Dnes je piatok 3. júla 2020. Meniny: Miloslav
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2013/2014


KLOKAN - matematická súťaž
1. júl 2014

Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín.
Úspešní riešitelia našej školy
(žiaci, ktorí sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku):

1. ročník Natália Martinická – 1.MO
Šimon Baranec – 1.MO


2. ročník Boris Burian – 2.JŽ
Bronislav Škrivánek – 2.JŽ
Artur Antol – 2.JŽ
Tomáš Ondruš – 2.LN (školský šampión)
Maxim Magát – 2.LN
Maximilián Sopira – 2.LN
Maxim Baranec – 2.LN
Rebecca Hoffmannová – 2.LN


3. ročník

Lucia Ptačinová – 3.CHR

Ema Donková- 3.CHR
Jakub Kozáčik – 3.VČ
Miroslav Bőhme – 3.VČ


4. ročník Soo Rin Shin – 4.ŽB


Všetkým srdečne gratulujeme!!!

Pridané 1. 7. 2014 o 8:10 hod.
MAKSÍK - matematická súťaž
1. júl 2014

MAKSÍK je veľká matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z radov druhákov, tretiakov a štvrtákov na základnej škole. Aj tento školský rok sa zapojili naši žiaci, z ktorých najúspešnejšími sa stali:
Artur Antol – 2.JŽ
Jakub Kozáčik – 3.VČ
Miroslav Bőhme – 3.VČ
Petra Halamová – 4.DF
Všetkým srdečne gratulujeme!!!

Pridané 1. 7. 2014 o 8:05 hod.
Úspešní žiaci na okresných súťažiach
23. jún 2014

Dňa 13.júna 2014 sa v priestoroch OC Mirage uskutočnilo vyhodnotenie okresných kôl vedomostných olympiád a postupových súťaží. Žiaci Dominik Štolfa (za 3.miesto v okresnom kole biologickej olympiády), Linda Lichnerová (za 3.miesto v súťaži Šaliansky Maťko) a Nina Isteníková (za 2.miesto v súťaži Šaliansky Maťko a 3.miesto v súťaži Slávik Slovenska) získali hodnotné ceny a možnosť vzhliadnuť detské filmové predstavenia v kinosálach obchodného centra. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pridané 23. 6. 2014 o 17:09 hod.
Beh do hradných schodov Strečno 2014
29. máj 2014

Dňa 29.5.2014 sme sa zúčastnili na náročnom behu do hradných schodov v Strečne. V ťažkej konkurencii škôl zo Žilinského okresu sme sa umiestnili nasledovne: 2. miesto dosiahla Trnková Dominika (VIII.EB). Za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Pridané 1. 6. 2014 o 8:43 hod.
Turnaj vo vybíjanej 2014
22. máj 2014

Dňa 22.5.2014 sa v našej škole konal turnaj o pohár riaditeľky školy vo vybíjanej, kde si medzi sebou zmerali sily žiaci piateho, šiesteho, siedmeho, a ôsmeho ročníka. Po ťažkom boji o pohár sa nakoniec umiestnili triedy nasledovne:
1. miesto - VII.SVA
2. miesto - VIII.EA
3. miesto - VII.SVB

Pridané 1. 6. 2014 o 8:41 hod.
Naše talenty
22. máj 2014

Dňa 22.mája 2014 sa žiaci z folklórneho súboru LIENKA zúčastnili prehliadky umeleckej činnosti žiakov pod názvom Naše talenty. Táto akcia bola poriadaná Maticou slovenskou v Žiline a pod záštitou ŽSK. Celkovo sa tejto prehliadky zúčastnilo 6 škôl, z toho naša škola bola privítaná ako nováčik. Akcia bola vydarená, žiaci boli odmenení sladkým prekvapením a učitelia knihou k 170. výročiu vzniku našej štátnej hymny a peknou kyticou kvetov. Dúfame, že na budúci rok sa prehliadky zúčastnia aj iné záujmové útvary, ktoré budú prezentovať nielen svoju činnosť, ale aj našu školu.

Pridané 23. 5. 2014 o 21:15 hod.
Povedz mi 10 slov
23. máj 2014

V máji sa konala súťaž pod záštitou Francúzskeho inštitútu pod názvom: Dis-moi dix mots- Povedz mi 10 slov, ktorej sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňujú, aby svoju kreativitu a nápady mohli prezentovať v rámci celého Slovenska. A tak sa naši piataci rozhodli zapojiť do najmladšej kategórie A1, v ktorej dostali za úlohu vytvoriť plagátik, na ktorom by zobrazili nimi vybrané slovo a doplnili ho o ďalšie tri slová vo francúzštine tak, aby tieto štyri slová boli navzájom významovo prepojené. A že sa tejto náročnej úlohy zhostili naozaj výborne, o tom svedčí aj víťazstvo Danky Uherovej. Výsledky jej tvorenia si môžete pozrieť na: http://ifb.ambafrance-sk.org/Palmares. Danka, srdečne gratulujeme!

Pridané 23. 5. 2014 o 19:05 hod.
Jazykový kvet- celoštátne finále
9. máj 2014

Dňa 9.mája 2014 veľmi skoro ráno sa trieda šikovných prvákov I.MR vybrala do Nitry, aby reprezentovala školu i Žilinský kraj v súťaži Jazykový kvet. Vo veľkej konkurencii najmä starších žiakov 1.stupňa ZŠ naši žiaci získali v kategórii divadelných scénok vynikajúce 3.miesto s príspevkom Snow White and the Seven Dwarfs. Zadarilo sa a prváci naviac dostali cenu publika. Blahoželáme žiakom i učiteľom a ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a spoluprácu a najmä tým, ktorí sponzorovali dopravu všetkým zúčastneným. ​ Video z predstavenia si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pridané 13. 5. 2014 o 13:39 hod.
Spelling Bee (hláskovacia súťaž)
7. máj 2014

Dňa 7. mája sa na našej škole konal 2. ročník súťaže v hláskovaní a tvorbe slov z písmen. Spomedzi najlepších žiakov v triedach sa v popoludňajších hodinách stretli najšikovnejší, aby si spoločne zmerali sily. Všetci bojovali až do posledných síl a preukázali naozaj veľmi dobré vedomosti a zručnosti z angličtiny. Víťazom gratulujeme! A tu sú ...

Kategória I
(mladší žiaci)
1. miesto Matej Hora (V.FA)
2. miesto John Novotny (VI.SA)
3. miesto Nikola Horvathová (VI.SB)


Kategória II
(starší žiaci)
1. miesto Matúš Trubač (IX.NA)
2. miesto Karolína Hodasová (VIII.EB)
3. miesto Chai-Rin Shin (VIII.EA)

Pridané 7. 5. 2014 o 19:35 hod.
Slávik Slovenska 2014
6. máj 2014

Dňa 6. mája 2014 sa v ZUŠ L. Árvaya konalo okresné kolo Slávika Slovenska 2014.Našu školu reprezentovala Ninka Isteníková, žiačka II. LN triedy, ktorá sa v silnej konkurencii žiakov žilinského okresu umiestnila na výbornom 3. mieste vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

Pridané 6. 5. 2014 o 20:45 hod.
1   2   3   4  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník