Dnes je štvrtok 2. decembra 2021. Meniny: Bibiána
Informácia o zmene činnosti SŠKD   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia o zmene činnosti SŠKD

Vážení rodičia,
informujeme Vás, že činnosť školského klubu detí na našej škole bude od 1. decembra 2021 (stredy) vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým opatreniam a nariadeniam MŠVVaŠ zmenená nasledovným spôsobom.

6,30 – 7,40 hod. – ranný školský klub – Vzhľadom ku zamedzeniu premiešavania skupín pôjde každý žiak do svojej kmeňovej triedy, kde sa bude môcť venovať individuálnej príprave pred vyučovaním. Dozor nad žiakmi budú vykonávať poverení vychovávatelia.

Činnosť poobedňajšieho školského klubu bude skrátená do 16,30 hod.

Za Vašu ústretovosť a porozumenie vopred ďakujeme.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Projekt Comenius... s podtitulom "Earth, Wind & Fire" - "Zem, vietor a oheň"

Projekt je zameraný na tvorivú spoluprácu žiakov z troch škôl:


Deti budú navzájom po dobu troch rokov spolupracovať a vymieňať si miestne legendy, mýty a povesti vo forme prezentácií, príbehov, piesní, brožúr i divadelných hier. Tento náročný ale určite zaujímavý projekt je realizovaný s podporou Programu celoživotného vzdelávania Comenius – školské projekty v rámci Európskej únie.


Hlavné aktivity realizované v šk. roku 2008/2009
Partnerské stretnutie v Žiline

V dňoch 1. až 5. decembra 2008 sa uskutočnilo partnerské stretnutie učiteľov z troch škôl v Žiline. Z francúzskej školy sa zúčastnili páni učitelia Tyson, Faivre, Pasquier a zo španielskej školy dvaja zástupcovia – pán Sanchez a pani Girón Gambero. Hlavným motívom tohto stretnutia bolo plánovanie a organizácia posledného ročníka trvania projektu. Hlavným produktom v tomto školskom roku bude medzinárodný videofilm s dramatizovanou hrou vybraného detského príbehu. Žiaci budú naďalej spolupracovať a komunikovať prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, klasickej pošty.


Fotogaléria Margitá a Besná Jánošík


Hlavné aktivity realizované v šk. roku 2007/2008

Partnerské stretnutie v španielskej Málage

V dňoch 11. až 17. novembra 2007 sa uskutočnilo partnerské stretnutie učiteľov z troch škôl v španielskej Málage. Z našej školy boli vyslaní štyria reprezentanti - riaditeľka SZŠ p. Mgr. Zuzana Oleárová, zást.riad. SZŠ p. Mgr. Martin Isteník, učiteľka pre 1. stupeň SZŠ PaedDr. Janka Brxová a učiteľka pre 2. stupeň SZŠ Mgr. Janka Miľanová. Hosťujúcou školou bola základná škola C.E.I.P. Simon Bolivar v Malage. Projekt bol úspešne schválený a predĺžený na obdobie dvoch nasledujúcich školských rokov. Z tohto dôvodu bolo hlavným motívom tohto stretnutia plánovanie a organizácia pokračujúcej spolupráce. V tomto školskom roku budú žiaci navzájom komunikovať prostredníctvom e-mailovej korešpondencie, klasickej pošty, videokonferencií a tvoriť príbehy viažuce sa k miestnym legendám, mýtom a povestiam. Hlavným výsledným produktom bude kniha, ktorá bude pozostávať z príbehov vytvorených podľa jednotnej symboliky. Toto neskôr umožní názornú predstavu detí o spoločných znakoch i rozdieloch v mytológii rôznych národov. Fotogaléria

Ďalšie aktivity
 • výmena žiackych i triednych prezentácií o vlastných záujmoch, rodine, zvykoch danej krajiny, škole i rodine (2. – 4. ročník) – PowerPoint prezentácie a listy kamarátom,
 • videokonferencie medzi žiakmi z troch škôl venované spoznávaniu rovesníkov z iných krajín,
 • štúdium regionálnych príbehov, tvorba vlastných príbehov viažucich sa k štyrom živlom – ohňu, vode, vzduchu a zemi a k obrázkovém osnove – dobro - žaba, zlo – drak, miesto – les, zápletka – poklad
 • zviazanie všetkých príbehov z troch škôl do spoločnej reprezentačnej knihy z príbehov o legendách, povestiach a rozprávkách z vlastnej tvorby žiakov,
 • štvrté stretnutie pedagógov z troch škôl vo francúzskom Fontainebleau v dňoch 12. – 16. mája 2008, ktoré bolo venované viazaniu reprezentačnej knihy, ich prezentácii francúzskym deťom a plánovaniu práce v budúcom školskom roku
 • čítanie spoločného diela - knihy, prezeranie a štúdium publikácií a internetových zdrojov o regiónoch jednotlivých zahraničných škôl,
 • porovnávanie príbehov, poukázanie na společné znaky i rozdiely v chápaní legiend a mýtov.

Dragon
(N. Ponce, N. Jandzíková, K. Turiaková)
Dragon
(Iveta Rojčeková)
Žabí poklad
(projekt z Francúzska)
Práce zo Slovenska Práce z Francúzska Práce z Francúzska


Hlavné aktivity realizované v šk. roku 2006/2007
Partnerské stretnutie vo Francúzsku

Prvé stretnutie pedagógov z týchto troch škôl v októbri vo Francúzsku, na ktorom sa začala spolupráca na projekte so zameraním na porovnávanie vzdelávacích systémov v rôznych európskych krajinách. Fotogaléria

Ďalšie aktivity
 • výmena brožúr o škole (3. až 4.ročníky),
 • výmena videí o škole, ktoré nahrávali a spracovávali samotní žiaci,
 • zbieranie regionálnych piesní a príbehov, tvorba vlastných básní a príbehov viažucich sa k štyrom živlom – ohňu, vode, vzduchu a zemi, nahrávanie piesní na video formát, tvorba sprievodných brožúr o obsahu piesní.
 • školský časopis venovaný tematike štyroch živlov,
 • druhé stretnutie pedagógov z troch škôl v Žiline v dňoch 7. – 11. mája 2007, ktoré bolo venované príprave k pokračovaniu projektu v nastávajúcich dvoch školských rokoch.Matej Hubocan
O vetre (báseň)
Andy Jandzík
Vetrík (báseň)
Lucia Podmanická
Janka (báseň)


Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník