)
11. február 2019

Nielen v Dolnom Kubíne si tento rok vo februári uctili 170. výročie narodenia nášho najväčšieho slovenského básnika, P. O. Hviezdoslava. Ako býva na školách dobrým zvykom, aj tento rok sa tá naša zapojila do recitátorskej súťaže na počesť kultúry umeleckého slova. A tu sú mená najzdatnejších recitátorov školského kola v rámci NSV:

Poézia - 2. kategória:
2. miesto: Jessica Kobolková (V.FB)
3. miesto: Dominik Michalovič (V.FA)

Próza - 2. kategória:
1. miesto: Simona Zajacová (V.FB)
2. miesto: Henrich Klučka (V.FA)
3. miesto: Zuzana Túčeková (V.FA)

Poézia - 3. kategória:
1. miesto: Nina Isteníková (VII.SVB)

Próza - 3. kategória:
1. miesto: Maxim Baranec (VII.SVB)

Na všetkých sme právom hrdí, víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať v okresnom kole. Držíme palce...


Geografická olympiáda (okresné kolo)
7. február 2019

Vo štvrtok 7. februára 2019 sa na MÚ vo veľkej zasadačke uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci, ktorí v školskom kole dosiahli najvyšší počet bodov a obsadili prvé až tretie miesto. Aj naša škola vyslala svojich zástupcov vo všetkých kategóriách. S radosťou môžeme oznámiť, že sa nám podarilo skvele umiestniť a naši žiaci získali dve druhé miesta a jedno miesto úspešného riešiteľa z celkového počtu 205 zúčastnených žiakov žilinských škôl. Gratulujeme žiakovi Filipovi Matejičkovi z V. FA triedy, ktorý obsadil 2. miesto v kategórii G - piaty ročník, gratulujeme žiakovi Miroslavovi Bohmemu z VIII.EBtriedy, ktorý obsadil 2. miesto v kategórii E, gratulujeme žiakovi Marekovi Vlčekovi z V. FA triedy, ktorý obsadil 7. miesto v kategórii G a získal umiestnenie ako úspešný riešiteľ. 


1   2   3   4   5   6  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník