Dnes je pondelok 11. decembra 2017. Meniny: Hilda
Rodičovské združenie pre 1. - 9. ročník - 12. december 2017 (žiaci primárneho vzdelávania - od 16.00 hod. v jednotlivých triedach, žiaci nižšieho stredného vzdelávania - od 16.00 do 17.30 hod. v školskej jedálni formou konzultácií).   • • •   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ19. november 2017 (utorok) od 8.00 hod. Stiahnuť plagát.   • • •   Zápis do 1. ročníka šk. roka 2018/2019 - viac informácií   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Mikulášske balíčky - KIA

Nadácia Kia Motors Slovakia venovala dňa 07.12.2017 našej škole Mikulášske balíčky v rámci podpory technického vzdelávania v žilinskom regióne. Ich obsahom je Lego Education pre primárne vzdelávanie, Energy Box a Unimat Basic & Classic pre nižšie stredné vzdelávanie.Rodičovské združenie pre 1. - 9. ročník

Dňa 12. decembra 2017 (utorok) sa uskutoční združenie rodičov žiakov 1. - 9. ročníka a to nasledovne:

 • žiaci primárneho vzdelávania - od 16.00 hod. v jednotlivých triedach,
 • žiaci nižšieho stredného vzdelávania - od 16.00 do 17.30 hod. v školskej jedálni formou konzultácií.

Parkovanie je možné v areáli školy.Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, návštevníci, priatelia školy,
dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ dňa 19. decembra 2017 (utorok) v čase od 8.00 hod. Môžete si pozrieť, ako žiaci na hodinách pracujú, aké metódy sa na vyučovaní používajú a mnoho iného. Parkovanie je možné v areáli školy. Plagát si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vás.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

 
6. - 7. apríl 2018
 
Náhradný termín - 20. apríl 2018

 

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváka. Dovoľte nám predložiť zopár dôvodov, prečo si zvoliť práve našu školu. K dispozícii Vám ponúkame informatčný bulletin, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Čo ponúkame
 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi z USA, Kanady a Veľkej Británie
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (francúzskeho, nemeckého, ruského a španielskeho)
 • predmet konverzácia v anglickom jazyku s lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9 (slovenský jazyk, matematika)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov - zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi, čitáreň (miestnosť pre relax a čítania počas prestávok)
 • jazykové laboratórium, odborné učebne chémie, fyziky, biológie, 2 počítačové miestnosti, dielňa
 • 5 prednáškových miestností, Cinema room-projekčná miestnosť
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • školská knižnica, bufet, zubná ambulancia
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena, altánok – učebňa v prírode
 • zabezpečenie poistenia žiakov, učebnice cudzích jazykov, zošity, pracovné listy – zdarma
 • školské výlety do zahraničia (Veľká. Británia, Francúzsko, Rakúsko)
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň (výber z 2 druhov jedál), online objednávka obedov
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky Vaše dieťa do prvého ročníka pre šk. rok 2018/2019. Po odoslaní prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Dni otvorených dverí (stiahnuť plagát), kde môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s prostredím našej školy.

Poznámka: na zápis je potrebné priniesť

 • rodný list budúceho prváka
 • občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu.

Prejsť na prihlášku

 

www.sukrzsza.sk/prihlaskaPrihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2017/2018


Gvoboj 2017
1. december 2017

Aj tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili jesenného kola matematickej súťaže GVOBOJ, ktorú každoročne oraganizujú študenti Gymnázia Veľká okružná. V našom tíme bojovali títo žiaci: Jakub Grof, Ján Gorc (9.ročník), Xander De Wilde a Bruno Kandera (8.ročník). V konkurencii 36 tímov sa umiestnili na 10. mieste. Gratulujeme im.

Pridané 1. 12. 2017 o 13:12 hod.
Technická olympiáda
30. november 2017

Dňa 30.11.2017 sa v Dopravnej akadémii, Žilina konal už 8. ročník okresného kola Technickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov zo žilinských základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v kategórii A a kategórii B pre žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ. Súťaž pozostávala, tak ako každý rok, z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu. Náša žiačka Tarra Trabelssieová v kategórii B obsadila krásne 1. miesto a postupuje do krajskeho kola za čo jej blahoželáme.

Pridané 30. 11. 2017 o 8:12 hod.
Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo
29. november 2017

V priestoroch CVČ Spektrum sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentoval Jakub Grof - IX.NA. Slovenčinárske vedomosti si otestovalo 37 žiakov. Jakub sa v silnej konkurencii nestratil, získal krásne 3. miesto.
Srdečne blahoželáme!

Pridané 29. 11. 2017 o 11:12 hod.
Spoločenstvo stromov (súťaž)
21. november 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov (20. október) sa žiaci v rámci záujmového útvaru našej školy - Poznaj a chráň zapojili do ekovýchovnej súťaže "Spoločenstvo stromov" vyhlásenej environmentálnou organizáciou - Strom života. V súťaži sme boli úspešní a podarilo sa nám získať 2. miesto v rámci staršej kategórie žiakov. Žiaci riešili aktivity zamerané na spoznávanie stromov (určovanie druhov, tvorba listára), zamýšľali sa nad významom stromov v mestách a obciach, ako aj nad problémami spojenými so stromami v meste a ich možnými riešeniami. Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy. Ukážky prác si môžete pozrieť na nasledovnom videu: http://stromzivota.sk/blog/2017/11/vyhodnotenie-sutaze-spolocenstvo-stromov-2017/

Pridané 21. 11. 2017 o 9:11 hod.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
9. november 2017

V priestoroch školskej knižnice žiaci napísali testy a v našej čitárni prezentovali svoje rečnícke prejavy. Na stupienkoch víťazov sa umiestnili:

1. miesto Jakub Grof - IX.NA
2. miesto Emma Kasanická - VIII.EA

Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a Jakubovi držíme palce, dúfame, že nás bude úspešne reprezentovať v okresnom kole.

Pridané 9. 11. 2017 o 8:12 hod.
Beh 17. novembra
9. november 2017

Dňa 9.11.2017 sme sa zúčastnili 51. ročníka behu "Beh 17. Novembra" pod záštitou Žilinskej univerzity, kde si naši žiaci zmerali sily v behu so žiakmi žilinských škôl.

Pridané 9. 11. 2017 o 7:11 hod.
Zber papiera (vyhodnotenie)
9. október 2017

V dňoch 25.09 - 29.09 prebiehal na našej škole zber papiera. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3060 kg papiera, čím sme zachránili približne 52 dospelých stromov. Najväčšími zberačmi sa stali títo žiaci:

1. miesto: Xander de Wilde (VIII.EA), 594 kg 
2. miesto: Tarra Trabelssieová (VII.SVA), 494 kg
3. miesto: Adam Juraj Ďurajda (III.VČ), 178,5 kg

Najúspešnejšími triedami v zbere papiera sa stali tieto:

1. miesto: VIII.EA, 688 kg 
2. miesto: VII.SVA, 505 kg 
3. miesto: III.VČ, 501 kg

Zo žiakov I. stupňa boli najviac usilovní a títo: Adam Juraj Ďurajda (178,5 kg), III.VČ, Nina Švábiková (102 kg), IV.DF, Leonard Macháň (98,5 kg), III.CHR. Z tried na I. stupni najviac nazbierali: III. VČ (501 kg), III. CHR (261 kg), IV.DF (233 kg).

Na II. stupni boli najviac aktívni žiaci: Xander de Wilde (594 kg),VIII.EA, Tarra Trabelssieová (494 kg), VII.SVA, Boris Burian (143 kg), VI.SA. Najúspešnejšími boli triedy: VIII.EA (688 kg ), VII.SVA (505 kg ) a V.FA (316,5 kg). Všetkým zúčastneným patrí srdečná vďaka a tešíme sa na ďalší zber budúci školský rok. 

Pridané 9. 10. 2017 o 8:10 hod.
Dni nádeje (štafeta)
5. október 2017

Každý rok pod záštitou nadácie Lúč a VÚC Žilina sa konajú "Dni nádeje", súčasťou ktorých sú aj športové podujatia. Podujatie sa konalo 2.10.2017 v parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Bola to atletická štafeta, v ktorej sme sa umiestnili na 5. mieste.

Pridané 5. 10. 2017 o 11:10 hod.
1  
Online: 6 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, design: Ing. Marcel Prievozník