Dnes je štvrtok 2. decembra 2021. Meniny: Bibiána
Informácia o zmene činnosti SŠKD   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia o zmene činnosti SŠKD

Vážení rodičia,
informujeme Vás, že činnosť školského klubu detí na našej škole bude od 1. decembra 2021 (stredy) vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým opatreniam a nariadeniam MŠVVaŠ zmenená nasledovným spôsobom.

6,30 – 7,40 hod. – ranný školský klub – Vzhľadom ku zamedzeniu premiešavania skupín pôjde každý žiak do svojej kmeňovej triedy, kde sa bude môcť venovať individuálnej príprave pred vyučovaním. Dozor nad žiakmi budú vykonávať poverení vychovávatelia.

Činnosť poobedňajšieho školského klubu bude skrátená do 16,30 hod.

Za Vašu ústretovosť a porozumenie vopred ďakujeme.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Metodika CLIL v nižšom strednom vzdelávaníProjekt experimentálneho overovania
Primárnym cieľom projektu je experimentálne overiť pôsobenie metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní na vzdelávacie výsledky žiakov v cudzom jazyku.
Ďalšie ciele:
 • vybrať vhodné obsahy vzdelávania v nejazykových predmetoch,
 • pripraviť anglicko-nemecko-slovenský glosár odborných pojmov
 • vypracovať súbor metodických materiálov (metodické a pracovné listy) pre učiteľov učiacich pomocou metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní

Predmetom experimentálneho overovania je metodika CLIL v nižšom strednom vzdelávaní.


Garanti projektu
 • Štátny pedagogický ústav v Bratislave.
 • Dipl. Ing. Beata Menzlová - koordinátor experimentálneho overovania
 • odborní spolupracovníci - doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ktorá zodpovedá za lingvodidaktickú stránku projektu a PhDr. Eva Farkašová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, ktorá zodpovedá za psychologické testovanie žiakov. Ďalším spolupracovníkom je  PaedDr. Jana Luprichová z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.

Denník projektu
 • pracovné stretnutia koordinátorov z celého Slovenska (ŠPÚ Bratislava, november 2013)
 • vstupné testovanie žiakov 5. ročníka (november 2013)
 • príprava a realizácia dotazníkov pre CLIL učiteľov
 • priebežná tvorba pracovných a metodických listov, evidencia slovnej zásoby
 • konferencia koordinátorov a CLIL učiteľov v Bratislave, workshopy, školenia (23. - 25. október 2014)
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník