School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Návrh záujmových útvarov pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2021/2022. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČLetné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021(štvrtok) a končia 31. augusta 2021 (utorok).
Vyučovanie začína v štvrtok 2. septembra 2021. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.Prihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRiaditeľka školy
  Mgr. Ľubica Brennerová

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu
Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Špeciálny pedagóg
  Mgr. Oľga Jáni

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka (IV.MR)
  Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská - tr. učiteľka (V.FB)
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka (I.LN)
  Alžbeta Cesneková
  Mgr. Daša Homolová - tr. učiteľ (VII.SVB)
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka (VI.SA)
  Mgr. Barbora Chudobová
  Mgr. Martin Isteník
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka (II.VČ)
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka (VIII.EA)
  Mgr. Janka Kaisová - tr. učiteľka (VI.SB)
  Ing. Mária Krajčiová PhD.
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka (III.ŽB)
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka (IV.MO)
  Mgr. Monika Kuzmíková - tr. učiteľka (III.DF)
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka (II.CHR)
  Mgr. Martin Marcinek - tr. učiteľ (VIII.EB)
  Mgr. Jana Ozaniaková - tr. učiteľ (I.JŽ)
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka (IX.NA)
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ (V.FA)
  PaedDr. Miroslava Trippé - tr. učiteľka (VII.SVA)
  Mgr. Lenka Tvrdá
  PhDr. Róbert Višňovský PhD.

Zahraniční lektori
  Jonathan Hopkins (anglický jazyk)
  Victoria Pleugezuelos (španielsky jazyk)
  Seth Reda (anglický jazyk)
  Peter Sweeney(anglický jazyk)

Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Alžbeta Cesneková
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Dávid Ilčík
  Mgr. Daša Matejková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Jana Hrianková - vedúca

Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník