Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Konzultačné hodinyPedagogickí zamestnanci našej školy oboznamujú rodičov s nasledovnými konzultačnými hodinami platnými pre školský rok 2021/2022. Prosíme rodičov, aby ich dodržiavali.


Učiteľ Deň Od - do Miestnosť
Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská  utorok 13:50 - 14:50 140 
Bc. Alžbeta Cesneková  pondelok  8:00 - 9:00  zborovňa 
Mgr. Daša Homolová  streda  7:00 - 8:00  140 
Mgr. Jana Hrianková  piatok 11:40 -12:40  140 
Mgr. Barbora Chudobová  pondelok  12:45 - 13: 45  zborovňa 
Mgr. Martina Jalovičárová  piatok 9:40 - 10:40 zborovňa
Mgr. Janka Kaisová  štvrtok 10:50 -11:50 026
Mgr. Jana Kaňová  utorok  8:50 - 9:50  140 
Mgr. Martin Marcinek  pondelok  12:45-13:45 kabinet TSV
Mgr. Iveta Pastorková  pondelok  7.30 - 8.30  026 
Mgr. Bc. Ivana Paúrová  utorok
štvrtok
piatok
8.00-8.45
14.35-15.20
8.00-8.45
026
Ing. Marcel Prievozník  pondelok
streda
13.00-13.30
7.30-8.00
026
PaedDr. Miroslava Trippé  štvrtok 10:00-11:00  026 
Mgr. Lenka Tvrdá  pondelok utorok 14.00 - 15.00 kancel. ZRŠ 
PhDr. Róbert Višňovský PhD.      

Učitelia primárneho vzdelávania si s rodičmi dohadujú individuálne konzultačné hodiny na základe dohody.Online: 7 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník