Dnes je utorok 26. októbra 2021. Meniny: Demeter
Jesenné prázdniny   »»»   Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 - 28. - 29. október 2021. Nástup do školy - 2. november 2021   • • •   Občianske združenie Múdrosťou do sveta   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v školskom roku 2021/2022 sú naplánované v období 28. - 29. októbra 2021. Nástup do školy bude v utorok 2. novembra 2021.Občianske združenie Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

 • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
 • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

 • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
 • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
 • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom občianskom združení, kliknite na tento odkaz.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRiaditeľka školy
  Mgr. Ľubica Brennerová

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu
Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Špeciálny pedagóg
  Mgr. Marcela Chmeliarová

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka (I.MR)
  Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská - tr. učiteľka (VI.SB)
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka (II.LN)
  Bc. Alžbeta Cesneková
  Mgr. Martina Haladová - tr. učiteľka (II.JŽ)
  Mgr. Daša Homolová - tr. učiteľ (VIII.EB)
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka (VII.SVA)
  Mgr. Barbora Chudobová
  Mgr. Martin Isteník
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka (III.VČ)
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka (IX.NA)
  Mgr. Janka Kaisová - tr. učiteľka (VII.SVB)
  Mgr. Jana Kaňová - tr. učiteľka (V.FB)
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka (IV.ŽB)
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka (I.MO)
  Mgr. Monika Kuzmíková - tr. učiteľka (IV.DF)
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka (III.CHR)
  Mgr. Martin Marcinek
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka (V.FA)
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ (VI.SA)
  PaedDr. Miroslava Trippé - tr. učiteľka (VIII.EA)
  Mgr. Lenka Tvrdá
  PhDr. Róbert Višňovský PhD.

Zahraniční lektori
  Peter Sweeney(anglický jazyk)
  Hakan Gűzel (anglický jazyk)
  Jonathan Hopkins (anglický jazyk)
  Victoria Pleugezuelos (španielsky jazyk)

Asistenti učiteľa
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Marcela Chmeliarová
  Mgr. Barbora Chudobová
  Bc. Zuzana Vojaská

Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Bc. Alžbeta Cesneková
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Dávid Ilčík
  Mgr. Daša Matejková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Jana Hrianková - vedúca

Online: 7 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník