Dnes je sobota 26. mája 2018. Meniny: Dušan
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Zber hliníka

Vážení rodičia a milí žiaci,
tak ako minulý rok, tak i v tomto roku pokračujeme v zbere a triedení odpadu. Rozhodli sme sa naše separovanie rozšíriť o hliník. Inšpiroval nás k tomu environmentálne ladený projekt Dajme veciam druhú šancu, ktorý na našej škole prebieha každoročne. Zber bude prebiehať až do 22.6. Zbierať môžete: hliníkové viečka z mliečnych výrobkov, rybacích šalátov, paštét, hliníkových obalov syrov, hliníkové obaly čokolád a potravinárskych hliníkových fólií, paštét, nápojov (plechovky) a vrchnákov. A keďže je sila ukrytá v spolupráci, nie v jednote, víťaznou sa stane trieda, ktorá nazbiera čo najviac kilogramov hliníkových viečok a obalov. Venujte prosím pozornosť inštruktáži, ako tieto viečka či obaly správne poskladať a predtým umyť v nasledujúcom videu pod názvom “Inštrukcie od Tomáša Bezdedu”. Info na www.prealina.skPrihlásenie

Login
Heslo

Tím školyRada školy
  Mgr. Karin Hoffmanová - predsedníčka rady
  Ing. Marcel Prievozník - podpredseda rady
  Mgr. Elena Adamíková
  Ing. Tibor Baranec
  Mgr. Monika Bálintová
  Mgr. Lenka Brodňanová
  Monika Bullová - zapisovateľka
  Ing. Michaela Chlebecová
  Tibor Krutil
  Mgr. Iveta Ligdayová
  Ing. Júlia Sibylová

  Mail Rady školy pri SZŠ Napíšte pripomienky Rade školy

Zriaďovateľka školy
  Mgr. Zuzana Oleárová

Riaditeľka školy
  Mgr. Zuzana Oleárová

Zástupcovia riaditeľky školy
  Mgr. Martin Isteník - zástupca pre primárne vzdelávanie, koordinátor školského vzdelávacieho programu
  Mgr. Lenka Tvrdá - zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu

Ekonómka
  Ing. Júlia Sibylová

Výchovný poradca
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová

Školský psychológ
  Mgr. Veronika Fujáková

Asistentka riaditeľky
  Monika Bullová

Pedagogický zbor
  Mgr. Elena Adamíková - tr. učiteľka I.MR, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Lenka Brodňanová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca spoločenskovednej predmetovej komisie,
  PaedDr. Jana Brxová - tr. učiteľka II.LN, učiteľka pre primárne vzdelávanie, vedúca metodického združenia,
  Mgr. Ivan Fiala - tr. učiteľ V.FB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátor informatizácie,
  Mgr. et Mgr. Lucia Forbaková - tr. učiteľka VII.SVA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúca predmetovej komisie PVP,
  Mgr. Jana Hrianková - tr. učiteľka VIII.EA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Martin Isteník - učiteľ pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Zdena Isteníková - tr. učiteľka III.VČ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Martina Jalovičárová - tr. učiteľka V.FA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Janka Kaisová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Michaela Klanduchová - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Erika Kováčiková - tr. učiteľka VII.SVB, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, školská knihovníčka,
  Mgr. Zuzana Krňová - tr. učiteľka IV.ŽB, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Renáta Kubroš - tr. učiteľka I.MO, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Iveta Ligdayová - tr. učiteľka III.CHR, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  Mgr. Iveta Pastorková - tr. učiteľka VI.SA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Bc. Ivana Paúrová - učiteľka pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, výchovný a kariérový poradca, koordinátor prevencie,
  Ing. Marcel Prievozník - tr. učiteľ VI.SB, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, vedúci predmetovej komisie CJ, webový administrátor,
  Mgr. Radoslava Salajová - tr. učiteľka II.JŽ, učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  PaedDr. Miroslava Trippé - tr. učiteľka IX.NA, učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie,
  Mgr. Lenka Tvrdá - učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, koordinátorka školského vzdelávacieho programu,
  Mgr. Marta Vengrická - tr. učiteľka IV.DF, učiteľka pre primárne vzdelávanie,

Zahraniční lektori
  Jonathan Hopkins
  Peter Sweeney
  Kimberley Shepperson
  Zane Mark Zenner
Súkromný školský klub detí (SŠKD)
  Mgr. Monika Bálintová - vedúca
  Mgr. Božena Brezovská
  Alžbeta Cesneková
  Mgr. Veronika Fujáková
  Mgr. Mária Súlovcová
  Róbert Štolfa

Súkromné centrum voľného času (SCVČ)
  Mgr. Erika Kováčiková - vedúca

Súkromná školská jedáleň
  Mgr. Lenka Chyláková - vedúca
  Irena Šmáriková - hlavná kuchárka
  Janka Milová - kuchárka
  Elena Kasáková - kuchárka
  Marta Krišková - kuchárka
  Bc. Monika Krovinová - kuchárka
  Božena Dubovická - pomocná kuchárka
  Irena Jendrisková - pomocná kuchárka
  Andrea Mihalová - pomocná kuchárka

Vrátnička
  Agáta HlinkováGrafické znázornenie aktuálne platnej organizačnej štruktúry môžete vidieť na tomto odkaze.

Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník