Dnes je streda 13. novembra 2019. Meniny: Stanislav
RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 20. november 2019 (streda)   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ18. november 2019 (pondelok) od 8.00 hod.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 - 2. - 4. apríl 2020 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že z dôvodu organizačno-personálneho zabezpečenia Testovania žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční dňa

20. novembra 2019,
udeľujem žiakom 6. - 9. ročníka
riaditeľské voľno.

Žiaci 1.- 4. ročníka majú riadne vyučovanie, žiaci 5. ročníka majú Testovanie 5. Činnosť školského klubu je bez zmien. 

Ďakujem za ústretovosť a pochopenie.

 

Mgr. Lenka Brodňanová
riaditeľka školyDeň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa

18. novembra 2019 (pondelok) v čase od 8.00 hod.

Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Viac o našej škole sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v dňoch

2. - 4. apríla 2020. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Projekty školyV tomto školskom roku sa naša škola zapojí do týchto regionálnych a európskych medzinárodných projektov:

1.

Kriminálny príbeh (Crime story)

eTwinning projekt zameraný na písanie vlastného príbehu s kriminálnou zápletkou v anglickom jazyku formou kolaboratívneho písania. Projekt bude zavŕšený ilustrovanou knihou (komix a ilustrovaná verzia).
projekt realizovaný od septembra 2019


2.

Zachráňme Rozprávkovo pre deti

eTwinning projekt zameraný na tvorbu príbehu rozprávkových postáv charakteristických pre krajinu partnera. Výsledkom projektu bude vytvorenie nového príbehu s rôznymi postavičkami a následná dramatizácia diela.
projekt realizovaný od septembra 2018


3.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT
projekt realizovaný od septembra 2017 v spolupráci s Centrom celoživotného vzdelávania a podpory projektov, UPJŠ v Košiciach.


4.

Newsroom Europe (Európski novinári)

cieľom eTwinning projektu je spracovať dôležité informácie o všetkom dôležitom, čo sa deje v našom okolí. Výsledkom je dokument vo forme periodika, v ktorom si naši partneri nájdu potrebné informácie v publicistickom štýle v anglickom jazyku.
projekt od septembra 2019.


5.

Deti a architektúra

projekt realizovaný v rámci hodín výtvarnej výchovy, prostredníctvom e-learningových kreatívnych kurzov, následne žiaci realizujú výstupné práce z oblasti architektúry na tému Zelená architektúra, zelené mestá. Cieľom tohto projektu je priniesť žiakom informácie z oblasti architektúry a architektonického riešenia priestoru, vzbudiť u nich záujem o architektúru a architektonické diela, podporiť u nich kreativitu. Najlepšie práce budú ocenené a zverejnené na vernisáži v Bratislave.
projekt realizovaný od septembra 2019


6.

Prestávky s knihou

prezentačný projekt žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.


7.

Chodím, jazdím bezpečne - viac informácií

projekt je zameraný na dopravnú výchovu žiakov 1. – 5. ročníka


8.

Revitalizácia školského mini arboréta

učebňa botaniky v prírode


9.

Týždeň zdravej výživy

projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.


10.

Hovorme o jedle

enviromentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu.


11.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov


projekt realizovaný od septembra 2018.


12.

Tvoríme s Danielom Hevierom

celoslovenský projekt, v ktorom na pôdoryse fantasy príbehu CHYMEROS žiaci pod vedením spisovateľa online formou spoločne vytvárajú literárne a výtvarné dielo, ktoré bude aj knižne vydané. Techniky a metodiky tvorivého písania sa budú realizovať v rámci Literárno-dramatického krúžku a na hodinách výtvarnej, prípadne hudobnej výchovy.


13.

Máme radi pohyb

netradičné športové aktivity zamerané na rozvoj pohybovej zdatnosti žiakov 1. - 4. ročníka.


Krátkodobé projekty

14.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

15. ročník celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice s témou Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia J. G. Tajovského, bude zrealizovaný našou školskou knižnicou 28.10.2019


15.

Spelling Bee

súťaž v hláskovaní a spellovaní anglických slov organizované našou školou.


16.

Červené stužky

zameraný na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou, na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.


17.

Detský čin roka

projekt zameraný na otvorený dialóg na tému pozitívneho konania detí i dospelých a motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám.


18.

Dni nádeje

protidrogový festival


19.

Záložka do knihy spája slovenské školy

projekt podporuje nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami.


20.

Čarovné Vianoce

kultúrny program žiakov 1. - 4. roč.


21.

Happy Market

projekt zameraný na športové a rekreačné aktivity žiakov s rodičmi. Olympijské hry - žiaci 1. - 4. roč.


22.

Recyklohry

environmentálny projekt zameraný na recykláciu elektroodpadu.


23.

Učíme sa vonku

netradičné formy edukácie v prírode - žiaci 5. - 9. roč.

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník