Dnes je pondelok 13. júla 2020. Meniny: Margita
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2009/2010


Hviezdoslavov Kubín (školské kolo) - 2. stupeň
2. február 2010

Dňa 2. 2. 2010 sa uskutočnilo školské kolo recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci predviedli svoj talent v 2 kategóriách - poézia a próza. Víťazom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať v okresnom kole.

čítať ďalej...

Pridané 3. 2. 2010 o 12:04 hod.
Olympiáda v angl. jazyku
17. január 2010

Dňa 17. januára 2010 sa uskutočnilo obvodné kolo anglickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiačky Sarah Olšovská z triedy 7. SV1 a Tereza Barancová z 9. N1. Terezka nás veľmi potešila, keď sa vo svojej kategórii starších žiakov umiestnila na 1. mieste. Náročné úlohy a zadania úspešne zvládla a tešíme sa, že nás bude reprezentovať na krajskom kole.

čítať ďalej...

Pridané 26. 1. 2010 o 8:45 hod.
Vyhodnotenie súťaží
22. december 2009

Tradične sme sa v tento predvianočný čas stretli všetci žiaci druhého stupňa, aby sme zhodnotili naše úspechy počas ostatných 3 mesiacov. Naši učitelia, ktorí organizovali olympiády, vyhodnotili výsledky a úspešných žiakov ocenili krásnymi cenami. Na záver p. zástupkyňa zaželala všetkým krásne vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roka 2010.

Pridané 22. 12. 2009 o 11:42 hod.
Komparo - testovanie žiakov ZŠ
5. november 2009

Tak ako 785 základných škôl, 24 600 žiakov z 1402 tried 9. ročníka z celého Slovenska sa i naša škola zapojila do generálnej skúšky pred Testovaním 9, ktoré sa uskutoční v marci 2010. Výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sme sa zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl.

Pridané 17. 12. 2009 o 13:07 hod.
Šaliansky Maťko
10. december 2009

Dňa 10.12.2009 sa na našej SZŠ uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti nazvanej podľa Šalianskeho Maťka. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. - 7. ročníka. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v reprezentácii našej školy v Obvodnom kole, ktoré sa uskutoční do 15. januára 2010.

čítať ďalej...

Pridané 13. 12. 2009 o 21:11 hod.
Vyhodnotenie zberu papiera
27. november 2009

Počas veľkej prestávky v tento deň sme spoločne vyhodnocovali zber papiera, ktorý sa uskutočnil v čase od 9. - 13. novembra 2009. Dozvedeli sme sa, že najlepším tímom sa stali žiaci VI.SB, ktorí spoločne nazbierali 490 kg. Hneď za nimi sa umiestnili Ježkovia (2.JŽ), ktorí priniesli 369 kg papiera a na treťom mieste sa umiestnili Chrobáčiky (3.CHR), ktorí vyzbierali dohromady 313,5 kg starého papiera. Víťazi boli odmenení sladkou tortou.

čítať ďalej...

Pridané 28. 11. 2009 o 11:12 hod.
Mini Talent Show
24. september 2009

Náš talentovaný žiak Alan Matús sa zúčastnil na natáčaní relácie STV Mini Talent Show. Tancom na hudbu Justina Timberlakea udivil každého prítomného v štúdiu. Show v televízii môžete vidieť na programe STV 1 dňa 9. októbra 2009.

Pridané 1. 10. 2009 o 13:25 hod.
1   2   3  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník