Dnes je štvrtok 27. júna 2019. Meniny: Ladislav(a)
Zmena príspevku na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.09.2019. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Vážení rodičia, 
dňa 28. júna 2019 (piatok) o 8:30 hod. sa v školskej jedálni uskutoční  slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019. Následne bude žiakom odovzdané vysvedčenie v jednotlivých triedach. Po odovzdaní vysvedčení môžu ísť žiaci domov. V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

Prajeme Vám a Vašim deťom príjemné prežitie letných dní.

vedenie školyZmena príspevku na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.09.2019

Súkromná školská jedáleň Oravská cesta11, Žilina
ako súčasť Súkromnej základnej školy Oravská cesta11, Žilina (SŠJ)

informuje o zmene príspevku na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.09.2019

Pre viac informácií kliknite na tento odkaz.Prihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRada školy
  Mgr. Karin Hoffmanová - predsedníčka rady
  Mgr. Jana Hrianková - podpredsedníčka rady
  Mgr. Elena Adamíková
  Ing. Tibor Baranec
  Mgr. Monika Bálintová
  Mgr. Zdena Isteníková
  Monika Bullová - zapisovateľka
  Ing. Michaela Chlebecová
  Tibor Krutil
  Mgr. Iveta Ligdayová
  Ing. Júlia Sibylová

  Mail Rady školy pri SZŠ Napíšte pripomienky Rade školy

Zriaďovateľka školy
  Mgr. Zuzana Oleárová

Riaditeľka školy
  Mgr. Lenka Brodňanová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu

Ekonómka
  Ing. Júlia Sibylová

Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Školský psychológ
  Mgr. Veronika Fujáková

Špeciálny pedagóg
  Mgr. Oľga Jáni

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka II.MR, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská - tr. učiteľka VIII.EA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca predmetovej komisie PVP,
  Mgr. Lenka Brodňanová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka III.LN, učiteľka pre primárne vzdelávanie, vedúca metodického združenia,
  Mgr. Ivan Fiala - tr. učiteľ VI.SB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátor informatizácie,
  Mgr. Daša Homolová - tr. učiteľ V.FB, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka IX.NA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Barbora Chudobová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Martin Isteník - učiteľ pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka IV.VČ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka VI.SA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, enviro koordinátor,
  Mgr. Janka Kaisová - tr. učiteľka VIII.EB, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Mária Krajčiová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka I.ŽB, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka II.MO, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Monika Kuzmíková - tr. učiteľka I.DF, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka IV.CHR, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátor prevencie,
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka VII.SVA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca spoločenskovednej predmetovej komisie,
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová - učiteľka pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, výchovný poradca,
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ VII.SVB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúci predmetovej komisie CJ, webový administrátor,
  Mgr. Radoslava Salajová - tr. učiteľka III.JŽ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  PaedDr. Miroslava Trippé - tr. učiteľka V.FA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Lenka Tvrdá - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu,

Zahraniční lektori
  Jonathan Hopkins
  Peter Sweeney
  Zane Mark Zenner
Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Mgr. Božena Brezovská
  Alžbeta Cesneková
  Mgr. Veronika Fujáková
  Mgr. Daša Matejková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Jana Hrianková - vedúca

Súkromná školská jedáleň
  Mgr. Lenka Chyláková - vedúca
  Irena Šmáriková - hlavná kuchárka
  Gabriela Janigová - kuchárka
  Elena Kasáková - kuchárka
  Bc. Monika Krovinová - kuchárka
  Amália Majerová - kuchárka
  Janka Milová - kuchárka
  Božena Dubovická - pomocná kuchárka
  Gabriela Janigová - pomocná kuchárka
  Danka Masná - pomocná kuchárka

Vrátnička
  Agáta HlinkováGrafické znázornenie aktuálne platnej organizačnej štruktúry môžete vidieť na tomto odkaze.

Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník