Dnes je nedeľa 27. novembra 2022. Meniny: Milan
Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vážení rodičia, milí žiaci!
Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského vianočného projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", ktorý bude prebiehať v termíne od 28.11. do 3.12.2022. Projekt funguje na dobrovoľníckej báze a cieľom je potešiť nám/ Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti. Krabice od topánok možno naplniť niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím na zábavu a hlavne vložiť do nich niečo od srdca. Dovoľujeme si Vás osloviť do predvianočnej výzvy tohto oceneného projektu a veríme, že sa nám podarí potešiť čo najviac seniorov a prepojiť generáciu detí s generáciou najstarších ľudí. Bližšie informácie získajú žiaci od triednych učiteľov.

Za každú pomoc ĎAKUJEME!Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieRegistrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Konzultačné hodinyPedagogickí zamestnanci našej školy oboznamujú rodičov s nasledovnými konzultačnými hodinami platnými pre školský rok 2022/2023. Prosíme rodičov, aby ich dodržiavali.


Učiteľ Deň Od - do Miestnosť
Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská  pondelok 10:45 - 11:45 140
PaedDr. Mária Baučeková  štvrtok 10:40-11:40 029
Mgr. Ivana Haščíková  streda  11.30 - 12.30 026
Mgr. Jana Hrianková  utorok 12:45- 13:45 140
Mgr. Barbora Chudobová  streda 10:00 - 11:00 029
Mgr. Martina Jalovičárová  štvrtok 10:45 - 11:45 029
Mgr. Jozef Juríček  utorok 9:00-9:30
11:45-12:15
140
Mgr. Jana Kaňová  streda 13:50-14:50 140
Mgr. Martin Marcinek  pondelok 10.40-11.40 Kabinet TSV
Mgr. Iveta Pastorková  pondelok 9.55 - 10.55 026
Mgr. Bc. Ivana Paúrová  streda 8.00 - 9.00 026
Ing. Marcel Prievozník  utorok  13.00-14.00 026
Peter Sweeney streda 11:35 - 12:35 140
Mgr. Andrea Šimková pondelok 13.00 - 14.00 026
Mgr. Lenka Tvrdá  pondelok streda 14.45 - 15.45 043

Učitelia primárneho vzdelávania si s rodičmi dohadujú individuálne konzultačné hodiny na základe dohody.Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník