Dnes je utorok 28. septembra 2021. Meniny: Václav
Zber papiera   »»»   27.09 - 01.10.2021 v areáli našej školy v čase od 7:30 - 8:00 a 14:00 -14:30.   • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci,
v dňoch 27.09 - 01.10.2021 bude v areáli našej školy prebiehať zber papiera. Papier je možné odovzdať v čase od 7:30 - 8:00 a 14:00 -14:30, prípadne môžete papier nechať položený pri kontajneri, riadne označený menom žiaka a triedy, ktorú navštevuje. Papier, prosím, prineste zviazaný, nie uzavretý v krabici. V piatok (01.10) je možné papier priniesť len do 8:00 z dôvodu odvozu kontajnera.Oznam centra voľného času

Dovoľujeme si Vás informovať, že činnosť záujmových útvarov v SCVČ Oravská cesta 11 sa začína v stredu, 22.09.2021. Žiakov si z tried/školského klubu vyzdvihnú vedúci ZÚ.

Ďalšie informácie ohľadom záujmových útvarov na školský rok 2021/2022:

  • Z dôvodu malého alebo žiadneho záujmu sa neotvárajú krúžky/ZÚ: Ruština, Školský časopis a Didaktické hry v matematike.
    Žiaci majú možnosť sa zaradiť do iných záujmových útvarov. Dodatočne sa môžu nahlásiť u vedúcej SCVČ.
  • Záujmové útvary Konštrukčné a zábavné hry 1 (1. 2. ročník) a Tvorivé dielne 1 (2. a 4.ročník) budú pre veľký záujem a snahu vyhovieť všetkým záujemcom rozdelené po ročníkoch, ktoré sa budú striedať po týždňoch (1. týždeň - jeden ročník, 2. týždeň -iný ročník).
  • V prípade záujmu o ďalší/iný krúžok/ZÚ alebo odhlásenie je potrebné vypísať novú prihlášku alebo žiadosť o odhlásenie (nájdete na webe školy v sekcii horná lišta, Domov-SCVČ alebo na: https://www.sukrzsza.sk/skola-119).
    Vypísanú a podpísanú žiadosť je potrebné odovzdať vedúcemu ZÚ, vedúcej SCVČ alebo triednej učiteľke.
  • Činnosť SCVČ sa riadi podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky.

vedúca SCVČZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Projekty školyV tomto školskom roku sa naša škola zapojí do týchto regionálnych a európskych medzinárodných projektov:

1.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT
projekt realizovaný od septembra 2017 v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania a podpory projektov, UPJŠ v Košiciach.


2.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. - 3. ročníkov


projekt realizovaný od septembra 2018.


3.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

15. ročník celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice s témou Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia J. G. Tajovského
projekt realizovaný našou školskou knižnicou 28.10.2019


4.

Výprava za našimi hrdinami (A campaign for our heroes)

eTwinning projekt, žiaci budú spolupracovať pri spracovaní informácií o hrdinoch krajiny partnera. Budú navzájom komunikovať a spoločne sa rozhodnú, kto je najväčším národným hrdinom.
projekt realizovaný v tomto školskom roku


5.

Škola budúcnosti (Future school)

eTwinning projekt sa zameriava na tvorbu rôznych nápadov a ideí o tom, ako by mala škola v budúcnosti fungovať, v porovnaní s tým, ako funguje v súčasnosti. Žiaci vymýšľajú návrhy budov, učební, plánov, vybavenia školy, vyučovacích hodín, povinností učiteľov, žiakov a rodičov, školského prostredia a všetkého, čo súvisí so školou budúcnosti.
projekt realizovaný v tomto školskom roku


6.

Deti a architektúra

projekt realizovaný v rámci hodín výtvarnej výchovy, prostredníctvom e-learningových kreatívnych kurzov, následne žiaci realizujú výstupné práce z oblasti architektúry na tému Prvý slovenský mrakodrap. Cieľom tohto projektu je priniesť žiakom informácie z oblasti architektúry a architektonického riešenia priestoru, vzbudiť u nich záujem o architektúru a architektonické diela, podporiť u nich kreativitu. Najlepšie práce budú ocenené a zverejnené na vernisáži v Bratislave
projekt realizovaný od septembra 2019


7.

Prestávky s knihou

prezentačný projekt žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.


8.

Chodím, jazdím bezpečne - viac informácií

projekt je zameraný na dopravnú výchovu žiakov 1. – 5. ročníka


9.

Revitalizácia školského arboréta

učebňa botaniky v prírode


10.

Týždeň zdravej výživy

projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.


11.

Hovorme o jedle

enviromentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu.


12.

Máme radi pohyb

netradičné športové aktivity zamerané na rozvoj pohybovej zdatnosti žiakov 1. - 4. ročníka.


13.

Týždeň čitateľských aktivít

projekt žiakov 1. - 4. ročníka na podporu rozvíjania čitateľskej gramotnosti.


14.

Dajme veciam druhú šancu

environmentálny projekt pri príležitosti Dňa Zeme


15.

Detský čin roka

projekt zameraný na otvorený dialóg na tému pozitívneho konania detí i dospelých a motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám.


16.

Dni nádeje

protidrogový festival


17.

Záložka do knihy spája slovenské školy

projekt podporuje nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami.


18.

Happy Market

projekt zameraný na športové a rekreačné aktivity žiakov s rodičmi. Olympijské hry - žiaci 1. - 4. roč.


19.

Olympijské hry

športový deň žiakov 1. - 4. ročníka.


20.

Recyklohry

environmentálny projekt zameraný na recykláciu elektroodpadu.


21.

Učíme sa vonku

netradičné formy edukácie v prírode - žiaci 5. - 9. roč.

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník