Dnes je piatok 3. júla 2020. Meniny: Miloslav
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2015/2016


Naša obec (výtvarná súťaž)
29. jún 2016

Naša žiačka Zuzka Panáková sa zúčastnila výtvarnej súťaže Naša obec - Naša miestna akčná skupina, kde získala krásne 1. miesto. Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Pridané 29. 6. 2016


Pikomat - matematická súťaž
28. jún 2016

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pikomat a medzinárodnej súťaže Matematický klokan. V Pikomate sa po 2.kole letnej série Marianna Hrosnká umiestnila na 5.mieste v kategórii 8-9. V školskom kole súťaže Matematický klokan sme mali 19 riešiteľov. Z nich boli tými úspešnými Miroslav Böhme, Lucia Ptačinová (obaja v kategórii Školák 5), Bruno Kandera ( Školák 6) a Emma Doležalová v kategórii Benjamín 8. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatným zúčastneným ďakujeme.

Pridané 28. 6. 2016


Výborná prezentácia vedomostí žiakov našej školy
23. jún 2016

KOMPARO 2015/2016 – testovanie žiakov 4. ročníka

5.mája 2016 písalo 8209 žiakov 4. ročníka ZŠ z 317 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.

 Výsledkami našich žiakov sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

 MATEMATIKA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 72,8% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako naša škola: 87,7 %

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 64,3% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste zo SJL dosiahli horší výsledok ako naša škola: 79,4 %

VLASTIVEDA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 66,2% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VLA dosiahli horší výsledok ako naša škola: 77,5 %

PRÍRODOVEDA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 74,3% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z PDA dosiahli horší výsledok ako naša škola: 90,2 %

VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 70,5% 
Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší výsledok ako naša škola: 95,6 %

 Ďakujeme žiakom 4. ročníka i pani učiteľkám za úspešnú reprezentáciu školy!

Pridané 23. 6. 2016


Beh olympijského dňa
21. jún 2016

Kategória chlapci 2005 a ml.
1. miesto - Michal Timko
2. miesto - Denis Hodas

Kategória dievčatá 2005 a ml.
1. miesto - Lucia Ptačinová

Víťazom gratulujeme...

Pridané 21. 6. 2016


Olympijský eTwinning deň
10. jún 2016

Športovanie má na našej škole silné zastúpenie. Máme žiakov zdatných nielen v jazykoch, ale aj po športovej stránke. A aby sme dokázali, že to tak skutočne je, zorganizovali sme Olympijský eTwinning deň, kde si v 8 disciplínach meriame sily s kamarátmi z Walesu. Naše výsledky už poznáme, ale aké výsledky dosiahnu oni, to sa dozvieme 24. júna 2016, keď sa na ich škole olympijský deň bude organizovať. Deti si okrem športu užili kopec zábavy, zatancovali si, zaspievali, potrápili hlavičky kvízmi a úlohami, ale hlavne strávili krásny slnečný deň s úsmevom na tvári :) A tu je video z akcie.

Pridané 10. 6. 2016


Literárna Ilava
8. jún 2016

Prišli oficiálne výsledky z literárnej súťaže Literárna Ilava 2016, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci. Žiačka Diana Kubáňová, VII.SVA. So svojím príspevkom Víkend s koňmi sa v II. kategórii starší žiaci-próza umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahoželáme.

Pridané 8. 6. 2016


Úspešný športovec
7. jún 2016

Možno ho poznáte, možno nie, je to zo žiak IV. LN, skromný a nenápadný Andrej Tomašec. Len málokto o ňom vie, aký úžasný športový talent v sebe nosí. Keďže v tomto školskom roku odchádza z našej školy do hokejovej triedy na ZŠ V. Javorku, je dobré spomenúť jeho osobné úspechy, ale aj tie, ktorými pomohol škole pri získavaní bodov do školskej športovej ligy. Už druhý rok bojuje za školu vo vybíjanej a prispel tak k ťažko vybojovaným bodom, zúčastnil sa behu o Pohár primátora Žiliny a získal 3. miesto vo svojej kategórii a stal sa absolutným víťazom jesennej a jarnej časti atletickej ligy v behu a skoku do diaľky. Vždy bol ochotný školu reprezentovať, aj keď mu to tréningy nedovoľovali. Viac o jeho úspechoch v tomto dokumente.
Andrej, ďakujeme a nech sa ti darí!

Pridané 7. 6. 2016


Úspešní žiaci na okresných súťažiach
3. jún 2016

Dňa 3.júna 2016 sa v priestoroch OC Mirage uskutočnilo vyhodnotenie okresných kôl vedomostných olympiád a postupových súťaží. Žiaci Miroslav Böhme (za 3.miesto v okresnom kole geografickej olympiády), Emma Kasanická (za 3.miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku) a Nina Isteníková (za 3.miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2016) získali hodnotné ceny a možnosť vzhliadnuť detské filmové predstavenia v kinosálach obchodného centra. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pridané 3. 6. 2016


Stolnotenisový turnaj
3. jún 2016

Dňa 3.6.2016 sa v našej škole konal turnaj v stolnom tenise, kde si medzi sebou zmerali sily len tí najlepší. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili žiaci nasledovne:
1. miesto - Matej Hora
2. miesto - Dominik Baďura
3. miesto - Samuel Uher

Pridané 3. 6. 2016


Naše talenty
30. máj 2016

Už po tretíkrát sa žiaci z folklórneho súboru LIENKA zúčastnili nesúťažnej prehliadky záujmovej činností detí poriadanej Maticou slovenskou pod názvom Naše talenty. Tento rok sa predstavili s tanečno – speváckym pásmom pod názvom Prekáračky. Podporiť nás prišli rodičia a známi. Opäť sme dostali ocenenia a malé darčeky. Týmto vystúpením sme zavŕšili našu celoročnú prácu v CVČ na našej škole. Mamička Magdalénky Salajovej nás obdarila výbornou tortou, ktorú sme zjedli a nestihli odfotiť.

Pridané 30. 5. 2016


1   2   3   4   5  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník