Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRiaditeľka školy
  Mgr. Zuzana Gašparíková - riaditeľka školy

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu
Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Špeciálny pedagóg
  Mgr. Marcela Chmeliarová

Školský psychológ
  Mgr. Denisa Sopoligová

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka (II.MR)
  Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská - tr. učiteľka (VII.SVB)
  PaedDr. Mária Baučeková
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka (III.LN)
  Mgr. Alžbeta Cesneková
  Mgr. Martina Haladová - tr. učiteľka (III.JŽ)
  Mgr. Ivana Haščíková - tr. učiteľ (V.FB)
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka (VIII.EA)
  Mgr. Barbora Chudobová
  Mgr. Dávid Ilčík
  Mgr. Martin Isteník
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka (IV.VČ)
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka (V.FA)
  Mgr. Jozef Juríček
  Mgr. Jana Kaňová - tr. učiteľka (VI.SB)
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka (I.ŽB)
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka (II.MO)
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka (IV.CHR)
  Mgr. Martin Marcinek - tr. učiteľ (IX.NA)
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka (VI.SA)
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová - tr. učiteľka (VIII.EB)
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ (VII.SVA)
  Mgr. Andrea Šimková
  Mgr. Silvia Tichá - tr. učiteľka (I.DF)
  Mgr. Lenka Tvrdá

Zahraniční lektori
  Layla Abdeldabah (anglický jazyk)
  Peter Sweeney (anglický jazyk)
  Victoria Pleugezuelos (španielsky jazyk)

Asistenti učiteľa
  Mgr. Marcela Chmeliarová
  Mgr. Barbora Chudobová
  Bc. Zuzana Vojaská

Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Bc. Alžbeta Cesneková
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Dávid Ilčík
  Mgr. Daša Matejková
  Mgr. Michaela Sabelová
  Mgr. Mária Súlovcová

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Jana Hrianková - vedúca


Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník