Dnes je sobota 25. júna 2022. Meniny: Tadeáš
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2018/2019


Beh do strečnianskych schodov
17. máj 2019

Beh - Strečno, 2. miesto - Lucia Ptačinová, gratulujeme...


Olympiáda ľudských práv
13. máj 2019

Aj tento rok sme na našej škole dali priestor Olympiáde ľudských práv. Naši žiaci v jednotlivých kategóriách preukázali veľmi dobré vedomosti v náročných úlohách teoretického i praktického charakteru. V kategórii siedmeho ročníka sa najlepšie výsledky podarilo získať: 1. miesto Nina Isteníková, 2. miesto Artur Antol, 3.miesto Magdaléna Salajová. V kategórii ôsmeho a deviateho ročníka sa umiestnili: 1.miesto Lucia Ptačinová, 2.miesto Ema Donková, 3. miesto Martin Bodorík. Víťazom blahoželáme.


Biologická olympiáda (krajské kolo)
13. máj 2019

V krajskom kole biologickej olympiády v kategórii E, v odbornosti botanika sa podarilo našej žiačke Emme Praženicovej zo VII.SVA triedy obsadiť 8. miesto. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy, všetko vložené úsilie, snahu a chuť bojovať, a želáme veľa úspechov a chuti na sebe pracovať i naďalej.


Slávik Slovenska 2019 (okresné kolo)
7. máj 2019

Dňa 7. mája 2019 sa žiačka III.LN Timka Prievozníková ako jediná súťažiaca za našu školu zúčastnila okresného kola v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťažila v 1. kategórii, ktorá ako tradične býva najviac zastúpená, V ťažkej konkurencií 21 súťažiacich získala čestné uznanie za čistý spevácky prejav.


Štúrov Zvolen (regionálne kolo)
7. máj 2019

Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Táto súťaž patrí k najťažším súťažiam zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažiaci musia zvládnuť obsahovú i formálnu stránku prejavu, dokázať komunikovať presvedčivo, pútavo, kultivovane, aby čo najviac zaujali svoje publikum. To sa presne podarilo našej žiačke Lucii Ptačinovej z VIII. EA, ktorá bola vo svojej kategórii najlepšia a obsadila tak 1. miesto. Lucii srdečne gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole tejto súťaže.


Shakespeare's Day (krajské kolo)
6. máj 2019

Dňa 6.mája 2019 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili mestského kola súťaže v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare's day. Štyridsať mladých odvážnych recitátorov z mestských škôl v Žiline ukázalo svoje schopnosti a v nemalej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na komplikované texty, zaujať porotu. Našu školu úspešne za 1. stupeň reprezentovali žiaci Richard Pleško, V. miesto próza 2.,3.,4. Ivonka Takáčová, IV. miesto kategória poézia 2.,3.,4. ročník. Druhý stupeň reprezentovali Maxim Baranec, VI. miesto próza 5.,6.,7. a Nina Isteníková, ktorá v kategórii poézia 5.,6.,7. získala I. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme :-)


Testovanie 9 - výborná prezentácia vedomostí našich žiakov
30. apríl 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2019

MATEMATIKA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 72,10 %
Celoslovenský priemer - 63,1 %  ...  +9 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 71,2 %
Celoslovenský priemer - 62,3 %  ...  +8,9 %

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 14 žiaci, z toho 3 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, boli žiaci komunikačne znevýhodnení.


Biologická olympiáda, kategória D - okresné kolo
25. apríl 2019

O ďalší veľký úspech v biologickej olympiáde sa tento školský rok, 25.04.2019, postaral Filip Matejička, žiak V.FA triedy. V okresnom kole porazil všetkých účastníkov vyšších ročníkov a získal krásne 1. miesto. Víťazovi gratulujeme, ďakujeme a držíme palce i v budúcom školskom roku.


Shakespeare's Day (školské kolo)
17. apríl 2019

Žiaci 2.-7. ročníka sa 17. 4. 2019 zúčastnili školského kola súťaže Shakespeare´s Day, ktorá  ponúka žiakom základných a stredných škôl možnosť prezentovať svoje umelecké danosti v prednese poézie a prózy  v anglickom jazyku.
Gratulujeme:

  • Valentíne Kasanickej za 3. miesto v  1. Kategórii - poézia
  • Sofii Koščovej za 2. miesto v 1. kategórii - poézia
  • Ivonke Takáčovej za 1. miesto v 1. kategórii - poézia
  • Richardovi Pleškovi za 1. miesto v 1. kategórii - próza
  • Alexovi Lichnerovi za 2. miesto v 1. kategórii - próza
  • Samkovi Hriankovi za 3. miesto v 1. kategórii – próza
  • Nine Isteníkovej za 1 . miesto 2. kategórii - poézia
  • Maximovi Barancovi za 1. miesto v 2. kategórii próza

Víťazom a oceneným gratulujeme a zároveň držíme palce postupujúcim (1. miesta), aby seba aj našu školu úspešne reprezentovali aj v mestskom kole.

Videá si môžete pozrieť na našom Youtube kanále:


Biologická olympiáda, kategória E - okresné kolo
16. apríl 2019

16. apríl sa do histórie úspechov našej školy zapíše vďaka dvom žiačkam VII.SVA triedy - Eme Cunovej a Emme Praženicovej. Obe úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole biologickej olympiády, v kategórii E - odbornosť botanika. Ema Cunová sa stala úspešnou riešiteľkou a Emma Praženicová obsadila krásne 2. miesto. V rámci biologickej olympiády vybojovala tak historicky prvý krát postup do krajského kola. Srdečne gratulujeme, ďakujeme obom žiačkam za úspešnú reprezentáciu a držíme palce v krajskom kole!


1   2   3   4   5   6  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník