Dnes je streda 8. apríla 2020. Meniny: Albert
Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 od 15. - 16.04.2020 bez osobnej prítomnosti detí elektronicky.   • • •   Zatvorenie školy od 12.03.2020 až do odvolania.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Veselú Veľkú nocInformácia k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021

Vážení rodičia,
vzhľadom na akutálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19  a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26.03.2020 Vám oznamujem, že zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 sa v našej škole uskutoční

od 15. - 16. 04.2020.

 

Zápis budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronicky.

Konkrétny termín a spôsob zápisu Vám bude vopred oznámený.

S úctou

Mgr. Zuzana Oleárová
poverená výkonom funkcie riaditeľky školy
Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01  ŽilinaZatvorenie školyVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, Žilina
Správy výchovnej poradkyne

Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

VII.SVB (7. ročník)Triedny učiteľ: Mgr. Martin MarcinekOnline: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník