Dnes je pondelok 10. augusta 2020. Meniny: Vavrinec
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Vyhodnotenie matematický súťaží (1. stupeň)
29. jún 2018

Školské kolo Pytagoriády (zúčastnených 50 žiakov)

PYTAGORIÁDA - 3. ROČNÍK (P3)
1. miesto: Richard Pleško , III. VČ, 22 bodov
2. miesto: Samuel Beláčik , III. CHR, 15 bodov

PYTAGORIÁDA - 4. ROČNÍK (P4)
1. miesto: Andrej Pavelka, IV. DF, 25 bodov
2. miesto: Yan Myroshnychenko , IV. DF, 22 bodov
3. miesto: Jessica Kobolková, IV. DF, 21 bodov, Linda Horváthová, IV. DF, 21 bodov
4. miesto: Artem Hundarenko, IV. ŽB, 20 bodov, Alexander Kulich, IV. DF, 20 bodov
5. miesto: Ester Mišurová, IV. DF, 18 bodov

Okresné kolo Pytagoriády

P3
4. miesto: Richard Pleško , III. VČ, 22 bodov

P4
3. miesto: Andrej Pavelka, IV. DF, 22 bodov

 

čítať ďalej...

Pridané 29. 6. 2018


Tatranskí rytieri - vyhodnotenie
27. jún 2018

2. ročník environmentálneho projektu Tatranskí rytieri je u konca a spolu s ním i aktuálne výsledky. Spomedzi všetkých zapojených základných a stredných škôl sa našim žiakom šiesteho ročníka (VI.SA, VI.SB) podarilo obsadiť 10. miesto v kategórii umelecké dielo. I keď nie je víťazným, myšlienka odkazu ich diela bude v nás všetkých rezonovať ešte veľmi dlho.Výsledky si môžete pozrieť na tomto odkaze. Prejsť na stránku.

Pridané 27. 6. 2018


Vyhodnotenie zberov
26. jún 2018

V tomto školskom roku sme sa okrem zberu papiera zapojili aj do zberu hliníka, tonerov a pokračovali sme v zbere batérií a drobného elektroodopadu. A tu sú výsledky našej práce a mená najusilovnejších "zberačov" a najaktívnejších tried. Víťazom gratulujeme a všetkým zapojeným patrí srdečná vďaka.

Zber papiera - spolu sa nám podarilo vyzbierať 6190 kg papiera. V rámci jednotlivcov sa umiestnili títo žiaci:
1. miesto: Xander De Wilde, VIII.EA (1590 kg)
2. miesto: Natália Martinická, V.FA (516 kg)
3. miesto: Tara Trabelssieová, VII.SVA (461 kg)

Umiestnenie tried je nasledovné:
1. miesto: VIII.EA (1591 kg)
2. miesto: III.VČ (942 kg)
3. miesto: V.FA (886 kg)

Zber tonerov - celkové nazbierané množstvo je 84 kg
Najväčším zberačom sa stala Elizabeth Madarová, III.VČ

Zber batérií a drobného elektroodpadu - celkové nazbierané množstvo je 977 kg!
Najväčším zberačom sa stal Patrik Skála, V.FA

Zber hliníka - celkové nazbierané množstvo je 28,5 kg.

V rámci separovania hliníka bola vyhodnocovaná trieda a víťaznou sa stala trieda III.VČ s nazbieraným množstvom 12 kg, a to iba v priebehu mesiaca a pol, kedy zber prebiehal.

Pridané 26. 6. 2018


Olympijský beh 2018
20. jún 2018

Dňa 20.6.2018 sme sa zúčastnili "Olympijského behu 2018" v Parku SNP - Žilina, kde sme získali niekoľko ocenení.

Kategória mladšie žiačky
1. miesto - Lucia Ptačinová
2. miesto - Emma Tamášiová

Kategória mladší žiaci
2. miesto - Michal Timko
3. miesto - Dávid Beňuš

Víťazom srdečne blahoželáme.

Pridané 20. 6. 2018


Spelling Bee (súťaž v hláskovaní a tvorbe slov) - 1. stupeň
13. jún 2018

V školskom roku 2017/2018 naši žiaci úspešne absolvovali súťaž SPELLING BEE v dvoch kategóriách , v kategórii 3.ročníka vyhrali 3.miesto: Rebeka Švajdová (III.VČ), 2.miesto s rovnakým počtom bodov Vanesska Mráziková a Jeff Park z triedy III.VČ a o 1.miesto sa delia Richard Pleško (III.VČ) a Emma Mrázová (III.CHR), ktorí získali v súťaži 100% úspešnosť.

V kategórii 4. ročníka 3.miesto: Andrej Pavelka (IV.DF), 2.miesto Henrich Kľučka (IV.ŽB) a 1.miesto Artrem Hundarenko (IV.ŽB).

Všetkým žiakom aj zúčastnením vrámci triednych kôl a školského gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pridané 13. 6. 2018


MAKS, matematická on-line súťaž pre všetkých, ktorým to páli
12. jún 2018

Súťaž MAKS nehľadá iba matematické talenty. Je určená všetkým, ktorí si chcú trénovať myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. Deti oceňujú aj to, že súťaž prebieha on-line, môžu si vybrať, ktoré úlohy budú riešiť, rýchlo sa dozvedia svoje výsledky a za svoj výkon získavajú diplomy s titulom MAKSiHviezda matematického neba či MAKSiFrajer a pekné ceny. Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole má žiak viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberá z piatich ponúknutých. Aj na našej škole máme dvoch MaksiFrajerov, Artura Antola a Miroslava Bohmeho a jednú MaksiHviezdu, Lucku Ptačinovú. Gratulujeme im a veríme, že im takéto nadšenie pre matematiku ostane.

Pridané 12. 6. 2018


Hľadáme nových olympionikov 2018
8. jún 2018

Dňa 8.6.2018 sa naša žiačka Lucia Ptačinová zúčastnila atletickej súťaže "Hľadáme nových olympionikov 2018", kďe sa jej podarilo v ťažkej konkurencii obsadiť 3. miesto na 60 metrov a 4. miesto na 600 metrov. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

Pridané 8. 6. 2018


Beh do hradných schodov - Strečno
25. máj 2018

Dňa 25.5.2018 sme sa zúčastnili na náročnom behu do hradných schodov v Strečne. V ťažkej konkurencii škôl zo žilinského okresu sme obsadili 1. miesto - Lucia Ptačinová, kat. 2005-2007 (0.47.25s.) (VII.SVA), Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Pridané 25. 5. 2018


Biologická olympiáda, kategória F (okresné kolo)
23. máj 2018

23. máj bol pre žiakov piateho ročníka Kvida Macháňa, Šimona Baranca, Davida Ďurmana, Terezu Gojani a Natáliu Beláčikovú zavŕšením ich celoročnej práce poznávania živočíchov a rastlín v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F. Súťažili spolu s ďalšími šiestimi družstvami, stali sa úspešnými riešiteľmi a obsadili 4.miesto. Ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy a želáme veľa ďalších úspechov.

Pridané 23. 5. 2018


Biologická olympiáda, kategória F (školské kolo)
17. máj 2018

V školskom kole biologickej olympiády v kategórii F - mladší žiaci súťažili medzi sebou družstvá piateho ročníka: Oravské žihadlá (V.FA) v podaní žiakov: Kvido Macháň, Šimon Baranec, David Ďurman, Tereza Gojani a Ježibaby (V.FB) v zložení žiačok: Natália Beláčiková, Vanesa Lisíková, Hyorin Shin, Alexandra Ďaďová a Diana Porubcová. Po tesnom rozhraní bodov sa víťazným družstvom na postup do okresného kola stali Oravské žihadielka.

Pridané 17. 5. 2018


1   2   3   4   5   6  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník