Dnes je sobota 25. júna 2022. Meniny: Tadeáš
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Štúrov Zvolen
10. máj 2018

Dňa 10. mája 2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline zorganizovalo rétorickú súťaž Štúrov Zvolen. Žiaci súťažili v troch vekových kategóriách, najmladšími žiakmi boli malí štvrtáci a najstaršími stredoškoláci. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci Ninka Isteníková, VI.SB - v I. ktg. a Jakub Grof, IX.NA - v II. ktg. 
Deti z celého žilinského regiónu bojovali ako profesioniálni rečníci. Starší žiaci najskôr odprezentovali vopred pripravenú tému a druhú si vyžrebovali. Na jej prípravu mali 15 minút. V tzv. „prípravovni“ si rýchlo usporiadali svoje myšlienky, aby čo najdokonalejšie a najvernejšie mohli s rétorickým nadšením a profesionalizmom predniesť porote vytvorený, správne zoštylizovaný prejav. Mladší žiaci si vyžrebovali neznámy text, a po 15 minútach ich úlohou bolo čo najpresnejšie text zreprodukovať a museli vymyslieť záver príbehu. Súťaž v rétorike patrí k najťažším súťažiam zo slovenského jazyka a literatúry. Teší nás, že obaja súťažiaci súťaž zvládli úspešne. Srdečne blahoželáme Ninke Isteníkovej k získaniu čestného uznania a Jakubovi Grofovi, nášmu budúcemu absolventovi, k 3. miestu. Viac informácií - dokument.

Pridané 10. 5. 2018


Slávik Slovenska (okresné kolo)
9. máj 2018

"Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku"....a veruže naša žiačka Ninka Isteníková zo VI.SVB zaspievala. A to dokonca tak, že očarila porotu okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo 9.mája. Ninka si vyspievala krásne 3. miesto a spolu s pani učiteľkou Mgr. Jankou Hriankovou a jej husľovým sprievodom dokázali, že ľudové piesne a ľudovú tvorbu sa oplatí počúvať a zachovávať pre mladšie generácie.

Pridané 9. 5. 2018


KOMPARO 2017/2018 – testovanie žiakov 4.ročníka
4. máj 2018

KOMPARO 2017/2018 – testovanie žiakov 4.ročníka

4.mája 2018 písalo 9117 žiakov 4.ročníka ZŠ z 312 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov - certifikát. Výsledkami našich žiakov sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. 

MATEMATIKA
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 64 bodov, čo je 80,0 % z maxima.
Lepšie skončilo 15,4 % škôl.
Horšie skončilo 84,6 % škôl.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 72 bodov, čo je 90,0 % z maxima.
Lepšie skončilo 1,6 % škôl.
Horšie skončilo 98,4 % škôl.

VLASTIVEDA
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 57 bodov, čo je 71,3 % z maxima.
Lepšie skončilo 33,8 % škôl.
Horšie skončilo 66,2 % škôl.

PRÍRODOVEDA
Žiaci našej školy boli hodnotení v 8 indikátoroch a získali 64 bodov, čo je 80,0 % z maxima.
Lepšie skončilo 18,0 % škôl.
Horšie skončilo 82,0 % škôl.

VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY (VŠP)
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 54,4% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší výsledok ako naša škola: 60,5 %

Pridané 4. 5. 2018


Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo)
4. máj 2018

Horúce májové dni priniesli našej škole veľkú radosť v podobe úspechov šikovných recitátorov, ktorí sa v Martine predstavili so svojimi prednesmi poézie. K dispozícii je aj tlačová správa - stiahnuť.

Výsledky:
II. kategória, poézia - 3. miesto Ninka Isteníková,VI.SB
III. kategória, poézia - 3. miesto Jakub Grof, IX.NA

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Pridané 4. 5. 2018


Výsledky hasičskej výtvarnej súťaže
3. máj 2018

Žiaci siedmeho ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Hasiči, ktorej tohtoročná téma znela: Požiar v domácnosti. Emma Tamášiová so svojou prácou uspela a získala 2. miesto v okresnom kole. Jej práca postupuje do celoslovenského finále. Emme blahoželáme a prajeme ešte veľa kreatívnych nápadov. Výsledková listina je k dispozícii na tomto odkaze.

Pridané 3. 5. 2018


Testovanie 9 - výborná prezentácia vedomostí našich žiakov
3. máj 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2018

MATEMATIKA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 72,00 %
Celoslovenský priemer - 55,9%  ...  +16,1%

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 77,3%
Celoslovenský priemer - 63%  ...  +14,3%

Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia Jakub Grof a Ján Gorc, ktorí v teste z matematiky získali 100%.

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 15 žiaci, z toho 2 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, boli žiaci komunikačne znevýhodnení.

Pridané 3. 5. 2018


Spelling Bee (súťaž v hláskovaní a tvorbe slov)
26. apríl 2018

Výber žiakov z jednotlivých tried absolvoval spellingovú súťaž Spelling Bee Senior, ktorá na našej škole prebiehala v dvoch kategóriách. Žiaci si vyskúšali svoje zručnosti a schopnosti v troch disciplínach: spellingový diktát, spelling vybraných slov a tvorenie slov na základe vopred určených písmen.

Kategória I. (5. a 6. ročník) - zúčastnilo sa 12 žiakov, umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:
1. Kim Danha (VI.SB)
2. Sopira Maxim (VI.SB)
3. Antol Artur a Kušan Richard (VI.SA, V.FB)

Kategória II. (7. ročník) - zúčastnilo sa 6 žiakov, umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:
1. Trabelssie Tarra (VII.SVA)
2. Adam Sakáč (VII.SVB)
3. Haviar Boris (VII.SVB)

Pridané 26. 4. 2018


Na bicykli bezpečne - dopravná súťaž
20. apríl 2018

Dňa 20.4.2018 sa družstvo štyroch žiakov z IV.ŽB - Filip Vavro, Marek Vlček, Eliška Kozáčiková, Lucia Miškovičová - zúčastnilo dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne".

Pridané 20. 4. 2018


Biologická olympiáda (okresné kolo)
19. apríl 2018

Mesiac apríl okrem prebúdzajúcej sa prírody prináša i mnoho úspechov, za ktoré vďačíme našim šikovným žiakom, no predovšetkým učiteľom, ktorí sa venujú ich príprave, vkladajú do nich nádej a motivujú ich k čo najlepším výkonom. 4. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, v kategórii E sa podarilo po úspešnom absolvovaní školského kola získať Lucii Ptačinovej, žiačke VII.SVA triedy. Za peknú reprezentáciu školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie krásne úspechy i v nasledujúcom školskom roku.

Pridané 19. 4. 2018


Pytagoriáda 3. - 4. ročník (okresné kolo)
14. apríl 2018

Aj žiaci 3. a 4. ročníka úspešne reprezentovali školu v okresnom kole matematickej Pytagoriády . Na 3. mieste sa umiestnil Andrej Pavelka z IV. DF a Richard Pleško z III. VČ na 4. mieste. Srdečne im blahoželáme.

Pridané 14. 4. 2018


1   2   3   4   5   6  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník