Dnes je štvrtok 2. decembra 2021. Meniny: Bibiána
Informácia o zmene činnosti SŠKD   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia o zmene činnosti SŠKD

Vážení rodičia,
informujeme Vás, že činnosť školského klubu detí na našej škole bude od 1. decembra 2021 (stredy) vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým opatreniam a nariadeniam MŠVVaŠ zmenená nasledovným spôsobom.

6,30 – 7,40 hod. – ranný školský klub – Vzhľadom ku zamedzeniu premiešavania skupín pôjde každý žiak do svojej kmeňovej triedy, kde sa bude môcť venovať individuálnej príprave pred vyučovaním. Dozor nad žiakmi budú vykonávať poverení vychovávatelia.

Činnosť poobedňajšieho školského klubu bude skrátená do 16,30 hod.

Za Vašu ústretovosť a porozumenie vopred ďakujeme.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižniceškolský rok 2015/2016

Podujatie sa v našej škole stalo už tradíciou. Aj tento rok sme si našli čas a popri ďalších projektoch ako Týždeň zdravej výživy, kde sme sa starali o svoje telá a dopriali im zdravú stravu, v knižničnom podujatí sme nasýtili svoje duše, veď nielen deti sú večne zvedavé, aj my, dospeláci, sa celý život učíme. A tak sme sa učili navzájom – učitelia žiakov a žiaci nás, učiteľov. Naše učenie malo rôzne formy: od netradičných hodín v knižnici cez prezentácie a čítačky z vlastných kníh až po obľúbené dramatizácie, ktoré deti milujú. Samozrejme, nechýbala osobnosť Ľudovíta Štúra, s ktorým sme sa pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra bližšie zoznámili, aby sme ho spoznali nielen ako jazykovedca, politika, novinára či autora Rozžehnání. Vzájomné učenie obidve strany veľmi obohatilo. Čím? V prvom rade novými vedomosťami, ale aj poznaním, že studnica múdrosti so živou vodou ukrytá v knihách je nekonečná a že vďaka nej môžeme svoj život naozaj žiť, nielen prežívať...

Primárne vzdelávanie
Tóno, ja a mravce

Počas prvej vyučovacej hodiny prezentovali svoje divadelné predstavenie (dramatizácia knihy „Tóno, ja a mravce“) triedy IV.LN pre I.VČ a IV.JŽ pre I.CHR v príslušných prváckych triedach.

Čítačky diel

Triedy III.MR, II.ŽB, III.MO a II.DF si v tom istom čase čítali navzájom úryvky z vlastných knižiek v školskej knižnici. Tvorbe vlastnoručne vyrobených a napísaných kníh predchádzala návšteva tlačiarne a tvorivé literárne dielne s pani učiteľkami na hodinách čítania. Pozrite si video.

Reading Relay Race (čitateľská štafeta)

Žiaci nižšieho stredného vzdelávania si v rámci nášho pracovného názvu tohto projektu "Hľadáme múdrosť v knihách" pripravili tvorivé hodiny angličtiny (Reading Relay Race alebo Čitateľská štafeta). Cieľom tejto aktivity bolo nielen pracovať s knižničným fondom, ale predovšetkým rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov v anglickom jazyku a následne jednoduchým spôsobom spätnou väzbou overiť pochopenie obsahu. Pozrite si video.

Hodina geografie

Naši piataci sa s učiteľom geografie stretli v školskej knižnici, aby pri práci s knihou spoznali rôzne zákutia našej krajiny. Po štúdiu kníh si spracovali projekty, ktoré hneď aj odprezentovali spolužiakom. Pozrite si video.

Hlavné podujatie

Cieľom tejto interaktívnej prezentácie bolo priblížiť čo najviac reálnu, nie všeobecne známu romantickú podobu Ľ. Štúra, možno aj cez legendy vyznania lásky Adele Ostrolúckej v v Grasalkovičovom, teda v dnešnom prezidentskom paláci či vyjadrenia Ivana Štúra (jeden z jeho prasynovcov), podľa ktorého si „nevedel zaviazať šatku, predchodkyňu dnešných kravát. Keď chcel vyzerať dôstojne, vždy mu ju musel zaviazať niekto iný." Vynikajúcemu mysliteľovi a v bežnom živote nie veľmi praktickému Štúrovi sme vzdali hold spoločným veľkým „ďakujeme“ za jazyk, ktorým dnes hovoríme a slova sa ujali naše dve moderátorky, ktoré uviedli paródiu Ludevít a Aďelka v podaní žiakov z VIII.EA. Pozrite si video.

Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník