Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Turnaj vo vybíjanej
21. december 2017

Dňa 21. decembra 2017 sa v našej škole konal medziročníkový turnaj o pohár riaditeľky školy vo vybíjanej, kde si medzi sebou zmerali sily všetky ročníky. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili triedy nasledovne: 
1. miesto: VII.SVA
2. miesto: IX.NA
3. miesto: VIII.EA
4. miesto: VI.SB
5. miesto: VII.SVB
6. miesto: VI.SA

Pridané 21. 12. 2017


Vyhodnotenie súťaží
21. december 2017

Už tradične na konci kalendárneho roka vyhodnocujeme súťaže. Ani tento rok nie je výnimkou. Tu sú výsledky:

Slovenský jazyk a literatúra (okresné kolo)
Jakub Grof (IX.NA) - 3. miesto

Matematika (školské kolo)
V kategórii P5: Hyorin Shin a Šimon Baranec (1. miesto), Martin Jaroš (2. miesto)
V kategórii P6: Artur Antol (1. miesto), 2. a 3. miesto nebolo udelené
V kategórii P7: Miroslav Bӧhme (1. miesto), Lucia Ptačinová (2. miesto), Igor Vaško (3. miesto)
V kategórii P8: Bruno Kandera (1. miesto), Soo-Rin Shin (2. miesto), 3. miesto nebolo udelené.

Anglický jazyk - kategória starší (školské kolo)
1. miesto -
 Kasanická Emma (VIII.EA)
2. miesto - Denis Ďurman (VIII.EA)
3. miesto - Matej Hora (IX.NA), Dominik Machado (IX.NA), Karolína Áčová (VIII.EA)

Anglický jazyk - kategória mladší (školské kolo)
1. miesto - Emma Praženicová (VI.SA)
2. miesto - Tarra Trabelssieová (VII.SVA)
3. miesto - Adam Sakáč (VII.SVB)

Geografia (školské kolo)
1. miesto - M. Bohme (VII.SVB)
2. miesto
- M. Magát (VI.SB)
3. miesto - B. Haviar (VII.SVB)

Dejepis (školské kolo)
Kategoria 6. ročník:
1.miesto: Maxim Baranec, VI.SB
2.miesto: Tomáš Ondruš, VI.SB

Kategoria 7.ročník:
1.miesto: Miroslav Bohme, VII.SVB
2.miesto: Ema Štrbová, VII.SVA

Kategória 8. ročník:
1.miesto: Denis Ďurman, VIII.EA
2.miesto: Bruno Kandera, VIII.EA

Kategória 9. ročník
1.miesto: Jakub Grof, IX.NA
2.miesto: Tereza Tomicová, IX.NA

Technika
Tarra Trabelssieová (VII.SVA) - 1. miesto v okresnom kole v kategórii B

Pridané 21. 12. 2017


Školské kolo Pytagoriády (1. stupeň)
14. december 2017

Taktiež žiaci 1. stupňa sa zapojili do školského kola Pytagoriády. Úspešní riešitelia z kategórií P3 ( tretiaci) a P4 (štvrtáci) postupujú do okresného kola. Gratulujeme a prajeme im veľa šťastia a úspechov aj v ďalšom kole.
Kategória P3: Richard Pleško, Samuel Beláčik
Kategória P4: Andrej Pavelka, Yan Myroshnychenko, Jessica Kobolková, Linda Horváthová, Artem Hundarenko, Alexander Kulich, Ester Mišurová

Pridané 14. 12. 2017


Pytagoriáda (školské kolo)
14. december 2017

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnilo 54 žiakov z 2. stupňa. Súťaž bola rozdelená do 4 kategórií, t.j. P5 (žiaci 5. ročníka), P6 (žiaci 6. ročníka), P7 (žiaci 7. ročníka) a P8 (žiaci 8. ročníka) Najúspešnejší boli títo žiaci.

V kategórii P5: Hyorin Shin a Šimon Baranec (1. miesto), Martin Jaroš (2. miesto)

V kategórii P6: Artur Antol (1. miesto), 2. a 3. miesto nebolo udelené

V kategórii P7: Miroslav Bӧhme (1. miesto), Lucia Ptačinová (2. miesto), Igor Vaško (3. miesto)

V kategórii P8: Bruno Kandera (1. miesto), Soo-Rin Shin (2. miesto), 3. miesto nebolo udelené.

Úspešným riešiteľom blahoželáme.

Pridané 14. 12. 2017


Hovorme o jedle - vyhodnotenie
11. december 2017

Naše úsilie v 5. ročníku súťaže "Hovorme o jedle" nevyšlo nazmar. Podarilo sa nám získať strieborný diplom a to vďaka našim kreatívnym pani učiteľkám a usilovným žiakom. Ďakujeme a želáme veľa síl a energie na ceste za úspechom i nasledujúci školský rok!

Pridané 11. 12. 2017


Gvoboj 2017
1. december 2017

Aj tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili jesenného kola matematickej súťaže GVOBOJ, ktorú každoročne oraganizujú študenti Gymnázia Veľká okružná. V našom tíme bojovali títo žiaci: Jakub Grof, Ján Gorc (9.ročník), Xander De Wilde a Bruno Kandera (8.ročník). V konkurencii 36 tímov sa umiestnili na 10. mieste. Gratulujeme im.

Pridané 1. 12. 2017


Všetkovedko (súťaž)
30. november 2017

Dňa 30. novembra 2017 sa naši piataci zúčastnili súťaže Všetkovedko. Ide o súťaž, v ktorej súťažia žiaci o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, anglický jazyk, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, informatickú, výtvarnú, hudobnú a dopravnú výchovu.  Kategórie 5. ročník sa zúčastnili 5 žiaci našej školy (N. Beláčiková, A. Ďaďová, M. Jaroš, H. Shin, M. Mwazighe). Najlepšie sa umiestnila Hyorin Shin –umiestnila sa na 15. mieste a získala titul Všetkovedko. Ostatní získali titul Všetkovedkov učeň. Gratulujeme im. 

Pridané 30. 11. 2017


Technická olympiáda
30. november 2017

Dňa 30.11.2017 sa v Dopravnej akadémii, Žilina konal už 8. ročník okresného kola Technickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov zo žilinských základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v kategórii A a kategórii B pre žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ. Súťaž pozostávala, tak ako každý rok, z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu. Náša žiačka Tarra Trabelssieová v kategórii B obsadila krásne 1. miesto a postupuje do krajskeho kola za čo jej blahoželáme.

Pridané 30. 11. 2017


Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo
29. november 2017

V priestoroch CVČ Spektrum sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentoval Jakub Grof - IX.NA. Slovenčinárske vedomosti si otestovalo 37 žiakov. Jakub sa v silnej konkurencii nestratil, získal krásne 3. miesto.
Srdečne blahoželáme!

Pridané 29. 11. 2017


Spoločenstvo stromov (súťaž)
21. november 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov (20. október) sa žiaci v rámci záujmového útvaru našej školy - Poznaj a chráň zapojili do ekovýchovnej súťaže "Spoločenstvo stromov" vyhlásenej environmentálnou organizáciou - Strom života. V súťaži sme boli úspešní a podarilo sa nám získať 2. miesto v rámci staršej kategórie žiakov. Žiaci riešili aktivity zamerané na spoznávanie stromov (určovanie druhov, tvorba listára), zamýšľali sa nad významom stromov v mestách a obciach, ako aj nad problémami spojenými so stromami v meste a ich možnými riešeniami. Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy. Ukážky prác si môžete pozrieť na nasledovnom videu: http://stromzivota.sk/blog/2017/11/vyhodnotenie-sutaze-spolocenstvo-stromov-2017/

Pridané 21. 11. 2017


1   2   3   4   5   6  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník