Dnes je utorok 13. apríla 2021. Meniny: Aleš
Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Online vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeVenovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ (do 30.4.2021). Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaPrihlásenie

Login
Heslo

Chodím, jazdím bezpečneCieľom projektu je poskytovať výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti v premávke- zvyšovať poznanie a používanie pravidiel cestnej premávky a tým zlepšovať bezpečnosť detí. Keďže v areáli našej školy sa nachádza Detské dopravné ihrisko - pojazdné, využívame ho počas celého školského roka v rámci záujmových činností a vyučovania žiakov našej školy ale aj iných ZŠ a MŠ z okolia. Žiaci v praktických činnostiach získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Tento projekt umožňuje revitalizáciu a rozšírenie materiálneho vybavenia na zefektívnenie ďalšieho vzdelávania detí. Tento projekt je podporovaný Nadačným fondom Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis
Žiaci z klubu na dopravnom ihrisku
26. september 2014
V popoludňajších hodinách pod dohľadom pani vychovávateliek zo Súkromného školského klubu detí počas pobytu na školskom dvore využívali ihrisko aj naši žiaci 1. stupňa. Veľmi obľúbené sú najmä nové motokáry, bicykle a kolobežky zakúpené s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“.
Návšteva zo škôlky na DDI
19. september 2014
Naše detské dopravné ihrisko slúži nielen nám ale aj iným. V dňoch 15. - 19. septembra 2014 si svoje dopravné znalosti a zručnosti preverili a zdokonaľovali aj deti predškolského veku. Navštívili nás 3 triedy z MŠ Jarná a tiež deti z MŠ Stavbárska a Škôlka Včielka. V sprievode svojich pani učiteliek a aj rodičov strávili príjemné slnečné dopoludnie.

Športovo-dopravný deň
25. jún 2014
Dňa 25.6. 2014 si žiaci 1. stupňa užili športovo-dopravný deň. Každá trieda v sprievode triednej učiteľky prešla niekoľkými stanovišťami. V telocvični si navzájom triedy zahrali vybíjanú alebo vyskúšali cvičenia so športovým náradím a náčiním. Na školskom ihrisku si preverili zručnosti v pripravenej jazde šikovnosti i na dopravnom pojazdnom ihrisku.
Všetci si vyskúšali nielen jazdu na nových kolobežkách a bicykloch, ale novinkou boli šlapacie motokáry, ktoré máme vďaka projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ podporovanému Nadačným fondom Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis. Taktiež si otesovali znalosti z dopravnej výchovy v pripravených testoch, dopravných situáciách a dopravných značkách.

Chodím, jazdím bezpečne
24. jún 2014
Naše detské dopravné ihrisko – pojazdné využili 24.6.2014 aj žiaci blízkej Cirkevnej ZŠ Dobrého Pastiera. V praktických činnostiach si overili vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Zaujalo ich najmä nové vybavenie – kolobežky, motokáry, nakúpené v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis.Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník