Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2016/2017


Beh olympijského dňa
23. jún 2017

23.6.2017 sa naši žiaci zúčastnili BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA, kde sa umiestnili na 1. mieste - Lucia Ptačinová a na 3. mieste - Emma Tamášiová. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

Pridané 23. 6. 2017


Zber papiera a elektroodpadu
23. jún 2017

V dňoch 20.06 - 23.06 prebiehal na našej škole zber papiera a spolu s ním už dlhšie trvajúci zber elektroodpadu. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3940 kg papiera. Najväčšími zberačmi sa stali títo žiaci:

1. miesto: Tarra Trabelssieová (VI.SA), 781 kg
2. miesto: Natália Martinická (IV.MO), 153 kg
3. miesto: Marek Oravec (II.CHR), 204,5 kg

Najúspešnejšími triedami v zbere papiera sa stali tieto:

1. miesto: VI.SA, 924 kg
2. miesto: IV.MO, 733,5 kg
3. miesto: II. CHR, 638,5 kg

V zbere elektroodpadu a batérií boli najviac aktívni títo žiaci: Patrik Skála (IV.MO), 2801 ks, Lucia Ptačinová (VI.SA), 1800 ks, Lucia Kropáčová (III.DF), 763 ks. Najviac aktívnou bola trieda VI.SA, 5301 ks batérií. Všetkým zúčastneným patrí srdečná vďaka a tešíme sa na ďalší zber budúci školský rok.

Pridané 23. 6. 2017


Tatranskí rytieri - "Príroda nám, my prírode"
22. jún 2017

So žiakmi 9. ročníka sme sa na hodinách biológie rozhodli zapojiť do 1. ročníka environmentálneho projektu - Tatranskí rytieri. Pod heslom "Príroda nám, my prírode" sme prostredníctvom našich umeleckých výtvorov a diel sprostredkovali myšlienku zodpovedného správania sa k prírode. Súťaž spočívala v dvoch aktivitách, a to tvorba výtvarného diela a účasť na Eko hliadke, kde sa žiaci aktívne realizovali v ekologických aktivitách priamo v teréne. Spomedzi 168 škôl sme sa umiestnii na 66. mieste s celkovým počtom bodov 104 z plného počtu 150 bodov. Súťažným dielom bol 3 D výtvor Simony Štillovej z IX.NA triedy. Za účasť a reprezentáciu školy srdečne ďakujeme.

Pridané 22. 6. 2017


Literárny Kežmarok - celoslovenská literárna súťaž
14. jún 2017

Literárny Kežmarok sa stal významným kultúrno-spoločenským podujatím podporujúcim rast mladých literárnych talentov. Nás teší, že Anička Neuschlová z V.FB so svojím dojímavým príbehom Neberte nám naše sny získala čestné uznanie v 1. kategórii ( 2. - 5. roč.).
Aničke, srdečne blahoželáme a prajeme veľa inšpirácie v ďalšej tvorbe. Prečítajte si súťažný príspevok.
Výsledkovú listinu si môžete pozrieť na odkaze: http://www.mskskezmarok.sk/klient-285/kino-76/stranka-1904

Pridané 14. 6. 2017


Myslím, teda recyklujem
1. jún 2017

To, že to naša škola s enviromentálnou výchovou myslí naozaj vážne, o tom svedčí aj súťaž, do ktorej sa s chuťou zapojili naši žiaci. Keď sa spoja poznatky z biológie, geografie a k tomu sa pridá kus umeleckého talentu, potom vzniknú krásne ekologické plagáty, ktorých úlohou je podporiť ľudí, aby vyhadzovaný odpad triedili. No a samozrejme, žiaci našej školy o triedení a recyklácii toho vedia naozaj veľa. Okrem kontajnerov na papier, plasty, kovy, ktoré sú rozmiestnené po chodbách našej školy, v tomto roku svoje ekologické cítenie ešte viac zintenzívnili a po škole sa objavili aj kontajnery na batérie, pokazené elektrospotrebiče v domácnostiach, ktoré sa závratnou rýchlosťou naplnili. Ani učitelia nechcú zaostávať a úspešne plnia kontajnery na tonery. Veď pri toľkých pracovných listoch, ktoré majú naši žiaci k dispozícii sa veru niet čo čudovať...
Veru, na našej škole sa o ekológii nielen hovorí, no my i myslíme ekologicky ale najmä sa správame ekologicky...a to je asi to najdôležitejšie...

Pridané 1. 6. 2017


Beh do hradných schodov
31. máj 2017

Dňa 31.5.2017 sme sa zúčastnili na náročnom behu do hradných schodov v Strečne. V ťažkej konkurencii škôl zo žilinského okresu sme obsadili 1. miesto - Lucia Ptačinová, kat. 2004-2006 (046.26 s.) (VI.SA), Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Pridané 31. 5. 2017


Žilina - moje mesto
26. máj 2017

Mesto Žilina a Centrum voľného času Žilina aj v tomto školskom roku už tradične organizovalo výtvarnú a literárnu súťaž s názvom "Žilina moje mesto". So žiakmi I. stupňa našej školy sme sa zapojili do výtvarnej časti tejto súťaže. A prinieslo to svoje ovocie. Linda Horváthová, žiačka III. DF sa so svojou výtvarnou prácou umiestnila na 3. mieste v 2. ktg. Toto umiestnenie prinieslo radosť nielen výtvarne talentovanej Linde, ale aj pani učiteľke Salajovej, ktorá vyučuje v III. DF výtvarnú výchovu a takisto nám ostatným. Akékoľvek víťazstvo podčiarkuje zmysluplnosť práce a úsilia našich detí. Gratulujeme, Linda!

Pridané 26. 5. 2017


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2017
25. máj 2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2017

MATEMATIKA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 73,8%
celoslovenský priemer: 56,4 % + 17,4 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
priemerná percentuálna úspešnosť školy: 76,6%
celoslovenský priemer: 61,2 %  + 15,4%

Ďakujeme žiakom i pani učiteľkám za úspešnú reprezentáciu školy!

Pridané 25. 5. 2017


Biologická olympiáda - okresné kolo
25. máj 2017

Dňa 25. mája sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii F. Družstvo Oravská päťka reprezentované žiačkami z V. FB triedy: N. Isteníková, A. Neuschlová, R.M.Salajová, E.M.A. Machadová, R. Hoffmannová, obsadilo krásne druhé miesto v kategórii starších žiakov. Súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, ich vytrvalosť a čas, ktorý venovali svojej príprave celý školský rok 2016/2017. Z úspechu sa tešíme spolu s vami a držíme palce i v nasledujúcich ročníkoch.

Pridané 25. 5. 2017


Naše talenty
24. máj 2017

Už piaty rok sa náš folklórny súbor LIENKA zúčastňuje nesúťažnej prehliadky detskej umeleckej tvorivosti pod názvom Naše talenty. Usporiadateľom tejto peknej akcie je MOS Matice slovenskej v Žiline. Tento rok sme si pripravili pásmo jarných zvykov a hier detí na lúke pod názvom Jarné hry. Prehliadka sa konala v koncertnej sále ZUŠ L.Árvaya v Žiline. Prišli sa pozrieť rodičia aj starí rodičia a žiaci boli po programe ocenení peknými a aj chutnými cenami. Dúfam, že budúci rok sa prehliadky zúčastníme zas. Diplom na stiahnutie.

Pridané 24. 5. 2017


1   2   3   4   5   6  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník