Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2008/2009


Vyhodnotenie Olympijského festivalu
29. jún 2009

Napriek nepriazni počasia, sa po olympijskom festivale, kedy boli ocenení najlepší jednotlivci v rôznych druhoch športu, podarilo sa dňa 29.6.2009 uskutočniť Beh olympijského dňa.Zúčastnili sa ho všetci žiaci 1.stupňa v počte 112 žiakov.

čítať ďalej...

Pridané 30. 6. 2009 o 18:12 hod.
Vyhodnotenie seminára MAKS (1. stupeň)
18. jún 2009

Dňa 18.6.2009 žiaci z tried 4.MR, 4.ST získali osvedčenie za neobyčajnú bystrosť, odvahu a šikovnosť, ktorú využili v celosvetovej matematickej súťaži MAKS. Medzi nami sú i žiaci, ktorí získali diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie. Diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba získali: Martin Sudek (4.ST), Filip Priečinský (4.MR), Peter Večera (4.ST).

Pridané 19. 6. 2009 o 9:11 hod.
Máme 3-násobnú hviezdu matematického neba
školský rok 2008/2009

Nádherný úspech už tretí rok zaznamenáva naša ôsmačka Alexandra Chudíková (VIII.EA). V rámci celoslovenského kola matematického korešpodenčného seminára sa umiestnila medzi hviezdami matematického neba a svojimi vedomosťami sa radí medzi najlepších žiakov v matematike na Slovensku.

Pridané 16. 6. 2009 o 12:40 hod.
Vyhodnotenie súťaží
8. jún 2009

Dňa 8.júna 2009 zorganizovalo CVČ Spektrum v Žiline v Bábkovom divadle vyhodnotenie postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR v školskom roku 2008/2009. Aj my sme mali svojich zástupcov. Pre diplomy a ceny z rúk vedúcej odboru školstva MsÚ v Žiline Mgr. Ingrid Dolníkovej si prišli žiaci 4.ročníka za 1., 2. a 3. miesto v OK Biologickej olympiády - kategórie - Rasliny a zvieratá našich lesov. Družstvo Stonožiek prevzalo diplom a cenu za 3. miesto v OK dopravnej súťaže " Na bicykli bezpečne". Oliver Hoffmann - 3.DF prevzal diplom a cenu za 3.miesto v literárnej súťaži Rozprávkové vretienko. Zástupcov sme mali aj kultúrnom programe, pretože niektorí žiaci využívajú voľný čas na rozvoj svojho talentu v krúžkoch centra voľného času Spektrum najmä v tanečných formáciách.

Pridané 8. 6. 2009 o 15:09 hod.
Žilina - moje mesto
28. máj 2009

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do súťaží organizovaných v rámci Staromestských slávností Žiliny vo výtvarnej, vedomostnej, historickej či literárnej sekcii. V tomto roku boli úspešní v literárnej tvorbe žiaci 2. ročníka (2.CHR): Martin Pavelka - 2.miesto, Aiša Mahmoodová - 3. miesto v próze 1.kategórii - mladší žiaci.
Blahoželáme

Pridané 1. 6. 2009 o 12:10 hod.
Biologická olympiáda (okresné kolo)
27. máj 2009

Okresné kolo Biologickej olympiády pre mladších žiakov bolo veľmi úspešné. Na základe dobrých výsledkov v školskom kole, postúpili do okresného kola všetky tri družstvá. Vynikajúco si počínali všetci súťažiaci.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:59 hod.
Biologická olympiáda (školské kolo)
20. máj 2009

"Odrthol som kvetinu, zvädla.
Chytil som motýľa, zomrel mi v dlani.
Pochopil som,
že krásy sa možno dotknúť
iba srdcom."

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:58 hod.
Matematický klokan
18. máj 2009

Dňa 18.5.2009 sa konalo odovzdávanie diplomov za matematickú súťaž – Klokan. Riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť i vynaloženú odvahu. Sme radi, že na našej škole máme aj takých žiakov, ktorí patria medzi 20 % najlepších riešiteľov na Slovensku.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Gvoboj 2009
7. máj 2009

Veľmi krásny úspech priniesli so sebou naši štyria žiaci, ktorí si nechajú hovoriť 4B’s (Alžbeta Turčányiová, Alexandra Chudíková – VIII.EA, Matej Ozimy – 8.E2, Adriána Zelníková – 9.A). Získali pekné 2. miesto v matematickej súťaži Gvoboj zorganizovanej Gymnáziom na Veľkej okružnej. O to krajší je tento úspech pre to, že mali rovnaký počet bodov ako družstvo na 1. mieste, avšak vyriešili menej príkladov. Za túto vzornú reprezentáciu našej školy im srdečne gratulujeme.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Zvíťazili všetci žiaci ...
apríl 2009

... povedal pri slávnostnom dovzdávaní diplomov riaditeľ školy Mgr. Miloš Rek.Nielen tí, ktorí v školskom kole dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" preukázali zručnosti v jazde na bicykli, ale aj teoretické vedomosti najmä v povinnej výbave bicykla, poskytovaní prvej pomoci, znalosti dopravných značiek, či pravidiel cestnej premávky,ale všetci žiaci 1.- 5.ročníka zapojení do súťaže. Na tomto odkaze si môžete stiahnuť výsledkovú listinu.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:50 hod.
1   2  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník