Dnes je nedeľa 22. mája 2022. Meniny: Júlia, Juliana
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Prihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRiaditeľka školy
  Mgr. Ľubica Brennerová

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu
Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Špeciálny pedagóg
  Mgr. Marcela Chmeliarová

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka (I.MR)
  Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská - tr. učiteľka (VI.SB)
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka (II.LN)
  Bc. Alžbeta Cesneková
  Mgr. Vladimír Gjabel
  Mgr. Martina Haladová - tr. učiteľka (II.JŽ)
  Mgr. Katarína Holešová - tr. učiteľka (VIII.EB)
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka (VII.SVA)
  Mgr. Barbora Chudobová
  Mgr. Dávid Ilčík
  Mgr. Martin Isteník
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka (III.VČ)
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka (IX.NA)
  Mgr. Janka Kaisová - tr. učiteľka (VII.SVB)
  Mgr. Jana Kaňová - tr. učiteľka (V.FB)
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka (IV.ŽB)
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka (I.MO)
  Mgr. Monika Kuzmíková - tr. učiteľka (IV.DF)
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka (III.CHR)
  Mgr. Martin Marcinek - tr. učiteľ (VIII.EA)
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka (V.FA)
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ (VI.SA)
  Mgr. Lenka Tvrdá
  PhDr. Róbert Višňovský PhD.

Zahraniční lektori
  Peter Sweeney(anglický jazyk)
  Hakan Gűzel (anglický jazyk)
  Jonathan Hopkins (anglický jazyk)
  Victoria Pleugezuelos (španielsky jazyk)

Asistenti učiteľa
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Marcela Chmeliarová
  Mgr. Barbora Chudobová
  Bc. Zuzana Vojaská

Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Bc. Alžbeta Cesneková
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Dávid Ilčík
  Mgr. Daša Matejková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Jana Hrianková - vedúca


Organizačná štruktúra je k dispozícii na stiahnutie na tomto odkaze.

Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník