Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2016/2017


Gymzácka olympiáda
7. apríl 2017

Nadanie v komunikačných zručnostiach opäť preukázali naši žiaci v súťaži s názvom Gymzácka olympiáda organizovanej Gymnáziom Hlinská v Žiline. V prvej časti (test z gramatických zručností) získali 1. miesto takisto ako aj v praktickej (ústnej) časti. Gratulujeme a veríme, že ich kvalitné zručnosti a vedomosti zúročia efektívne vo svojom živote.

Pridané 7. 4. 2017


Jazykový kvet (krajské finále)
6. apríl 2017

Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú prestížnej súťaže Jazykový kvet, ktorá  ponúka žiakom základných a stredných škôl možnosť prezentovať svoje umelecké danosti v prednese poézie , prózy  a drámy v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku.

Výkony našich žiakov na krajskom semifinále, ktoré sa konalo 6. apríla 2017, boli skvelé.

Gratulujeme:

  • Kvidovi Macháňovi za 1. miesto v  I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT+
  • Maximovi Barancovi za 1. miesto a Ninke Isteníkovej za 2. Miesto v  II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT+
  • Hyeonsu Seovi za 1. miesto v prednese vlastnej tvorby vo francúzskom jazyku FJ  POÉZIA&PRÓZA VT
  • Anne Pollino za 2. Miesto v II. FJ POÉZIA&PRÓZA PT

Víťazom a oceneným gratulujeme a zároveň držíme palce postupujúcim (1. miesta), aby seba aj našu školu úspešne reprezentovali aj na celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční v Trnave.

Pridané 6. 4. 2017


Pytagoriáda (okresné kolo)
23. marec 2017

Veľmi nás potešilo umiestnenie našich žiakov Andreja Pavelku z 3. ročníka a Miroslava Böhmeho zo 6. ročníka v okresnom kole Pytagoriády, ktorí napriek veľkej konkurencii obsadili skvelé 1. miesta vo svojich kategóriách. Chlapcom gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu a želáme veľa úspechov aj v celoštátnom kole.

Pridané 23. 3. 2017


Spelling Bee Junior
22. marec 2017

V našj škole sa 22. marca konala súťaž SPELLING BEE JUNIOR. Účastníci sa museli do finále prebojovať vyraďovací kolami, ktoré boli veľmi náročné. Súťaž bola kombináciou znalostí, zábavy, no a hlavne absolútne vynikajúcej koncentrácie. Súťaž rozšírila žiakom znalosť slovnej zásoby, čo nepochybne zlepšuje úroveň rozprávania i písomného prejavu.

VÝSLEDKY V KATEGÓRII 1A:
Prvé miesto patrí Vaneske Mrázikovej (II.VČ), druhé Rebeke Švajdovej (II.VČ) a tretie Adamovi Vráblovi (II.CHR)

VÝSLEDKY V KATEGÓRII 1B:
Prvé miesto patrí Hyorin Shin (IV.MR) a Artem Hundarenko (III.ŽB), druhé miesto obsadila Zoja Sviteková (II.DF) a tretie Sanjun Roh (IV.MR)

Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom GRATULUJEME!

Pridané 22. 3. 2017


Matematický klokan
20. marec 2017

V pondelok 20.3. sa v červenej aule našej školy zišlo 31 žiakov druhého stupňa, ochotných zmerať si sily v medzinárodnej súťaži Matematický klokan. Dúfame, že i takouto formou zvýšime záujem žiakov o matematiku a zúčastnení žiaci dobre obstoja v medzinárodnej konkurencii.

Pridané 20. 3. 2017


Slávik Slovenska 2017
17. marec 2017

V marci sa konalo školské kolo Slávika Slovenska 2017. Táto súťaž je zameraná na spev slovenských ľudových piesní, ktoré sú našim národným bohatstvom. Po výkonoch našich žiakov sme radi, že sa oň starajú s láskou. Veď ľúbozvučným spevom doslova očarili nielen porotu, ale i publikum.

Víťazmi v 1. kategórii sa stali: 3.miesto- Prievozníková Timea, Šparcová Emma, 2.miesto- Vavreková Lívia, Miškovičová Lucia a 1. miesto, zároveň i postup do okresného kola si vybojovala Tomicová Tamarka. V 2.kategórii 3.miesto získala Nina Isteníková a 2. miesto patrí Borisovi Haviarovi.

Zástupcu sme mali aj v tretej kategórii, kde si čestné uznanie odniesol Nino Sládek. Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásny umelecký zážitok. 

Pozrite si videoreportáž zo súťaže.

Pridané 17. 3. 2017


Jazykový kvet (krajské semifinále)
7. marec 2017

V marci sa žiaci našej školy zúčastnili krajského semifinále súťaže v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku pod názvom Jazykový kvet 2017. To, že cudzie jazyky na našej škole majú neodmysliteľné miesto vo vyučovacom procese, o tom svedčia aj skvelé výsledky, ktoré sme dosiahli.
V recitácii v anglickom jazyku postúpili do krajského finále Kvído Macháň, Nina Isteníková, Maxim Baranec. V recitácii vo francúzskom jazyku postúpili Daniel Seo, Anna Pollino. Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce súťažiacim v krajskom finále, ktoré sa uskutoční v mesiaci apríl.

Pridané 7. 3. 2017


Šaliansky Maťko (krajské kolo)
24. február 2017

Víťazka okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti, Nina Isteníková z triedy V.FB, reprezentovala našu školu 24. februára 2017 na krajskom kole v Dome Matice slovenskej v Žiline. Prednesom povesti Smokovecká kyselka (Anton Marec) opäť zaujala porotu, tentoraz sa Ninka umiestnila na krásnom 3. mieste vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

Pridané 24. 2. 2017


Fašiangy (výtvarná súťaž)
22. február 2017

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde....aj tieto slová piesne si pokojne môže zaspievať žiak V.FB Maxim Baranec. A prečo tak veselo? Maxim obstál v konkurencii základných škôl mesta Žilina a získal druhé miesto vo výtvarnej súťaži pod názvom Fašiangy 2017. Opäť sa potvrdilo, že na našej škole máme nielen múdre, no i talentované deti. Maximovi gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne dielka z jeho dielne.

Pridané 22. 2. 2017


Lyžiarske preteky o pohár primátora mesta Žilina
16. február 2017

16. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili každoročnej súťaže v lyžovaní o pohár primátora mesta Žilina. Niet pochýb, že sa medzi nami nachádzajú skutočné hviezdy lyžovania. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme.

Kategória 3.-4. Emily Vašková - 3. miesto,
Kategória 5.-7. Rebeka Vantárová - 1. miesto,
Kategória 5.-7. Bruno Kandera - 3. miesto,
Kategória snowboard 5.-9. Karolína Strählová 3. miesto

Pridané 16. 2. 2017


1   2   3   4   5   6  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník