Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2008/2009


Vyhodnotenie Olympijského festivalu
29. jún 2009

Napriek nepriazni počasia, sa po olympijskom festivale, kedy boli ocenení najlepší jednotlivci v rôznych druhoch športu, podarilo sa dňa 29.6.2009 uskutočniť Beh olympijského dňa.Zúčastnili sa ho všetci žiaci 1.stupňa v počte 112 žiakov.

čítať ďalej...

Pridané 30. 6. 2009 o 18:12 hod.
Vyhodnotenie seminára MAKS (1. stupeň)
18. jún 2009

Dňa 18.6.2009 žiaci z tried 4.MR, 4.ST získali osvedčenie za neobyčajnú bystrosť, odvahu a šikovnosť, ktorú využili v celosvetovej matematickej súťaži MAKS. Medzi nami sú i žiaci, ktorí získali diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie. Diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba získali: Martin Sudek (4.ST), Filip Priečinský (4.MR), Peter Večera (4.ST).

Pridané 19. 6. 2009 o 9:11 hod.
Máme 3-násobnú hviezdu matematického neba
školský rok 2008/2009

Nádherný úspech už tretí rok zaznamenáva naša ôsmačka Alexandra Chudíková (VIII.EA). V rámci celoslovenského kola matematického korešpodenčného seminára sa umiestnila medzi hviezdami matematického neba a svojimi vedomosťami sa radí medzi najlepších žiakov v matematike na Slovensku.

Pridané 16. 6. 2009 o 12:40 hod.
Vyhodnotenie súťaží
8. jún 2009

Dňa 8.júna 2009 zorganizovalo CVČ Spektrum v Žiline v Bábkovom divadle vyhodnotenie postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR v školskom roku 2008/2009. Aj my sme mali svojich zástupcov. Pre diplomy a ceny z rúk vedúcej odboru školstva MsÚ v Žiline Mgr. Ingrid Dolníkovej si prišli žiaci 4.ročníka za 1., 2. a 3. miesto v OK Biologickej olympiády - kategórie - Rasliny a zvieratá našich lesov. Družstvo Stonožiek prevzalo diplom a cenu za 3. miesto v OK dopravnej súťaže " Na bicykli bezpečne". Oliver Hoffmann - 3.DF prevzal diplom a cenu za 3.miesto v literárnej súťaži Rozprávkové vretienko. Zástupcov sme mali aj kultúrnom programe, pretože niektorí žiaci využívajú voľný čas na rozvoj svojho talentu v krúžkoch centra voľného času Spektrum najmä v tanečných formáciách.

Pridané 8. 6. 2009 o 15:09 hod.
Žilina - moje mesto
28. máj 2009

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do súťaží organizovaných v rámci Staromestských slávností Žiliny vo výtvarnej, vedomostnej, historickej či literárnej sekcii. V tomto roku boli úspešní v literárnej tvorbe žiaci 2. ročníka (2.CHR): Martin Pavelka - 2.miesto, Aiša Mahmoodová - 3. miesto v próze 1.kategórii - mladší žiaci.
Blahoželáme

Pridané 1. 6. 2009 o 12:10 hod.
Biologická olympiáda (okresné kolo)
27. máj 2009

Okresné kolo Biologickej olympiády pre mladších žiakov bolo veľmi úspešné. Na základe dobrých výsledkov v školskom kole, postúpili do okresného kola všetky tri družstvá. Vynikajúco si počínali všetci súťažiaci.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:59 hod.
Biologická olympiáda (školské kolo)
20. máj 2009

"Odrthol som kvetinu, zvädla.
Chytil som motýľa, zomrel mi v dlani.
Pochopil som,
že krásy sa možno dotknúť
iba srdcom."

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:58 hod.
Matematický klokan
18. máj 2009

Dňa 18.5.2009 sa konalo odovzdávanie diplomov za matematickú súťaž – Klokan. Riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť i vynaloženú odvahu. Sme radi, že na našej škole máme aj takých žiakov, ktorí patria medzi 20 % najlepších riešiteľov na Slovensku.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Gvoboj 2009
7. máj 2009

Veľmi krásny úspech priniesli so sebou naši štyria žiaci, ktorí si nechajú hovoriť 4B’s (Alžbeta Turčányiová, Alexandra Chudíková – VIII.EA, Matej Ozimy – 8.E2, Adriána Zelníková – 9.A). Získali pekné 2. miesto v matematickej súťaži Gvoboj zorganizovanej Gymnáziom na Veľkej okružnej. O to krajší je tento úspech pre to, že mali rovnaký počet bodov ako družstvo na 1. mieste, avšak vyriešili menej príkladov. Za túto vzornú reprezentáciu našej školy im srdečne gratulujeme.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Zvíťazili všetci žiaci ...
apríl 2009

... povedal pri slávnostnom dovzdávaní diplomov riaditeľ školy Mgr. Miloš Rek.Nielen tí, ktorí v školskom kole dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" preukázali zručnosti v jazde na bicykli, ale aj teoretické vedomosti najmä v povinnej výbave bicykla, poskytovaní prvej pomoci, znalosti dopravných značiek, či pravidiel cestnej premávky,ale všetci žiaci 1.- 5.ročníka zapojení do súťaže. Na tomto odkaze si môžete stiahnuť výsledkovú listinu.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:50 hod.
1   2  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník