Dnes je štvrtok 2. decembra 2021. Meniny: Bibiána
Informácia o zmene činnosti SŠKD   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia o zmene činnosti SŠKD

Vážení rodičia,
informujeme Vás, že činnosť školského klubu detí na našej škole bude od 1. decembra 2021 (stredy) vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým opatreniam a nariadeniam MŠVVaŠ zmenená nasledovným spôsobom.

6,30 – 7,40 hod. – ranný školský klub – Vzhľadom ku zamedzeniu premiešavania skupín pôjde každý žiak do svojej kmeňovej triedy, kde sa bude môcť venovať individuálnej príprave pred vyučovaním. Dozor nad žiakmi budú vykonávať poverení vychovávatelia.

Činnosť poobedňajšieho školského klubu bude skrátená do 16,30 hod.

Za Vašu ústretovosť a porozumenie vopred ďakujeme.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

Chodím, jazdím bezpečneCieľom projektu je poskytovať výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti v premávke- zvyšovať poznanie a používanie pravidiel cestnej premávky a tým zlepšovať bezpečnosť detí. Keďže v areáli našej školy sa nachádza Detské dopravné ihrisko - pojazdné, využívame ho počas celého školského roka v rámci záujmových činností a vyučovania žiakov našej školy ale aj iných ZŠ a MŠ z okolia. Žiaci v praktických činnostiach získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Tento projekt umožňuje revitalizáciu a rozšírenie materiálneho vybavenia na zefektívnenie ďalšieho vzdelávania detí. Tento projekt je podporovaný Nadačným fondom Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis
Žiaci z klubu na dopravnom ihrisku
26. september 2014
V popoludňajších hodinách pod dohľadom pani vychovávateliek zo Súkromného školského klubu detí počas pobytu na školskom dvore využívali ihrisko aj naši žiaci 1. stupňa. Veľmi obľúbené sú najmä nové motokáry, bicykle a kolobežky zakúpené s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“.
Návšteva zo škôlky na DDI
19. september 2014
Naše detské dopravné ihrisko slúži nielen nám ale aj iným. V dňoch 15. - 19. septembra 2014 si svoje dopravné znalosti a zručnosti preverili a zdokonaľovali aj deti predškolského veku. Navštívili nás 3 triedy z MŠ Jarná a tiež deti z MŠ Stavbárska a Škôlka Včielka. V sprievode svojich pani učiteliek a aj rodičov strávili príjemné slnečné dopoludnie.

Športovo-dopravný deň
25. jún 2014
Dňa 25.6. 2014 si žiaci 1. stupňa užili športovo-dopravný deň. Každá trieda v sprievode triednej učiteľky prešla niekoľkými stanovišťami. V telocvični si navzájom triedy zahrali vybíjanú alebo vyskúšali cvičenia so športovým náradím a náčiním. Na školskom ihrisku si preverili zručnosti v pripravenej jazde šikovnosti i na dopravnom pojazdnom ihrisku.
Všetci si vyskúšali nielen jazdu na nových kolobežkách a bicykloch, ale novinkou boli šlapacie motokáry, ktoré máme vďaka projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ podporovanému Nadačným fondom Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis. Taktiež si otesovali znalosti z dopravnej výchovy v pripravených testoch, dopravných situáciách a dopravných značkách.

Chodím, jazdím bezpečne
24. jún 2014
Naše detské dopravné ihrisko – pojazdné využili 24.6.2014 aj žiaci blízkej Cirkevnej ZŠ Dobrého Pastiera. V praktických činnostiach si overili vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v úlohe chodca a cyklistu. Zaujalo ich najmä nové vybavenie – kolobežky, motokáry, nakúpené v rámci projektu „Chodím, jazdím bezpečne“ s podporou Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis.Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník