Dnes je utorok 11. decembra 2018. Meniny: Hilda
Triedne rodičovské združenia (1. - 9. ročník) 12. december 2018 o 16:00 hod. v jednotlivých triedach   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Triedne rodičovské združenia (1. - 9. ročník)

Vážení rodičia, 
oznamujeme Vám, že dňa 12.12.2018 o 16:00 hod. sa budú konať triedne rodičovské združenia (1. - 9. ročník), ktorých obsahom bude nielen riešenie výchovno-vzdelávacích výsledkov Vašich detí, ale aj podpisovanie nových dodatkov k Zmluve o poskytovaní vzdelania na súkromnej škole.

Vaša účasť je nutná.

vedenie školy


Vianočný pozdrav

Vážení rodičia, milí žiaci,
prajeme Vám príjemné vianočné sviatky naplnené pohodou, pokojom a pevným zdravím v kruhu Vašej rodiny a známych. V novom roku 2019 si spolu s Vami prajeme veľa úspešných dní nielen v práci, ale i v rodinnom kruhu.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 v dňoch 5. - 6. apríla 2019. Náhradný termín - 25. apríl 2019. Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanieŠkolský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – ISCED2


V školskom roku 2018/2019 sa v 9. ročníku vyučuje podľa ŠVP platného od 01.09.2011.


Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročníky
5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Anglický jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Francúzsky jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Nemecký jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Španielsky jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Konverzácia v anglickom jazyku učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Matematika a práca s informáciami Matematika učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Informatika učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a príroda Fyzika -učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Chémia -učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Biológia učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a spoločnosť Dejepis učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Geografia učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Občianska náuka -učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a hodnoty Etická výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Náboženská výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a svet práce Svet práce --učebné osnovy

plány
--
Technika -učebné osnovy

plány
---
Umenie a kultúra Hudobná výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
--
Výtvarná výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
--
Výchova umením ---učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník