Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
9. november 2017

V priestoroch školskej knižnice žiaci napísali testy a v našej čitárni prezentovali svoje rečnícke prejavy. Na stupienkoch víťazov sa umiestnili:

1. miesto Jakub Grof - IX.NA
2. miesto Emma Kasanická - VIII.EA

Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a Jakubovi držíme palce, dúfame, že nás bude úspešne reprezentovať v okresnom kole.

Pridané 9. 11. 2017


Beh 17. novembra
9. november 2017

Dňa 9.11.2017 sme sa zúčastnili 51. ročníka behu "Beh 17. Novembra" pod záštitou Žilinskej univerzity, kde si naši žiaci zmerali sily v behu so žiakmi žilinských škôl.

Pridané 9. 11. 2017


Zber papiera (vyhodnotenie)
9. október 2017

V dňoch 25.09 - 29.09 prebiehal na našej škole zber papiera. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3060 kg papiera, čím sme zachránili približne 52 dospelých stromov. Najväčšími zberačmi sa stali títo žiaci:

1. miesto: Xander de Wilde (VIII.EA), 594 kg 
2. miesto: Tarra Trabelssieová (VII.SVA), 494 kg
3. miesto: Adam Juraj Ďurajda (III.VČ), 178,5 kg

Najúspešnejšími triedami v zbere papiera sa stali tieto:

1. miesto: VIII.EA, 688 kg 
2. miesto: VII.SVA, 505 kg 
3. miesto: III.VČ, 501 kg

Zo žiakov I. stupňa boli najviac usilovní a títo: Adam Juraj Ďurajda (178,5 kg), III.VČ, Nina Švábiková (102 kg), IV.DF, Leonard Macháň (98,5 kg), III.CHR. Z tried na I. stupni najviac nazbierali: III. VČ (501 kg), III. CHR (261 kg), IV.DF (233 kg).

Na II. stupni boli najviac aktívni žiaci: Xander de Wilde (594 kg),VIII.EA, Tarra Trabelssieová (494 kg), VII.SVA, Boris Burian (143 kg), VI.SA. Najúspešnejšími boli triedy: VIII.EA (688 kg ), VII.SVA (505 kg ) a V.FA (316,5 kg). Všetkým zúčastneným patrí srdečná vďaka a tešíme sa na ďalší zber budúci školský rok. 

Pridané 9. 10. 2017


Dni nádeje (štafeta)
5. október 2017

Každý rok pod záštitou nadácie Lúč a VÚC Žilina sa konajú "Dni nádeje", súčasťou ktorých sú aj športové podujatia. Podujatie sa konalo 2.10.2017 v parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Bola to atletická štafeta, v ktorej sme sa umiestnili na 5. mieste.

Pridané 5. 10. 2017


1   2   3   4   5   6  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník