Dnes je piatok 24. júna 2022. Meniny: Ján
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

Projekty školyV tomto školskom roku sa naša škola zapojí do týchto regionálnych a európskych medzinárodných projektov:

1.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT
projekt realizovaný od septembra 2017 v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania a podpory projektov, UPJŠ v Košiciach.

 

2.

Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu
Vzdelávanie zamerané na prípravu školy na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie (digitálnu školu) v súlade s návrhom Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku.
projekt realizovaný od septembra 2021 v spolupráci s MŠVVaŠ SR a projektom IT Akadémia.

 

3.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
17. ročník celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice s témou Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou, bude zrealizovaný našou školskou knižnicou 25.10.2021. Cieľom projektu je zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
projekt realizovaný našou školskou knižnicou

 

4.

Za hranice angličtiny (English Beyond the Borders)
eTwinning projekt, žiaci poznávajú rôzne prvky jazyka a každý mesiac si so študentmi žijúcimi v iných krajinách zlepšujú svoje jazykové zručnosti v angličtine
projekt realizovaný v tomto školskom roku

 

5.

Správaj sa rozumne online: fakt alebo lož (Be Smart Online: Fake or Real?)
eTwinning projekt, zameraný na rozvoj mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia s cieľom pomôcť žiakom stať sa inteligentnými digitálnymi občanmi. Pomocou projektových aktivít si žiaci posilňujú povedomie o dôležitej úlohe médií v našej spoločnosti
projekt realizovaný v tomto školskom roku

 

6.

Deti a architektúra
projekt realizovaný v rámci hodín výtvarnej výchovy, prostredníctvom e-learningových kreatívnych kurzov, následne žiaci realizujú výstupné práce z oblasti architektúry na tému Prvý slovenský mrakodrap. Cieľom tohto projektu je priniesť žiakom informácie z oblasti architektúry a architektonického riešenia priestoru, vzbudiť u nich záujem o architektúru a architektonické diela, podporiť u nich kreativitu. Najlepšie práce budú ocenené a zverejnené na vernisáži v Bratislave
projekt realizovaný od septembra 2019

 

7.

Prestávky s knihou
prezentačný projekt žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

 

8.

Chodím, jazdím bezpečne - viac informácií
projekt je zameraný na dopravnú výchovu žiakov 1. – 5. ročníka

 

9.

Revitalizácia školského arboréta
učebňa botaniky v prírode

 

10.

Týždeň zdravej výživy
projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.

 

11.

Hovorme o jedle
enviromentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu.

 

12.

Týždeň čitateľských aktivít
projekt žiakov 1. - 4. ročníka na podporu rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

 

13.

Dajme veciam druhú šancu
environmentálny projekt pri príležitosti Dňa Zeme

 

14.

Dni nádeje
protidrogový festival

 

15.

Záložka do knihy spája slovenské školy
projekt podporuje nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami.

 

16.

Happy Market
projekt zameraný na športové a rekreačné aktivity žiakov s rodičmi. Olympijské hry - žiaci 1. - 4. roč.

 

17.

Olympijské hry
športový deň žiakov 1. - 4. ročníka.

 

18.

Recyklohry
environmentálny projekt zameraný na recykláciu elektroodpadu.

 

19.

Učíme sa vonku
netradičné formy edukácie v prírode - žiaci 5. - 9. roč.

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník