Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2015/2016


Naša obec (výtvarná súťaž)
29. jún 2016

Naša žiačka Zuzka Panáková sa zúčastnila výtvarnej súťaže Naša obec - Naša miestna akčná skupina, kde získala krásne 1. miesto. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Pridané 29. 6. 2016


Pikomat - matematická súťaž
28. jún 2016

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pikomat a medzinárodnej súťaže Matematický klokan. V Pikomate sa po 2.kole letnej série Marianna Hrosnká umiestnila na 5.mieste v kategórii 8-9. V školskom kole súťaže Matematický klokan sme mali 19 riešiteľov. Z nich boli tými úspešnými Miroslav Böhme, Lucia Ptačinová (obaja v kategórii Školák 5), Bruno Kandera ( Školák 6) a Emma Doležalová v kategórii Benjamín 8. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme.

Pridané 28. 6. 2016


Výborná prezentácia vedomostí žiakov našej školy
23. jún 2016

KOMPARO 2015/2016 – testovanie žiakov 4. ročníka

5.mája 2016 písalo 8209 žiakov 4. ročníka ZŠ z 317 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.

 Výsledkami našich žiakov sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

 MATEMATIKA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 72,8% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako naša škola: 87,7 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 64,3% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo SJL dosiahli horší výsledok ako naša škola: 79,4 %

VLASTIVEDA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 66,2% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VLA dosiahli horší výsledok ako naša škola: 77,5 %

PRÍRODOVEDA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 74,3% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z PDA dosiahli horší výsledok ako naša škola: 90,2 %

VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 70,5% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší výsledok ako naša škola: 95,6 %

 Ďakujeme žiakom 4. ročníka i pani učiteľkám za úspešnú reprezentáciu školy!

Pridané 23. 6. 2016


Beh olympijského dňa
21. jún 2016

Kategória chlapci 2005 a ml.
1. miesto - Michal Timko
2. miesto - Denis Hodas

Kategória dievčatá 2005 a ml.
1. miesto - Lucia Ptačinová

Víťazom gratulujeme...

Pridané 21. 6. 2016


Olympijský eTwinning deň
10. jún 2016

Športovanie má na našej škole silné zastúpenie. Máme žiakov zdatných nielen v jazykoch, ale aj po športovej stránke. A aby sme dokázali, že to tak skutočne je, zorganizovali sme Olympijský eTwinning deň, kde si v 8 disciplínach meriame sily s kamarátmi z Walesu. Naše výsledky už poznáme, ale aké výsledky dosiahnu oni, to sa dozvieme 24. júna 2016, keď sa na ich škole olympijský deň bude organizovať. Deti si okrem športu užili kopec zábavy, zatancovali si, zaspievali, potrápili hlavičky kvízmi a úlohami, ale hlavne strávili krásny slnečný deň s úsmevom na tvári :) A tu je video z akcie.

Pridané 10. 6. 2016


Literárna Ilava
8. jún 2016

Prišli oficiálne výsledky z literárnej súťaže Literárna Ilava 2016, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci. Žiačka Diana Kubáňová, VII.SVA. So svojím príspevkom Víkend s koňmi sa v II. kategórii starší žiaci-próza umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahoželáme.

Pridané 8. 6. 2016


Úspešný športovec
7. jún 2016

Možno ho poznáte, možno nie, je to zo žiak IV. LN, skromný a nenápadný Andrej Tomašec. Len málokto o ňom vie, aký úžasný športový talent v sebe nosí. Keďže v tomto školskom roku odchádza z našej školy do hokejovej triedy na ZŠ V. Javorku, je dobré spomenúť jeho osobné úspechy, ale aj tie, ktorými pomohol škole pri získavaní bodov do školskej športovej ligy. Už druhý rok bojuje za školu vo vybíjanej a prispel tak k ťažko vybojovaným bodom, zúčastnil sa behu o Pohár primátora Žiliny a získal 3. miesto vo svojej kategórii a stal sa absolutným víťazom jesennej a jarnej časti atletickej ligy v behu a skoku do diaľky. Vždy bol ochotný školu reprezentovať, aj keď mu to tréningy nedovoľovali. Viac o jeho úspechoch v tomto dokumente.
Andrej, ďakujeme a nech sa ti darí!

Pridané 7. 6. 2016


Úspešní žiaci na okresných súťažiach
3. jún 2016

Dňa 3.júna 2016 sa v priestoroch OC Mirage uskutočnilo vyhodnotenie okresných kôl vedomostných olympiád a postupových súťaží. Žiaci Miroslav Böhme (za 3.miesto v okresnom kole geografickej olympiády), Emma Kasanická (za 3.miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku) a Nina Isteníková (za 3.miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2016) získali hodnotné ceny a možnosť vzhliadnuť detské filmové predstavenia v kinosálach obchodného centra. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pridané 3. 6. 2016


Stolnotenisový turnaj
3. jún 2016

Dňa 3.6.2016 sa v našej škole konal turnaj v stolnom tenise, kde si medzi sebou zmerali sily len tí najlepší. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili žiaci nasledovne:
1. miesto - Matej Hora
2. miesto - Dominik Baďura
3. miesto - Samuel Uher

Pridané 3. 6. 2016


Naše talenty
30. máj 2016

Už po tretíkrát sa žiaci z folklórneho súboru LIENKA zúčastnili nesúťažnej prehliadky záujmovej činností detí poriadanej Maticou slovenskou pod názvom Naše talenty. Tento rok sa predstavili s tanečno – speváckym pásmom pod názvom Prekáračky. Podporiť nás prišli rodičia a známi. Opäť sme dostali ocenenia a malé darčeky. Týmto vystúpením sme zavŕšili našu celoročnú prácu v CVČ na našej škole. Mamička Magdalénky Salajovej nás obdarila výbornou tortou, ktorú sme zjedli a nestihli odfotiť.

Pridané 30. 5. 2016


1   2   3   4   5  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník