Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Súkromný školský klub detíMgr. Monika Bálintová - vedúca

Náš školský klub je otvorený denne od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 17:00. O deti sa starajú kvalifikovaní vychovávatelia.

  • I. vých. odd. SŠKD - Mgr. Monika Bálintová (vedúca klubu)
  • II. vých. odd. SŠKD - Mgr. Daša Matejková
  • III. vých. odd. SŠKD - Mgr. Mária Súlovcová
  • IV. vých. odd. SŠKD - Róbert Štolfa
  • V. vých. odd. SŠKD - Bc. Alžbeta Cesneková
  • VI. vých. odd. SŠKD - Mgr. Dávid Ilčík
  • VII. vých. odd. SŠKD - Bc. Zuzana Freer

Pre deti sú pripravené zaujímavé činnosti, ktoré im umožňujú aktívne si oddýchnuť vo veľmi príjemnom a útulnom prostredí.


V školskom klube sa venujeme rôznym aktivitám, ako sú výtvarné, pracovnotechnické, hudobné, dramatické, športové, evironmentálne a iné záujmové činnosti.

V rámci prípravy na vyučovanie veľmi často pracujeme s počítačmi. Do každej z aktivít nenásilnou formou aplikujeme anglický jazyk a snažíme sa motivovať deti k prirodzenej komunikácii v tomto jazyku. Deti si samy vyberajú činnosti i rôzne aktivity a na základe ich záujmu a preferencií ich realizujeme.

Stiahnite si dokumenty súkromného školského klubu detí v PDF formáte:

Vážení rodičia,

v zmysle školského poriadku a epidemiologických opatrení nesmú rodičia vstupovať do budovy školy. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste vychovávateľov jednotlivých oddelení v školskom klube kontaktovali na týchto telefónnych číslach (stiahnuť zoznam). Rodičia si s vychovávateľom dohodnú spôsob vyzdvihnutia dieťaťa pri hlavnom vchode do školy.


Fotogaléria zážitkov zo školského klubu
školský rok2022/2023

Biela pastelka v klube Lienok
29. september 2022

Počas tohto týždňa sme sa s deťmi v oddelení venovali spoznávaniu života nevidiacich detí. Pri tejto príležitosti sme si vyskúšali, aké to je, spoliehať sa na svoj hmat, sluch, pomoc okolia a zdravých ľudí pri vzdelávaní, čítaní, hrách, zábave, či pri napĺňaní bežných, životných potrieb. Počas aktivít a hier deti pracovali s pomôckami, ako napr.: hovoriaca váha, hovoriace hodinky, knihy, hrali sa s hračkami, tak ako nevidiace detičky a vyskúšali si napísať svoje meno Braillovým písmom. Na záver tejto aktivity sme sa zapojili do zbierky: Biela pastelka svojim malým príspevkom. Boli sme hrdí a radi, že aj my môžeme pomôcť a prispieť na dobrú vec.


September u Motýľov
28. september 2022

Prvý mesiac v školskom roku sme v klube Motýľov využili na rozhovory o zážitkoch z prázdnin, keďže sme sa 2 mesiace počas prázdnin nevideli. Okrem iného sme sa v klube hrali s montessori hrami, stavali si veže a mestá z kociek, zabávali sa a tvorili dekoráciu z prírodného materiálu. Koncom mesiaca sme si vytvorili šarkanov, do klubu nám pribudol drak, mačka, škrečok, zajac ale aj iné druhy: domorodec, strašidlo atď. Európsky týždeň mobility sme zakončili tvorbou pexesa, ktoré poukazuje na alternatívne spôsoby dopravy do školy.Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník