Dnes je pondelok 10. augusta 2020. Meniny: Vavrinec
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2014/2015


Speaker's Corner
11. december 2014

11. decembra 2014 sa na našej škole konal 1. ročník súťaže v rečníckych prejavoch žiakov 8. - 9. ročníka. Tí, ktorí nemali strach sa postaviť za rečnícky pultík, rozprávali na rôzne témy. Zvyšní neboli len pasívni diváci, ale pýtali sa rôzne otázky, ktoré boli mnohokrát nielen trefné, ale i pikantné. Výsledky súťaže:

1. miesto - Ema Barancová (VIII.EB)
2. miesto - Zuzana Chlebecová (IX.NA)
3. miesto - Viktória Weberová (IX.NA)

Gratulujeme.

Pridané 11. 12. 2014 o 19:33 hod.
Matematická pytagoriáda
11. december 2014

V dňoch 10.12. (P5) a 11.12.(P6, P7, P8) sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 36. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Medzi úspešných riešiteľov patria a do okresného kola postupujú:

Bruno Kandera - V.FA
Jakub Grof - VI.SB
Marianna Hronská - VII. SVA
Ján Ptačin - VIII.EA
Filip Torous, Rusi Zhan VIII.EB.

Žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Pridané 11. 12. 2014 o 18:13 hod.
Olympiáda ľudských práv
1. december 2014

Školské kolo olympiády ľudských práv (OBN), pre žiakov 7.- 9. ročníka :
1. miesto - Ján Ptačin
2. miesto - Linda Lichnerová
3. miesto - Ľuboš Pejko
Umiestnení žiaci sú všetci z triedy VIII.EA.

Pridané 1. 12. 2014 o 18:13 hod.
Turnaj vo vybíjanej
27. november 2014

Dňa 27.  novembra 2014 sa v našej škole konal medziročníkový turnaj o pohár riaditeľky školy vo vybíjanej, kde si medzi sebou zmerali sily všetky ročníky II. stupňa. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili triedy nasledovne:

1. miesto: IX.NA
2. miesto: VIII.EA
3. miesto: VII.SVA
4. miesto: VIII.EB
5. miesto: VII.SVB
6. miesto: VI.SA
7. miesto: V.FA
8. miesto: VI.SB
9. miesto: V.FB

Pridané 27. 11. 2014 o 19:12 hod.
Školská športová liga (plávanie)
27. november 2014

Školská športová liga – Plávanie VÝSLEDKY – 2. kolo – 24. októbra 2014 (100 m voľný spôsob)
4. miesto - L. Lichnerová
10. miesto - M. Hronská
13. miesto - B. Kandera
15. miesto - R. Vantárová
20. miesto -  M.Jendruch

Pridané 27. 11. 2014 o 12:06 hod.
Zber papiera
24. november 2014

V dňoch 18. - 21. 11. 2014 prebiehal na našej škole zber papiera. Celkovo sa podarilo nazbierať 3380 kg, čím sme zachránili takmer 35 stromov. Víťazom blahoželáme.

Najúspešnejšie trieda:

MIESTO TRIEDA MNOŽSTVO NAZBIERANÉHO PAPIERA (kg)
1. V.FA 825


Najúspešnejší jednotlivec:

MIESTO MENO/TRIEDA MNOŽSTVO NAZBIERANÉHO PAPIERA (kg)
1. Nina Dubcová (V.FA) 421

Pridané 24. 11. 2014 o 16:23 hod.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
20. november 2014

20. novembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci z 8.a 9. ročníka museli preukázať svoje vedomosti v teste, štylistické zručnosti v transformácii textu a rečnícke schopnosti. Súťaž bola náročná, všetci súťažiaci si za svoj výkon zaslúžia pochvalu.
Umiestnenie:
1. miesto - Karolína Hodasová (IX.NA) - postupuje do obvodového kola
2. miesto - Dominika Trnková (IX.NA)
3. miesto - Chiara Sopirová (VIII.EB)

Všetkým srdečne blahoželáme!

Pridané 20. 11. 2014 o 20:14 hod.
Francúzštinári sa pustili opäť do súťaží a bojujú zo všetkých síl....
6. november 2014

Na hodinách francúzštiny sa len tak nehráme, neustále sa posúvame dopredu, spoznávame krásy jazyka, ale i kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učíme. A keďže Francúzsko je krajina maliarov, spevákov, básnikov, aj my sa snažíme vychovávať z našich žiakov umelcov, básnikov, spisovateľov. Preto sme prijali výzvu Francúzskeho inštitútu na Slovensku, ktorého poslaním je šírenie francúzskeho jazyka a kultúry ako aj odborných poznatkov a inovácií na Slovensku a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma krajinami. Žiaci šiesteho ročníka sa zapojili do súťaže pod názvom Caligrammes-Kaligramy. Jej cieľom bolo, aby žiaci napísali báseň na tému výnimočná desiata, táto však musela mať podobu nielen textovú, ale i obrázkovú. Takéto básne písal napríklad velikán francúzskej poézie Guillame Appolinaire. A ako to všetko dopadlo? To si môžete pozrieť aj tu: http://institutfrancais.sk/francuzstina/sutaze/.

Na záver už len pogratulujeme Natálii Kudlovej, za krásne prvé miesto!

Pridané 6. 11. 2014 o 20:42 hod.
Dni nádeje 2014
25. október 2014

Každý rok sa pod záštitou nadácie Lúč konajú "Dni nádeje", súčasťou ktorých sú aj športové podujatia - Bežecká štafeta a plávanie.  Jedno z takýchto podujatí sa konalo 20.10.2014 parku pri Kamélii. Bola to atletická štafeta v ktorej sme sa umiestnili nasledovne:

Bežecká štafeta - Kategória  7.- 8. ročník - Dievčatá
2. miesto
Lichnerová Linda
Knorst da Silva, Carolina
Juríková Diana
Stillová Simona

Víťazkám srdečne gratulujeme.

Pridané 25. 10. 2014 o 21:29 hod.
Mestská športová liga
20. október 2014

Školská športová liga – Plávanie VÝSLEDKY – 1. kolo – 20. októbra 2014 (50 m voľný spôsob)

Pridané 20. 10. 2014 o 23:22 hod.
1   2   3   4   5  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník