Dnes je utorok 4. októbra 2022. Meniny: František
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

eTwinning: BE SMART ONLINEBe Smart Online: Fake or Real?

Projekt bol tematicky zameraný na rozvoj zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií s osobitným zameraním na mediálnu gramotnosť. Žiaci pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách, ktoré boli tematicky rozdelené na rôzne typy falošných správ. Ešte pred samotným začiatkom individuálnej práce skupiny vypĺňali žiaci formulár, v ktorom odpovedali na rôzne otázky, a následne sa z neho vypracovala video prezentácia, ktorá je súčasťou TwinSpace stránok. V spomínaných skupinách mali žiaci prehľadávať internet a zamerať pozornosť na daný typ správy, príklady takýchto správ na internete a detail správy. Spolu s tým mali premýšľať o možných dopadoch a dôsledkoch šírenia takýchto správ. Výsledkom projektu bolo spracovanie spoločnej prezentácie, ktorú sme exportovali do spoločnej e-book knihy. Aktivity boli sprevádzané ďalšími drobnými aktivitami (Vianoce, Veľká noc, ...)

Všetky odkazy sú k dispozícii na TwinSpace stránkach. Súčasťou práce v eTwinning projektoch boli aj videokonferencie. Zorganizovali sme s talianskymi partnermi aj spoločnú online dvojhodinovku s témou Information (facts&opinions)
https://docs.google.com/document/d/1UOAU-g1npTKfxQoxoJt5lAV8mAiM5jgZPS7Kuulvwj8/edit?usp=sharing
Žiaci na danej pracovali v Google Classroom každý individuálne a spracovávali priložený pracovný list, ktorý sme spoločne prešli. Hrali sme spoločne aj online hry: https://wordwall.net/resource/9377052/english/bats-fact-and-opinion, kvíz: https://www.baamboozle.com/game/144761

Cieľom bolo predovšetkým pomocou anglického jazyka komunikovať témy týkajúce sa informačnej bezpečnosti, rozlišovania falošných správ a dezinformácií, faktov a názorov, vyhľadávať na internete rôzne formy falošných správ, rozprávať o nich a všetky nadobudnuté informácie a zručnosti zhrnúť do záverečnej prezentácie. Všetky aktivity mali za cieľ zdokonaliť zručnosti pri diferenciácii klamlivých a pravdivých informácií na internete. Ďalším cieľom bolo podporiť komunikáciu medzi žiakmi tej istej vekovej skupiny formou rozprávania, písania. Keďže žiaci aktívne využívali portál TwinSpace (fóra, stránky), písali a čítali príspevky svojich rovesníkov.

Ukážky fake news, ktoré žiaci našli:

Počas projektu sme predovšetkým používali portál twinspace, kde sme zverejňovali všetky výsledky práce, komunikovali sme, nahrávali materiály rôzneho charakteru, četovali sme spolu, organizovali videokonferencie a zdieľali rôzne názory v rámci fór, učiteľského zápisníka, projektového denníka na hlavnej stránke projektu. Žiaci sa pripájali do jednotlivých projektových aktivít prostredníctvom počítača a internetu, videokonferencie sme zrealizovali buď cez eTwinning Live alebo Google meet. Medzi ostatné nástroje ktoré sme používali patria: Google prezentácie, Google dokumenty, online formuláre, nástroje na tvorbu loga, grafickú aplikáciu Canva, aplikácia na spracovanie videa, Google tabuľky, online kvízy (Wordwall, Quizizz, Baamboozle).

Fotogaléria:

Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník