Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Verejné obstarávanieZoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov pre 1.- 9. ročník základných škôl
Na stiahnutie
Zoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov
Časť 1. UČEBNICE PRE 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Opis predmetu zákazky Ročník Množstvo /kus
Šlabikár 1. časť 1. 44
Šlabikár 2. časť 1. 44
Čítanka pre 1. ročník 1. 44
Písanie v 1. ročníku ZŠ 1. 44
Moje prvé čiary 1. 40
Učíme sa čítať 1. 20
Matematika  pre prvákov 1. časť 1. 42
Matematika pre prvákov 2. časť 1. 42
Zbierka úloh z matematiky 1. 42
Hudobníček 1 1., 2. 168
     
Matematika pre druhákov učebnica 2. 42
Matematika pracovný zošit - 1. časť 2. 42
Matematika pracovný zošit - 2. časť 2. 42
Zbierka úloh z matematiky 2. 42
Prvouka pre 2. ročník 2. 32
Zvládnime ľahko a hravo tvrdé a mäkké slabiky 2. 40
Slovenský jazyk pre 2. ročník učebnica 2. 45
Slovenský jazyk pre 2. ročník pracovný zošit 2. 45
Čítanka pre 2. ročník 2. 45
     
Slovenský jazyk pre 3. ročník – pracovný zošit 3. 42
Čítanka pre 3. ročník 3. 42
Vybrané slová 3. 40
Matematika - učebnica 3. 42
Matematika - pracovný zošit, 1. časť 3. 42
Matematika - pracovný zošit, 2. časť 3. 42
Zbierka úloh z matematiky 3. 42
Násobilka na každú lavicu – zbierka úloh 3. 44
Hudobníček 2 3. 8
Prírodoveda – pracovná učebnica 3. 45
Vlastiveda – pracovná učebnica 3. 45
     
Matematika - pracovný zošit - 1. diel 4. 41
Matematika - pracovný zošit - 2. diel 4. 41
Matematika - učebnica 4. 41
Vlastiveda  1. časť – pracovná učebnica 4. 45
Vlastiveda  2. časť – pracovná učebnica 4. 45
Prírodoveda – pracovná učebnica 4. 45
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ učebnica 4. 41
Slovenský jazyk pre 4. ročník pracovný zošit – 1. časť 4. 41
Slovenský jazyk pre 4. ročník pracovný zošit – 2. časť 4. 41
Čítanka pre 4. ročník 4. 41
Písanie a slohová výchova 4 – 1. zošit 4. 44
Mimočítankové čítanie 4 4. 40
Časť 2. UČEBNICE PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
Testovanie 5 SJL – pracovný zošit 5. 35
Testovanie 5 MAT – pracovný zošit 5. 5
Hravá matematika – pracovný zošit 5. 40
Hravá geografia – pracovný zošit 5. 40
Geografický atlas pre ZŠ a SŠ 5. 15
Poznávanie cez dialóg – pracovný zošit 5. 20
     
Hravá matematika – pracovný zošit 6. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 6. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 6. 35
Poznávanie pravdy – pracovný zošit 6. 17
     
Hravá matematika – pracovný zošit 7. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 7. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 7. 35
Sloboda človeka – pracovný zošit 7. 17
     
Hravá matematika – pracovný zošit 8. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 8. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 8. 35
Dôstojnosť človeka – pracovný zošit 8. 17
     
Chémia -učebnica 9. 10
Hravá matematika – pracovný zošit 9. 20
Hravá fyzika – pracovný zošit 9. 20
Hravá geografia – pracovný zošit 9. 20
Zodpovednosť človeka – pracovný zošit 9. 10
Časť 3. JAZYKOVÉ UČEBNICE    
Anglický jazyk
Učebnica - anglický jazyk Next Move 1 Workbook 5. 35
Učebnica - anglický jazyk  Next Move 2 Workbook 6. 34
Učebnica -  anglický jazyk  Next Move 3 Workbook 7.,8. 85
Pracovný zošit – anglický jazyk Next Move 3 Student´s Book 7.,8. 50
Učebnica – anglický jazyk  Next Move 4 Workbook 9. 18
Pracovný zošit – anglický jazyk Next Move 4 Student´s Book 9. 4
Nemecký jazyk
Učebnica – nemecký jazyk Beste Freunde A2.1 druhý stupeň 14
Pracovný zošit – nemecký jazyk  Beste Freunde A2.1 druhý stupeň 14
Španielsky jazyk
Učebnica – španielsky jazyk Chicos Chicas 1 5. 10
Učebnica – španielsky jazyk Chicos Chicas 2 druhý stupeň 10
Ruský jazyk
Učebnica 5. 17
Pracovný zošit 5. 17
Písanka 5. 17
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník