Dnes je utorok 13. apríla 2021. Meniny: Aleš
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ (do 30.4.2021). Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2008/2009


Vyhodnotenie Olympijského festivalu
29. jún 2009

Napriek nepriazni počasia, sa po olympijskom festivale, kedy boli ocenení najlepší jednotlivci v rôznych druhoch športu, podarilo sa dňa 29.6.2009 uskutočniť Beh olympijského dňa.Zúčastnili sa ho všetci žiaci 1.stupňa v počte 112 žiakov.

čítať ďalej...

Pridané 30. 6. 2009 o 18:12 hod.
Vyhodnotenie seminára MAKS (1. stupeň)
18. jún 2009

Dňa 18.6.2009 žiaci z tried 4.MR, 4.ST získali osvedčenie za neobyčajnú bystrosť, odvahu a šikovnosť, ktorú využili v celosvetovej matematickej súťaži MAKS. Medzi nami sú i žiaci, ktorí získali diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynaložené úsilie. Diplom dvojnásobnej hviezdy matematického neba získali: Martin Sudek (4.ST), Filip Priečinský (4.MR), Peter Večera (4.ST).

Pridané 19. 6. 2009 o 9:11 hod.
Máme 3-násobnú hviezdu matematického neba
školský rok 2008/2009

Nádherný úspech už tretí rok zaznamenáva naša ôsmačka Alexandra Chudíková (VIII.EA). V rámci celoslovenského kola matematického korešpodenčného seminára sa umiestnila medzi hviezdami matematického neba a svojimi vedomosťami sa radí medzi najlepších žiakov v matematike na Slovensku.

Pridané 16. 6. 2009 o 12:40 hod.
Vyhodnotenie súťaží
8. jún 2009

Dňa 8.júna 2009 zorganizovalo CVČ Spektrum v Žiline v Bábkovom divadle vyhodnotenie postupových súťaží vyhlasovaných MŠ SR v školskom roku 2008/2009. Aj my sme mali svojich zástupcov. Pre diplomy a ceny z rúk vedúcej odboru školstva MsÚ v Žiline Mgr. Ingrid Dolníkovej si prišli žiaci 4.ročníka za 1., 2. a 3. miesto v OK Biologickej olympiády - kategórie - Rasliny a zvieratá našich lesov. Družstvo Stonožiek prevzalo diplom a cenu za 3. miesto v OK dopravnej súťaže " Na bicykli bezpečne". Oliver Hoffmann - 3.DF prevzal diplom a cenu za 3.miesto v literárnej súťaži Rozprávkové vretienko. Zástupcov sme mali aj kultúrnom programe, pretože niektorí žiaci využívajú voľný čas na rozvoj svojho talentu v krúžkoch centra voľného času Spektrum najmä v tanečných formáciách.

Pridané 8. 6. 2009 o 15:09 hod.
Žilina - moje mesto
28. máj 2009

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do súťaží organizovaných v rámci Staromestských slávností Žiliny vo výtvarnej, vedomostnej, historickej či literárnej sekcii. V tomto roku boli úspešní v literárnej tvorbe žiaci 2. ročníka (2.CHR): Martin Pavelka - 2.miesto, Aiša Mahmoodová - 3. miesto v próze 1.kategórii - mladší žiaci.
Blahoželáme

Pridané 1. 6. 2009 o 12:10 hod.
Biologická olympiáda (okresné kolo)
27. máj 2009

Okresné kolo Biologickej olympiády pre mladších žiakov bolo veľmi úspešné. Na základe dobrých výsledkov v školskom kole, postúpili do okresného kola všetky tri družstvá. Vynikajúco si počínali všetci súťažiaci.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:59 hod.
Biologická olympiáda (školské kolo)
20. máj 2009

"Odrthol som kvetinu, zvädla.
Chytil som motýľa, zomrel mi v dlani.
Pochopil som,
že krásy sa možno dotknúť
iba srdcom."

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:58 hod.
Matematický klokan
18. máj 2009

Dňa 18.5.2009 sa konalo odovzdávanie diplomov za matematickú súťaž – Klokan. Riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť i vynaloženú odvahu. Sme radi, že na našej škole máme aj takých žiakov, ktorí patria medzi 20 % najlepších riešiteľov na Slovensku.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Gvoboj 2009
7. máj 2009

Veľmi krásny úspech priniesli so sebou naši štyria žiaci, ktorí si nechajú hovoriť 4B’s (Alžbeta Turčányiová, Alexandra Chudíková – VIII.EA, Matej Ozimy – 8.E2, Adriána Zelníková – 9.A). Získali pekné 2. miesto v matematickej súťaži Gvoboj zorganizovanej Gymnáziom na Veľkej okružnej. O to krajší je tento úspech pre to, že mali rovnaký počet bodov ako družstvo na 1. mieste, avšak vyriešili menej príkladov. Za túto vzornú reprezentáciu našej školy im srdečne gratulujeme.

Pridané 1. 6. 2009 o 11:56 hod.
Zvíťazili všetci žiaci ...
apríl 2009

... povedal pri slávnostnom dovzdávaní diplomov riaditeľ školy Mgr. Miloš Rek.Nielen tí, ktorí v školskom kole dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne" preukázali zručnosti v jazde na bicykli, ale aj teoretické vedomosti najmä v povinnej výbave bicykla, poskytovaní prvej pomoci, znalosti dopravných značiek, či pravidiel cestnej premávky,ale všetci žiaci 1.- 5.ročníka zapojení do súťaže. Na tomto odkaze si môžete stiahnuť výsledkovú listinu.

čítať ďalej...

Pridané 1. 6. 2009 o 11:50 hod.
1   2  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník