School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Návrh záujmových útvarov pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2021/2022. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČLetné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021(štvrtok) a končia 31. augusta 2021 (utorok).
Vyučovanie začína v štvrtok 2. septembra 2021. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.Prihlásenie

Login
Heslo

Konzultačné hodinyPedagogickí zamestnanci našej školy oboznamujú rodičov s nasledovnými konzultačnými hodinami platnými pre školský rok 2020/2021. Prosíme rodičov, aby ich dodržiavali.


Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská
streda
10:40 - 11:40
140
Mgr. Alžbeta Cesneková
streda
10:00 - 11:00
140
Mgr. Daša Homolová
pondelok
10:40 - 11:40
140
Mgr. Jana Hrianková
streda
štvrtok
14:35-15:05
140
Mgr. Barbora Chudobová
utorok
13:00 - 13:45
zborovňa
Mgr. Martina Jalovičárová
pondelok
8:45-9:45
zborovňa
Mgr. Janka Kaisová
pondelok
9.40-10.40
026
Ing. Mária Krajčiová
pondelok
9:40 - 10:40
zborovňa
Mgr. Martin Marcinek
pondelok
9.55- 10.55
kabinet TV
Mgr. Iveta Pastorková
štvrtok
7.00 - 8.00
026
Mgr. Bc. Ivana Paúrová
pondelok
07:30 - 08.30
026
Ing. Marcel Prievozník
streda
7:30 - 8:30
026
PaedDr. Miroslava Trippé
streda
10:40-11:40
026
Mgr. Lenka Tvrdá
podelok
utorok
14.00 - 15.00
043

Učitelia primárneho vzdelávania si s rodičmi dohadujú individuálne konzultačné hodiny na základe dohody.Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník