Dnes je utorok 13. apríla 2021. Meniny: Aleš
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ (do 30.4.2021). Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2016/2017


Beh olympijského dňa
23. jún 2017

23.6.2017 sa naši žiaci zúčastnili BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA, kde sa umiestnili na 1. mieste - Lucia Ptačinová a na 3. mieste - Emma Tamášiová. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

Pridané 23. 6. 2017


Zber papiera a elektroodpadu
23. jún 2017

V dňoch 20.06 - 23.06 prebiehal na našej škole zber papiera a spolu s ním už dlhšie trvajúci zber elektroodpadu. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3940 kg papiera. Najväčšími zberačmi sa stali títo žiaci:

1. miesto: Tarra Trabelssieová (VI.SA), 781 kg
2. miesto: Natália Martinická (IV.MO), 153 kg
3. miesto: Marek Oravec (II.CHR), 204,5 kg

Najúspešnejšími triedami v zbere papiera sa stali tieto:

1. miesto: VI.SA, 924 kg
2. miesto: IV.MO, 733,5 kg
3. miesto: II. CHR, 638,5 kg

V zbere elektroodpadu a batérií boli najviac aktívni títo žiaci: Patrik Skála (IV.MO), 2801 ks, Lucia Ptačinová (VI.SA), 1800 ks, Lucia Kropáčová (III.DF), 763 ks. Najviac aktívnou bola trieda VI.SA, 5301 ks batérií. Všetkým zúčastneným patrí srdečná vďaka a tešíme sa na ďalší zber budúci školský rok.

Pridané 23. 6. 2017


Tatranskí rytieri - "Príroda nám, my prírode"
22. jún 2017

So žiakmi 9. ročníka sme sa na hodinách biológie rozhodli zapojiť do 1. ročníka environmentálneho projektu - Tatranskí rytieri. Pod heslom "Príroda nám, my prírode" sme prostredníctvom našich umeleckých výtvorov a diel sprostredkovali myšlienku zodpovedného správania sa k prírode. Súťaž spočívala v dvoch aktivitách, a to tvorba výtvarného diela a účasť na Eko hliadke, kde sa žiaci aktívne realizovali v ekologických aktivitách priamo v teréne. Spomedzi 168 škôl sme sa umiestnii na 66. mieste s celkovým počtom bodov 104 z plného počtu 150 bodov. Súťažným dielom bol 3 D výtvor Simony Štillovej z IX.NA triedy. Za účasť a reprezentáciu školy srdečne ďakujeme.

Pridané 22. 6. 2017


Literárny Kežmarok - celoslovenská literárna súťaž
14. jún 2017

Literárny Kežmarok sa stal významným kultúrno-spoločenským podujatím podporujúcim rast mladých literárnych talentov. Nás teší, že Anička Neuschlová z V.FB so svojím dojímavým príbehom Neberte nám naše sny získala čestné uznanie v 1. kategórii ( 2. - 5. roč.).
Aničke, srdečne blahoželáme a prajeme veľa inšpirácie v ďalšej tvorbe. Prečítajte si súťažný príspevok.
Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na odkaze: http://www.mskskezmarok.sk/klient-285/kino-76/stranka-1904

Pridané 14. 6. 2017


Myslím, teda recyklujem
1. jún 2017

To, že to naša škola s enviromentálnou výchovou myslí naozaj vážne, o tom svedčí aj súťaž, do ktorej sa s chuťou zapojili naši žiaci. Keď sa spoja poznatky z biológie, geografie a k tomu sa pridá kus umeleckého talentu, potom vzniknú krásne ekologické plagáty, ktorých úlohou je podporiť ľudí, aby vyhadzovaný odpad triedili. No a samozrejme, žiaci našej školy o triedení a recyklácii toho vedia naozaj veľa. Okrem kontajnerov na papier, plasty, kovy, ktoré sú rozmiestnené po chodbách našej školy, v tomto roku svoje ekologické cítenie ešte viac zintenzívnili a po škole sa objavili aj kontajnery na batérie, pokazené elektrospotrebiče v domácnostiach, ktoré sa závratnou rýchlosťou naplnili. Ani učitelia nechcú zaostávať a úspešne plnia kontajnery na tonery. Veď pri toľkých pracovných listoch, ktoré majú naši žiaci k dispozícii sa veru niet čo čudovať...
Veru, na našej škole sa o ekológii nielen hovorí, no my i myslíme ekologicky ale najmä sa správame ekologicky...a to je asi to najdôležitejšie...

Pridané 1. 6. 2017


Beh do hradných schodov
31. máj 2017

Dňa 31.5.2017 sme sa zúčastnili na náročnom behu do hradných schodov v Strečne. V ťažkej konkurencii škôl zo žilinského okresu sme obsadili 1. miesto - Lucia Ptačinová, kat. 2004-2006 (046.26 s.) (VI.SA), Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Pridané 31. 5. 2017


Žilina - moje mesto
26. máj 2017

Mesto Žilina a Centrum voľného času Žilina aj v tomto školskom roku už tradične organizovalo výtvarnú a literárnu súťaž s názvom "Žilina moje mesto". So žiakmi I. stupňa našej školy sme sa zapojili do výtvarnej časti tejto súťaže. A prinieslo to svoje ovocie. Linda Horváthová, žiačka III. DF sa so svojou výtvarnou prácou umiestnila na 3. mieste v 2. ktg. Toto umiestnenie prinieslo radosť nielen výtvarne talentovanej Linde, ale aj pani učiteľke Salajovej, ktorá vyučuje v III. DF výtvarnú výchovu a takisto nám ostatným. Akékoľvek víťazstvo podčiarkuje zmysluplnosť práce a úsilia našich detí. Gratulujeme, Linda!

Pridané 26. 5. 2017


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2017
25. máj 2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2017

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 73,8%
celoslovenský priemer: 56,4 % + 17,4 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 76,6%
celoslovenský priemer: 61,2 %  + 15,4%

Ďakujeme žiakom i pani učiteľkám za úspešnú reprezentáciu školy!

Pridané 25. 5. 2017


Biologická olympiáda - okresné kolo
25. máj 2017

Dňa 25. mája sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii F. Družstvo Oravská päťka reprezentované žiačkami z V. FB triedy: N. Isteníková, A. Neuschlová, R.M.Salajová, E.M.A. Machadová, R. Hoffmannová, obsadilo krásne druhé miesto v kategórii starších žiakov. Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, ich vytrvalosť a čas, ktorý venovali svojej príprave celý školský rok 2016/2017. Z úspechu sa tešíme spolu s vami a držíme palce i v nasledujúcich ročníkoch.

Pridané 25. 5. 2017


Naše talenty
24. máj 2017

Už piaty rok sa náš folklórny súbor LIENKA zúčastňuje nesúťažnej prehliadky detskej umeleckej tvorivosti pod názvom Naše talenty. Usporiadateľom tejto peknej akcie je MOS Matice slovenskej v Žiline. Tento rok sme si pripravili pásmo jarných zvykov a hier detí na lúke pod názvom Jarné hry. Prehliadka sa konala v koncertnej sále ZUŠ L.Árvaya v Žiline. Prišli sa pozrieť rodičia aj starí rodičia a žiaci boli po programe ocenení peknými a aj chutnými cenami. Dúfam, že budúci rok sa prehliadky zúčastníme zas. Diplom na stiahnutie.

Pridané 24. 5. 2017


1   2   3   4   5   6  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník