Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

 • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
 • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

 • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
 • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
 • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Súkromný školský klub detíMgr. Monika Bálintová - vedúca

Náš školský klub je otvorený denne od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 17:00. O deti sa starajú kvalifikovaní vychovávatelia.

 • I. vých. odd. SŠKD - Mgr. Monika Bálintová (vedúca klubu)
 • II. vých. odd. SŠKD - Mgr. Daša Matejková
 • III. vých. odd. SŠKD - Mgr. Mária Súlovcová
 • IV. vých. odd. SŠKD - Róbert Štolfa
 • V. vých. odd. SŠKD - Bc. Alžbeta Cesneková
 • VI. vých. odd. SŠKD - Mgr. Dávid Ilčík
 • VII. vých. odd. SŠKD - Bc. Zuzana Freer

Pre deti sú pripravené zaujímavé činnosti, ktoré im umožňujú aktívne si oddýchnuť vo veľmi príjemnom a útulnom prostredí.


V školskom klube sa venujeme rôznym aktivitám, ako sú výtvarné, pracovnotechnické, hudobné, dramatické, športové, evironmentálne a iné záujmové činnosti.

V rámci prípravy na vyučovanie veľmi často pracujeme s počítačmi. Do každej z aktivít nenásilnou formou aplikujeme anglický jazyk a snažíme sa motivovať deti k prirodzenej komunikácii v tomto jazyku. Deti si samy vyberajú činnosti i rôzne aktivity a na základe ich záujmu a preferencií ich realizujeme.

Stiahnite si dokumenty súkromného školského klubu detí v PDF formáte:

Vážení rodičia,

v zmysle školského poriadku a epidemiologických opatrení nesmú rodičia vstupovať do budovy školy. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste vychovávateľov jednotlivých oddelení v školskom klube kontaktovali na týchto telefónnych číslach (stiahnuť zoznam). Rodičia si s vychovávateľom dohodnú spôsob vyzdvihnutia dieťaťa pri hlavnom vchode do školy.


Fotogaléria zážitkov zo školského klubu
školský rok2021/2022

Zábavné popoludnie v Bôrickom parku
20. október 2021

Jesenné počasie nám prialo a tak sme sa vybrali na vychádzku do Bôrického parku. Vyšantili sme sa na preliezkach, trénovali svaly na hrazdách a po krátkej olovrantovej prestávke sme stihli ešte pomaľovať úsmevnými obrázkami chodníky v parku, aby sme potešili a rozosmiali okoloidúcich návštevníkov.


Máme radi ovocie i zeleninu (I.MO)
18. október 2021

Ovocie? Zelenina? Mňááám. V piatok sme mali v SŠKD smoothie day. My prváci sme si s pomocou p.vychovávateľky urobili 2 druhy mixovaných vitamínových bomb: ovocné i zeleninové smoothie. Chutili nám obe. Niektorí z nás si smoothie skúšali urobiť za pomoci svojich rodičov aj doma.


Svetový deň umývania rúk a Vit a Min v klube Lienok
15. október 2021

Pri príležitosti Svetového dňa umývania rúk(15.10.) a celoškolského projektu: Hovorme o jedle, sme si v našom lienkovom klube urobili malú ochutnávku, zdravých nápojov(bylinkový čajík, aloe vera, vyskúšali sme si ako chutí rakytník(jedna malá bobulka nám zabezpečí dennú dávku vitamínu C) a zároveň sme si zopakovali, prečo je tak veľmi dôležitá hygiena rúk, hlavne v tomto našom kovidovom období...Veľa sme sa dozvedeli a aj poučili.


Deň vďačnosti v klube včielok
12. október 2021

Koncom septembra sme si pripomenuli Deň vďačnosti. Mnohokrát si ani neuvedomujeme za čo všetko máme byť vďační.Rozprávali sme sa o dobrých veciach, ktoré iní pre nás urobili alebo nám pomohli urobiť. Následne sme si urobili ďalší zoznam nápadov, ktoré by sme mohli realizovať voči druhým. Od jednoduchého pozdravu s úsmevom, ktorý venujeme každému, koho cez deň stretnete až po pomoc nielen kamarátom ale aj rodičom. Nakoniec sme naše nápady nakreslili.


Deň čokolády vo včielkovom klube
12. október 2021

Aj tento rok sme si pripomenuli Deň čokolády, veď všetci máme radi túto maškrtu. Zo zaujímavého filmu sme sa dozvedeli ako vzniká čokoláda. Nové informácie nás veľmi prekvapili. Potom nasledovala ochutnávka čokolády so zatvorenými očami a porovnávali sme jednotlivé chute čokolád. Na záver sme porovnávali zloženie čokolád a naučili sme čo si budeme čítať na obale tejto pochúťky, keď si ju pôjdeme kupovať. Mňam!


Jesenné hry v školskom klube
11. október 2021

Pekné jesenné počasie sme využili na športové popoludnie. Deti mohli súťažiť v netradičných pohybových súťažiach. Mali sme sedem súťažných stanovíšť a cieľom bolo nazbierať čo najviac bodov. Deti boli vyhodnotené podľa jednotlivých ročníkov. Z každého ročníka boli ocenení traja najlepší, ale samozrejme sladkú odmenu dostal každý, ktorý sa zapojil do súťaže.


September v klube Lienok
1. október 2021

V septembri sme v klube Lienok zažili veľa.
Triedne divadielko v réžii Loranka Grznára
Celoklubová akcia: Vďačnosť, v ktorej sme vyjadrili poďakovanie za všetko dobré, čo v živote máme...
Pani Jeseň - tvoríme z prírodnín
Zábavné hry na školskom dvore aj s heligónkou v podaní Ninky Ondrovej


September plný zážitkov (V. výchovné oddelenie - II.JŽ + IV.DF)
29. september 2021

Prvý mesiac školského roka máme úspešne za sebou. Chvíľku nám trvalo kým sme si opäť zvykli na školský režim avšak zábava s kamarátmi nám v tom dokázala veľmi pomôcť. Počas septembra sme v našom oddelení medzi sebou privítali žiakov z triedy delfínov a opätovne sa spoznávali. Dozvedeli sme sa niekoľko nových vecí o každom z nás. Naše nové kamarátstva sme upevňovali prostredníctvom rôznych spoločných športových aktivít. Nemohlo chýbať spoznávanie nových hier, zlepšovanie spolupráce a taktiež základných pohybových zručností. Popritom všetkom sme objavili i malé „chybičky krásy“ v našom správaní alebo športových výkonoch, na ktorých môžeme počas celého školského roka pracovať. Držíme sa hesla, že chyby nie sú zlé, pretože každý z nás sa z nich môže niečo naučiť. Aby toho nebolo málo, tak traja z nás sa pri príležitosti Svetového dňa vďačnosti zmenili na skutočných hercov a na vlastnej koži zažili aké náročné je natáčať film – skúšanie, opakovanie rovnakých scén, nepodarené zábery... Toto všetko však viedlo k nášmu finálnemu dielu – príbehu s názvom „Vďačnosť“, ktorý si môžete pozrieť v priloženom odkaze. Dúfame, že sa Vám naše zážitky a rovnako i príbeh páčia. My sa už tešíme na ďalší mesiac, ktorý bude taktiež plný zábavy a nových skúseností.

Film Vďačnosť: https://youtu.be/ddVtVRzmifkOnline: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník