Vážení rodičia, milí žiaci,
i tento školský rok sme dali triedeniu odpadu zelenú. Okrem nefunkčných batérií, drobného elektroodpadu, mobilov, hliníka, tonerov a cartridgí, sme sa rozhodli triediť aj PLASTY. Nádoby určené na zber plastov, označené žltou farbou, sú umiestnené v priestoroch našej školy. Zbierame: plastové fľaše rôznych rozmerov, obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov (vyprázdnené a čisté) a iné. Pri triedení odpadu je nevyhnutné si obal dôkladne prezrieť, na ktorom sú označenia plastové obalu vyobrazené v malom trojuholníku s popisom.

Medzi plasty patria tieto označenia s číselným, či slovným popisom: PET (01), HDPE (2), PP(5), PE-HD (2), LDPE (4).

NEZBIERAME použité plastové poháriky z nášho školského kávomatu a akékoľvek obaly z výrobkov označené PS (6), prípadne OTHERS (7). V prípade nejasností vám bližšie informácie ohľadom separácie odpadov ochotne poskytnú naši triedni učitelia. Prečo sme sa rozhodli triediť práve plasty sa dozviete na nasledujúcom odkaze.

Ďakujeme za Vašu podporu a úsilie.