Dnes je štvrtok 5. decembra 2019. Meniny: Oto
Združenie rodičov žiakov 1. - 9. ročníka - 11. december 2019 (streda) 1. - 4. ročník - podľa osobitného harmonogramu v jednotlivých triedach, 5. - 9. ročník - v čase 15:30 - 17.00 v hod. v školskej jedálni.   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ20. december 2019 (piatok) od 8.00 hod.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 - 2. - 4. apríl 2020 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Združenie rodičov žiakov 1. - 9. ročníka

Dňa 11. decembra 2019 (streda) sa uskutočnia združenia rodičov žiakov 1. - 9. ročníka (primárne a nižšie stredné vzdelávanie):

  • 1. - 4. ročník - podľa osobitného harmonogramu v jednotlivých triedach,
  • 5. - 9. ročník - v čase 15.30 - 17.00 v hod. v školskej jedálni.

Môžete s vyučujúcimi prekonzultovať študijné výsledky Vašich detí. Parkovanie je možné v areáli školy.Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa

20. decembra 2019 (piatok) v čase od 8.00 hod.

Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Viac o našej škole sa môžete dozvedieť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v dňoch

2. - 4. apríla 2020. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Chodím, jazdím bezpečneCieľom projektu je poskytovať výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti v premávke- zvyšovať poznanie a používanie pravidiel cestnej premávky a tým zlepšovať bezpečnosť detí. Keďže v areáli našej školy sa nachádza Detské dopravné ihrisko - pojazdné, využívame ho počas celého školského roka v rámci záujmových činností a vyučovania žiakov našej školy ale aj iných ZŠ a MŠ z okolia. Žiaci v praktických činnostiach získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Tento projekt umožňuje revitalizáciu a rozšírenie materiálneho vybavenia na zefektívnenie ďalšieho vzdelávania detí. Tento projekt je podporovaný Nadačným fondom Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis
Žiaci z klubu na dopravnom ihrisku
26. september 2014
V popoludňajších hodinách pod dohľadom pani vychovávateliek zo Súkromného školského klubu detí počas pobytu na školskom dvore využívali ihrisko aj naši žiaci 1. stupňa. Veľmi obľúbené sú najmä nové motokáry, bicykle a kolobežky zakúpené s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“.
Návšteva zo škôlky na DDI
19. september 2014
Naše detské dopravné ihrisko slúži nielen nám ale aj iným. V dňoch 15. - 19. septembra 2014 si svoje dopravné znalosti a zručnosti preverili a zdokonaľovali aj deti predškolského veku. Navštívili nás 3 triedy z MŠ Jarná a tiež deti z MŠ Stavbárska a Škôlka Včielka. V sprievode svojich pani učiteliek a aj rodičov strávili príjemné slnečné dopoludnie.

Športovo-dopravný deň
25. jún 2014
Dňa 25.6. 2014 si žiaci 1. stupňa užili športovo-dopravný deň. Každá trieda v sprievode triednej učiteľky prešla niekoľkými stanovišťami. V telocvični si navzájom triedy zahrali vybíjanú alebo vyskúšali cvičenia so športovým náradím a náčiním. Na školskom ihrisku si preverili zručnosti v pripravenej jazde šikovnosti i na dopravnom pojazdnom ihrisku.
Všetci si vyskúšali nielen jazdu na nových kolobežkách a bicykloch, ale novinkou boli šlapacie motokáry, ktoré máme vďaka projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ podporovanému Nadačným fondom Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis. Taktiež si otesovali znalosti z dopravnej výchovy v pripravených testoch, dopravných situáciách a dopravných značkách.

Chodím, jazdím bezpečne
24. jún 2014
Naše detské dopravné ihrisko – pojazdné využili 24.6.2014 aj žiaci blízkej Cirkevnej ZŠ Dobrého Pastiera. V praktických činnostiach si overili vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Zaujalo ich najmä nové vybavenie – kolobežky, motokáry, nakúpené v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis.Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník