Dnes je streda 18. októbra 2017. Meniny: Lukáš
Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ27. október 2017 (piatok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaDeň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 27. októbra 2017 (piatok) v čase od 8.00 hod. Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Plagát si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyNebuď separé, separuj spolu s nami!

Vážení rodičia, milí študenti,
tak ako minulý rok, i v tomto školskom roku budeme spolupracovať so školským recyklačným programom - Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Výslužilé batérie tak ako doteraz, treba spočítané odovzdať triednym učiteľom, ktorí si vedú písomné záznamy jednotlivých zberačov. Zbierajú sa už nefunkčné elektrozariadenia a batérie rôznych rozmerov a tvarov. Novinkou v separácii odpadu tohto školského roka je zber tonerov a cartridgeov. Tak ako batérie, aj tonery treba priniesť prázdne v ich pôvodných obaloch a odovzdať triednemu učiteľovi. Koordinátor environmentálnej výchovy na konci školského roka následne vyhodnotí najlepšieho zberača, ako i najusilovnejšiu recyklo triedu.Čo vlastne znamená CLIL?

Naša škola má ambície na jednej strane ponúknuť kvalitné vzdelávanie pre Vaše deti podľa platných štandardov, na druhej strane rozšíriť dimenziu vzdelávania integrovaním anglického jazyka prostredníctvom progresívnej metódy CLIL (skratka pre Content and Language Integrated Learning) - teda obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania. CLIL ponúka žiakom možnosť používať cudzí jazyk prirodzene. Prestanú sa sústrediť na daný cudzí jazyk a začnú sa zameriavať na vyučovací predmet. Dieťa si ani neuvedomuje, že popri učeniu sa daného predmetu, sa učí i cudzí jazyk. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Záložka do knihy ktorá spája školy...
16. október 2017

Vôňa knihy, šálka čaju, záložka v obľúbenej knihe....toto všetko sa spája s vidinou času stráveného s dobrou knihou. A aby tento čas mohli využiť aj naši kamaráti z inej školy, zapojili sme sa do celoslovenského projektu pod názvom Záložka do knihy, ktorá spája školy....Tú našu školu spojili nami vyrobené záložky so Základnou školou v Chorvátskom Grobe a s ich pani učiteľkou Katkou Blaščákovou. A ako inak, rozhodli sme sa využiť našu školskú knižnicu, v ktorej sme hľadali zaujímavé ilustrácie, verše, slová plné múdrosti, ktoré by sme adresovali našim kamarátom do Chorvátskeho Grobu. Veru, nie je umenie spraviť záložku, umením pre našich žiakov bolo, odtrhnúť zrak od kníh po zazvonení na prestávku...

Pridané 16. 10. 2017


Čo je inklúzia - súťaž
12. október 2017

Viete čo je inklúzia? Nie, no tak Vám odporúčame spýtať sa našich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, ktorú organizuje e-Twinningová kancelária na Žilinskej univerzite. Nebolo jednoduché spracovať výtvarne tému začleňovania mentálne, či zdravotne znevýhodnených detí do triedy medzi deti zdravé, ale naši žiaci to zvládli. Dokonca poukázali na fakt, že inklúzia existuje po celom svete. Samozrejme práce posielame do súťaže a tešíme sa, že naši žiaci sú nielen citliví, ale aj šikovní.

Pridané 12. 10. 2017


Vietnam - vstupná brána do Indočíny
10. október 2017

Vzdelávací projekt - Svet okolo nás si našu priazeň získal už minulý školský rok. Preto sme sa spolu so žiakmi 6. a 7. ročníka rozhodli absolvovať ďalší diel, ktorý sa niesol v znamení Vietnamu. Prostredníctvom videoprojekcie sme sa vydali na ďalšiu cestu do tejto nádhernej a neobyčajnej krajiny juhovýchodnej Ázie, plnej vápencových hôr, dych vyrážajúcich scenérií, tajuplných jaskynných systémov, skvelého jedla a usmievavých ľudí. Súčasťou bola aj diskusia na konci programu s organizátormi podujatia, ktorá zvedavosti žiakov nekládla vôbec žiadne medze. Všetci sme odišli s novými vedomosťami a zážitkami, a tešíme sa na ďalšiu spoločnú “expedíciu” o rok.

Pridané 10. 10. 2017


First Lego League u nás v škole
10. október 2017

Moderné technológie sa pomaly stávajú samozrejmosťou a nie je tomu ani v škole. V tento deň našu školu navštívili pracovníci spoločnosti SAP a občianskeho združenia FLL (First Lego League). Naši niektorí žiaci tak mali možnosť poskladať si Legorobota, skúsiť, ako funguje virtuálna realita s VR okuliarmi alebo pomocou senzorov pohybu pracovať v trojrozmerných priestoroch.

Pridané 10. 10. 2017


Výlet do Londýna
6. október 2017

Deň 1

...autobus#fešáci blaváci#pokyny na papieri a smutné kefky dole v kufriL#žuvačky- kobercové cestovateľky#kto vydrží (byť hore čo najdlhšie, smiať sa čo najhlasnejšie -chi-chi-cha alebo skôr Ki-Ki-kaaa- a neísť na záchod#...kto nevydrží a odváži sa vypýtať...na ten záchod…J…

Deň 2

...Greenwich#Canary Wharf#Tower Bridge#Tower#fish`n chips or chicken´n and chips or just McDonalds#Millenium Bridge#St.Paul Cathedral#Globe Theatre#Tate Gallery#Westfield...and our English/Hindi/Jamaica… families …

…mile v nohách#tašky s nákupmi v rukách#jedlo v bruchách a sluchadlá v uchách...

Deň 3

…Stonehenge#Windsor Castle#London M25#London rush hour…

…slnko#vietor#čudne krásne obrovitánske skaly#hrad s Henrichom, Alžbetou a nami…

Deň 4

… St. James´s park, Buckinghamský palác, jazdná stráž, vládna štvrť Whitehall, sídlo princa Charlesa, County Hall, Westminsterské opátstvo s katedrálou, Parlament, Londýnske oko, nábrežie Temže, Trafalgárske námestie, Národná galéria, Picadilly Circus, Regent Street, Oxford Street and....................finally time to goooooooooooo... hoooome, sweet home...

...súťažíme o to:

...kto si obsadí miesto v metre#kto už minul všetky libry#kto ešte vydrží kráčať#kto ešte má nabitý mobil#kto si rád pokonverzuje so šoférom#kto sa rád poprechádza po autobuse (za jazdy)#kto si neuprace smeti… J

Deň 5

...hrianky s HriankovouJ a ešte aj so šunkou, syrom a nutelou#aj Kováčikou#a aj delegátkou Katkou#

garáže#rodičia# a sme...doma...

 

Decká...boli ste super  J

Pridané 6. 10. 2017


Noc výskumníkov
6. október 2017

Aj tento rok strávili triedy 9.A a 8.A piatkové predpoludnie v OC Aupark. Nie však na nákupoch ale za účelom vzdelávania a poznávania vedy a techniky. Po príchode do Auparku nás čakalo veľa detí, čo znamenalo veľa stánkov so zaujímavými aktivitami a prezentáciami. Stánky sa nachádzali na prízemí aj na prvom poschodí, takže bolo na čo pozerať. Ako prvé sme navštívili vedecké stánky s robotmi a virtuálnym štúdiom. Potom nasledovali stánky o biológii, ktoré boli nie len zábavné, ale aj poučné. Vyskúšali sme si aj lietanie s lietadlom, dronom a nakukli sme aj do útrob automatických strojov. Zaujala nás aj jedinečnosť vnímania chutí a Euro Info stánok, kde sme sa dozvedeli všeličo o Eure. Množstvo stánkov bolo zameraných aj na ľudské telo a mohli sme skúmať červené krvinky a ľudský mozog. Na druhom poschodí sme našli stánky o železniciach a lodnej doprave. Po prezretí všetkých stánkov a splnení všetkých úloh sa náš deň blížil ku koncu. Ďakujeme pani učiteľke Kováčikovej a Koišovej, za pekný a zábavný deň. Poučení a plní vedomosti sme sa pobrali domov a tešili sme sa na ďalšiu Noc Výskumníkov.

Pridané 6. 10. 2017


Pasovačka prvákov
6. október 2017

V piatok, 6.10.2017, sa konala tradičná pasovačka prvákov za prítomnosti rodičov, starých rodičov, triednych učiteľov, pedagógov a vedenia školy v príjemnom prostredí školskej auly. Malí prváci predstavili nielen svoje hudobné a recitačné schopnosti, ale aj pohybové zručnosti. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pridané 6. 10. 2017


Čitateľská gramotnosť na hodinách francúzštiny
5. október 2017

O tom, že jazyky hýbu svetom zaiste už všetci vieme. Ale o tom, ako takému Francúzovi priblížiť naše mesto, o tom vedia svoje deviataci. Tí sa vybrali do školskej knižnice a pátrali v knihách o Žiline po informáciách, ktoré ešte donedávna ani sami nepoznali. A našťastie sa v múdrych knihách dočítali o tom, aká kedysi bola Žilina. Najviac ich zaujal fakt, že ešte pred pár rokmi sa na Mariánskom námestí parkovalo, že tam nebolo ani chýru ani slychu po pešej zóne. Dokonca poniektorí rodičia našich deviatakov si na túto informáciu živo spomínajú. Prijmite teda pozvanie na hodinu francúzštiny plnú kníh a lúbozvučnej francúzštiny...​ Pozrite si video

Pridané 5. 10. 2017


Jaskynné maľby
4. október 2017

Tak ako každý rok, aj tento krát sme sa na hodine dejepisu vybrali do jaskýň pravekého človeka a skúsili si, aké to asi bolo pomaľovať steny jaskýň prosbami za lepší lov alebo zdravie rodiny. Túžby človeka sa za celé tie roky ani veľmi nezmenili. Učenie sa o praveku nemusí byť nudné. Práve naopak.

Pridané 4. 10. 2017


Šiestaci sa predstavujú
4. október 2017

V rámci projektu eTwinning s názvom Games as a learning tool využili naši šiestaci svoje jazykové zručnosti v predstavovaní sa. Ale nebolo to len tak hocičo. Okrem zodpovednej prípravy využili aj supernástroj Voki, kde si nahrali svoj vlastný hlas, vykreslili si postavičku a ostatné nechali na systém. Aj takto vyzerá metóda CALL v praxi, ktorá sa už na našej škole udomácnila. Za všetky profily sme vybrali tento - www.voki.com.

Pridané 4. 10. 2017


1   2  
Online: 1 návštevník © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník