Dnes je štvrtok 13. mája 2021. Meniny: Servác
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Prihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRiaditeľka školy
  Mgr. Ľubica Brennerová

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu
Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Špeciálny pedagóg
  Mgr. Oľga Jáni

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka (IV.MR)
  Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská - tr. učiteľka (V.FB)
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka (I.LN)
  Alžbeta Cesneková
  Mgr. Daša Homolová - tr. učiteľ (VII.SVB)
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka (VI.SA)
  Mgr. Barbora Chudobová
  Mgr. Martin Isteník
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka (II.VČ)
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka (VIII.EA)
  Mgr. Janka Kaisová - tr. učiteľka (VI.SB)
  Ing. Mária Krajčiová PhD.
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka (III.ŽB)
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka (IV.MO)
  Mgr. Monika Kuzmíková - tr. učiteľka (III.DF)
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka (II.CHR)
  Mgr. Martin Marcinek - tr. učiteľ (VIII.EB)
  Mgr. Jana Ozaniaková - tr. učiteľ (I.JŽ)
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka (IX.NA)
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ (V.FA)
  PaedDr. Miroslava Trippé - tr. učiteľka (VII.SVA)
  Mgr. Lenka Tvrdá
  PhDr. Róbert Višňovský PhD.

Zahraniční lektori
  Jonathan Hopkins (anglický jazyk)
  Victoria Pleugezuelos (španielsky jazyk)
  Seth Reda (anglický jazyk)
  Peter Sweeney(anglický jazyk)

Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Alžbeta Cesneková
  Bc. Zuzana Freer
  Mgr. Dávid Ilčík
  Mgr. Daša Matejková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Jana Hrianková - vedúca

Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník