Dnes je piatok 3. júla 2020. Meniny: Miloslav
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2018/2019


Geografická olympiáda, kategória E - krajské kolo
16. apríl 2019

Usilovnosť a vytrvalosť našich šikovných žiakov priniesla i tomto školskom roku svoje ovocie. 11. apríla obsadil 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády, v kategórii E Miroslav Böhme, žiak VIII.EB triedy, a získal tak postup do celoštátneho kola. Reprezentáciou v príslušnom kole si tak na našej škole bude držať prvenstvo v rámci geografickej olympiády. Srdečne gratulujeme, ďakujeme a držíme palce v celoštátnom kole!


Cyklistická súťaž
12. apríl 2019

Dňa 12.4.2019 sa žiaci IV.VČ: Sofia Giabelová, Rebeka Švajdová, Matúš Trnovec a Jakub Gróf zúčastnili okresného kola detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne", kde sa umiestnili na peknom 5. mieste. K úspechu im gratulujeme.


Logická olympiáda - celoslovenské kolo
28. marec 2019

Dňa  20. marca 2019 sa dvaja naši žiaci Artur Antol ( z triedy VII.SVA) a Tomáš Ondruš ( z triedy VII.SVB)  zúčastnili celoslovenského finálového kola Logickej olympiády na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V kategórií 5. – 9. ročník, ktorého sa zúčastnilo 71 žiakov z celého Slovenska, sa Tomáš Ondruš umiestnil na úžasnom  35. mieste a Artur Antol na výbornom 60. mieste.   Obom našim šikovným žiakom gratulujeme a sme na nich hrdí. Dúfame, že budú aj naďalej takto úspešne reprezentovať našu školu. Výsledky sú k dispozícií na: http://www.logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2019.html


Matematický klokan - 2. stupeň
28. marec 2019

Naši žiaci 2.stupňa sa už tradične zapojili do najväčšej medzinárodnej súťaže na svete, ktorou je Matematický klokan. Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli a aj na našej škole. 23 našich žiakov si mohlo zmerať sily so žiakmi z 1500 ďalších slovenských škôl a porovnať si svoje vedomosti a logické myslenie. Ako obstáli, zistia 10. apríla, kedy budú zverejnené výsledky.


Pytagoriáda - okresné kolo
27. marec 2019

V dňoch 26. a 27.marca sa naši žiaci 5. - 8.ročníka zúčastnili okresného kola matematickej Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andy Pavelka (V. FB), Jessica Kobolková (V.FB) a Miroslav Böhme (VIII.EB). Mirko vo svojej kategórii zvíťazil a bude našu školu reprezentovať na celoštátnom kole 40.ročníka Pytagoriády. Zúčastneným žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov. Mirkovi držíme palce vo finálovom kole.


Logická olympiáda - školské kolo
25. marec 2019

Dňa 15. februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády v kategórií B (5.-9. ročník). Ide o celoslovenskú olympiádu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorú organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Sabinov . Jej hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Ako sú na tom s logickým myslením a úsudkom si vyskúšali žiaci 7. ročníka. Niektorí dosiahli výborné výsledky a dvaja z nich (Artur Antol a Tomáš Ondruš) postupujú do finálového kola, ktoré sa koná na Prešovskej univerzite.


Spelling Bee (školské kolo)
25. marec 2019

Výber žiakov z jednotlivých tried absolvoval spellingovú súťaž Spelling Bee Senior, ktorá na našej škole prebiehala v dvoch kategóriách. Žiaci si vyskúšali svoje zručnosti a schopnosti v troch disciplínach: spellingový diktát, spelling vybraných slov a tvorenie slov na základe vopred určených písmen.

Kategória I. (5. a 6. ročník), zúčastnilo sa 13 žiakov,

umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:

  1. Moťovský Tomáš (VI.SA)
  2. Túčeková Zuzana (V.FA) a Šparcová Emma (V.FA)
  3. Beláčiková Natália (VI.SB) a Pavelka Andy (V.FB)

Kategória II. (7. ročník), zúčastnilo sa 6 žiakov,

umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:

  1. Burian Boris (VII.SVA)
  2. Kim Danha (VII.SVB)
  3. Sopira Maxim (VII.SVB) 


Biologická olympiáda (školské kolo)
21. marec 2019

V tomto školskom roku má zelenú aj olympiáda za biológie. V kategórii E, ktorú reprezentujú starší žiaci, je umiestnenie nasledovné: 1. miesto - Emma Praženicová, VII.SVA a 2. miesto. Ema Cunová, VII.SVA. Obom dievčatám srdečne gratulujeme za ich úspech, úsilie, trpezlivosť a chuť na sebe pracovať a držíme palce v okresnom kole príslušnej kategórie.


Matematický klokan
21. marec 2019

Je už tradíciou, že sa naše deti aktívne zapájajú do súťaží. Tento školský rok sa 21.3.2019 zúčastnili najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže na svete - Matematický klokan žiaci z každého ročníka. Treba pochváliť našich prvákov, pretože takmer všetci si to vyskúšali. Z 2. - 4. ročníka bolo 44 žiakov a 23 žiakov z 2. stupňa. Všetkým odvážlivcom držíme palce a tešíme sa na výsledky, ktoré budú zverejnené v apríli.


Turnaj v bedmintone
20. marec 2019

Dňa 20. 3.2019 sa na našej škole konal turnaj v bedmintone (štvorhra), kde si medzi sebou zmerali sily žiaci druhého stupňa. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili žiaci nasledovne:
1. miesto - M. Baranec, M. Sopira, VII.SVB
2. miesto - S. Zajacová, N. Švabiková, V.FB
3. miesto - K. Strählová, R. Vantarová, IX.NA


1   2   3   4   5   6  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník