Dnes je pondelok 10. augusta 2020. Meniny: Vavrinec
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2014/2015


Človek a oblaky (tvorba vo francúzskom jazyku)
11. február 2015

Naši deviataci sa opäť skúsili porovnať s rovesníkmi z iných škôl a zapojili sa do celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásila Slovenská asociácia učiteľov francúzskeho jazyka so sídlom v Bratislave. Podmienkou bolo napísanie poézie alebo prózy vo francúzskom jazyku s rozsahom A4 textu. Hoci téma :človek a oblaky nebola ľahká, deviataci uspeli a Gwyneth Shepperson získala krásne 1.miesto v kategórii próza. Srdečne jej blahoželáme! Výsledková listina - stiahnuť.

Pridané 11. 2. 2015 o 13:07 hod.
Speaker's Corner
5. február 2015

Dňa 5. februára 2015 sa na Súkromnom slovensko-anglickom gymnáziu, Oravská 11, Žilina konal už ôsmy ročník celoslovenskej súťaže v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku žiakov základných a stredných škôl Speaker's Corner. Z naše školy sme vyslali zástupkyňu do kategórie Elementary. Ema Barancová (VIII.EB) obsadila pekné 2. miesto, za čo jej patrí srdečná gratulácia.

Pridané 5. 2. 2015 o 19:23 hod.
Geografická olympiáda (okresné kolo)
5. február 2015

Dňa 5.2.2015 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. V kategórii E sme mali úspešného riešiteľa Jána Ptačina (VIII.EA). Gratulujeme.

Pridané 5. 2. 2015 o 19:12 hod.
Biologická olympiáda (okresné kolo)
4. február 2015

Dňa 4.2.2014 sa zúčastnil náš žiak Rastislav Korman (VIII.EB) okresného kola biologickej olympiády kategória D. Stal sa úspešným riešiteľom. Srdečne gratulujeme.

Pridané 4. 2. 2015 o 19:49 hod.
Vyhodnotenie súťaží
19. december 2014

Pre každého z nás je koniec kalendárneho roka časom, keď bilancujeme a hodnotíme. Takýto zvyk sa udomácnil i na našej škole. V poslendný deň vyučovania sme sa všetci žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania stretli v aule a vyhodnocovali sme výsledky školských kôl olympiád v rôznych predmetoch. Viac informácií o výsledkoch nájdete v sekcii NAŠE ÚSPECHY.

Pridané 19. 12. 2014 o 18:09 hod.
Literárne Jasenie
19. december 2014

Gratulujeme! Srdečne gratulujeme Emme Doležalovej zo VII. SVA k 3. miestu v súťaži Literárne Jasenie. Tešíme sa spolu s ňou a dúfame, že bude vo svojej nádejnej spisovateľskej kariére pokračovať.

Pridané 19. 12. 2014 o 9:00 hod.
Olympiáda z anglického jazyka
18. december 2014

Naši najlepší žiaci z angličtiny sa ku koncu kalendárneho roka stretli, aby si spoločne zmerali sily a zhodnotili, ktorý z nich je najlepší. Súťažiaci boli hodnotení z počúvania a čítania, pričom testy neboli vôbec ľahké. Kto bol najlepší, si môžete prečítať z nasledujúceho zoznamu:

kategória mladší žiaci
1. miesto - Emma Kasanická (V.FA)
2. miesto - Daniel Figuli (VI.SA)
3. miesto - Matej Hora (VI.SA)

kategória starší žiaci
1. miesto - Filip Torous (VIII.EB)
2. miesto - Karolína Hodasová (IX.NA)
3. miesto - Ema Barancová (VIII.EB)

Pridané 18. 12. 2014 o 9:29 hod.
Olympiáda z matematiky
15. december 2014

15.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v kategóriach Z5 a Z9. V kategórii Z5 sa umiestnili nasledovní žiaci: Bruno Kandera, Petra Halamová, Denis Ďurman. Okrem nich, našu školu bude reprezentovať aj Nina Dubcová, ktorá dosiahla potrebný počet bodov na postup do okresného kola. V kategórii Z9 sa nám prihlásil Stanislav Rehor, ktorý tak získal 1. miesto a postupuje do okresného kola. Všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

Pridané 15. 12. 2014 o 17:21 hod.
Dejepisná olympiáda
14. december 2014

Ku koncu roka 2014 sme zorganizovali Dejepisnú olympiádu pre žiakov 6.-9. ročníka. Testy boli veľmi náročné, preto sa chceme veľmi pekne podakovať všetkym žiakom, ktorí sa zúčastnili, vydali zo seba to najlepšie a urobili niečo navyše. Súboj to bol veľmi tesný a v štyroch kategóriách máme týchto víťazov:

6. ročník – Eduard Hrnko VI.SB
7.ročník – Dominika Kurnocíková VII.SVA
8. ročník – Ema Barancová VIII.EB
9.ročník – Stanislav Rehor IX.NA

Gratulujeme.

Pridané 14. 12. 2014 o 17:23 hod.
Geografická olympiáda (školské kolo)
12. december 2014

V týždni od 8. do 12.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Postupujúcim srdečne gratulujeme. A tu je výsledková listina:

Kategória G:
1. miesto - Denis Ďurman
2. miesto - Richard Hraško

Kategória E:
1. miesto - Ján Ptačin

Pridané 12. 12. 2014 o 17:22 hod.
1   2   3   4   5  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník