Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2013/2014


KLOKAN - matematická súťaž
1. júl 2014

Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín.
Úspešní riešitelia našej školy
(žiaci, ktorí sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku):

1. ročník Natália Martinická – 1.MO
Šimon Baranec – 1.MO


2. ročník Boris Burian – 2.JŽ
Bronislav Škrivánek – 2.JŽ
Artur Antol – 2.JŽ
Tomáš Ondruš – 2.LN (školský šampión)
Maxim Magát – 2.LN
Maximilián Sopira – 2.LN
Maxim Baranec – 2.LN
Rebecca Hoffmannová – 2.LN


3. ročník

Lucia Ptačinová – 3.CHR

Ema Donková- 3.CHR
Jakub Kozáčik – 3.VČ
Miroslav Bőhme – 3.VČ


4. ročník Soo Rin Shin – 4.ŽB


Všetkým srdečne gratulujeme!!!

Pridané 1. 7. 2014 o 8:10 hod.
MAKSÍK - matematická súťaž
1. júl 2014

MAKSÍK je veľká matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z radov druhákov, tretiakov a štvrtákov na základnej škole. Aj tento školský rok sa zapojili naši žiaci, z ktorých najúspešnejšími sa stali:
Artur Antol – 2.JŽ
Jakub Kozáčik – 3.VČ
Miroslav Bőhme – 3.VČ
Petra Halamová – 4.DF
Všetkým srdečne gratulujeme!!!

Pridané 1. 7. 2014 o 8:05 hod.
Úspešní žiaci na okresných súťažiach
23. jún 2014

Dňa 13.júna 2014 sa v priestoroch OC Mirage uskutočnilo vyhodnotenie okresných kôl vedomostných olympiád a postupových súťaží. Žiaci Dominik Štolfa (za 3.miesto v okresnom kole biologickej olympiády), Linda Lichnerová (za 3.miesto v súťaži Šaliansky Maťko) a Nina Isteníková (za 2.miesto v súťaži Šaliansky Maťko a 3.miesto v súťaži Slávik Slovenska) získali hodnotné ceny a možnosť vzhliadnuť detské filmové predstavenia v kinosálach obchodného centra. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pridané 23. 6. 2014 o 17:09 hod.
Beh do hradných schodov Strečno 2014
29. máj 2014

Dňa 29.5.2014 sme sa zúčastnili na náročnom behu do hradných schodov v Strečne. V ťažkej konkurencii škôl zo Žilinského okresu sme sa umiestnili nasledovne: 2. miesto dosiahla Trnková Dominika (VIII.EB). Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Pridané 1. 6. 2014 o 8:43 hod.
Turnaj vo vybíjanej 2014
22. máj 2014

Dňa 22.5.2014 sa v našej škole konal turnaj o pohár riaditeľky školy vo vybíjanej, kde si medzi sebou zmerali sily žiaci piateho, šiesteho, siedmeho, a ôsmeho ročníka. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili triedy nasledovne:
1. miesto - VII.SVA
2. miesto - VIII.EA
3. miesto - VII.SVB

Pridané 1. 6. 2014 o 8:41 hod.
Naše talenty
22. máj 2014

Dňa 22.mája 2014 sa žiaci z folklórneho súboru LIENKA zúčastnili prehliadky umeleckej činnosti žiakov pod názvom Naše talenty. Táto akcia bola poriadaná Maticou slovenskou v Žiline a pod záštitou ŽSK. Celkovo sa tejto prehliadky zúčastnilo 6 škôl, z toho naša škola bola privítaná ako nováčik. Akcia bola vydarená, žiaci boli odmenení sladkým prekvapením a učitelia knihou k 170. výročiu vzniku našej štátnej hymny a peknou kyticou kvetov. Dúfame, že na budúci rok sa prehliadky zúčastnia aj iné záujmové útvary, ktoré budú prezentovať nielen svoju činnosť, ale aj našu školu.

Pridané 23. 5. 2014 o 21:15 hod.
Povedz mi 10 slov
23. máj 2014

V máji sa konala súťaž pod záštitou Francúzskeho inštitútu pod názvom: Dis-moi dix mots- Povedz mi 10 slov, ktorej sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňujú, aby svoju kreativitu a nápady mohli prezentovať v rámci celého Slovenska. A tak sa naši piataci rozhodli zapojiť do najmladšej kategórie A1, v ktorej dostali za úlohu vytvoriť plagátik, na ktorom by zobrazili nimi vybrané slovo a doplnili ho o ďalšie tri slová vo francúzštine tak, aby tieto štyri slová boli navzájom významovo prepojené. A že sa tejto náročnej úlohy zhostili naozaj výborne, o tom svedčí aj víťazstvo Danky Uherovej. Výsledky jej tvorenia si môžete pozrieť na: http://ifb.ambafrance-sk.org/Palmares. Danka, srdečne gratulujeme!

Pridané 23. 5. 2014 o 19:05 hod.
Jazykový kvet- celoštátne finále
9. máj 2014

Dňa 9.mája 2014 veľmi skoro ráno sa trieda šikovných prvákov I.MR vybrala do Nitry, aby reprezentovala školu i Žilinský kraj v súťaži Jazykový kvet. Vo veľkej konkurencii najmä starších žiakov 1.stupňa ZŠ naši žiaci získali v kategórii divadelných scénok vynikajúce 3.miesto s príspevkom Snow White and the Seven Dwarfs. Zadarilo sa a prváci naviac dostali cenu publika. Blahoželáme žiakom i učiteľom a ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu a najmä tým, ktorí sponzorovali dopravu všetkým zúčastneným. ​ Video z predstavenia si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pridané 13. 5. 2014 o 13:39 hod.
Spelling Bee (hláskovacia súťaž)
7. máj 2014

Dňa 7. mája sa na našej škole konal 2. ročník súťaže v hláskovaní a tvorbe slov z písmen. Spomedzi najlepších žiakov v triedach sa v popoludňajších hodinách stretli najšikovnejší, aby si spoločne zmerali sily. Všetci bojovali až do posledných síl a preukázali naozaj veľmi dobré vedomosti a zručnosti z angličtiny. Víťazom gratulujeme! A tu sú ...

Kategória I
(mladší žiaci)
1. miesto Matej Hora (V.FA)
2. miesto John Novotny (VI.SA)
3. miesto Nikola Horvathová (VI.SB)


Kategória II
(starší žiaci)
1. miesto Matúš Trubač (IX.NA)
2. miesto Karolína Hodasová (VIII.EB)
3. miesto Chai-Rin Shin (VIII.EA)

Pridané 7. 5. 2014 o 19:35 hod.
Slávik Slovenska 2014
6. máj 2014

Dňa 6. mája 2014 sa v ZUŠ L. Árvaya konalo okresné kolo Slávika Slovenska 2014.Našu školu reprezentovala Ninka Isteníková, žiačka II. LN triedy, ktorá sa v silnej konkurencii žiakov žilinského okresu umiestnila na výbornom 3. mieste vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

Pridané 6. 5. 2014 o 20:45 hod.
1   2   3   4  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník