Dnes je streda 13. novembra 2019. Meniny: Stanislav
RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 20. november 2019 (streda)   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ18. november 2019 (pondelok) od 8.00 hod.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 - 2. - 4. apríl 2020 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že z dôvodu organizačno-personálneho zabezpečenia Testovania žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční dňa

20. novembra 2019,
udeľujem žiakom 6. - 9. ročníka
riaditeľské voľno.

Žiaci 1.- 4. ročníka majú riadne vyučovanie, žiaci 5. ročníka majú Testovanie 5. Činnosť školského klubu je bez zmien. 

Ďakujem za ústretovosť a pochopenie.

 

Mgr. Lenka Brodňanová
riaditeľka školyDeň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa

18. novembra 2019 (pondelok) v čase od 8.00 hod.

Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Viac o našej škole sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v dňoch

2. - 4. apríla 2020. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

 • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
 • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRada školy
  Mgr. Karin Hoffmanová - predsedníčka rady
  Mgr. Jana Hrianková - podpredsedníčka rady
  Mgr. Elena Adamíková
  Ing. Tibor Baranec
  Mgr. Monika Bálintová
  Mgr. Zdena Isteníková
  Monika Bullová - zapisovateľka
  Ing. Michaela Chlebecová
  Tibor Krutil
  Mgr. Iveta Ligdayová
  Ing. Júlia Sibylová

  Mail Rady školy pri SZŠ Napíšte pripomienky Rade školy

Zriaďovateľka školy
  Mgr. Zuzana Oleárová

Riaditeľka školy
  Mgr. Lenka Brodňanová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu

Ekonómka
  Ing. Júlia Sibylová

Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Školský psychológ
  Mgr. Veronika Fujáková

Špeciálny pedagóg
  Mgr. Oľga Jáni

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka III.MR, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská - tr. učiteľka IX.NA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca predmetovej komisie PVP,
  Mgr. Lenka Brodňanová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka IV.LN, učiteľka pre primárne vzdelávanie, vedúca metodického združenia,
  Alžbeta Cesneková - učiteľka španielskeho jazyka,
  Mgr. Daša Homolová - tr. učiteľ VI.SB, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka V.FA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Barbora Chudobová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Martin Isteník - učiteľ pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka I.VČ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka VII.SVA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, enviro koordinátor,
  Mgr. Janka Kaisová - tr. učiteľka V.FB, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Ing. Mária Krajčiová, PhD. - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka II.ŽB, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka III.MO, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Monika Kuzmíková - tr. učiteľka II.DF, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka I.CHR, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátor prevencie,
  Mgr. Martin Marcinek - tr. učiteľ VII.SVB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Zuzana Matušíková - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka VIII.EA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca spoločenskovednej predmetovej komisie,
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová - učiteľka pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, výchovný poradca,
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ VIII.EB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúci predmetovej komisie CJ, webový administrátor,
  Mgr. Radoslava Salajová - tr. učiteľka IV.JŽ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Dominik Šmida - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
  PaedDr. Miroslava Trippé - tr. učiteľka VI.SA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Lenka Tvrdá - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu,

Zahraniční lektori
  Rebecca Field (anglický jazyk)
  Jonathan Hopkins (anglický jazyk)
  Victoria Pleugezuelos (španielsky jazyk)
  Peter Sweeney(anglický jazyk)
Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Alžbeta Cesneková
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Veronika Fujáková
  Mgr. Daša Matejková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Jana Hrianková - vedúca

Súkromná školská jedáleň
  Mgr. Lenka Chyláková - vedúca
  Irena Šmáriková - hlavná kuchárka
  Gabriela Janigová - kuchárka
  Elena Kasáková - kuchárka
  Bc. Monika Krovinová - kuchárka
  Amália Majerová - kuchárka
  Janka Milová - kuchárka
  Božena Dubovická - pomocná kuchárka
  Gabriela Janigová - pomocná kuchárka
  Danka Masná - pomocná kuchárka

Vrátnička
  Agáta HlinkováGrafické znázornenie aktuálne platnej organizačnej štruktúry môžete vidieť na tomto odkaze.

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník