Dnes je piatok 3. júla 2020. Meniny: Miloslav
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2008/2009


Vyhodnotenie Olympijského festivalu
29. jún 2009

Napriek nepriazni počasia, sa po olympijskom festivale, kedy boli ocenení najlepší jednotlivci v rôznych druhoch športu, podarilo sa dňa 29.6.2009 uskutočniť Beh olympijského dňa.Zúčastnili sa ho všetci žiaci 1.stupňa v počte 112 žiakov.

čítať ďalej...

Pridané 30. 6. 2009 o 18:12 hod.
Vyhodnotenie seminára MAKS (1. stupeň)
18. jún 2009

Dňa 18.6.2009 žiaci z tried 4.MR, 4.ST získali osvedčenie za neobyčajnú bystrosť, odvahu a šikovnosť, ktorú využili v celosvetovej matematickej súťaži MAKS. Medzi nami sú i žiaci, ktorí získali diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie. Diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba získali: Martin Sudek (4.ST), Filip Priečinský (4.MR), Peter Večera (4.ST).

Pridané 19. 6. 2009 o 9:11 hod.
Máme 3-násobnú hviezdu matematického neba
školský rok 2008/2009

Nádherný úspech už tretí rok zaznamenáva naša ôsmačka Alexandra Chudíková (VIII.EA). V rámci celoslovenského kola matematického korešpodenčného seminára sa umiestnila medzi hviezdami matematického neba a svojimi vedomosťami sa radí medzi najlepších žiakov v matematike na Slovensku.

Pridané 16. 6. 2009 o 12:40 hod.
Vyhodnotenie súťaží
8. jún 2009

Dňa 8.júna 2009 zorganizovalo CVČ Spektrum v Žiline v Bábkovom divadle vyhodnotenie postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR v školskom roku 2008/2009. Aj my sme mali svojich zástupcov. Pre diplomy a ceny z rúk vedúcej odboru školstva MsÚ v Žiline Mgr. Ingrid Dolníkovej si prišli žiaci 4.ročníka za 1., 2. a 3. miesto v OK Biologickej olympiády - kategórie - Rasliny a zvieratá našich lesov. Družstvo Stonožiek prevzalo diplom a cenu za 3. miesto v OK dopravnej súťaže " Na bicykli bezpečne". Oliver Hoffmann - 3.DF prevzal diplom a cenu za 3.miesto v literárnej súťaži Rozprávkové vretienko. Zástupcov sme mali aj kultúrnom programe, pretože niektorí žiaci využívajú voľný čas na rozvoj svojho talentu v krúžkoch centra voľného času Spektrum najmä v tanečných formáciách.

Pridané 8. 6. 2009 o 15:09 hod.
Žilina - moje mesto
28. máj 2009

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do súťaží organizovaných v rámci Staromestských slávností Žiliny vo výtvarnej, vedomostnej, historickej či literárnej sekcii. V tomto roku boli úspešní v literárnej tvorbe žiaci 2. ročníka (2.CHR): Martin Pavelka - 2.miesto, Aiša Mahmoodová - 3. miesto v próze 1.kategórii - mladší žiaci.
Blahoželáme

Pridané 1. 6. 2009 o 12:10 hod.
Biologická olympiáda (okresné kolo)
27. máj 2009

Okresné kolo Biologickej olympiády pre mladších žiakov bolo veľmi úspešné. Na základe dobrých výsledkov v školskom kole, postúpili do okresného kola všetky tri družstvá. Vynikajúco si počínali všetci súťažiaci.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:59 hod.
Biologická olympiáda (školské kolo)
20. máj 2009

"Odrthol som kvetinu, zvädla.
Chytil som motýľa, zomrel mi v dlani.
Pochopil som,
že krásy sa možno dotknúť
iba srdcom."

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:58 hod.
Matematický klokan
18. máj 2009

Dňa 18.5.2009 sa konalo odovzdávanie diplomov za matematickú súťaž – Klokan. Riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť i vynaloženú odvahu. Sme radi, že na našej škole máme aj takých žiakov, ktorí patria medzi 20 % najlepších riešiteľov na Slovensku.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Gvoboj 2009
7. máj 2009

Veľmi krásny úspech priniesli so sebou naši štyria žiaci, ktorí si nechajú hovoriť 4B’s (Alžbeta Turčányiová, Alexandra Chudíková – VIII.EA, Matej Ozimy – 8.E2, Adriána Zelníková – 9.A). Získali pekné 2. miesto v matematickej súťaži Gvoboj zorganizovanej Gymnáziom na Veľkej okružnej. O to krajší je tento úspech pre to, že mali rovnaký počet bodov ako družstvo na 1. mieste, avšak vyriešili menej príkladov. Za túto vzornú reprezentáciu našej školy im srdečne gratulujeme.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Zvíťazili všetci žiaci ...
apríl 2009

... povedal pri slávnostnom dovzdávaní diplomov riaditeľ školy Mgr. Miloš Rek.Nielen tí, ktorí v školskom kole dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" preukázali zručnosti v jazde na bicykli, ale aj teoretické vedomosti najmä v povinnej výbave bicykla, poskytovaní prvej pomoci, znalosti dopravných značiek, či pravidiel cestnej premávky,ale všetci žiaci 1.- 5.ročníka zapojení do súťaže. Na tomto odkaze si môžete stiahnuť výsledkovú listinu.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:50 hod.
1   2  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník