Dnes je štvrtok 17. júna 2021. Meniny: Adolf
Výsledky KOMPARO 2021 - testovanie žiakov 8. - 9. ročníka - prejsť na stránku   • • •   rong style="font-size:15px;">Zber papiera - 14.06. - 18.06.2021Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO - výsledky testovania žiakov 8.- 9. ročníka

KOMPARO - testovanie žiakov 8. ročníka  

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 57,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 56,3 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,7 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 63,4 % 

DEJ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 50,7 % 

FYZ
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 53,7%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 42,4 % 

V slovenskom jazyku a literatúre, v dejepise a vo fyzike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  

 

KOMPARO - testovanie žiakov 9. ročníka

MAT
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 75,3 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 58,1 % 

SJL
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 72,5 %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,6 % 

V matematike a v slovenskom jazyku sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.Zber papiera

Vážení rodičia a milí žiaci,
v dňoch 14.06. - 18.06.2021 sa uskutoční na našej škole zber papiera. Zber bude prebiehať v týchto časoch: 7:30-7:55 a 14:00 - 14:30. V pondelok 14.06. bude k dispozícii kontajner až v poobedňajších hodinách a v piatok iba ráno, z dôvodu logistiky. Papier je potrebné priniesť zviazaný v neuzavretých krabiciach.

Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujeme.

Prihlásenie

Login
Heslo

Verejné obstarávanieZoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov pre 1.- 9. ročník základných škôl
Na stiahnutie
Zoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov
Časť 1. UČEBNICE PRE 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Opis predmetu zákazky Ročník Množstvo /kus
Šlabikár 1. časť 1. 44
Šlabikár 2. časť 1. 44
Čítanka pre 1. ročník 1. 44
Písanie v 1. ročníku ZŠ 1. 44
Moje prvé čiary 1. 40
Učíme sa čítať 1. 20
Matematika  pre prvákov 1. časť 1. 42
Matematika pre prvákov 2. časť 1. 42
Zbierka úloh z matematiky 1. 42
Hudobníček 1 1., 2. 168
     
Matematika pre druhákov učebnica 2. 42
Matematika pracovný zošit - 1. časť 2. 42
Matematika pracovný zošit - 2. časť 2. 42
Zbierka úloh z matematiky 2. 42
Prvouka pre 2. ročník 2. 32
Zvládnime ľahko a hravo tvrdé a mäkké slabiky 2. 40
Slovenský jazyk pre 2. ročník učebnica 2. 45
Slovenský jazyk pre 2. ročník pracovný zošit 2. 45
Čítanka pre 2. ročník 2. 45
     
Slovenský jazyk pre 3. ročník – pracovný zošit 3. 42
Čítanka pre 3. ročník 3. 42
Vybrané slová 3. 40
Matematika - učebnica 3. 42
Matematika - pracovný zošit, 1. časť 3. 42
Matematika - pracovný zošit, 2. časť 3. 42
Zbierka úloh z matematiky 3. 42
Násobilka na každú lavicu – zbierka úloh 3. 44
Hudobníček 2 3. 8
Prírodoveda – pracovná učebnica 3. 45
Vlastiveda – pracovná učebnica 3. 45
     
Matematika - pracovný zošit - 1. diel 4. 41
Matematika - pracovný zošit - 2. diel 4. 41
Matematika - učebnica 4. 41
Vlastiveda  1. časť – pracovná učebnica 4. 45
Vlastiveda  2. časť – pracovná učebnica 4. 45
Prírodoveda – pracovná učebnica 4. 45
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ učebnica 4. 41
Slovenský jazyk pre 4. ročník pracovný zošit – 1. časť 4. 41
Slovenský jazyk pre 4. ročník pracovný zošit – 2. časť 4. 41
Čítanka pre 4. ročník 4. 41
Písanie a slohová výchova 4 – 1. zošit 4. 44
Mimočítankové čítanie 4 4. 40
Časť 2. UČEBNICE PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
Testovanie 5 SJL – pracovný zošit 5. 35
Testovanie 5 MAT – pracovný zošit 5. 5
Hravá matematika – pracovný zošit 5. 40
Hravá geografia – pracovný zošit 5. 40
Geografický atlas pre ZŠ a SŠ 5. 15
Poznávanie cez dialóg – pracovný zošit 5. 20
     
Hravá matematika – pracovný zošit 6. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 6. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 6. 35
Poznávanie pravdy – pracovný zošit 6. 17
     
Hravá matematika – pracovný zošit 7. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 7. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 7. 35
Sloboda človeka – pracovný zošit 7. 17
     
Hravá matematika – pracovný zošit 8. 35
Hravá fyzika – pracovný zošit 8. 35
Hravá geografia – pracovný zošit 8. 35
Dôstojnosť človeka – pracovný zošit 8. 17
     
Chémia -učebnica 9. 10
Hravá matematika – pracovný zošit 9. 20
Hravá fyzika – pracovný zošit 9. 20
Hravá geografia – pracovný zošit 9. 20
Zodpovednosť človeka – pracovný zošit 9. 10
Časť 3. JAZYKOVÉ UČEBNICE    
Anglický jazyk
Učebnica - anglický jazyk Next Move 1 Workbook 5. 35
Učebnica - anglický jazyk  Next Move 2 Workbook 6. 34
Učebnica -  anglický jazyk  Next Move 3 Workbook 7.,8. 85
Pracovný zošit – anglický jazyk Next Move 3 Student´s Book 7.,8. 50
Učebnica – anglický jazyk  Next Move 4 Workbook 9. 18
Pracovný zošit – anglický jazyk Next Move 4 Student´s Book 9. 4
Nemecký jazyk
Učebnica – nemecký jazyk Beste Freunde A2.1 druhý stupeň 14
Pracovný zošit – nemecký jazyk  Beste Freunde A2.1 druhý stupeň 14
Španielsky jazyk
Učebnica – španielsky jazyk Chicos Chicas 1 5. 10
Učebnica – španielsky jazyk Chicos Chicas 2 druhý stupeň 10
Ruský jazyk
Učebnica 5. 17
Pracovný zošit 5. 17
Písanka 5. 17
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník