Dnes je pondelok 19. februára 2018. Meniny: Vlasta
Zmena rozvrhu od 26.02.2018 - rozvrh.sukrzsza.sk   • • •   Jarné prázdniny - 19. - 23. február 2018 . Nástup do školy - pondelok - 26. február 2018.   • • •   Venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“ - vyhlásenie o poukázaní.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
Naše zážitky
  Aktuality

Oznam o zmene rozvrhu

Milí žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že s platnosťou od 26.februára 2018 sa mení rozvrh hodín. Aktuálny rozvrh nájdete na stránke rozvrh.sukrzsza.sk (v prípade nesprávneho zobrazenia je potrebný tzv. refresh stránky - F5) alebo v sekcii VIAC O NÁS - Rozvrh hodín, kde nájdete i čiastkové rozvrhy tried, učiteľov, lektorov a učební.

Ďakujeme za pochopenie.Jarné prázdniny

Vážení žiaci, rodičia,
oznamujeme Vám, že termín jarných prázdnin je podľa metodicko-pedagogických pokynov stanovený na 19. - 23. február 2018. Vyučovanie začína v pondelok 26.  februára 2018 v riadnom čase.Venovanie 2% až 3% zo zaplatených daní

Vážení rodičia, priatelia školy,
dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2 % až 3% z Vašich daní na činnosť občianskeho združenia „Občianske združenie Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina“. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálno-technické vybavenie školy a mimoškolskú činnosť Vašich detí.


FORMULÁR

Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“. Originál vyplneného a podpísaného formulára s prílohou (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov....) je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad.

Percentá zaplatenej dane možno poukázať aj formou daňového priznania a to vyplnením časti „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“.

Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov združenia
OZ Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina

Sídlo
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Právna forma
Občianske združenie

IČO
42054761

vedenie Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, ŽilinaZápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2017/2018


Valentínske kartičky v španielskom jazyku
14. február 2018

Pri príležitosti dňa sv. Valentína sme so VI.SA a SB na hodine španielskeho jazyka vyrobili valentínky a naučili sme sa slovnú zásobu na tému priateľstvo a láska.


Logická olympiáda (školské kolo)
13. február 2018

Dňa 13. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Logickej olympiády v kategórii B (5.-9. ročník). Ide o celoslovenskú olympiádu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorú organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Sabinov. Jej hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Zapojilo sa týchto 9 žiakov: Ján Gorc, Jakub Grof, Nino Sládek, Artur Antol, Miroslav Böhme, Martina Brezániová, Bruno Kandera a Xander De Wilde. Dvaja úspešní riešitelia Bruno Kandera a Artur Antol postupujú do finálového kola, ktoré sa bude konať na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v apríli 2018. Gratulujeme im.


Ako vznikla hora
13. február 2018

O tom sa žiaci druhého ročníka dozvedeli na exkurzii v škole ochrany prírody Malej Fatry vo Varíne. V utorok 13.2. sa vybrali autobusom do spomínanej školy, v ktorej boli prvýkrát. Dozvedeli sa, že z lávy vo vnútri zeme vznikla najprv pani hora Žulová, potom Zlepencová a nakoniec Vápencová. Zahrali sa aj na paleontológov a hľadali v piesku skameneliny, ktoré potom podľa návodu aj určovali. Zaujímavé boli pre nich aj makety zvierat žijúcich v Malej Fatre - rys, medveď, sokol, bocian, ondatra, srnka a rôzne druhy vtáčikov. Na záver vypracovali pracovný list o vzniku skamenelín.


Lyžiarsky a snoubordingový výcvik
11. február 2018

V dňoch 5. – 9. 2. 2018 sme sa zúčastnili lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v lyžiarskom stredisku Roháče - Spálená. Lyžiarske podmienky a krásne horské prostredie nám umožnili stráviť nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov, športu a zábavy.


Obyčajná tvár - hodiny čítania v angličtine
9. február 2018

Učenie sa jazyka u nás nie je len drilovanie, pracovné listy a testy. Hodina čítania v angličtine je nielen o čitateľskej gramotnosti, ale aj poznávaní nového a objavovaní seba samého. Celý prvý polrok sa deviataci zaoberali knihou Wonder (Zázrak) od R.J.Palacio. Spolu s lektorkou Kim sme prechádzali kapitolu za kapitolou, pracovali s novou slovnou zásobou, diskutovali a vyjadrovali svoje názory. Po poctivo odvedenej práci nasledovala odmena – sfilmovaná verzia knihy ako horúca novinka, ktorá nebola ešte ani v kinách (v slovenských kinách ako Obyčajná tvár). Porovnávali sme knihu s filmom, potvrdzovali si vlastne emócie, pozorovali pocity ostatných. Ale hlavne, naučili sme sa, že inakosť  je vlastne veľmi bežná, že nemá byť dôvodom posudzovanie a šikany, že to najjednoduchšie a pritom najsprávnejšie, čo človek môže urobiť v každú jednu sekundu svojho života, je konať srdcom. A aby sme boli konkrétni, deviataci svoje dobro položili aj na papier. Učenie sa zážitkom je to najtrvalejšie, preto nás čaká nová kniha a vás možno nami odporúčaný Zázrak.


Ľudové rozprávky v krajskej knižnici
9. február 2018

S rozprávkami sa stretáva každý z nás odmalička. Rozprávali nám ich naši rodičia, starí rodičia a rozprávame ich aj my svojim deťom. Nuž a o rozprávkach, tých ľudových, mali druháčikovi - Ježkovia a Lienky aj krásnu prezentáciu v Krajskej knižnici v Žiline.

Naša vždy usmievavá a milá pani Ďuračíková nám vysvetľovala ako to bolo s ľudovými rozprávkami v minulosti. A čudovali by ste sa, že našim deťom bolo zaťažko správne odpovedať na otázku: Odkiaľ ľudia pred viac ako sto rokmi mali rozprávky? Súčasné deti pohotovo odpovedali, že z kníh, tabletov, obchodov či kín, ale správnu odpoveď dal len Peťko a kórejské dievča Dain: Rozprávali im ich rodičia alebo starí rodičia.

čítať ďalej...


Exkurzia u hasičov
8. február 2018

Deti pozor,výjazd! ...a my sme museli ticho stáť v rade a čakať....Hasiči pred nami vyrazili k dopravnej nehode. Po dvoch minútach sme mali garáže iba pre seba a naši lektori - profesionálni hasiči nám ukázali všetko,čo potrebujú na záchranu a pomoc ľuďom.


Umenie na hodinách dejepisu
7. február 2018

Neskúšiš – nepochopíš. Asi taký princípy aplikujeme na hodinách dejepisu.

S ôsmakmi sme sa venovali Impresionizmu. Vedieť prečo, znamenalo poznať dobu, problémy ľudí a ich motiváciu. K tomu slúžila poznatky z témy o priemyselnej revolúcií. Impresionizmus si ale treba skúsiť. A tak sme na hodine dejepisu trochu maľovali – prstami, voskom, i kriedami.

Šiestaci zas zhmotnili keltskú remeselnícku zručnosť i antickú kultúru Starovekého Grécka. Predsa len – dórsky, iónsky a korintský znie komplikovane. Prácou v tíme to šlo ľahko. Aby neostali prázdne, pridali sme aj typickú grécku keramiku. Naše školské chodby sa tak obliekli do antických šiat. Na parapetách sa zas vynímajú nádherné šperky hrôzostaršných Keltov.


Zvieratá v ohrození - beseda
26. január 2018

Dňa 26. januára sme so žiakmi 6. ročníka navštívili Správu Národného parku Malá Fatra, školu ochrany prírody vo Varíne. Cieľom nášej exkurzie boli "zvieratá v ohrození". Spoločne s pani M. Balciarovou sme nazreli do sveta divožijúcich zvierat, ktoré sú cieľom obchodovania, a s ním spojeného pašeráctva a pytliactva. Okrem hry na pašerákov, sme mali možnosť pomocou názornej videoprojekcie a fotografií z bežného života týchto ohrozených druhov na vlastné oči vidieť kam až siaha ľudská nenásytnosť a honba za peniazmi, ba čo viac, dozvedeli sme sa, ako to môžeme zmeniť, aké malé kroky podniknúť, aby sme zachránili toto jedinečné bohatstvo našej planéty.


Exkurzia v Synagóge
24. január 2018

24.1.2018 sme strávili 90 minút s lektorkou Luckou hraním sa na malých umelcov v prijemnom prostredí synagógy. Posúďte sami,prezrite si obrázky-prváci MRAVCE.


1   2   3   4   5   6   7  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník