Dnes je štvrtok 17. júna 2021. Meniny: Adolf
Výsledky KOMPARO 2021 - testovanie žiakov 8. - 9. ročníka - prejsť na stránku   • • •   rong style="font-size:15px;">Zber papiera - 14.06. - 18.06.2021Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 57,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 56,3 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,7 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 63,4 % 

DEJ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 50,7 % 

FYZ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 53,7%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 42,4 % 

V slovenskom jazyku a literatúre, v dejepise a vo fyzike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  

 

KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 75,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 58,1 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 72,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,6 % 

V matematike a v slovenskom jazyku sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.Zber papiera

Vážení rodičia a milí žiaci,
v dňoch 14.06. - 18.06.2021 sa uskutoční na našej škole zber papiera. Zber bude prebiehať v týchto časoch: 7:30-7:55 a 14:00 - 14:30. V pondelok 14.06. bude k dispozícii kontajner až v poobedňajších hodinách a v piatok iba ráno, z dôvodu logistiky. Papier je potrebné priniesť zviazaný v neuzavretých krabiciach.

Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujeme.

Prihlásenie

Login
Heslo

Projekty školyV tomto školskom roku sa naša škola zapojí do týchto regionálnych a európskych medzinárodných projektov:

1.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT
projekt realizovaný od septembra 2017 v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania a podpory projektov, UPJŠ v Košiciach.


2.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. - 3. ročníkov


projekt realizovaný od septembra 2018.


3.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

15. ročník celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice s témou Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia J. G. Tajovského
projekt realizovaný našou školskou knižnicou 28.10.2019


4.

Výprava za našimi hrdinami (A campaign for our heroes)

eTwinning projekt, žiaci budú spolupracovať pri spracovaní informácií o hrdinoch krajiny partnera. Budú navzájom komunikovať a spoločne sa rozhodnú, kto je najväčším národným hrdinom.
projekt realizovaný v tomto školskom roku


5.

Škola budúcnosti (Future school)

eTwinning projekt sa zameriava na tvorbu rôznych nápadov a ideí o tom, ako by mala škola v budúcnosti fungovať, v porovnaní s tým, ako funguje v súčasnosti. Žiaci vymýšľajú návrhy budov, učební, plánov, vybavenia školy, vyučovacích hodín, povinností učiteľov, žiakov a rodičov, školského prostredia a všetkého, čo súvisí so školou budúcnosti.
projekt realizovaný v tomto školskom roku


6.

Deti a architektúra

projekt realizovaný v rámci hodín výtvarnej výchovy, prostredníctvom e-learningových kreatívnych kurzov, následne žiaci realizujú výstupné práce z oblasti architektúry na tému Prvý slovenský mrakodrap. Cieľom tohto projektu je priniesť žiakom informácie z oblasti architektúry a architektonického riešenia priestoru, vzbudiť u nich záujem o architektúru a architektonické diela, podporiť u nich kreativitu. Najlepšie práce budú ocenené a zverejnené na vernisáži v Bratislave
projekt realizovaný od septembra 2019


7.

Prestávky s knihou

prezentačný projekt žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.


8.

Chodím, jazdím bezpečne - viac informácií

projekt je zameraný na dopravnú výchovu žiakov 1. – 5. ročníka


9.

Revitalizácia školského arboréta

učebňa botaniky v prírode


10.

Týždeň zdravej výživy

projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.


11.

Hovorme o jedle

enviromentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu.


12.

Máme radi pohyb

netradičné športové aktivity zamerané na rozvoj pohybovej zdatnosti žiakov 1. - 4. ročníka.


13.

Týždeň čitateľských aktivít

projekt žiakov 1. - 4. ročníka na podporu rozvíjania čitateľskej gramotnosti.


14.

Dajme veciam druhú šancu

environmentálny projekt pri príležitosti Dňa Zeme


15.

Detský čin roka

projekt zameraný na otvorený dialóg na tému pozitívneho konania detí i dospelých a motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám.


16.

Dni nádeje

protidrogový festival


17.

Záložka do knihy spája slovenské školy

projekt podporuje nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami.


18.

Happy Market

projekt zameraný na športové a rekreačné aktivity žiakov s rodičmi. Olympijské hry - žiaci 1. - 4. roč.


19.

Olympijské hry

športový deň žiakov 1. - 4. ročníka.


20.

Recyklohry

environmentálny projekt zameraný na recykláciu elektroodpadu.


21.

Učíme sa vonku

netradičné formy edukácie v prírode - žiaci 5. - 9. roč.

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník