Dnes je utorok 16. októbra 2018. Meniny: Vladimíra
Riaditeľské voľno - 29. október 2018   • • •   Zber papiera15.10 - 19.10.2018   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Riaditeľské voľno

Vážení žiaci, rodičia,
dňa 29. októbra 2018 (pondelok) udeľujem riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Školský klub taktiež nebude v prevádzke. Škola zabezpečí obedy v školskej jedálni počas celého týždňa od 11:00 do 11:30 hod. (okrem sviatkov). Ak nemáte záujem o stravu pre Vaše dieťa od 29.10.2018 do 02.11.2018, je potrebné obedy odhlásiť.

S pozdravom

Mgr. Lenka Brodňanová
poverená výkonom funkcie riaditeľky školyZber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci,
v dňoch 15.10 - 19.10.2018 bude v areáli našej školy prebiehať zber papiera. Papier je možné odovzdať v čase od 7:30-8:00 a 13:50-14:30, prípadne môžete papier nechať položený pri kontajneri, riadne označený menom žiaka a triedy, ktorú navštevuje. Papier prosím prineste zviazaný, nie uzavretý v krabici. V piatok (19.10) je možné papier priniesť len do 8:00 z dôvodu odvozu kontajnera.

Tešíme sa na vašu účasť.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 v dňoch 5. - 6. apríla 2019. Náhradný termín - 25. apríl 2019. Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanieŠkolský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – ISCED2


V školskom roku 2018/2019 sa v 9. ročníku vyučuje podľa ŠVP platného od 01.09.2011.


Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročníky
5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Anglický jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Francúzsky jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Nemecký jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Španielsky jazyk učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Konverzácia v anglickom jazyku učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Matematika a práca s informáciami Matematika učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Informatika učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a príroda Fyzika -učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Chémia -učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Biológia učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a spoločnosť Dejepis učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Geografia učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Občianska náuka -učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a hodnoty Etická výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Náboženská výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Človek a svet práce Svet práce --učebné osnovy

plány
--
Technika -učebné osnovy

plány
---
Umenie a kultúra Hudobná výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
--
Výtvarná výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
--
Výchova umením ---učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
učebné osnovy

plány
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník