Dnes je utorok 7. júla 2020. Meniny: Oliver
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2016/2017


Môj slovník z reality (súťaž)
22. máj 2017

Aj tento rok francúzštinári zabojovali vo výtvarno-jazykovej celoslovenskej súťaži pod názvom Môj slovník z reality 2017. Barborka Matušovičová z VIII.EB sa podujala výtvarne realizovať francúzsko-slovenský slovník. V celoslovenskej konkurencii obstála výborne! Jej slovník bol ocenený ako víťazný v kategórii francúzsky jazyk.  Barborke srdečne gratulujeme a veríme, že jej tvorivý talent a nápady sa budú i naďalej pozitívne prejavovať, a že ju čaká ešte veľa súťaží, na ktorých bude patriť k tým najlepším. Poďakovanie patrí aj Barborkinej mamine, ktorá ju veľmi podporovala, pretože tento projekt bol veľmi náročný. Veď vytvoriť 60 stranový ilustrovaný dvojjazyčný slovník sa nepodarí hocikomu každý deň. Blahoželáme a tešíme sa, že na našej škole máme takých šikovných žiakov!

Víťazné slovníky: http://mszr.webnode.sk/mszr-2017/

Pridané 22. 5. 2017


Jazykový kvet (štátne kolo)
19. máj 2017

V celoslovenskom kole recitátorskej súťaže Jazykový kvet 2017, ktoré sa konalo 19. mája 2017 v Trnave, nás úspešne reprezentovali traja žiaci našej školy. Kvido Macháň, žiak IV.MR, so svojím prednesom v anglickom jazyku získal 3. miesto. Súťažil s ukážkou "Moody Margaret Moves In" od Francescy Simon. Maxim Baranec, žiak V.FB, zaujal prednesom ukážky "Horrid Henry Tricks the Tooth Fairy" a umiestnil sa na výbornom 3.mieste. Hyeonsu Seo je žiakom VIII.EB triedy a školu navštevuje siedmy rok. Prednes vlastného príbehu "Une famille fomidable" vo francúzskom jazyku oslovil porotu i divákov a získal 1. miesto v kategórii starších vo vlastnej tvorbe. Veľká vďaka a uznanie patrí pedagógom (Mgr. Jane Hriankovej, Ing. Marcelovi Prievozníkovi, Mgr. Lenke Brodňanovej), ktorí recitátorov pripravovali.

Pridané 19. 5. 2017


Štúrov Zvolen
12. máj 2017

Dňa 12. mája 2017 Krajské kultúrne stredisko v Žiline zorganizovalo rétorickú súťaž Štúrov Zvolen. Žiaci súťažili v troch vekových kategóriách, najmladšími žiakmi boli piataci a najstaršími stredoškoláci. Našu školu reprezentovali budúca absolventka IX. NA triedy Simona Štillová, súťažila v II. kategórii (7. – 9. ročník) a Nina Isteníková z V.FB v I. kategórii (5. a 6. ročník).

čítať ďalej...

Pridané 12. 5. 2017


Biologická olympiáda - školské kolo
12. máj 2017

Dňa 12. mája sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády, kategórie F. Zasúťažili si medzi sebou dve družstvá piatakov - V. FA a Oravská päťka z V. FB. Družstvo Oravská päťka v zložení N. Isteníková, A. Neuschlová, R.M.Salajová, E.M.A. Machadová, R. Hoffmannová, obsadilo prvé miesto. Víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole!

Pridané 12. 5. 2017


Olympiáda zo španielskeho jazyka
2. máj 2017

Tohtoročnej olympiáde sa zúčastnilo veľa žiakov od 6. ročníka až po 9. ročník. Zo šiesteho a siedmeho ročníka sa umiestnila na prvom mieste Lucia Ptačinová, na druhom Ema štrbová a na treťom Vanesa Kupárová. Z ôsmeho a deviateho ročníka sa umiestnili na prvom mieste Jakub Gróf, na druhom Kristína Bajánková a na treťom mieste Eduard Hrnko. Gratulujeme!

Pridané 3. 5. 2017


Na túru s Naturou - vyhodnotenie
28. apríl 2017

Finále súťaže environmentálneho charakteru zameranej na pozorovanie inváznych rastlín v blízkosti našich obydlí je tu a spolu s ním aj tak dlho očakávané výsledky! Družstvo Invázistov si počas súťaže viedlo skutočne znamenite. Boli sme podľa slov odborníkov jedným z najviac aktívnych družstiev. Po celú dobu súťaže sa nášmu družstvu darilo spomedzi ostatných súťažiacich veľmi dobre. Zaslúžili sme si krásne tretie miesto. Veríme, že naše úsilie nevýjde nazmar ani v druhom kole súťaže, a že na jeho konci nám tím odborníkov bude môcť odovzdať i cenu pre víťazov. My si na ňu predsa počkáme :)

Pridané 28. 4. 2017


Spelling Bee (súťaž v hláskovaní a tvorbe slov)
27. apríl 2017

Výber žiakov z jednotlivých tried absolvoval spellingovú súťaž Spelling Bee Senior, ktorá na našej škole prebiehala v dvoch kategóriách. Žiaci si vyskúšali svoje zručnosti a schopnosti v troch disciplínach: spellingový diktát, spelling vybraných slov a tvorenie slov na základe vopred určených písmen.

Kategória I. (5. a 6. ročník)

1. Donková Emma (VI.SA)
2. Timko Michal(VI.SA)
3. Ondruš Tomáš(V.FB), Kim Danha (V.FB)

Kategória II. (7. a 8. ročník)

1. Gayong Jong (VIII.EB)
2. Shin Soo-Rin (VII.SVA)
3. Repkovská Paulína (VIII.EB)

Pridané 27. 4. 2017


Geografická olympiáda (krajské kolo)
26. apríl 2017

Geografická olympiáda (krajské kolo)

Náš skvelý zemeznalec, Miroslav Böhme zo VI. SB triedy, ako držiteľ 3. miesta okresného kola geografickej olympiády v kategórii F, reprezentoval 26. apríla našu školu i v krajskom kole príslušnej kategórie geografickej olympiády. Víťazné priečky sa mu síce nepodarilo obsadiť, no i napriek tomu si drží úžasné prvenstvo v reprezentovaní našej školy v rámci krajského kola geografickej olympiády. Srdečne gratulujeme a držíme palce, aby sa aj tie ďalšie školské roky niesli v znamení úspechu, odhodlania, vytrvalosti a chuti na sebe pracovať i naďalej..

Pridané 26. 4. 2017


Výsledky súťaže Na bicykli bezpečne
21. apríl 2017

Dňa 21.4.2017 sa na cvičisku autoškoly v Bánovej ako každý rok konala súťaž z dopravnej výchovy. Aj keď počasie v apríli bolo naozaj bláznivé, v deň súťaže nepršalo a dokonca kde tu vyšlo aj slniečko. Naši žiaci skončili piati a za jednotlivcov sa žiak IV.MO Hampton Shepperson umiesnil na nádhernom prvom mieste. Ďakujeme zúčastneným a tešíme sa na budúci rok.

Pridané 21. 4. 2017


Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 2017
12. apríl 2017

5. ročník celoslovenskej Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočnil 12. apríla 2017 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Finálového kola sa zúčastnilo takmer 100 žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov (spomedzi viac ako 1800 prihlásených žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska). Do tohto finálového kola sa prebojoval aj náš žiak Artur Antol z V.FA triedy.

čítať ďalej...

Pridané 12. 4. 2017


1   2   3   4   5   6  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník