Dnes je sobota 26. mája 2018. Meniny: Dušan
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
Naše úspechy
  Aktuality

Zber hliníka

Vážení rodičia a milí žiaci,
tak ako minulý rok, tak i v tomto roku pokračujeme v zbere a triedení odpadu. Rozhodli sme sa naše separovanie rozšíriť o hliník. Inšpiroval nás k tomu environmentálne ladený projekt Dajme veciam druhú šancu, ktorý na našej škole prebieha každoročne. Zber bude prebiehať až do 22.6. Zbierať môžete: hliníkové viečka z mliečnych výrobkov, rybacích šalátov, paštét, hliníkových obalov syrov, hliníkové obaly čokolád a potravinárskych hliníkových fólií, paštét, nápojov (plechovky) a vrchnákov. A keďže je sila ukrytá v spolupráci, nie v jednote, víťaznou sa stane trieda, ktorá nazbiera čo najviac kilogramov hliníkových viečok a obalov. Venujte prosím pozornosť inštruktáži, ako tieto viečka či obaly správne poskladať a predtým umyť v nasledujúcom videu pod názvom “Inštrukcie od Tomáša Bezdedu”. Info na www.prealina.skPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2017/2018


Štúrov Zvolen
10. máj 2018

Dňa 10. mája 2018 Krajské kultúrne stredisko v Žiline zorganizovalo rétorickú súťaž Štúrov Zvolen. Žiaci súťažili v troch vekových kategóriách, najmladšími žiakmi boli malí štvrtáci a najstaršími stredoškoláci. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci Ninka Isteníková, VI.SB - v I. ktg. a Jakub Grof, IX.NA - v II. ktg. 
Deti z celého žilinského regiónu bojovali ako profesioniálni rečníci. Starší žiaci najskôr odprezentovali vopred pripravenú tému a druhú si vyžrebovali. Na jej prípravu mali 15 minút. V tzv. „prípravovni“ si rýchlo usporiadali svoje myšlienky, aby čo najdokonalejšie a najvernejšie mohli s rétorickým nadšením a profesionalizmom predniesť porote vytvorený, správne zoštylizovaný prejav. Mladší žiaci si vyžrebovali neznámy text, a po 15 minútach ich úlohou bolo čo najpresnejšie text zreprodukovať a museli vymyslieť záver príbehu. Súťaž v rétorike patrí k najťažším súťažiam zo slovenského jazyka a literatúry. Teší nás, že obaja súťažiaci súťaž zvládli úspešne. Srdečne blahoželáme Ninke Isteníkovej k získaniu čestného uznania a Jakubovi Grofovi, nášmu budúcemu absolventovi, k 3. miestu. Viac informácií - dokument.
Slávik Slovenska (okresné kolo)
9. máj 2018

"Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku"....a veruže naša žiačka Ninka Isteníková zo VI.SVB zaspievala. A to dokonca tak, že očarila porotu okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo 9.mája. Ninka si vyspievala krásne 3. miesto a spolu s pani učiteľkou Mgr. Jankou Hriankovou a jej husľovým sprievodom dokázali, že ľudové piesne a ľudovú tvorbu sa oplatí počúvať a zachovávať pre mladšie generácie.
Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo)
4. máj 2018

Horúce májové dni priniesli našej škole veľkú radosť v podobe úspechov šikovných recitátorov, ktorí sa v Martine predstavili so svojimi prednesmi poézie. K dispozícii je aj tlačová správa - stiahnuť.

Výsledky:
II. kategória, poézia - 3. miesto Ninka Isteníková,VI.SB
III. kategória, poézia - 3. miesto Jakub Grof, IX.NA

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
Výsledky hasičskej výtvarnej súťaže
3. máj 2018

Žiaci siedmeho ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Hasiči, ktorej tohtoročná téma znela: Požiar v domácnosti. Emma Tamášiová so svojou prácou uspela a získala 2. miesto v okresnom kole. Jej práca postupuje do celoslovenského finále. Emme blahoželáme a prajeme ešte veľa kreatívnych nápadov. Výsledková listina je k dispozícii na tomto odkaze.
Testovanie 9 - výborná prezentácia vedomostí našich žiakov
3. máj 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2018

MATEMATIKA
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 72,00 %
Celoslovenský priemer - 55,9%  ...  +16,1%

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Priemerná percentuálna úspešnosť testovaných žiakov našej školy: 77,3%
Celoslovenský priemer - 63%  ...  +14,3%

Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia Jakub Grof a Ján Gorc, ktorí v teste z matematiky získali 100%.

V tomto školskom roku sa testovania zúčastnili 15 žiaci, z toho 2 cudzinci. Vzhľadom k tomu, že testovacím jazykom je jazyk slovenský, boli žiaci komunikačne znevýhodnení.
Spelling Bee (súťaž v hláskovaní a tvorbe slov)
26. apríl 2018

Výber žiakov z jednotlivých tried absolvoval spellingovú súťaž Spelling Bee Senior, ktorá na našej škole prebiehala v dvoch kategóriách. Žiaci si vyskúšali svoje zručnosti a schopnosti v troch disciplínach: spellingový diktát, spelling vybraných slov a tvorenie slov na základe vopred určených písmen.

Kategória I. (5. a 6. ročník) - zúčastnilo sa 12 žiakov, umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:
1. Kim Danha (VI.SB)
2. Sopira Maxim (VI.SB)
3. Antol Artur a Kušan Richard (VI.SA, V.FB)

Kategória II. (7. ročník) - zúčastnilo sa 6 žiakov, umiestnenie podľa najvyššie dosiahnutého počtu bodov:
1. Trabelssie Tarra (VII.SVA)
2. Adam Sakáč (VII.SVB)
3. Haviar Boris (VII.SVB)
Na bicykli bezpečne - dopravná súťaž
20. apríl 2018

Dňa 20.4.2018 sa družstvo štyroch žiakov z IV.ŽB - Filip Vavro, Marek Vlček, Eliška Kozáčiková, Lucia Miškovičová - zúčastnilo dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne".
Biologická olympiáda (okresné kolo)
19. apríl 2018

Mesiac apríl okrem prebúdzajúcej sa prírody prináša i mnoho úspechov, za ktoré vďačíme našim šikovným žiakom, no predovšetkým učiteľom, ktorí sa venujú ich príprave, vkladajú do nich nádej a motivujú ich k čo najlepším výkonom. 4. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, v kategórii E sa podarilo po úspešnom absolvovaní školského kola získať Lucii Ptačinovej, žiačke VII.SVA triedy. Za peknú reprezentáciu školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie krásne úspechy i v nasledujúcom školskom roku.
Pytagoriáda 3. - 4. ročník (okresné kolo)
14. apríl 2018

Aj žiaci 3. a 4. ročníka úspešne reprezentovali školu v okresnom kole matematickej Pytagoriády . Na 3. mieste sa umiestnil Andrej Pavelka z IV. DF a Richard Pleško z III. VČ na 4. mieste. Srdečne im blahoželáme.
Geografická olympiáda (krajské kolo)
13. apríl 2018

Geografická olympiáda - krajské kolo 12. apríl bude pamätným nielen pre nášho žiaka Miroslava Böhmeho zo VII.SVB triedy, ale i pre našu školu, ktorú statočne a najmä úspešne reprezentoval v krajskom kole geografickej olympiády, v kategórii F, v rámci ktorej obsadil krásne prvé miesto. Víťazovi gratulujeme a ďakujeme, a želáme veľa ďalších krásnych úspechov v budúcom školskom roku.
1   2   3   4   5  
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník