Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Vyhodnotenie matematický súťaží (1. stupeň)
29. jún 2018

Školské kolo Pytagoriády (zúčastnených 50 žiakov)

PYTAGORIÁDA - 3. ROČNÍK (P3)
1. miesto: Richard Pleško , III. VČ, 22 bodov
2. miesto: Samuel Beláčik , III. CHR, 15 bodov

PYTAGORIÁDA - 4. ROČNÍK (P4)
1. miesto: Andrej Pavelka, IV. DF, 25 bodov
2. miesto: Yan Myroshnychenko , IV. DF, 22 bodov
3. miesto: Jessica Kobolková, IV. DF, 21 bodov, Linda Horváthová, IV. DF, 21 bodov
4. miesto: Artem Hundarenko, IV. ŽB, 20 bodov, Alexander Kulich, IV. DF, 20 bodov
5. miesto: Ester Mišurová, IV. DF, 18 bodov

Okresné kolo Pytagoriády

P3
4. miesto: Richard Pleško , III. VČ, 22 bodov

P4
3. miesto: Andrej Pavelka, IV. DF, 22 bodov

 

čítať ďalej...

Pridané 29. 6. 2018


Tatranskí rytieri - vyhodnotenie
27. jún 2018

2. ročník environmentálneho projektu Tatranskí rytieri je u konca a spolu s ním i aktuálne výsledky. Spomedzi všetkých zapojených základných a stredných škôl sa našim žiakom šiesteho ročníka (VI.SA, VI.SB) podarilo obsadiť 10. miesto v kategórii umelecké dielo. I keď nie je víťazným, myšlienka odkazu ich diela bude v nás všetkých rezonovať ešte veľmi dlho.Výsledky si môžete pozrieť na tomto odkaze. Prejsť na stránku.

Pridané 27. 6. 2018


Vyhodnotenie zberov
26. jún 2018

V tomto školskom roku sme sa okrem zberu papiera zapojili aj do zberu hliníka, tonerov a pokračovali sme v zbere batérií a drobného elektroodopadu. A tu sú výsledky našej práce a mená najusilovnejších "zberačov" a najaktívnejších tried. Víťazom gratulujeme a všetkým zapojeným patrí srdečná vďaka.

Zber papiera - spolu sa nám podarilo vyzbierať 6190 kg papiera. V rámci jednotlivcov sa umiestnili títo žiaci:
1. miesto: Xander De Wilde, VIII.EA (1590 kg)
2. miesto: Natália Martinická, V.FA (516 kg)
3. miesto: Tara Trabelssieová, VII.SVA (461 kg)

Umiestnenie tried je nasledovné:
1. miesto: VIII.EA (1591 kg)
2. miesto: III.VČ (942 kg)
3. miesto: V.FA (886 kg)

Zber tonerov - celkové nazbierané množstvo je 84 kg
Najväčším zberačom sa stala Elizabeth Madarová, III.VČ

Zber batérií a drobného elektroodpadu - celkové nazbierané množstvo je 977 kg!
Najväčším zberačom sa stal Patrik Skála, V.FA

Zber hliníka - celkové nazbierané množstvo je 28,5 kg.

V rámci separovania hliníka bola vyhodnocovaná trieda a víťaznou sa stala trieda III.VČ s nazbieraným množstvom 12 kg, a to iba v priebehu mesiaca a pol, kedy zber prebiehal.

Pridané 26. 6. 2018


Olympijský beh 2018
20. jún 2018

Dňa 20.6.2018 sme sa zúčastnili "Olympijského behu 2018" v Parku SNP - Žilina, kde sme získali niekoľko ocenení.

Kategória mladšie žiačky
1. miesto - Lucia Ptačinová
2. miesto - Emma Tamášiová

Kategória mladší žiaci
2. miesto - Michal Timko
3. miesto - Dávid Beňuš

Víťazom srdečne blahoželáme.

Pridané 20. 6. 2018


Spelling Bee (súťaž v hláskovaní a tvorbe slov) - 1. stupeň
13. jún 2018

V školskom roku 2017/2018 naši žiaci úspešne absolvovali súťaž SPELLING BEE v dvoch kategóriách , v kategórii 3.ročníka vyhrali 3.miesto: Rebeka Švajdová (III.VČ), 2.miesto s rovnakým počtom bodov Vanesska Mráziková a Jeff Park z triedy III.VČ a o 1.miesto sa delia Richard Pleško (III.VČ) a Emma Mrázová (III.CHR), ktorí získali v súťaži 100% úspešnosť.

V kategórii 4. ročníka 3.miesto: Andrej Pavelka (IV.DF), 2.miesto Henrich Kľučka (IV.ŽB) a 1.miesto Artrem Hundarenko (IV.ŽB).

Všetkým žiakom aj zúčastnením vrámci triednych kôl a školského gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pridané 13. 6. 2018


MAKS, matematická on-line súťaž pre všetkých, ktorým to páli
12. jún 2018

Súťaž MAKS nehľadá iba matematické talenty. Je určená všetkým, ktorí si chcú trénovať myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. Deti oceňujú aj to, že súťaž prebieha on-line, môžu si vybrať, ktoré úlohy budú riešiť, rýchlo sa dozvedia svoje výsledky a za svoj výkon získavajú diplomy s titulom MAKSiHviezda matematického neba či MAKSiFrajer a pekné ceny. Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole má žiak viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberá z piatich ponúknutých. Aj na našej škole máme dvoch MaksiFrajerov, Artura Antola a Miroslava Bohmeho a jednú MaksiHviezdu, Lucku Ptačinovú. Gratulujeme im a veríme, že im takéto nadšenie pre matematiku ostane.

Pridané 12. 6. 2018


Hľadáme nových olympionikov 2018
8. jún 2018

Dňa 8.6.2018 sa naša žiačka Lucia Ptačinová zúčastnila atletickej súťaže "Hľadáme nových olympionikov 2018", kďe sa jej podarilo v ťažkej konkurencii obsadiť 3. miesto na 60 metrov a 4. miesto na 600 metrov. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

Pridané 8. 6. 2018


Beh do hradných schodov - Strečno
25. máj 2018

Dňa 25.5.2018 sme sa zúčastnili na náročnom behu do hradných schodov v Strečne. V ťažkej konkurencii škôl zo žilinského okresu sme obsadili 1. miesto - Lucia Ptačinová, kat. 2005-2007 (0.47.25s.) (VII.SVA), Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Pridané 25. 5. 2018


Biologická olympiáda, kategória F (okresné kolo)
23. máj 2018

23. máj bol pre žiakov piateho ročníka Kvida Macháňa, Šimona Baranca, Davida Ďurmana, Terezu Gojani a Natáliu Beláčikovú zavŕšením ich celoročnej práce poznávania živočíchov a rastlín v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii F. Súťažili spolu s ďalšími šiestimi družstvami, stali sa úspešnými riešiteľmi a obsadili 4.miesto. Ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy a želáme veľa ďalších úspechov.

Pridané 23. 5. 2018


Biologická olympiáda, kategória F (školské kolo)
17. máj 2018

V školskom kole biologickej olympiády v kategórii F - mladší žiaci súťažili medzi sebou družstvá piateho ročníka: Oravské žihadlá (V.FA) v podaní žiakov: Kvido Macháň, Šimon Baranec, David Ďurman, Tereza Gojani a Ježibaby (V.FB) v zložení žiačok: Natália Beláčiková, Vanesa Lisíková, Hyorin Shin, Alexandra Ďaďová a Diana Porubcová. Po tesnom rozhraní bodov sa víťazným družstvom na postup do okresného kola stali Oravské žihadielka.

Pridané 17. 5. 2018


1   2   3   4   5   6  
Online: 7 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník