Dnes je utorok 28. septembra 2021. Meniny: Václav
Zber papiera   »»»   27.09 - 01.10.2021 v areáli našej školy v čase od 7:30 - 8:00 a 14:00 -14:30.   • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci,
v dňoch 27.09 - 01.10.2021 bude v areáli našej školy prebiehať zber papiera. Papier je možné odovzdať v čase od 7:30 - 8:00 a 14:00 -14:30, prípadne môžete papier nechať položený pri kontajneri, riadne označený menom žiaka a triedy, ktorú navštevuje. Papier, prosím, prineste zviazaný, nie uzavretý v krabici. V piatok (01.10) je možné papier priniesť len do 8:00 z dôvodu odvozu kontajnera.Oznam centra voľného času

Dovoľujeme si Vás informovať, že činnosť záujmových útvarov v SCVČ Oravská cesta 11 sa začína v stredu, 22.09.2021. Žiakov si z tried/školského klubu vyzdvihnú vedúci ZÚ.

Ďalšie informácie ohľadom záujmových útvarov na školský rok 2021/2022:

  • Z dôvodu malého alebo žiadneho záujmu sa neotvárajú krúžky/ZÚ: Ruština, Školský časopis a Didaktické hry v matematike.
    Žiaci majú možnosť sa zaradiť do iných záujmových útvarov. Dodatočne sa môžu nahlásiť u vedúcej SCVČ.
  • Záujmové útvary Konštrukčné a zábavné hry 1 (1. 2. ročník) a Tvorivé dielne 1 (2. a 4.ročník) budú pre veľký záujem a snahu vyhovieť všetkým záujemcom rozdelené po ročníkoch, ktoré sa budú striedať po týždňoch (1. týždeň - jeden ročník, 2. týždeň -iný ročník).
  • V prípade záujmu o ďalší/iný krúžok/ZÚ alebo odhlásenie je potrebné vypísať novú prihlášku alebo žiadosť o odhlásenie (nájdete na webe školy v sekcii horná lišta, Domov-SCVČ alebo na: https://www.sukrzsza.sk/skola-119).
    Vypísanú a podpísanú žiadosť je potrebné odovzdať vedúcemu ZÚ, vedúcej SCVČ alebo triednej učiteľke.
  • Činnosť SCVČ sa riadi podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky.

vedúca SCVČZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Verejné obstarávanieZoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov pre 1.- 9. ročník základných škôl
Na stiahnutie
Zoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov
Časť 1. UČEBNICE PRE 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Opis predmetu zákazky Ročník Množstvo /kus
Šlabikár 1. časť 1. 44
Šlabikár 2. časť 1. 44
Čítanka pre 1. ročník 1. 44
Písanie v 1. ročníku ZŠ 1. 44
Moje prvé čiary 1. 40
Učíme sa čítať 1. 20
Matematika  pre prvákov 1. časť 1. 42
Matematika pre prvákov 2. časť 1. 42
Zbierka úloh z matematiky 1. 42
Hudobníček 1 1., 2. 168
     
Matematika pre druhákov učebnica 2. 42
Matematika pracovný zošit - 1. časť 2. 42
Matematika pracovný zošit - 2. časť 2. 42
Zbierka úloh z matematiky 2. 42
Prvouka pre 2. ročník 2. 32
Zvládnime ľahko a hravo tvrdé a mäkké slabiky 2. 40
Slovenský jazyk pre 2. ročník učebnica 2. 45
Slovenský jazyk pre 2. ročník pracovný zošit 2. 45
Čítanka pre 2. ročník 2. 45
     
Slovenský jazyk pre 3. ročník – pracovný zošit 3. 42
Čítanka pre 3. ročník 3. 42
Vybrané slová 3. 40
Matematika - učebnica 3. 42
Matematika - pracovný zošit, 1. časť 3. 42
Matematika - pracovný zošit, 2. časť 3. 42
Zbierka úloh z matematiky 3. 42
Násobilka na každú lavicu – zbierka úloh 3. 44
Hudobníček 2 3. 8
Prírodoveda – pracovná učebnica 3. 45
Vlastiveda – pracovná učebnica 3. 45
     
Matematika - pracovný zošit - 1. diel 4. 41
Matematika - pracovný zošit - 2. diel 4. 41
Matematika - učebnica 4. 41
Vlastiveda  1. časť – pracovná učebnica 4. 45
Vlastiveda  2. časť – pracovná učebnica 4. 45
Prírodoveda – pracovná učebnica 4. 45
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ učebnica 4. 41
Slovenský jazyk pre 4. ročník pracovný zošit – 1. časť 4. 41
Slovenský jazyk pre 4. ročník pracovný zošit – 2. časť 4. 41
Čítanka pre 4. ročník 4. 41
Písanie a slohová výchova 4 – 1. zošit 4. 44
Mimočítankové čítanie 4 4. 40
Časť 2. UČEBNICE PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
Testovanie 5 SJL – pracovný zošit 5. 35
Testovanie 5 MAT – pracovný zošit 5. 5
Hravá matematika – pracovný zošit 5. 40
Hravá geografia – pracovný zošit 5. 40
Geografický atlas pre ZŠ a SŠ 5. 15
Poznávanie cez dialóg – pracovný zošit 5. 20
     
Hravá matematika – pracovný zošit 6. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 6. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 6. 35
Poznávanie pravdy – pracovný zošit 6. 17
     
Hravá matematika – pracovný zošit 7. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 7. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 7. 35
Sloboda človeka – pracovný zošit 7. 17
     
Hravá matematika – pracovný zošit 8. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 8. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 8. 35
Dôstojnosť človeka – pracovný zošit 8. 17
     
Chémia -učebnica 9. 10
Hravá matematika – pracovný zošit 9. 20
Hravá fyzika – pracovný zošit 9. 20
Hravá geografia – pracovný zošit 9. 20
Zodpovednosť človeka – pracovný zošit 9. 10
Časť 3. JAZYKOVÉ UČEBNICE    
Anglický jazyk
Učebnica - anglický jazyk Next Move 1 Workbook 5. 35
Učebnica - anglický jazyk  Next Move 2 Workbook 6. 34
Učebnica -  anglický jazyk  Next Move 3 Workbook 7.,8. 85
Pracovný zošit – anglický jazyk Next Move 3 Student´s Book 7.,8. 50
Učebnica – anglický jazyk  Next Move 4 Workbook 9. 18
Pracovný zošit – anglický jazyk Next Move 4 Student´s Book 9. 4
Nemecký jazyk
Učebnica – nemecký jazyk Beste Freunde A2.1 druhý stupeň 14
Pracovný zošit – nemecký jazyk  Beste Freunde A2.1 druhý stupeň 14
Španielsky jazyk
Učebnica – španielsky jazyk Chicos Chicas 1 5. 10
Učebnica – španielsky jazyk Chicos Chicas 2 druhý stupeň 10
Ruský jazyk
Učebnica 5. 17
Pracovný zošit 5. 17
Písanka 5. 17
Online: 6 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník