Dnes je streda 24. apríla 2019. Meniny: Juraj
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2018/2019


Biologická olympiáda, kategória E - okresné kolo
16. apríl 2019

16. apríl sa do histórie úspechov našej školy zapíše vďaka dvom žiačkam VII.SVA triedy - Eme Cunovej a Emme Praženicovej. Obe úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole biologickej olympiády, v kategórii E - odbornosť botanika. Ema Cunová sa stala úspešnou riešiteľkou a Emma Praženicová obsadila krásne 2. miesto. V rámci biologickej olympiády vybojovala tak historicky prvý krát postup do krajského kola. Srdečne gratulujeme, ďakujeme obom žiačkam za úspešnú reprezentáciu a držíme palce v krajskom kole!


Geografická olympiáda, kategória E - krajské kolo
16. apríl 2019

Usilovnosť a vytrvalosť našich šikovných žiakov priniesla i tomto školskom roku svoje ovocie. 11. apríla obsadil 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády, v kategórii E Miroslav Böhme, žiak VIII.EB triedy, a získal tak postup do celoštátneho kola. Reprezentáciou v príslušnom kole si tak na našej škole bude držať prvenstvo v rámci geografickej olympiády. Srdečne gratulujeme, ďakujeme a držíme palce v celoštátnom kole!


Logická olympiáda - celoslovenské kolo
28. marec 2019

Dňa  20. marca 2019 sa dvaja naši žiaci Artur Antol ( z triedy VII.SVA) a Tomáš Ondruš ( z triedy VII.SVB)  zúčastnili celoslovenského finálového kola Logickej olympiády na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V kategórií 5. – 9. ročník, ktorého sa zúčastnilo 71 žiakov z celého Slovenska, sa Tomáš Ondruš umiestnil na úžasnom  35. mieste a Artur Antol na výbornom 60. mieste.   Obom našim šikovným žiakom gratulujeme a sme na nich hrdí. Dúfame, že budú aj naďalej takto úspešne reprezentovať našu školu. Výsledky sú k dispozícií na: http://www.logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2019.html


Matematický klokan - 2. stupeň
28. marec 2019

Naši žiaci 2.stupňa sa už tradične zapojili do najväčšej medzinárodnej súťaže na svete, ktorou je Matematický klokan. Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli a aj na našej škole. 23 našich žiakov si mohlo zmerať sily so žiakmi z 1500 ďalších slovenských škôl a porovnať si svoje vedomosti a logické myslenie. Ako obstáli, zistia 10. apríla, kedy budú zverejnené výsledky.


Pytagoriáda - okresné kolo
27. marec 2019

V dňoch 26. a 27.marca sa naši žiaci 5. - 8.ročníka zúčastnili okresného kola matematickej Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andy Pavelka (V. FB), Jessica Kobolková (V.FB) a Miroslav Böhme (VIII.EB). Mirko vo svojej kategórii zvíťazil a bude našu školu reprezentovať na celoštátnom kole 40.ročníka Pytagoriády. Zúčastneným žiakom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov. Mirkovi držíme palce vo finálovom kole.


Logická olympiáda - školské kolo
25. marec 2019

Dňa 15. februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády v kategórií B (5.-9. ročník). Ide o celoslovenskú olympiádu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorú organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Sabinov . Jej hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Ako sú na tom s logickým myslením a úsudkom si vyskúšali žiaci 7. ročníka. Niektorí dosiahli výborné výsledky a dvaja z nich (Artur Antol a Tomáš Ondruš) postupujú do finálového kola, ktoré sa koná na Prešovskej univerzite.


Spelling Bee (školské kolo)
25. marec 2019

Výber žiakov z jednotlivých tried absolvoval spellingovú súťaž Spelling Bee Senior, ktorá na našej škole prebiehala v dvoch kategóriách. Žiaci si vyskúšali svoje zručnosti a schopnosti v troch disciplínach: spellingový diktát, spelling vybraných slov a tvorenie slov na základe vopred určených písmen.

Kategória I. (5. a 6. ročník), zúčastnilo sa 13 žiakov,

umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:

  1. Moťovský Tomáš (VI.SA)
  2. Túčeková Zuzana (V.FA) a Šparcová Emma (V.FA)
  3. Beláčiková Natália (VI.SB) a Pavelka Andy (V.FB)

Kategória II. (7. ročník), zúčastnilo sa 6 žiakov,

umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:

  1. Burian Boris (VII.SVA)
  2. Kim Danha (VII.SVB)
  3. Sopira Maxim (VII.SVB) 


Biologická olympiáda (školské kolo)
21. marec 2019

V tomto školskom roku má zelenú aj olympiáda za biológie. V kategórii E, ktorú reprezentujú starší žiaci, je umiestnenie nasledovné: 1. miesto - Emma Praženicová, VII.SVA a 2. miesto. Ema Cunová, VII.SVA. Obom dievčatám srdečne gratulujeme za ich úspech, úsilie, trpezlivosť a chuť na sebe pracovať a držíme palce v okresnom kole príslušnej kategórie.


Matematický klokan
21. marec 2019

Je už tradíciou, že sa naše deti aktívne zapájajú do súťaží. Tento školský rok sa 21.3.2019 zúčastnili najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže na svete - Matematický klokan žiaci z každého ročníka. Treba pochváliť našich prvákov, pretože takmer všetci si to vyskúšali. Z 2. - 4. ročníka bolo 44 žiakov a 23 žiakov z 2. stupňa. Všetkým odvážlivcom držíme palce a tešíme sa na výsledky, ktoré budú zverejnené v apríli.


Turnaj v bedmintone
20. marec 2019

Dňa 20. 3.2019 sa na našej škole konal turnaj v bedmintone (štvorhra), kde si medzi sebou zmerali sily žiaci druhého stupňa. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili žiaci nasledovne:
1. miesto - M. Baranec, M. Sopira, VII.SVB
2. miesto - S. Zajacová, N. Švabiková, V.FB
3. miesto - K. Strählová, R. Vantarová, IX.NA


1   2   3   4  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník