Dnes je sobota 25. júna 2022. Meniny: Tadeáš
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

eTwinning: BE SMART ONLINEBe Smart Online: Fake or Real?

Projekt bol tematicky zameraný na rozvoj zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií s osobitným zameraním na mediálnu gramotnosť. Žiaci pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách, ktoré boli tematicky rozdelené na rôzne typy falošných správ. Ešte pred samotným začiatkom individuálnej práce skupiny vypĺňali žiaci formulár, v ktorom odpovedali na rôzne otázky, a následne sa z neho vypracovala video prezentácia, ktorá je súčasťou TwinSpace stránok. V spomínaných skupinách mali žiaci prehľadávať internet a zamerať pozornosť na daný typ správy, príklady takýchto správ na internete a detail správy. Spolu s tým mali premýšľať o možných dopadoch a dôsledkoch šírenia takýchto správ. Výsledkom projektu bolo spracovanie spoločnej prezentácie, ktorú sme exportovali do spoločnej e-book knihy. Aktivity boli sprevádzané ďalšími drobnými aktivitami (Vianoce, Veľká noc, ...)

Všetky odkazy sú k dispozícii na TwinSpace stránkach. Súčasťou práce v eTwinning projektoch boli aj videokonferencie. Zorganizovali sme s talianskymi partnermi aj spoločnú online dvojhodinovku s témou Information (facts&opinions)
https://docs.google.com/document/d/1UOAU-g1npTKfxQoxoJt5lAV8mAiM5jgZPS7Kuulvwj8/edit?usp=sharing
Žiaci na danej pracovali v Google Classroom každý individuálne a spracovávali priložený pracovný list, ktorý sme spoločne prešli. Hrali sme spoločne aj online hry: https://wordwall.net/resource/9377052/english/bats-fact-and-opinion, kvíz: https://www.baamboozle.com/game/144761

Cieľom bolo predovšetkým pomocou anglického jazyka komunikovať témy týkajúce sa informačnej bezpečnosti, rozlišovania falošných správ a dezinformácií, faktov a názorov, vyhľadávať na internete rôzne formy falošných správ, rozprávať o nich a všetky nadobudnuté informácie a zručnosti zhrnúť do záverečnej prezentácie. Všetky aktivity mali za cieľ zdokonaliť zručnosti pri diferenciácii klamlivých a pravdivých informácií na internete. Ďalším cieľom bolo podporiť komunikáciu medzi žiakmi tej istej vekovej skupiny formou rozprávania, písania. Keďže žiaci aktívne využívali portál TwinSpace (fóra, stránky), písali a čítali príspevky svojich rovesníkov.

Ukážky fake news, ktoré žiaci našli:

Počas projektu sme predovšetkým používali portál twinspace, kde sme zverejňovali všetky výsledky práce, komunikovali sme, nahrávali materiály rôzneho charakteru, četovali sme spolu, organizovali videokonferencie a zdieľali rôzne názory v rámci fór, učiteľského zápisníka, projektového denníka na hlavnej stránke projektu. Žiaci sa pripájali do jednotlivých projektových aktivít prostredníctvom počítača a internetu, videokonferencie sme zrealizovali buď cez eTwinning Live alebo Google meet. Medzi ostatné nástroje ktoré sme používali patria: Google prezentácie, Google dokumenty, online formuláre, nástroje na tvorbu loga, grafickú aplikáciu Canva, aplikácia na spracovanie videa, Google tabuľky, online kvízy (Wordwall, Quizizz, Baamboozle).

Fotogaléria:

Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník