Dnes je pondelok 10. augusta 2020. Meniny: Vavrinec
Návrh záujmových útvarov SCVČ stiahnuť.   • • •   Nadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018 - správa merania PISA 2018 pre našu školu - stiahnuť.   • • •   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020.    • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Harmonogram záujmových útvarov

Vážení rodičia, milí žiaci,
do pozornosti Vám dávame návrh záujmových útvarov Súkromného centra voľného času ako súčasti Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina na školský rok 2020/2021. Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.

vedenie SCVČNadpriemerné výsledky našej školy v meraní PISA 2018

V apríli 2018 sa v krajinách OECD uskutočnilo medzinárodné meranie PISA 2018 v oblastiach matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť. Zúčastnili sa ho aj 15-roční žiaci našej školy, ktorí dosiahli vynikajúce nadpriemerné výsledky vo všetkých oblastiach  nielen nad celoslovenským priemerom, ale aj nad priemerom v krajinách OECD.

Porovnanie priemerného skóre v medzinárodnom meraní PISA 2018

Oblasť čitateľskej gramotnosti 
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 421,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 487,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY:
520

Oblasť matematickej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku: 456,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 560

Oblasť prírodovednej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:433,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 489,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 513

Oblasť finančnej gramotnosti
priemerný výkon žiakov na Slovensku:448,
priemerný výkon žiakov v krajinách OECD: 505,
PRIEMERNÝ VÝKON ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY: 509

Viac podrobností aj s grafickým znázornením nájdete v správe merania PISA 2018 pre našu školu stiahnuť.Letné prázdniny

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok).
Vyučovanie začína v stredu 2. septembra 2020. 

Všetkým našim žiakom, ich rodičom či zákonným zástupcom želáme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa pohody a slniečka. Odpočiňte a naberte síl do ďalších dní nového školského roka.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo


April 1st - 3rd, 2020


Dear parents,
here's the time when you think about your child's education and future. We offer you some reasons why to choose our school. You can get some information from our buletin which is available on this link.

Our offer
 • modern Slovak-English lessons using the CLIL and CALL approach in collaboration with English-speaking lecturers from Great Britain
 • Spanish language lecturer
 • qualified teaching staff - own publication and lecturer activities
 • own school psychologist
 • own school special pedagogic staff
 • applying of new innovative and active learning methods
 • individual and differing approach in teaching
 • choice of 4 languages as 3rd language (French, German, Russian and Spanish) from the grade 5
 • own subject Conversation in English
 • participation in  international and regional educational projects
 • development of environmental thinking (separation, recycling)
 • excellent results of our students confirmed in Testovanie 5 & Testovanie 9
 • Slovak language courses for children of the foreigners
 • electronic grade book, own school e-learning
 • mobile phone use prohibition
 • classrooms equiped with multifunctional IC technology and interactive whiteboards
 • specialized classrooms equiped with tablets, reading room
 • language laboratory, special classrooms for Chemistry, Physics, Biology, 2 PC rooms, manufactory, library
 • 5 lecture classrooms, Cinema room (projecting room)
 • miniarboretum – botanic graden, children's traffic playground
 • School library, modern kitchen, snack bar, dental ambulance
 • 2 gyms, gymnastics studio, weight-training equipment,
 • sports and entertainment area, playground with climbing frames, multifunctional sports ground, artificial climbing wall,
 • students' insurance, foreign language textbooks, exercise books,
 • school trips in Slovakia and foreign countries (Britain, France, Austria, Poland, ...)
 • summer language camps
 • Cambridge YLE, KET, PET testing
 • Súkromné centrum voľného času (Private Centre of the leisure activities) - afternoon activities
 • Súkromný školský klub detí (School club) - morning and afternoon operation
 • Súkromná školská jedáleň (canteen), online ordering of food
 • school canteen open during summer holidays

From these reasons you can register your child via an electronic form for 1st grade of the school year 2020/2021. After submitting you'll be sent a confirmation e-mail. Beside this, let us invite you to our Open-door Days. For more information, have a closer look on our website. You can attend our Open-door Days which we organize regularly within the school year.

Note: when attending the registration in our school you need

 • certificate of birth of your child
 • ID of legal representative.

Electronic application form

If you've decided to register your child for 1st grade, please fill in all the columns, otherwise the application won't be sent. Fields labeled with * are required.

.: Registration for 1st grade of the school year 2020/2021 :.

Child's first name and surname:   
*
Date of birth:   
*
Address:   
*
Name and surname of legal representative   
*
E-mail of legal representative:   
*
Phone of legal representative:   
*
Kindergarten which
your child attended:
  
*
Question, note, ...
Antispam prevention:
What's the result of 'three times seven' (in digits)
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník